torstaina, 12. huhtikuuta 2018, klo 15.18

Tuhon teologia

Pekka Reinikainen

Kirkon jäsenmäärä on vapaassa pudotuksessa, koska se on menettänyt uskottavuutensa. Teologiset tiedekunnat kouluttavat jumalattomia ”uskonnon asiantuntijoita”, eivät Raamatun uskottavuuden puolesta kamppailevia pappeja. Raamatun kirjoitukset tietysti toteutuvat tässäkin: ”Katso, he ovat hylänneet Herran sanan – mitä viisautta heillä voisi olla?” (Jer.8:9). ”Valhetta on kirjoittanut kirjanoppineiden valhekynä” (Jer.8:8).

Tuho alkoi 1700-luvun ”poliittisesta geologiasta” ja poliitikko-lakimies Charles Lyellistä, joka ”halusi vapauttaa tieteen Mooseksesta”, jotta päästäisiin eroon kuninkaasta, voitaisiin ryöstää kehitysmaat ja maksaa tapporahaa aboriginaaleista. Sitä ennen kaikki hyväksyivät sen tosiasian, että maakerrostumat olivat vedenpaisumuksen ja sen jälkikatastrofien tulosta ja vuoden 1705 brittiraamatussa oli vielä realistinen kuva Nooan arkista.

Lyellin harhat lumosivat myös Darwinin tämän Beagle-laivamatkalla. Peli menetettiin lopullisesti pari vuosikymmentä Lajien synty -kirjan julkaisun jälkeen, kun kirkko liittoutui Darwinin kanssa ja Totuuden tilalle tuli uusgnostilainen tapa selittää Raamattua. Selitysteoksia on kirjoitettu satoja hyllymetrejä. Yhteistä niille on, että ne ovat erilaisia. Kirjoittajat kirjaavat omia fantasioitaan ja kysyvät ateistitiedemiehiltä mikä on tämän päivän tieteellinen totuus maailman ja ihmisen alkuperästä, jota sopii apinoida, jotta voi säilyttää akateemisen imagonsa. Tämä uusgnostilaisuus ei kuitenkaan vakuuta vilpittömiä totuuden etsijöitä ja se näkyy jäsenmäärässä. Alle 30 vuoden ikäisistä suomalaisista hädin tuskin 10 prosenttia pitää Jumalan sanaa uskottavana.

Mitä ovat nämä Totuuden tilalle ovat tulleet uusgnostilaiset opit?

Liberaaliteologit, jotka ovat hylänneet Jumalan Sanan ja muuttaneet luomisen, lankeemuksen, vedenpaisumuksen ja lopulta myös lunastuksenkin myyteiksi, ovat telaketjuateisteja vaarallisempia, sillä he tuhosivat messiaanisen juutalaisen, Karl Marxin uskon. Kaikki tietävät, mitä siitä seurasi. Marx totesi myös, että Darwin antoi hänen materialismilleen tieteellisen perustan. Stalin luopui pappisurasta luettuaan Lajien synnyn.  On ilmiselvää, että evoluutio tekee ihmisistä ateisteja. Nykyään niin sanotut herätyskristitytkin yrittävät uusgnostilaisten oppiensa avulla sovittaa Raamattua yhteen tunnustuksellisen ateismin kanssa.

Mitä uusgnostilaiset herätyskristityt opettavat?

Suomen teologisessa instituutissa opetettiin 14.3 Miten Raamatun luomiskertomus ja tieteellinen maailmankuva sopivat yhteen? Opettajina 14.3 oli Teologian tohtori EJ ja 15.3. professori AL. Analysoin sisältöä alla. Ensin EJ, sitten AL. KOMMENTTINI JOIHINKIN EJ:N ESITYKSEN KOHTIIN ISOIN KIRJAIMIN.

EJ kertoo aluksi, kuinka laaja maailmankaikkeus on. Tällä hän pohjustaa käsitystä vuosimiljardeista ja varmemmaksi vakuudeksi siteeraa tuttua Raamatunkohtaa ”Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä (2.Piet.3:8).

MAAILMANKAIKKEUDEN LUOMINEN ON IHME SAMALLA TAVALLA KUIN YLÖSNOUSEMUS. JUMALA LOI ESIMERKIKSI NOIN 8000 SELKÄRANKAISTEN LAJITYYPPIÄ (NIIDEN SUKUJA ON NOIN 8000. SE, ETTÄ NIIHIN ON VALMIIKSI OHJELMOITU LAJIUTUMISEN/JALOSTUKSEN MAHDOLLISUUS, VAHVISTAA LUOMISEN). KANA- JA SORSALINTUJEN LAHKOJEN, KOIRA- JA KISSAEÄINTEN HEIMOJEN JNE. EDUSTAJAT LUOTIIN, SAMOIN SIEMENET VALMIIKSI KASVEIHIN YM. (LISÄTIETOJA KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA LUOMISESTA -KIRJASTA, LUKU 13).

JOS IHMEEN VOISI SELITTÄÄ IHMISJÄRJELLÄ, SE EI ENÄÄ OLISI IHME. LUOMISEN SILMINNÄKIJÄ OLI JEESUS, JA MEILLE ILMOITETAAN TAPAHTUNUT, JOTA MUUTEN EMME VOISI TIETÄÄ. KYSEESSÄ EI OLE TUON AJAN IHMISEN YRITYS KUMOTA AIKANSA LUOMISMYYTTEJÄ, VAAN JUMALAN ILMOITUS 6 VUOROKAUDEN AIKANA TAPAHTUNEESTA LUOMISESTA (2.MOOS.20:11). RAAMATUNKOHDALLA 2.PIET.3:8 EI OLE MITÄÄN TEKEMISTÄ LUOMISEN KANSSA, VAAN ASIAYHTEYS LIITTYY HERRAN TULEMUKSEEN.

