keskiviikkona, 25. huhtikuuta 2018, klo 12.27

Mikä on kivisin lähetyskenttä?

Pekka Reinikainen

Loma Lindan yliopiston apulaisprofessori, lääkäri ja tutkija Paul Giem vieraili Suomessa 13.4. Hän aloitti luentonsa kristillisen lähetystyön haasteista. Sen jälkeen kun Charles Lyell ja Charles Darwin onnistuivat uskottelemaan ihmisille, että Raamatun 1. Mooseksen kirjan alkuluvut kertovat myyttisistä tapahtumista, loppuakaan Raamatusta ei enää pidetty totena. Tästä seurasi, että alati muuttuvat tieteenfilosofiset tulkinnat maailman ja ihmisen alkuperästä korvasivat Jumalan ilmoituksen.

Apulaisprofessori Giem totesi, että meidän ei tule vastustaa tiedettä, kuten evolutionistit väittävät kreationistien tekevän, sillä ei tiede kaikessa ole väärässä. Paul Giem totesi, että kamppailun keskipisteen muodostaa Raamatun tapahtumien aikataulu. Hänen mukaansa 1. Mooseksen kirjan luomiskertomus on totta, sillä Jumala on sormellaan kirjoittanut Moosekselle antamiinsa kivitauluihin, että Hän teki maailman kaikkineen kuudessa päivässä. Luomisen toteuttanut Jeesus vahvisti asian ja viittasi kaikkiin luomiseen liittyviin 1. Mooseksen kirjan lukuihin, mistä voi muun muassa tehdä sen johtopäätöksen, että 1. ja 2. luku käsittelevät samaa tapahtumaa eli ”kahta luomiskertomusta” ei ole. Giem totesi myös, että Jeesuksen puhe avioerosta osoittaa, että Hän piti luomiskertomusta Mooseksen lakia arvovaltaisempana (Matt.19:3-12). Kuutena päivänä tapahtunutta luomista ei näin ollen voi hylätä, eikä tehdä Jeesuksesta vain ”aikansa tietämätöntä ihmistä”, kuten teologiset tiedekunnat opettavat. Nämä tiedekunnat muodostavat paljon suuremman uhan kristinuskolle kuin koomiset ateistit, joiden saduilla on lähinnä viihteellinen arvo. On äärimmäisen kohtalokasta julistaa, kuten liuta unisia herätyskristittyjä opettaa, että se mitä uskot luomisesta "ei ole pelastuskysymys". He ovat tuhonneet Raamatun arvovallan ja myyneet Jumalan Sanan akateemisesta hernekeitosta voidakseen paistatella yliopiston auringonpaahteessa.

Luominen kuuluu selvästi kristinuskon ydintapahtumiin, ja tämän ymmärtäminen ratkaisee suhteemme Jumalan Sanaan. Jos Raamattuun ei usko, ei ole johdonmukaista näytellä "tunnustuksellista kristittyä".

Kyseessä ei ole usko vastaan tiede väittely, vaan tiede vastaan tiede kamppailu

On olemassa kahdenlaista tiedettä, alkuperätiedettä ja laboratoriossa toistettavaa tiedettä. Alkuperätiede on filosofiaa, kokeellinen tiede on uskottavaa. Giemin henkilökohtainen näkemys Raamatun luomiskertomuksesta on, että Jumala ilmoitti tapahtuneen Aadamille, joka hyvin älykkäänä ihmisenä opetteli ilmoituksen ulkoa ja siirsi sen suullisesti jälkipolville, jotka myöhemmin saattoivat sen kirjalliseen muotoon. Luomiskertomuksen toinen luku voisi Giemin mukaan olla Aadamin kuvaus Eedenin puutarhan tapahtumista. Saumakohta olisi 1.Moos.2:4.

