maanantaina, 30. tammikuuta 2023, klo 19.54

Evoluution kannattajat myöntävät epäonnistuneensa

Pekka Reinikainen

David Klinghoffer kertoo, kuinka tiedetoimittaja Stephen Buranyin artikkeli Guardian -lehdessä paljastaa ällistyttäviä seikkoja tavasta, millä evoluutioteorian epäonnistumisia käsitellään. Epäonnistumisista kerrottiin aikaisemmin vain osallistujamäärältään vähäisissä asiantuntijakokouksissa tai teknisissä julkaisuissa, joiden ajateltiin olevan turvallisia, koska tieto tavoittaa vain suppean sisäpiirin. Tilanne muistutti avioparin keskinäistä kiistelyä, josta ulkopuolisille ei juurikaan tihkunut tietoja ja mallikkaan naimakaupan kulissit säilyivät moitteettomina.

Skandaalinkäryisiä myönnytyksiä

Evoluutiobiologissa on nyt tapahtunut massiivisia tietovuotoja suuren yleisön nähtäväksi. Unelmien avioliitto huojuu kuilun partaalla! Pitkässä artikkelissaan Buranyi ottaa esiin alan huippunimien kommentteja, jotka ovat aina olleet Älykkään suunnittelun havainneiden tiedossa, mutta joiden olemassaolosta useimmat Guardianin lukijat eivät ole olleet tietoisia. Vasemmalle päin kallellaan oleva lehti esittää kysymyksen: ”Tarvitaanko uutta evoluutioteoriaa?” Yhdellä sanalla kuitattu vastaus kuuluu: ”Kyllä". Artikkeli on täynnä skandaalinkäryisiä myönnytyksiä seuraavaan tapaan:

Voi kuulostaa oudolta, mutta tiedemiehet eivät vieläkään tiedä vastausta joihinkin kaikkein oleellisimpiin kysymyksiin elämän kehityksestä maapallolla. Esimerkiksi silmät. Mistä ne tarkasti ottaen ovat peräisin? Tavallisesti tarjottu selitys ällistyttävän monimutkaisille elimille on luonnonvalinta ... Tämä on evoluution perustarina, joka kerrotaan lukemattomissa oppikirjoissa ja populaaritieteellisissä bestseller -julkaisuissa. Tarinoiden ongelma on, yhä enenevän tieteentekijöiden joukon mielestä se, että ne ovat järjettömän alkeellisia ja harhaanjohtavia. Tarina alkaa, kun tapahtuminen on jo puolitiessä eli käytettävissä on jo valolle herkkiä soluja, mykiöitä ja värikalvoja, joiden alkuperää ei kuitenkaan selitetä. Ei myöskään selitetä, kuinka näin hienot ja hauraat osat liittyivät yhteen toimivaksi elimeksi.

Silmän ohella perinteisellä evoluutiotarinalla on paljon muitakin ongelmia: ’Ensimmäinen silmä, ensimmäinen siipi, ensimmäinen istukka. Mistä ne tulivat. Evoluutioteorian perustehtävä on tämän selvittäminen’, toteaa Indianan yliopiston biologi Armin Moczek, ja jatkaa: ’Meillä ei edelleenkään ole hyvää vastausta. Perinteinen ajatus asteittaisesta muutoksesta, onnellinen sattuma kerrallaan, on romahtanut.’

Yksikään tiedemies ei kuitenkaan vakavissaan kyseenalaista tiettyjä evoluution ydinasioita. Kaikkien mielestä luonnonvalinnalla on oma tehtävänsä, samoin mutaatioilla ja sattumalla. Mutta miten nämä kaikki pelaavat täsmällisesti samaan maaliin – ja onko mukana muitakin tekijöitä – on katkeran kiistan kohde. ’Jos asioita ei voida selittää käytettävissä olevien työkalujen avulla, täytyy löytää uusia tapoja selittää tapahtunut’ … toteaa Yalen yliopiston biologi Günter Wagner.

Parhaillaan taistellaan suurista teorioista

Nämä suuret teoriat ovat muovanneet modernin maailman ja niiden kohtalo on parhaillaan vaakakupissa. Taistelua käydään myös ammattiylpeydestä ja asemasta eli kuka saa päättää, mikä on tutkimusalan ydintä ja mikä sivujuonnetta. Marylandin IBBR tutkimuslaitoksen evoluutioteoreetikko Arlin Stoltzfusin mukaan: ”Ongelman ydin on, kuka saa kirjoittaa biologian suuren tarinan". Kaiken taustalla piilee tätäkin suurempi kysymys. Onko biologian suuri tarina pelkkä satu lapsille, josta on aika lopultakin luopua.

Järjettömän alkeellinen ja harhaanjohtava”

”Perinteinen ajatus on toistaiseksi romahtanut”. ”Satu lapsille, josta on aika lopultakin luopua”. ”Taistelua käydään ammattiylpeydestä ja asemasta”. – Vai käydäänkö taistelua sittenkin totuudesta? Tämä on Evolution News –sivuston näkemys Darwinin teorian vaikeuksista. Oli kuitenkin yllätys, että Guardian otti vaikeudet esiin.