Tämän jälkeen saamme kuulla, että luomiskertomuksia on kaksi. Tämä asia on EJ:n mukaan ”ihan selvä fakta”. EJ:n mukaan ihminen ”luodaan kaksi kertaa”.

JUUTALAINEN KERRONTA KUVAA ENSIN KOKONAISUUTTA JA SITTEN PALAA YKSITYISKOHTAAN. KYSEESSÄ ON SIIS SAMAN LUOMISTAPAHTUMAN TARKASTELU. HEPREAN SANA YOM TARKOITTAA AINA 24 TUNTIA KUN SIIHEN LIITTYY LUKU JA VUOROKAUDEN AIKA ELI LUOMISEN PÄIVÄT OLIVAT VARMASTI PÄIVIÄ. KASVIT LUOTIIN 3. PÄIVÄNÄ JA AURINKO 4. PÄIVÄNÄ, KOSKA YHTEYTTÄMISEEN TARVITTIIN HETI AURINGON VALOA. ”TULKOON VALKEUS” TARKOITTAA JEESUSTA: ”HÄNESSÄ OLI ELÄMÄ JA ELÄMÄ OLI IHMISTEN VALO”, TODETAAN UUDEN TESTAMENTIN LUOMISKERTOMUKSESSA (JOH:1:4). JUMALA KIRJOITTI ITSE SORMELLAAN MOOSEKSELLE OJENTAMAANSA KIVITAULUUN, ETTÄ HÄN LOI KUUDESSA PÄIVÄSSÄ (2.Moos.31:17-18).

Tämän jälkeen kerrotaan ”muinaisesta maailmankuvasta”, missä taivaalla on ”kova kansi” ja pannukakkua muistuttava maa on pilareiden varassa veden päällä. ”Silloin näytti siltä”, toteaa EJ ja jatkaa, että ”Pyhä Henki ei antanut tarkempaa tietoa.”

TÄMÄ ON TEKSTIN VÄÄRISTELYÄ. RAAMATUN KUVAUS PUHUU TAIVAANAVARUUDESTA. TIEDOKSI EJ:LLE, ETTÄ KESÄLLÄ 2014 MAAN ALTA LÖYDETTIIN VETTÄ MONIN VERROIN ENEMMÄN KUIN SITÄ ON MERISSÄ. RAAMATTU ON LUONNOLLISESTI OIKEASSA.

Seuraavaksi EJ ottaa geologin roolin ja opettaa, että 1750-luvulla hylättiin näkemys, jonka mukaan maakerrostumat olisivat syntyneet vedenpaisumuksessa ja uusi oppi ”osoitti” pitkät ajanjaksot tosiksi.

KYSEESSÄ OLI YLLÄ MAINITTU LAKIMIES CHARLES LYELLIN POLIITTINEN TEMPAUS, JOLLA HÄN PYRKI ”VAPAUTTAMAAN TIETEEN MOOSEKSESTA”. SIITÄ LISÄÄ MYÖHEMMIN.

Tämän jälkeen 1850-luvulla Darwin todisti elämän kehittyneen yksinkertaisesta monimutkaiseksi, todistaa EJ.

EVOLUUTIO EI OLE YKSINKERTAISEN MUUTTUMISTA MONIMUTKAISEKSI. HIUKKASISTA HENKILÖIKSI -EVOLUUTION MEKANISMIA EI TUNNETA.

Lopulta 1950-luvulla DNA vahvisti evoluution ”lähes kiistattomasti”.

DNA:N AVULLA TEHDYT ”SUKUPUUT” OVAT KAATUNEET. DNA TODISTAA LUOMISEN, KOSKA SITÄ EI VOI SYNTYÄ SPONTAANISTI JA VAIKKA SYNTYISIKIN, SIIHEN TÄYTYY ASENTAA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ JA RAKENTAA YMPÄRILLE SOLUN TEHDAS KONEISTOINEEN.

EJ:n mukaan seuraava merkkipaalu oli ihmisen perimän kartoittaminen vuonna 2003.

TÄMÄ OSOITTI PÄINVASTOIN, ETTÄ IHMINEN EI OLE 98,5 -PROSENTTISESTI SIMPANSSI.

EJ:n johtopäätös edellisestä: Tutkimus on varmistanut maailmankaikkeuden 13,8 vuoden iän ”tarkasti”, samoin aurinkokunnan iän ja elollisen polveutumisen yhteisestä kantamuodosta.

VÄITTEET OVAT VÄÄRIÄ. AURINKO OLISI OLLUT 4 MILJRDIA VUOTTA SITTEN LIIAN KYLMÄ ELÄMÄLLE.

Sitten EJ ryhtyy sovittamaan yhteen evoluutiota ja Raamattua. Hän avaa pelin toteamalla, että ”kreationistit vastustavat evoluutiota” ja sanoo itse ottavansa tieteen ja Raamatun ”niin vakavasti kuin pystyn”.

KREATIONISTIT YMMÄRTÄVÄT, ETTÄ MUUNTELU ON VALMIIKSI OHJELMOITU JUMALAN LUOMIIN LAJITYYPPEIHIN JA OTTAVAT TIETEEN VAKAVAMMIN KUIN ALKUPERÄTARINOITA SOMMITTELEVAT EVOLUTIONISTIT, JOTKA KUVITTELEVAT, ETTÄ MUTAATIOT JA LUONNONVALINTA LOISIVAT JOTAKIN TÄYSIN ENNENÄKEMÄTÖNTÄ.

EJ toteaa kreationismin ja teistisen evoluution olevan täysin vastakkaisia tulkintoja ja jatkaa kuitenkin, että ”asiasta ei ole pakko muodostaa kantaa”. EJ:n mukaan tärkeää on lukea molempia ”oikein” ja kreationisti lukee molempia ”väärin”.