Maallistunut tiede pyrkii eristämään Jumalan pois maailmastaan

Tiedemiehet haluavat, että heidän työnsä varmistaa ateismin hallintavallan. On perusteltua pohtia, rajoittaako tämä vakavasti tutkimusta ja mistä syystä näin menetellään? Ateistit väittävät, että luonnossa ei tieteellisesti voida todeta merkkejä älykkäästä suunnittelusta. Tämä ei kuulosta kovin vakuuttavalta. Merkkejä ei tietenkään voida nähdä, koska niiden toteaminen on kielletty.

Evankeliumin etenemisen tilanne vuonna 2018

Paul Giem painotti tiedon nopeaa kulkua nykymaailmassa. Evankeliumi on nyt lähes kaikkien halukkaiden ulottuvilla, tuhansilla eri kielillä. Internet tarjoaa ainutlaatuiseen tilaisuuden ”Hyvän sanoman” levittämiseen. Miksi Jeesus ei sitten vielä ole tullut takaisin ja loppu tullut? Se johtuu siitä, että aivan kaikki eivät ole vielä saaneet kuulla evankeliumia, heille tulee suoda vielä mahdollisuus.

Evankeliumin sanoma leviää nopeasti Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja jopa Intiassa. Kommunismi on kaatunut Itä-Euroopassa ja Neuvostoliitossa ja läheltä piti, että se ei kaatunut Kiinassakin, missä panssarivaunut pysäyttivät kumousyrityksen. Ongelmia sen sijaan on islamin alueella. Pahin este evankeliumille on yllättäen maallistuneessa lännessä eli Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, jotka muodostavat kivisimmän lähetyskentän. Islamin maailma on epävakaa ja Jumala voi antaa sinne yhtä nopean muutoksen kuin Neuvostoliittoon ja kaataa muurin kuin Itä-Euroopassa. Kiina yrittää suitsia kristinuskon etenemistä, muun muassa vaatien ateismia valtion viran saamiseksi, mutta nähtäväksi jää, kuinka kauan patoamisyritys toimii.

Maallistunut humanismi on pahin este evankeliumille

Maallistunut humanismi on:

"kansanvaltainen eettinen elämänkäsitys, joka väittää, että ihmisillä on oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen. Se pyrkii nykyistä inhimillisempään yhteiskuntaan inhimillisten ja muiden luonnollisten arvojen sekä inhimillisten kykyjen kuten järjen ja vapaan tutkimuksen avulla. Se ei ole jumalauskoinen, eikä se hyväksy yliluonnollista todellisuuskäsitystä" (Wikipedia)

Nimikristitty länsi, joka on hylännyt Jumalan ja evankeliumin totuuden, voidaan voittaa takaisin vain palauttamalla usko Jumalan Sanan arvovaltaan. Tiedemiehenä Paul Giem arvioi, että maallistunut humanismi voidaan kaataa yhteistyössä kristittyjen luonnontieteilijöiden kanssa. Tulevat läntisen maailman evankelistat ovat uskovia luonnontieteilijöitä. Nykyiset  ateistiset humanistit on saatu uskomaan jumalattomaan, vuosimiljardien ikäiseen maailmaan, ja useimmat heistä todella uskovat, että Jumalaa ei ole. Osa vihaa Jumalaa Darwinin tavoin henkilökohtaisista syistä. Ateismi on kuitenkin vain filosofinen näkemys, jonka kristityt luonnontieteilijät voivat, Jumalan avulla, nopeasti ja helposti osoittaa vääräksi. On kuitenkin muistettava, että usko on Jumalan antama lahja, ja vain Hän voi poistaa suomut sokeiden silmiltä, kun aika on kypsä ja tuhota maallistuneen humanismin harhan.

Kokeellinen tiede ei tue maallistunutta humanismia, joka tulee kompastumaan, kun ateismi osoitetaan kokeellisen tieteen avulla valheeksi ja evankeliumi voittaa. Kun ihmiset ymmärtävät tieteen antaman näytön, ennemmin tai myöhemmin ja ryhtyvät vihaisina esittämään aivan uusia kysymyksiä, kun he käsittävät, että heitä on petetty. Apulaisprofessori Giem kuvasi tulevaa tilannetta kahdella esimerkillä - hiilen C14-isotoopilla ja miehen Y-kromosomilla - , jotka tulevat kaatamaan maallistuneen humanismin korttitalon.

Onko olemassa Jumala, joka puuttuu asioihin?

Läntisten nimikristittyjen ”evoluutiota ohjaava jumala” on täysin epäuskottava ”kaikkivaltias”, joka on tehty täysin harmittomaksi ja vaarattomaksi ”taustapiruksi”, joka ”luo” karsimalla pois ”maanantaikappaleita”. Tällaiset teistiset evolutionistit on helppo deletoida, kun luonnossa kaikkialla nähtävissä oleva ilmeinen suunnittelu on lupa osoittaa tieteelliseksi tosiasiaksi. Tätä nämä tekopyhät teistit tietysti vastustavat viimeiseen asti, samassa kuorossa telaketjuateistien kanssa, koska molemmat tietävät, että siitä seuraa voimakas herätys ja kääntyminen todellisen ja kaikkivaltiaan Jumalan puoleen.

Kun ihminen tulee tietoiseksi ympärillään olevasta Älykkäästä suunnittelusta, hän kysyy, milloin luomakunta tehtiin ja kuinka kauan se kesti. Vastaukset ovat kaikkien luettavissa Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta -kirjassa. Tämä kirja kuuluu jokaisen uskovan hyllyyn, sillä meidän tulee olla valmiita vastaamaan Raamatun luotettavuutta epäilevien kysymyksiin.

Tämä aikakysymys on kaikkein oleellisin, ja siksi siihen kohdistuu Raamattuun uskoviin suunnatun pilkan terävin kärki! Jumalan Sanaan uskova on tehtävä mahdollisimman nopeasti naurunalaiseksi, sillä jos Raamattu osoittautuu todeksi, valtavaa herätystä ei pysäytä mikään. Teistiset ynnä ateistiset evolutionistit menettävät kaiken uskottavuutensa. Näillä tieteellisillä täsmäohjuksilla ateistien vuotava vene upotetaan. Seuraavassa lyhyesti näistä ohjuksista. Älykkäästä suunnittelusta on suomen kielellä paljon tietoa esimerkiksi luominen.fi, datakirjatkustannus.fi ja taustaa.fi sivuilla ja muun muassa Eläimet opettavat-kirjassa ja aina uusinta tietoa Luominen-lehdessä.

Kuinka vanhoja fossiilit todellisuudessa ovat?

Apulaisprofessori Giem otti esiin hiilen C14-isotoopin esiintymisen luomakunnassa. Hän kertoi American Geophysical Unionin 11-15.8.2012 Singaporessa pidetyssä kokouksessa sattuneesta välikohtauksesta. Giemin aikaisemman esityksen kokouksen tapahtumista voi katsoa tästä. Suomessa 13.4 pidetty luento tulee myöhemmin youtubeen. Singaporen kokouksesta poistettiin esitys, joka olisi tuhonnut sekä geologisen aikakäsityksen että uusdarvinismin. Siksi se poistettiin salamannopeasti, koska kyseessä olisi ollut kuolinisku ateismille.

Kymmenen dinosauruksen fossiilista eristettiin C14-isotooppia

Muun muassa luun kollageeniproteiinista mitattiin 22 000 – 39 000 vuoden ikiä. Tämä on laboratoriotiedettä, ei filosofiaa. Havainnot voidaan toistaa. Mammutin luista saadaan samansuuntaisia tuloksia. Paniikkiin joutuneet kokouksen järjestäjät sanoivat, että esitys pääsi mukaan ”vahingossa”. Esitys poistettiin, koska tulokset ”eivät voi olla totta”. C14 on kuitenkin iänmittausmenetelmistä luotettavin. On kuitenkin huomioitava se mahdollisuus, että aikaisemmin C14-isotooppia on ollut vähemmän ja hiiltä ilmakehässä enemmän, koska sitä on nyt paljon raakaöljyssä, maakaasussa ja hautautuneessa hiilessä. Kun tämä huomioidaan, dinosaurusten luut voivat hyvin olla noin 4 300 vuoden ikäisiä.