NE OVAT TODELLAKIN AIVAN VARMASTI TÄYSIN VASTAKKAISIA KANTOJA, MUTTA TARKOITTAAKO ”OIKEIN” LUKEMINEN TAIPUMISTA AJATUKSEEN, ETTÄ EVOLUUTIO ON YHTÄ VARMA TOSIASIA KUIN PAINOVOIMA? JOS NÄIN TEHDÄÄN, EVOLUUTIO MUUTTUU SAMALLA SEKUNNILLA FILOSOFIAKSI, SILLÄ TIETEESSÄ MIKÄÄN EI SAA OLLA ”TOTTA”. JOS NÄIN OLISI, TUTKIMUS VOITAISIIN LOPETTAA.

EJ:n mukaan luomiskertomuksesta selviää, kuka loi ja miksi ja tieteestä selviää, milloin luotiin, ja miten se tapahtui. Tämän vahvistaisi, EJ:n mukaan, seuraava tiedenippu: kosmologia, geologia, paleontologia, biologia, kemia ja fysiikka.

VAIN JUMALA TIETÄÄ MIKSI MAAILMA LUOTIIN. TIEDE EI VOI KERTOA MITEN JUMALA LOI, KOSKA KYSEESSÄ OLI IHME. JEESUS LOI VÄLITTÖMÄSTI TOIMIVAN MAAILMAN. HÄN KÄSKI MYÖS MÄDÄNTYNEEN LASARUKSEN TULLA ULOS HAUDASTA (JOH.11:43). MODERNI KOSMOLOGIA MUISTUTTAA YHÄ ENEMMÄN ASTROLOGIAA, LYELLIN GEOLOGIAN KULUTTAA EROOSIO, PALEONTOLOGIA VAHVISTAA VEDENPAISUMUKSEN PEHMYTKUDOSLÖYTÖJEN TAKIA, BIOLOGIAN UUSDARVINISMI ON TODELLISESSA KRIISISSÄ MEKANISMIN TOIMIMATTOMUUDEN TAKIA. KEMIA JA FYSIIKKA PUOLESTAAN VAHVISTAVAT, ETTÄ ELÄMÄÄ EI VOI SYNTYÄ ELOTTOMASTA AINEESTA.

EJ järkeilee, että Jumala ei antanut tieteellistä kuvausta, koska ”minkä ajan tieteen mukaisen kuvauksen hän olisi valinnut?” Hän siteeraa tiedemies Atte Korholaa, joka on sanaillut, kuinka ”pimeä energia puhuu Jumalasta”, yllättyy Stephen Hawkingin kuolemasta ja muistuttaa kuinka Hawking vastusti ajatusta, jonka mukaan kosmos olisi suunniteltu. EJ innostuu myös siteeraamaan kosmologi Heikki Ojaa, jonka mukaan Alkuräjähdyksen todellisuus on ”varma asia” ja ”erittäin hyvin selvitetty” sen jälkeen, kun alusta on kulunut sekunnin miljoonasosa. Mikä sen olisi aiheuttanut, siitä on erilaisia näkemyksiä kuten jonkin ”inflaatiokentän laukeaminen”.

ALKURÄJÄHDYS ON OSOITTAUTUNUT SUUTARIKSI. SEN MATEMAATTINEN TODENNÄKÖISYYS ON LUKU, JOTA EI VOI EDES KIRJOITTAA NÄKYVIIN. KOSKA MUSTETTA EI OLE TARPEEKSI. SE EI TOIMI ILMAN PIMEÄÄ AINETTA, PIMEÄÄ ENERGIAA JA ALUSSA TAPAHTUNUTTA ”VALON NOPEUDEN YLITTÄMISTÄ” ELI 95% TEKIJÖISTÄ ON KUVITELMIEN VARASSA.

Tämän jälkeen EJ kertoo, että erilaisia luomisnäkemyksiä olisi 6 kappaletta ja muistuttaa, kuinka ”kreationistit torjuvat evoluution”.

KREATIONISTIT EIVÄT TORJU MUUNTELUA, JOTA TODISTAA LUOMISEN, VAAN HIUKKASISTA-HENKILÖIKSI -EVOLUUTION, JOKA ON PELKKÄÄ ATEISTISTA FILOSOFIAA.

Tämän jälkeen EJ siirtyy kysymykseen maailmankaikkeuden iästä ja väittää, että kaikki osoittaa pitkää ikää ja mikään ei osoita 6 000 vuoden ikää. Hän väittää dendrokronologian (puun vuosilustot) osittavan iät vuoden tarkkuudella 12 000 vuoteen asti. Hiilen C14 isotoopin 50 000 vuoteen asti, 50-100 vuoden tarkkuudella. Jäätikköjen vuosilustojen osoittavan iän 700 000 vuoteen asti, Kalium-Argon menetelmän 5 miljoonaan vuoteen asti, samoin öljyn, maakaasun ym. kertovan pitkistä ajoista, jotka Atte Korhola sanoo ”erittäin luotettaviksi”. Listaan lisätään vielä mannerlaattojen kynnen kasvuvauhtia etenevä liike ja tippukivet, joista saadaan ”tarkka” mittaus.

PERIMÄN RAPPEUTUMINEN OSOITTAA, ETTÄ SE ALKOI EEDENIN PUUTARHAN TAPAHTUMISTA. TÄMÄ OSOITTAA 6 000 VUODEN IÄN, ASIA SELVIÄÄ EDELLISISTÄ BLOGEISTANI JA TÄSTÄ.

DENDROKRONOLOGIA SISÄLTÄÄ PALJON EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ.