Nämä tutkimustulokset tuhoavat geologisen aikaskaalan täydellisesti

Tämän lisäksi C14-isotooppia on osoitettu timanteista ja hiilikaivosten hiilestä. Tulosten merkitys on murskaava! C14-isotooppia voidaan havaita fossiileista täysin johdonmukaisesti, näytteiden saastuminen on ehdottomasti poissuljettu, koska C14:ta on kaikissa näytteissä ja laboratorio-oloista johtuva saastuminen on tietysti myös suljettu pois. Väitteet, joiden mukaan saastuminen olisi tapahtunut maan syvyydessä tai ympäristön uraani olisi tuottanut C14-isotoopin on osoitettu vääriksi.

Fossiilit ovat tuhansien, ei miljoonien vuosien ikäisiä!

Tämä on nyt täysin vahvistettu. Julkisuuteen näitä tuloksia ei kuitenkaan saa, paitsi jos valitsee sanansa niin taitavasti, että päivystävät ateistit eivät herää. Tapahtuma osoittaa myös, että maallistuneet tiedemiehet haluavat piilottaa tuloksia, sillä ”perusteella”, että he ”tietävät, että tulokset eivät voi olla tosia!”  Apulaisprofessori Paul Giem toteaa kuitenkin, että on syytä olla maltillinen, sillä ”eivät kaikki tiedemiehet ole valehtelijoita”. He ovat niin ateismin aivopesemiä, että eivät ole ajatelleet toista mahdollisuutta tai eivät ole perehtyneet näihin tuloksiin. Osa on tietysti henkilöitä, jotka eivät usko siksi, että he eivät kestä itselleen rakentamansa maailmankuvan romahtamista, jonka turvin heidän ei tarvitse pohtia synnin iankaikkisia seuraamuksia. Jumala ei kuitenkaan suostu katoamaan, jos Häneen ei uskota.

Laboratoriot kieltäytyivät yllättäen yhteistyöstä

Kun edellä kuvattu, Singaporessa tapahtunut esityksen poistaminen tuli julkisuuteen, yliopistolaboratoriot kieltäytyivät tutkimasta näiden tutkijoiden näytteitä. Kun näytteet sen jälkeen lähetettiin kaupalliseen laboratorioon, nämä kieltäytyivät myös. Perustelu oli kuitenkin erilainen. Kaupalliset toimijat sanoivat, että jos saamme yli 65 miljoonan vuoden ikäiselle fossiilille tuhansien vuosien iän, silloin luullaan, että laitteemme toimivat huonosti, eikä kukaan enää tilaa meiltä tutkimuksia. Laboratoriot, jotka tekivät määrityksiä anonyymisti, ovat myös ”jääneet kiinni” ja joutuneet suuriin vaikeuksiin.

UUSDARVINISMIN EDESSÄ ON VÄÄJÄÄMÄTÖN TUHO

Toinen esimerkki uusdarvinismin edessä olevasta tuhosta on ihmisen ja simpanssin Y-kromosomien ”kammottava ero”. Tutkija David Page havaitsi tämän 30% eron, jota evoluutioteoria ei ”ennusta”, joten selityksiä piti sommitella nopeasti.

Tutkijoiden keskuudessa on erilaisia mielipiteitä ihmisen ja simpanssin perimien eroavaisuudesta. Haarukka vaihtelee välillä 70 - 99,75 prosenttia. Miksi näin suuri vaihtelu? – Tulos riippuu siitä, mitä osaa verrataan ja mitä jätetään vertaamatta eli valitaan sellainen tulos, jota kulloinkin halutaan. Koska evoluution ”täytyy” olla totta, valitaan tulokset, jotka ”todistavat” sen.

Mies on XY. Miesten Y-kromosomien välinen ero on hyvin pieni. Y-kromosomin kohdalla ei tapahdu samanlaista tekijäinvaihduntaa (crossing over) vähennysjakautumisen (meioosin) aikana kuin naisilla, jotka ovat XX. Tästä seuraa Y-kromosomien vähittäinen rappeutuminen.