HIILEN C14 ISOTOOPPIA VOIDAAN OSOITTAA TIMANTEISTA, RAAKAÖLJYSTÄ, HIILESTÄ, MAAKAASUSTA JA DINOSAURUSTEN LUISTA. SITÄ ON TURHAAN YRITETTY SELITTÄÄ JA KYSEESSÄ ON TUHOISA ONGELMA EVOLUTIONISTEILLE, JOIDEN ”TALK ORIGINS” -PROPAGANDASIVU ON OSOITETTU PELKÄKSI ANTIKRISTILLISEKSI FILOSOFOINNIKSI.

 JÄÄTIKKÖJEN LUSTOT EIVÄT OLE VUOSITTAISIA, VAAN JOKA MYRSKY TEKEE AINA UUDEN LUSTON.

KALIUM-ARGON-IÄNMÄÄRITYS ON TÄYNNÄ ONGELMIA.

MANNERLAATTOJEN LIIKE ON AIKAISEMMIN OLLUT NOPEAMPAA, NYKYINEN KYNNEN KASVUNOPEUS EI KOHOTA HIMALAJAN VUORISTOA!

Sitten seuraa EJ:lle tyypillinen annos ivaa. Hän viisastelee, että jos usealla kellolla mitataan maratonin juoksijan ajaksi 2t 20min ja yksi mittaa 6 min ja väittää tulosta oikeaksi, tämä kuvaisi kreationistia. Hän vertaa tätä dinosauruksen pehmytkudoslöytöön ja tyrmää sen, koska ”yksi” todiste ei riitä ja siirtyy tämän jälkeen kritisoimaan professori Matti Leisolaa, joka on sanonut radiometriaa epävarmaksi. EJ toteaa, ”minä tiedän”.

IVASSA ON ONGELMA. TODELLISUUDESSA, YKSIKÄÄN AJANMITTAAJA EI OLLUT NÄKEMÄSSÄ JUOKSUN ALKUA. AINOA PAIKALLA OLLUT JÄTTI SILMINNÄKIJÄTODISTUKSEN (RAAMATUN), JOTA VAIN OSA AJANMITTAAJISTA PITÄÄ LUOTETTAVANA JA SIKSI HE MITTAAVATKIN 2 000 METRIN MATKAA. MUUT OVAT SOPINEET KESKENÄÄN, ETTÄ MATKA ON SILMINNÄKIJÄTODISTUKSESTA HUOLIMATTA "MARATON". EVOLUTIONISTIT ETSIVÄT AINA MENETELMÄN, JOKA SOPII HEIDÄN ENNALTA TOTENA PITÄMÄÄNSÄ UUSDARVINISMIIN. YKSI TODISTE RIITTÄÄ AIVAN HYVIN. SITÄ PAITSI PEHMYTKUDOSLÖYTÖJÄ ON TEHTY PALJON.

Tämän jälkeen EJ:n uusgnostilaisuus puhkeaa täyteen kukkaan: ”Eliöiden kuusi joukkotuhoa voisivat olla luomispäivien 6 pimeää yötä”, hän maalailee.
Loppuvetona EJ naulaa teesinsä:
-ajoitusmenetelmät ovat luotettavia.

VAIN C14 ON MELKO LUOTETTAVA JA OSOITTAA NUORTA IKÄÄ KALIBROINNIN JÄLKEEN. PERIMÄN RAPPEUTUMINEN VOIDAAN TODETA JA SE KERTOO ELÄMÄN NUORUUDESTA, ROLEXIN TARKKUUDELLA JA TÄMÄ TIETEELLINEN TUTKIMUSTULOS VOIDAAN OSOITTAA KOKEELLISESTI OIKEAKSI ELI FILOSOFOINTIA EI ENÄÄ TARVITA.

-väite, että evoluutio vie ateismiin on väärä, koska evoluutio ei ota kantaa Jumalaan

ON VAHVA NÄYTTÖ, ETTÄ EVOLUUTIO TEKEE IHMISISTÄ ATEISTEJA.

-evolutionismin hän myöntää olevan ateistista, mutta sanoo, että 99% tiedemiehistä uskoo siihen

TÄMÄ VAHVISTAA YLLÄMAINITUN. JONKA MUKAAN SUURIN OSA LUONNONTIETEILIJÖISTÄ ON ATEISTEJA.

-hominidit (simpanssit, gorillat ja orangit) todistavat ihmisen evoluution

MUUN MUASSA SIMPANSSIN Y-KROMOSOMI EI SOVI KUVAAN (ks. myös tämä).

-mikro ja makroevoluutiolla ei ole eroa

MITÄ MIKROEVOLUUTIO TODELLISUUDESSA TARKOITTAA.

-väite, että välimuotoja ei ole on väärä

VÄLIMUOTOJA ON VAIN KATSOJAN SILMISSÄ.

-fossiilit alimmissa kerrostumissa ovat alkeellisia, ylimmissä kehittyneempiä

TÄMÄ KUMOUTUU KAMBRIN RÄJÄHDYKSESSÄ.

-kuolema on ollut ennen lankeemusta

VAIN LUOMISEEN USKOVALLA ON USKOTTAVA SELITYS KUOLEMAN JA KÄRSIMYKSEN OLEMASSAOLOLLE.

-ihmisen luominen on osa ketjua, sukupuuta ja pensasta

KETJU ON KATKENNUT JA PUU KAATUNUT, PENSAAN TAAKSE EI VOI ENÄÄ PIILOUTUA

-Neandertalilaiset elivät 500 000-30 000 vuotta sitten

ELIVÄT JÄÄKAUDEN AIKANA.

-noin 70 000 vuotta sitten tapahtui joukkokuolema ja olemme 20 000 pelastuneen jälkeläisiä

TÄMÄ VAHVISTAA VEDENPAISUMUKSEN JOTA UUSGNOSTIKOT PITÄVÄT MYYTTINÄ. JEESUS SEN SIJAAN PUHUI NOOAN PÄIVISTÄ. VEDENPAISUMUS EI OLE SIVUJUONNE, KOSKA SITÄ VERRATAAN MAAILMAN EDESSÄ OLEVAAN TUHOUTUMISEEN TULESSA (2.PIET.3:5-7) JA SEN KUVAUKSEEN KÄYTETÄÄN 3 LUKUA 1. MOOSEKSEN KIRJASTA, LUOMISEEN VAIN 2.

      -karja- ja maatalous käynnistyi noin 10 000 vuotta sitten

TÄMÄKIN OSOITTAA IHMISEN OLLEEN TÄÄLLÄ VAIN LYHYEN AJAN. KIELI OTETTIIN KÄYTTÖÖN NOIN 5 000 VUOTTA SITTEN – OLISIKO IHMINEN VAIENNUT 95 000 VUOTTA SITÄ ENNEN?

Milloin ihminen sitten olisi EJ:n mukaan luotu? Jumala olisi ottanut suuresta joukosta jonkin ”nisäkkään”, Homo sapiens -version ja puhaltanut siihen henkeään, jolloin ”nisäkäs muuttui ihmiseksi” ja ”loput jäivät nisäkkäiksi”.

TÄMÄ ON TÄYSIN RAAMATUN VASTAISTA, SILLÄ IHMINEN TEHTIIN JUMALAN KUVAKSI, KALTAISEKSI (1.MOOS.1:26).

Evoluution ”kvanttihyppy” ihmisen tapauksessa oli EJ:n mukaan työkalujen, tuen, karjanhoidon ja maanviljelyn käyttöönotto.
Tämän jälkeen alkaa koulupoikamainen viisastelu Kainin tappajista ja Kainin kaupungin rakentamisesta, eli ”muitakin ihmisiä olisi ollut”.
Lopuksi tarjoillaan lautasellinen ateistista ja teististä evoluutiota tukevia ja kreationisteja ivaavia nettiosoitteita. EJ myös siteeraa ahkerasti suosikkiaan Francis Collinsia, joka kartoitti ihmisen perimää ja ylistää tätä ”tunnustavana kristittynä”.

KUN JOKU KEHUU OLEVANSA ”TUNNUSTAVA KRISTITTY”, ODOTETTAVISSA ON YLEENSÄ ONGELMIA

Kysymysosiossa eräs kuulijoista ihmettelee, miksi yksi dinosaurusten pehmytkudoslöytö ei riitä.

TÄHÄN EI SAADA TYYDYTTÄVÄÄ VASTAUSTA

EJ tarkentaa vielä ihmisen alkuperäväitteitään toistamalla, että Jumalan valitsema, nisäkkäästä ihmiseksi puhallettu eliö lankesi syntiin ja siitä tuli sitten se syntiin langennut ihminen ja ”kyllä se ensimmäinen Aadam siellä jossakin on” - ”Jumala on luonut jollakin tavoin ja joskus”. EJ sanoo, että ”tämä on totta mitä edustan, meidän on otettava nykytutkimus vakavasti”. Hän lisää, että ”kreationismi repii keskustelua” ja lopuksi toteaa, että kristitty saa ajatella kysymyksestä ”mitä tahansa”. Koko esityksen voi katsoa tästä.

Professori AL:n esitys ja KOMMENTTEJANI SIIHEN ISOILLA KIRJAIMILLA

AL tarkastelee Vanhaa testamenttia kolmesta näkökulmasta. Historiallisena eli aikansa kulttuurin ja tapojen tuotteena, juutalaisen tradition kannalta ja lopuksi kristologiaa VT:stä käsin. Hän pohtii, kuinka kirjoitukset olisivat syntyneet, ja miten tuon ajan ihmiset kirjasivat ajatuksiaan. Hän pohtii ”kivikautta” 37 min kohdalla, paimentolaisuutta ja kivipaasien pystyttämistä Jumalan läsnäolon symboleiksi. Filosofisen ajattelun ”oppiminen” otetaan esiin 46 min kohdalla ja kristologisia malleja 54 min kohdalla.
Luomisen pohdinta alkaa 1:28 kohdalla. AL vertaa 1. Mooseksen kirjan lukuja 1-2 muinaisiin luomismyytteihin ja esittää, että luvut 1-11 ovat välttämättömiä heprealaiselle lukijalle, jotta Aabraham löytää paikkansa. AL:n mukaan Raamatun luomiskertomus olisi kannanotto kyseisen ajan maailmanselitysmalleihin. Nooa ja Gilgamesh-eepos muistuttaisivat toisiaan. Babylonialainen luomismyytti ja Ugaritinkieliset tekstit otetaan esiin. Luomismyyteissä oli trendi kaaokseen ja tarvittiin ”hyvää jumalaa” luomaan järjestystä. Hepreankielinen kirjoittaja olisi pohtinut, ”mitä minä kertoisin” maailman syntyprosessista. AL pohtii sen ajan tarkkailijan näkökulmaa, joka kokee, kuinka Auringon takana täytyy olla” jumalalliset voimat” ja kertoo vitsin Tintti-sarjakuvasta.
AL toteaa, että Aurinko ja Kuu ovat valomerkkejä, jotka rikkovat Lähi-Idän ihmisen peruslogiikan eli havaintoihin perustuvan tulkinnan ja Raamattu korvaa mysteerin ilmoituksella. Kyseinen VT:n kirjoittaja haluaa osoittaa, että yksi jumala riittää ja murtaa polyteismin. VT:n kirjoittaja olisi toisin sanoen ottanut Lähi-Idän aineiston omaan esitykseensä ja AL:n mukaan luomiskertomus voisi olla erilainen, jos aineisto olisi ollut toisenlaista kuin tuolloin Lähi-Idässä vallinnut. AL:n mukaan kirkkoisät olisivat olleet vapaita pohtimaan luomista vallitsevien teorioiden valossa ja toteaa, että edesmennyt Stephen Hawkingkin pohti kiitettävästi asiaa. Tässä vaiheessa hän ottaa esiin usein nuorilta tulevan kysymyksen: ”Uskaltaako luonnontieteitä lähteä opiskelemaan, ettei menetä uskoaan?” ja rohkaisee opiskeluun.
Seuraavaksi nauhoituksen väli 1:41-1:49 on valitettavasti epäonnistunut nauhoituksen osalta. Siinä käsitellään tyhjästä luomista.
Kohdasta 1:47 käsitellään ikuisen elämän teemaa ja syntiinlankeemusta. AL:n mukaan paratiisin ulkopuolella ”kehittynyt” Aadam olisi ollut kuoleva, eikä siis osallinen ikuiseen elämään ja perustelee tätä apokryfisellä Siirakin kirjalla, jonka mukaan Aadam ”luotiin kuolevaiseksi”, mutta AL:n mukaan ”voitas sanoa”, että Jumala siirsi Aadamin paratiisiin, jossa hän lankesi ja hänet karkotettiin pois sieltä ja Aadam siirtyi näin takaisin elämään kuolevaista elämää paratiisin ulkopuolelle.