Jos evoluutio on totta eli meillä oli yhteinen esi-isä simpanssien kanssa 6 miljoonaa vuotta sitten, simpanssiurosten ja miesten Y-kromosomien pitäisi olla lähes identtisiä, kuten muidenkin vertailtujen simpanssien ja ihmisten kromosomien, mutta oli yllätys, että näin ei ollutkaan! Vertailu osoittautui muutenkin ongelmalliseksi, koska kromosomit ovat hyvin eri pituiset eli niiden vierekkäin asettaminen ei ole yksinkertaista samalla tavalla kuin vaikkapa kromosomin 21 tapauksessa. Tätä yllättävää tutkimustulosta, jota evoluutioteoria ei ennusta, on tietysti yritetty selittää monin eri tavoin, mutta selitykset eivät ole vakuuttavia. Lisätietoja voi katsoa tästä.

Johtopäätökset

Professori Paul Giemin esiin ottamat kaksi esimerkkiä osoittavat, että uusdarvinismi, joka todellisuudessa on pelkää filosofiaa, voidaan kumota kokemusperäisen tieteellisen tutkimuksen keinoin. Hänen mukaansa tämä on ainoa tapa palauttaa luottamus Raamatun arvovaltaan ja voittaa kristinuskosta luopunut läntinen maailma takaisin Kristukselle. Uusdarvinismi on aikansa elänyt maailmankatsomus, myös monen älykkään ateistin mielestä. Muitakin esimerkkejä on paljon, kuten dinosauruksen pehmytkudokset, jotka ovat aitoja ja edelleen elastisia, niistä eristetään nuorta hiilen C14-isotooppia ja DNA:ta.

KALLION KIRKOSSA TAPAHTUU

Kallion kirkossa Helsingissä järjestettiin rave/psykebileet 14.4. Näitä järjestetään usein huumebileinä ja meno kirkossa näyttää täysin samalta. Kahden tunnin kuluttua valot on jo sammutettu ja tilalla on vilkkuvia valoja ja konemusiikkia, ja puhutaan hindu-uskonnon filosofiaa (Brahman, jumala yhtä maailman kanssa ja me olemme maailma ja itse universumi).

Tapauksesta minulle kertonut henkilö seurasi tilaisuutta facebook-livelähetyksen kautta. Evankeliumia Jeesuksesta hän ei kuullut ollenkaan, mutta muunlaista sanomaa tuli musiikin sanoitusten muodossa. Hän toteaa, että ”On todella vaikea nähdä mikä on tämän tapahtuman tarkoitus, mutta sitä voi arvioida itse”. Tapahtuman nimi oli Unelmien Sielunmessut 2, lippuja myytiin biletti.fi ja tapahtumaa on tuotu esille rave.fi sivulla.

Yhteyttä ottaneen henkilön omien kokemusten ja tietojen mukaan raivit/ravet/psykebileet ovat erittäin vahvasti kiinni huumekulttuurissa.

EUTANASIA-AKTIVISTIN ”ITSEMURHA-KONE”

Eutanasia-aktivisti esitteli ”itsemurhakoneen” hautausalan messuilla Amsterdamissa – tavoitteena rakentaa ensimmäinen toimiva laite vuoden loppuun mennessä. Toimivaa laitetta ei ole vielä valmistettu. Idean taustalla on pitkän linjan eutanasia-aktivisti Philip Nitschke. (hs.fi).

TIEDEPALSTA TYRII TAAS

HS tiede julistaa totuutena (17.4), että arktisilla Ellesmeren saarilla oli alligaattoreita 56 miljoonaa vuotta sitten. Mikä jutussa on vikana? Nämä älyniekat eivät tajua, että eroosio kuluttaa maan pintaa. Jo viidessä miljoonassa vuodessa sitä kuluu 3 kilometrin paksuudelta, joten fossiili ei voi olla väitetyn ikäinen.