EDELLÄ AL SIIRTYY VAHVASTI UUSGNOSTILAISUUDEN ALUEELLE. SIIRAKIN KIRJA ON APOKRYFINEN, EIKÄ TÄLLAISTA ”SALATTUA TIETOA” TAI PROFESSORIN PÄÄHÄNPISTOA VOI PUOLUSTAA RAAMATULLA.

Kohdassa 1:50 puhutaan luomisen ja Raamatun välisestä jännitteestä. Kuolema olisi vallinnut luomakunnassa ennen ihmistä ja dinosaurukset eläneet vuosimiljoonia ennen ihmistä. Ihminen olisi siis luotu kuolevaiseksi paratiisin ulkopuolelle, ja hänelle annettiin mahdollisuus, josta hän ei suoriutunut. Näin ”luonnontieteellisestä näkökulmasta” ei vallitsisi AL:n mukaan enää mitään ristiriitaa Raamatun kanssa. Kaiken taustalla luomiskertomuksessa olisi Lähi-Idän myyttinen materiaali.

DINOSAURUSTEN FOSSIILEISTA LÖYDETYT TAIPUISAT VERISUONET, NAHKA JA KYMMENIEN KANSOJEN KUVAUKSET DINOSAURUKSISTA KAATAVAT TULKINNAN MILJOONISTA VUOSISTA, KUTEN JO EDELTÄ SELVISI. KUN JUMALA SANASSAAN ILMOITTAA MEILLE HISTORIALLISISTA TAPAHTUMISTA, JOTKA MOOSES ON PYHÄN HENGEN OHJAUKSESSA KIRJANNUT YLÖS, EI VOIDA PUHUA ”MUINAISEN MYYTTISEN MATERIAALIN HYÖDYNTÄMISESTÄ”.

Lopuksi keskustellaan ylösnousemuksen konkreettisuudesta ja AL toistaa teesinsä, jonka mukaan Jumala loi ihmisen, siirsi hänet paratiisiin ja paratiisista Jumala siirsi langenneen ihmisen takaisin kuolemaan. Jos Jumala ei olisi tuonut ihmistä paratiisiin, tämä olisi ongelma hänen mukaansa.
AL palaa vielä nuoren edellä esittämään kysymykseen, viekö luonnontieteiden opiskelu uskon. Hän toteaa, että älykäs kristitty nuori on oikeutettu opiskelemaan luonnontieteitä, eikä ole ongelma, että ennen ihmistä lajit kuolleet miljoonien vuosien ajan. AL jopa esittää, että joku olisi löytänyt Jumalan uskomalla vuosimiljardeihin! Joka tapauksessa asia on ”epäolennainen pointti” AL:n mukaan.

MITÄ AL TARKOITTAA, KUN HÄN PUHUU ÄLYKKÄISTÄ NUORISTA? TARKOITTAAKO TÄMÄ YLIMIELINEN HEITTO, ETTÄ ”TYHMÄ” NUORI EI VOISI MENNÄ OPISKELEMAAN LUONNONTIETEITÄ? NUORI KYSYJÄ OLI SYYSTÄKIN HUOLESTUNUT TUNNUSTUKSELLISEN ATEISMIN OPETUS LUONNONTIETEEN SIVUJUONTEENA TUHOAA USKON.

Keskustelu luominen, lankeemus, lunastus -teemoista päättyy kohdassa 1:57. Koko esityksen voi katsoa tästä.

GNOSTILAISUUS JA LUOMINEN

Gnostilaisuus tarkoittaa oppia, jonka mukaan maailmankaikkeus on pahan tai tietämättömän aiemman luojajumalan eli demiurgin luomus. Tämä demiurgi olisi halunnut luoda täydellisen maailman, mutta epäonnistui. Aineellinen maailma olisi tämän vuoksi paha.

Kun Lajien synty julkaistiin vuonna 1859, se muutti siihen asti vallinneen Raamatun mukaisen maailmankuvan. Kristityt tulkitsivat luomisen, lankeemuksen ja vedenpaisumuksen epähistoriallisiksi myyteiksi. Kyseessä olisi ”Jumalan ohjaama” tapahtumasarja, jolla ihminen luotiin tappamalla eliöitä 3 500 miljoonan vuoden ajan.