ILTALEHTI OTSIKOI (17.4): Tutkijat kehittivät vahingossa mutanttientsyymin, joka syö muovipulloja

"Vuonna 2016 japanilaiselta kaatopaikalta löydettiin bakteeri, joka syö muovipulloja. Normaalisti niin kutsutut PET-pullot säilyvät luonnossa hajoamattomina satoja vuosia, mutta kaatopaikan bakteeri oli kehittynyt käyttämään pulloja ravinnokseen. Bakteeri pystyy ottamaan pulloista ravintoa erittämänsä entsyymin avulla. Kansainvälisten tutkijoiden ryhmä eristi entsyymin ja käsitteli sitä eri tavoilla. Tutkijat huomasivat hämmästyksekseen, että he tulivat luoneeksi molekyylin, joka pystyy entistä tehokkaammin hajottamaan PET-muovia. - Paransimme vahingossa entsyymiä, joka oli meille jopa pieni järkytys, kertoo tutkimusta johtanut Portsmouthin yliopiston professori John McGeehan The Guardianille. Mutanttientsyymi alkaa hajottaa muovia muutamassa päivässä, luonnossa muovin hajoaminen kestää vuosisatoja. Japanista kaatopaikalta löytynyt bakteeri on McGeehanin mukaan kehittynyt yllättävän nopeasti. - PET-pulloja on ollut olemassa laajemmassa määrin vain noin 50 vuotta. Se on ihmisen tekemä materiaali jota luonnossa ei esiinny. Bakteerin evoluutio on ollut nopeaa. Luonnossa sen sijaan esiintyy toisenlaisia muovimaisia aineita, esimerkiksi tiettyjä polyestereitä. - Ne suojelevat kasvien lehtiä. Niitä syövillä bakteereilla on ollut miljoonia vuosia aikaa kehittyä, sanoo McGeehan." (Iltalehti)

Kommentti uutiseen: Uutinen on täysin valheellinen. Bakteerit ”eivät ole kehittäneet mitään uutta” Täysin uuden entsyymin kehittyminen sattumalta on yhtä todennäköistä kuin tilanne, missä aurinkokunta olisi täynnä Rubikin kuutiota pyörittäviä sokeita, jotka ratkaisisivat ongelman samalla sekunnilla!

Tällaisissa tapauksissa kyseessä on yleensä entsyymin sivuaktiivisuus. Suurissa bakteerimäärissä on aina mutantteja, jotka hyötyvät tarjolla olevasta ravinnosta. Kun muovilla mässäily loppuu, tilan ottavat haltuunsa luonnontuotteita "syövät" bakteerit. Tällaista bakteeria voi joskus älykkäällä geenitekniikalla, jopa ”vahingossa” saada toimimaan vieläkin paremmin halutussa tehtävässä, mutta se on tämän jälkeen yleensä heikompi menestymään luonnossa. Tämän vuoksi kaikki bakteerit kaikkialla eivät esimerkiksi ole kaikille antibiooteille vastustuskykyisiä, koska tällaisesta resistenssistä tulee niiden aineenvaihdunnalle taakka. Vastustuskykyisten valta-asemasta päästään eroon pitämällä tauko antibioottien käytössä, jolloin tarpeettoman tiedon selkäreppua raahaavat bakteerit jäävät villien kantojen jalkoihin. Tästä lisää myös luominen.fi -sivuston artikkelissa Muovia mussuttava mutanttientsyymi ei edistä evoluutiota.