Voidaan perustellusti kysyä, onko EJ:n ja AL:n edustaman teistisen ja ateistisen evoluution välillä mitään eroa?

Teistinen evoluutio voidaan nähdä eräänlaisena muinaisen gnostilaisuuden paluuna

Gnostilaisuudessa oli monta suuntaa ja opit olivat monimutkaisia. Luonto katsottiin hyvin luoduksi, mutta siinä havaittiin virheitä ja ainetta pidettiin perimmäiseltä olemukseltaan pahana. Koska aineellinen maailma oli paha, hyvä Jumala ei ollut sitä luonut, vaan epätäydellinen ja luomistyössään epäonnistunut demiurgi. Luonnonvalinta on moderni demiurgi, jos ajatellaan Jumalan luoneen päämäärättömän tapahtumasarjan eli Darwinin modernin puolestapuhujan, Richard Dawkinsin ”sokean kellosepän” avulla. Gnostilaiset siis erottivat Jumalan luomistyöstä. Samalla tavalla tekevät nykyiset teistiset evolutionistit. Aivan samoin kuin muinaiset gnostilaiset, he väittävät, että Jumala olisi ohjannut pahan aineen evoluutiota (maailmaa ei siis olisi alun perin luotu hyväksi). Näin he siirtävät vastuun maailman pahuudesta Jumalan harteille. Jumala olisi käynnistänyt kosmisen ruletin, joka olisi tuottanut kaikki elämän muodot ja jossa lottovoitto olisi ollut sielullisen eliön ilmaantumisen mahdollisuus. Teistisen evoluution Jumala ei selvästikään ole Raamatun kaikkivaltias Jumala.

Jääkö Jumalalle mitään roolia teistisessä evoluutiossa?

Teistiset evolutionistit hyväksyvät uusdarvinismin mukaisen mutaatio/valinta -mekanismin, joka tuottaisi ”yrityksen ja erehdyksen” avulla luomakunnan monimuotoisuuden. Samanaikaisesti he ovat näkevinään luomakunnassa Jumalan luomistyön. Jumala ei kuitenkaan voi olla suunnittelija, koska evoluutiolla ei ole mitään ennalta asetettua päämäärää. Evoluution näkökulmasta Jumala on tarpeeton. Tätä mieltä oli myös Charles Darwin, kuten myöhemmin selviää.

Ratkeaako maailman pahuuden ongelma?

Pahuus on luomisen mekanismi teistisessä evoluutiossa. Vahvimman ja kelpoisimman eloonjääminen polkee heikot ja epäonnistuneet jalkoihinsa. Teistisessä evoluutiossa pahuus on Jumalan syytä.

Syntiinlankeemus voidaan ymmärtää vain, jos kyseessä oli historiallinen lankeemus, joka tapahtui virheettömäksi luodussa maailmassa. Teistisen evoluution mukaan ihminen oli syntinen ja epätäydellinen heti apinaihmisestä kehityttyään. Tästä seuraa, että Jeesuksen pelastustyö on tulkittava uudelleen. Ihminen olisi pelastettava Jumalan epäonnistuneesta luomistyöstä.

Teistinen evoluutio muistuttaa alkukirkon torjumaa gnostilaisuutta

Jos maailma ymmärretään evoluutioprosessin tulokseksi ja tätä pidetään Jumalan luomistyönä, kyseessä on vanhan harhaopin henkiin herättäminen uusissa vaatteissa. On mahdollista, että Jeesuksen vihaamat nikolaiittojen opit olivat gnostilaisuutta (Ilm.2:6.15).

Ateistinen ja teistinen evoluutio

Uusateististen instituutioiden virallinen linja on, että kristillisen teologian ja evoluution välillä ei olisi mitään ristiriitaa. Tarkoitus on luonnollisesti saada uskonnolliset ihmiset hyväksymään uusdarvinismi ja leimata kreationistit ”tieteen vastustajiksi”. Pakettiin kuuluu, että ollakseen hovikelpoisia, kristityt eivät saa pitää Raamattua Pyhän Hengen innoittamana totuutena, luomisviikkoa totena, lankeemusta ja vedenpaisumusta historiallisina tapahtumina, neitseestä syntymistä ja Jeesuksen tekemiä ihmeitä tosina ja ylösnousemus olisi ollut vain opetuslasten ”kokemus”. Tämä kaikki onkin toteutunut ja kirkosta on tullut vaaraton, tämän maailman menoon mukautunut perinneyhdistys ja seurakunnat muistuttavat joogasaleja ja elämyksiä tarjoavia puuhamaita, joissa ihmisiä kumotaan parketille hohottamaan.

Teistiset evolutionistit eivät ehkä tiedä, että Charles Darwin torjui kirkon yrityksen kaapata darvinismi osaksi oppiaan: ”Sellainen näkemys, että sallimus olisi järjestänyt kaikki eliöiden muunnelmat, tekee luonnonvalinnasta täysin tarpeettoman, ja poistaa uusien lajien syntymekanismista kaiken tieteellisyyden. Jos tulisin vakuuttuneeksi, että tarvitsen tällaisia lisäperusteluja luonnonvalinnan ohjaamalle evoluutiolle, hylkäisin moisen roskana. Pitäisin teoriaa luonnonvalinnasta täysin arvottomana, jos katsottaisiin, että se tarvitsee ihmeenomaista asioihin puuttumista missään polveutumisen vaiheessa”. Moderni uusdarvinisti Richard Dawkins tyrmää myös tällaisen ”kahdella laiskanlinnalla” istumisen.

UUSGNOSTILAISUUDEN MUITA HEDELMIÄ: Enkeleihin uskovia on Suomessa enemmän kuin Jeesukseen uskovia tai ateisteja

Monet suomalaiset ovat seonneet lopullisesti, jos HS:n huhtikuun 2018 kuukausiliitteeseen on uskominen: Se on tutkittu tieteellisesti. Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan suomalaisista 47 prosenttia joko uskoo enkeleihin tai pitää niiden olemassaoloa todennäköisenä. 45 prosenttia on vastakkaista mieltä. Kahdeksan prosenttia ei halua ottaa kantaa. Enkelit ovat yliluonnollisina olentoina uskottavampia kuin Jeesus. Jeesuksen ylösnousemukseen uskoo enää 38 prosenttia suomalaisista. Kristinuskon opinkappaleet eivät enää määrää ihmisten uskoa. Enemmistö suomalaisista on samaa mieltä tämän väitteen kanssa: ”Jokaisen ihmisen tulisi löytää oma tiensä sisimpäänsä luottaen, vaikka tulisi torjutuksi yhteiskunnassa.” Vähän koulutetut, pienituloiset naiset ovat erityisen kiinnostuneita sellaisesta omasta tiestä, joka sisältää kristillisyyden lisäksi henkistä kasvua, näkymättömän maailman kanavointia ja energioita, ehkä myös kristallien ja kivien voimaa.

Puurot ja vellit näyttävät menneen lopullisesti sekaisin. Eräs yrittäjä kuvaa itseään: ”Minulta saa enkelienergiaa, mutta se tulee korkeammalta voimalta”, Elli sanoi. Hän kertoi olevansa vakaumuksellinen kristitty, jonka enkelienergia tulee Jumalalta. Puhelinpalvelun hinta on 2,59 euroa minuutilta.

RIINA tuo enkeleiltä viestejä televisiossa aamuöisin. Hän on Jim-kanavalla esitettävän Astral-tv-ohjelman enkelitulkitsija. Ohjelmassa ennustajat ja astrologit, šamaanit ja enkeliviestijät istuvat vuorollaan kameran edessä ja vastaanottavat puheluita. Avunpyytäjät (tai joskus pilailijat) soittavat numeroihin, joiden hinta on 3,56 e/ min + pvm, ja katsojat kuuntelevat. Helsingin Sanomat omistaa Jim-kanavan. (HS.fi)

OULULAINEN KOULU LÄHETTI KESKUSRADIOSTA VIRREN

Apulaisoikeusasiamies selvitti tätä rikosta, jossa lieventäväksi asianhaaraksi todettiin, että oppilailla on ollut mahdollisuus hakeutua tilaan, johon aamunavaukset eivät kuulu. Korostan vielä varmuuden vuoksi, että kyse ei ollut Neuvostoliitosta vaan Suomesta. Kun kävin virkamatkalla entisessä Neuvostoliitossa, miliisi kuulusteli minua Viipurin asemalla tiukaten, onko laukussa pornografiaa tai Raamattuja! Tämä todistaa, kuinka voimakas ja peljättävä Jumalan Sana on, sillä ”se ei tyhjänä palaja” (Jes. 55:11). Ateistit eivät näytä tajuavan, että he todistavat Sanan pelollaan, että Jumala on olemassa!

Kouluissa saavat sen sijaa mellastaa vapaasti SETA:n saarnaajat julistamassa seksuaalisen sekoilun sanomaa. Lapsia viedään vierailulle Tyttöjen talolle. Olen saanut kuulla, että sen työntekijät opastavat lapsia, että ”12 vuotias on riittävän vanha seksin harjoittamiseen, jos ’siltä tuntuu’”. Tähän eivät viranomaiset näytä puuttuvan, nykyisen arkkipiipan suhteen olen menettänyt toivoni - mitä uusi saa aikaan, jää nähtäväksi. Eräs yläasteen oppilas kertoi minulle, kuinka biologian opettaja oli suositellut kannabista keskioluen asemesta! Alan ymmärtää niitä vanhempia, jotka kouluttavat lapsensa kotona itse. Suomessa pääsee suurena sankarina toistuvasti otsikoihin, jos kuuluu johonkin vähemmistöön ja käyttää vaarallisia huumeita. Näillä asioilla mässäily ei vähennä ongelmia, vaan innostaa kokeilemaan. En tiedä, riittääkö myllynkiviä enää kaikille? (Matt.18:6).

EUTANASIA

Eutanasiakysymys tulee pian eduskunnan käsittelyyn. Tässä kuvaus tilanteesta muualla.

SUOMI KATOAA KARTALTA

Tällä hetkellä 20-29-vuotiaista miehistä melkein 87 prosenttia on vailla lasta. Luvut ovat korkeita myös tästä seuraavissa ikäluokissa. (Iltalehti) Lisäksi joka kymmenes ei saa lapsia, kun sperman siittiöiden määrä on romahtanut 60% kahdessa sukupolvessa. Kuten olen jo aikaisemmin huomauttanut, tämä voi johtua teinikännäämisestä, joka tärvelee tuossa iässä kehittyvät kivekset, sillä vastaavaa ilmiötä ei ole todettu islamilaisissa maissa.

MAAILMASSA 2 MILJOONAA JUUTALAISTA VÄHEMMÄN KUIN HOLOKAUSTIN AATTONA

Runsas 70 vuotta sitten, vuonna 1939 juutalaisia oli 2 miljoonaa enemmän kuin nyt. Tuolloin juutalaisia oli 16,6 miljoonaa, nyt vain 14.5 miljoonaa. Juutalaisista 85% asuu Israelissa ja Yhdysvalloissa. Israelissa heistä on 6,45, Yhdysvalloissa 5,7 miljoonaa. Ranskassa asuu 456 000, Kanadassa 390 000, Iso-Britanniassa 290 000, Argentiinassa 181 000, Venäjällä 176 000 ja Saksassa 117 000. Suomessa juutalaisia on noin 1 800. (israelnationalnews.com)PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.