IRANIN MAAVOIMIEN KOMENTAJAN MUKAAN ISRAELIN TUHOAMISPÄIVÄ ON JO MÄÄRÄTTY

Prikaatinkenraali Heydari sanoo, että Iran tuottaa omat aseensa, eikä se koe uhkaa Israelin taholta ja väittää armeijansa olevan entistä vahvempi. Iranin armeijan budjetti vuonna 2017 oli 15,9 miljardia dollaria, jossa oli 65% nousua vuodesta 2014. Hän väittää Iranin pystyvän tuottamaan maailman parhaita aseita. Israelin turvallisuusviranomaiset sanoivat 17.4, että Iran valmistelee suoraa hyökkäystä Israeliin uusien aseidensa avulla (israelnationalnews.com). Tämä on selvääkin selvempää vihapuhetta – on perusteltua kysyä, miksi yksikään YK:n jäsenmaa ei sitä tuomitse tai vaadi päätöslauselmaa Iranin tuomitsemiseksi? Elämme omituisessa maailmassa, joka on lähes 100% antisemitistinen.

VALISTUS NYT

Helsingin Sanomat pitää amerikkalaisen psykologi Steven Pinkerin kirjaa Enlightenment Now ”talven tärkeimpänä tietokirjana”. Pinker osoittaa täydellisen tietämättömyytensä, kun hän toimittajan mukaan: ”ruoskii uskontoja vimmaisesti”. Toimittaja jatkaa: ”On totta, että esimerkiksi Yhdysvaltain evankelikaalikristittyjen suhtautuminen evoluutioon, perhesuunnitteluun ja vähemmistöihin on kaukana järkiperäisestä”.  – Onko näin? Totuus on tietysti päinvastainen, sillä HS ihastuu tapansa mukaan kaikkeen, missä ilkutaan uskovia. Luonnontieteitä ei olisi edes olemassa ilman uskonpuhdistusta. Kaikki merkittävät tieteen jättiläiset perustivat elämänsä Jumalan Sanan varaan. Uusdarvinismi on täysin epätieteellinen filosofia, koska kokeellinen tutkimus ei tue sen väitteitä. ”On täysin järjetöntä uskoa elävän solun syntyneen sattumalta”, totesi Nobel -palkittu Jaques Monod, joka oli ateisti, ja joka ei voinut uskoa katolisen kirkon julmaan jumalaan, joka olisi luonut hänet uusdarvinismin avulla eli tappamalla koekappaleita 3,5 miljardin vuoden ajan. Pinker on populisti, ja taatakseen kynäilynsä myynnin, hän ottaa myös pinkit vähemmistöt mukaan, tottakai. Pinkeriläisen perhesuunnittelun tuloksena läntinen humanismi häviää sukupuuttoon muutamassa sukupolvessa (1,3 lasta pariskuntaa kohden, elleivät miehet innostu synnyttämään, mitä HS on pitänyt esillä kuten muutakin seksuaalista sekoilua). Humanismin kanssa kilpailevan kulttuurin lapsimäärät ovat kolminkertaisia. Se ei "jää jälkeen", kuten Pinker povaa. Psykologi Pinker näyttää tietävän suvullisen lisääntymisen biologiasta saman verran kuin pörssimeklari keinosiemennyksestä. Miksi suvullinen lisääntyminen olisi ”kehittynyt” ja kuinka sukusolujen muodostuminen vähennysjakautumisen avulla ”olisi ilmaantunut”, siitä uusdarvinistit eivät tiedä yhtään mitään, mutta tätä ei maallikoille kerrota. (hs.fi).

ELÄMÄN TARKOITUS

Hattupäinen "filosofi ja tietokirjailija” Frank Martela aloittaa Tolstoista: ” Maailmankaikkeutta ohjaavat kylmät luonnonlait, joille ihminen on vain kasa materiaa, kuten Tolstoi fysiikkaa lukiessa tiedosti”. Sitten filosofimme ratkaisee elämän tarkoituksen: ” ENTÄ jos vain hyväksymme että elämä on ainutkertainen matka, jonka arvokkuus ei ole tuolla jossain universumissa, vaan meidän sisällämme? Entä jos arvokasta onkin se, mitä sydämemme pitää arvokkaana?” ja jatkaa: ” IHMISKUNTA jakaa samat perusarvot, koska luonnonvalinta on suosinut tiettyjä asioita arvostavia olentoja. Siksi lähimmäisenrakkaus on yksi universaaleista perusarvoistamme – olemmehan laumaeläimiä. Myös itsensä toteuttamisen palo asuu meissä sisällä. Kylmän mekaanisessa universumissakin voi elämänsä rakentaa näiden sisältä kumpuavien itseisarvojen varaan. Ne eivät tule ulkoa vaan sisältämme. Juuri siksi ne riittävät tekemään elämästämme merkityksellistä ja elämisen arvoista!” (hs.fi).

Totta on, että ihmiskunta jakaa samat perusarvot, koska Kymmenen käskyä ja iankaikkisuus on kirjoitettu kaikkien Jumalan kuvien sydämiin. Raamatun mukaan pakanatkin tekevät luonnostaan, mitä laki vaatii ja näin he osoittavat, että lain vaatimukset on kirjoitettu heidän sydämeensä (Room.2:14-15) ja Jumala on pannut ikuisuuden ihmisten sydämiin (Sananl.3:11). Ne eivät ole ”luonnonvalinnan tulosta”, eikä ”evoluutio” ole niitä eläimille suonut. Lankeemuksen tilassa olevan ihmisen sisällä on taipumus tänäänkin kaasuttaa kanssaihmisiään kuoliaaksi ja toteuttaa holokausti. Saksassa palkittiin juuri kaksi muslimilaulajaa, jotka pilailevat holokaustin kustannuksella. Lankeemuksen tilassa olevan ihmisen sydämestä ”lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja jumalanpilkkaamiset”, toteaa Jeesus (Matt.15:19). Lääkäri Luukas kirjasi ylös Jeesuksen antaman hoitomääräyksen: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.” (Luuk.10:27). Tämä on elämän tarkoitus.

MTV UUTISOI

”Kaakkois-Aasiassa elää heimo, joista evoluutio on muokannut ’meri-ihmisiä’ - Bajau -yhteisön jäsenet pystyvät pidättelemään hengitystään jopa viiden minuutin ajan ja he pystyvät sukeltamaan 70 metrin syvyyteen ilman sukellusvarusteita - Tutkijoiden mukaan Bajau-heimolaisten tarve sukeltaa saadakseen ruokaa on johtanut sukeltamista tukevaan evoluutioon”.

Ehkä kidukset ovat vuorossa seuraavan vuosituhannen kuluttua, kuten Ari Norolampi ehti jo ehdottaa. (hs.fi).

PORVOON POISMENEVÄ PIISPA

Sanailee Kyrkpressenin kolumnissaan (19.4) ihmisen sorminäppäryydestä, joka ”erottaa meidät kaukaisista eläinsukulaisistamme”. Hän on siis evolutionistien kanssa samaa mieltä, että sormet ovat kehittyneet kävelemisestä kiinnostuneen kalan evistä. Jos sormet ovat niin kätevät, eikö myös kalojen olisi kannattanut ”kehittää” evänsä sormiksi, joiden avulla olisi turvallista irrottaa mato koukusta. Piispa siirtynee Åbo Akademiin opettamaan uusgnostilaisuutta (katso edellinen blogini) tuleville teologiparoille.

PAKANUUDEN ESIINMARSSI

Maailman eniten joogaavaa maa, Suomi, on kristinuskon kehitysmaa ja laaja lähetyskenttä. Uskovat isovanhemmat kertovat, että he saavat tavata tavata lapsenlapsiaan vain sillä ehdolla, että eivät kerro heille Jeesuksesta. Eräs isoäiti kertoi haastatelleensa ensimmäistä päivää koulussa käynyttä lapsenlastaan. Lapsi totesi, että kukaan koulussa ei usko Jeesukseen. Kun isoäiti kysyi, että mistä sen voi tietää, lapsi vastasi: ”Minä kysyin kaikilta”.

Kun vanhemmat eivät Jeesuksesta opeta, koulussa se on kielletty, pyhäkoulut museoitu ja liian myöhään tulevassa rippikoulussa opetetaan, että Jumala on luonut Charles Darwinin menetelmällä, pakanuuden esiinmarssi on sinetöity.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.