Tuttu tarina

Buranyi kertoo tutun tarinan, joka tuli esiin jo Royal Societyn ”New Trends in Evolitionary Biology” -kokouksessa vuonna 2016. Jotkut biologit tuomitsivat koko kokouksen, toiset sen sijaan tarjosivat innokkaasti vaihtoehtoja perinteiselle uusdarvinismille. Mukana oli myös Älykkään suunnitelman kannattajia. Tätä Byranyi ei kuitenkaan ota esiin artikkelissaan, mutta se ei haittaa, koska tarina on meille tuttu.

Epätoivoisia päätelmiä

Buranyi toteaa lopuksi, evolutionistin suusta näennäisen epätoivoisesti, että: ”Emmehän koskaan lopulta ole tarvinneet suurta ja johdonmukaista teoriaa".

Vaikutusvaltainen biokemisti Ford Doolittle on jo 10 vuotta kirjoittanut esseitä, jossa hän pitää luonnontieteiden sääntökokoelman tarvetta roskana: ”Ei tarvita mitään uutta synteesiä, vanhaakaan ei oikeastaan kaivattu...”

Laskentaan erikoistuneen biologi Eugene Kooninin mielestä meidän pitäisi tottua huonosti yhteensopiviin teorioihin. Yhteensopivuus on kangastus, ”mielestäni yhtä yhteensopivaa evoluutioteoriaa ei voi olla olemassa”.

Siltä alkaa näyttää. Toistaiseksi evolutionistit eivät ole olleet innokkaita julkituomaan ongelmiaan suurelle yleisölle suunnatussa viestinnässä. Heidän velvollisuutensa on ollut estää pientenkin tosiasioiden tuleminen tiedoksi maallikoille, jotka voivat olla vaarassa siirtyä Älykkään suunnittelun ”hirvittävän harhaopin” kannattajiksi. Nyt tilanne on kuitenkin dramaattisesti muuttumassa. Buranyin kulmakarvoja kohottavan artikkelin voit lukea (englanniksi) kokonaisuudessaan lähteessä olevasta linkistä.

LÄHDE: #1 story of 2022: Evolutionists admit their field’s failures

Translaki, muunsukupuolisuus ja kirkko

Jeesuksen opetus, jonka mukaan "Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi" (Matt.19:4) ei ollutkaan totta. Kirkkohallitus päivitti translakilausunnossaan Jumalan kuvan olemuksen seuraavaan tapaan:

"Yhteiskunnassa esiintyy vielä paljon vanhentunutta tietoa ja väärinymmärryksiä seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolen moninaisuudesta. Vanhentuneen tiedon ja väärinymmärrysten aiheuttamaa kärsimystä voidaan lievittää ja korjata jakamalla luotettavaa tietoa...

Teologisesti on kyse siitä, että jokaisessa ihmisessä Jumalan kuva ja kaltaisuus näyttäytyy yksilöllisellä ja persoonallisella tavalla. Oman itsenään jokainen ihmisyksilö on ainutlaatuinen ja arvokas kuva Jumalasta. Luomiskertomuksessa kerrotaan, miten Jumala lopuksi katsoi kaikkea luomaansa, ja kaikki oli hyvää (1. Moos. 1:31). Edistämällä tasa-arvoa ja transihmisten asemaa kirkko kunnioittaa Jumalan luomistyön moninaisuutta ja rikkautta...

Kirkkohallitus pitää tärkeänä, että lain uudistus saatetaan tämän hallituskauden aikana päätökseen".

Pienistäkin kirkkohallitus kantaa huolta

Jeesus varoitti viettelemästä pieniä (Matt.18:6). Kirkkohallitus tuo esiin uudistetun lapsinäkökulman:

"Lakia uudistettaessa on pyritty huomioimaan lapsen oikeudet ja lapsen edun ensisijaisuus. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, ehdotonta ikärajaa sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle ei voida pitää lapsen oikeuksien kanssa sopusoinnussa olevana ratkaisuna. Täysi-ikäisyysvaatimus juridisen sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä ei ole sopusoinnussa asiassa teetetyn selvityksen (...) ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa".

Onko kirkkohallitus tässä pedofiilien asialla? Osaat varmasti tehdä johtopäätökset itse. Omaa kantaani en nykyisin vallitsevan, sananvapautta rajoittavan lainsäädännön johdosta sano, sillä minulla ei ole aikaa istua Pasilan poliisitalossa tuntikausia kestävissä kuulusteluissa. Sama kysymys voidaan esittää myös kansanedustajien tapauksessa, sillä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntakin pitää tärkeänä, että transsukupuolisten lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden edistämisestä sukupuolen vahvistamisessa ja tarvittavista lainsäädäntömuutoksista käynnistetään selvitys mahdollisimman pikaisesti. 

Toimiiko kirkkohallitus Setan äänitorvena?

Tämä on ilmeistä. Kirkkohallitus muuttaa kirkon opin Setan opetuksen mukaiseksi. Seta vauhdittaa nuorten päätöksentekoa järjestämällä sateenkaariopetusta rippikouluissa. Kouluissahan Setalla on ollut vapaat kädet jo vuosien ajan. Järjestöaktiivit väittävät, että 10 prosenttia lapsista olisi epävarmoja sukupuolestaan. Tämä tarkoittaisi, että "sukupuoliristiriidasta" kärsiviä olisi peruskouluissa peräti 45 000!

Kirkolliskokoukselta on yksinkertaisesti kaapattu päätösvalta. Osa kansanedustajista on myös onnistuneesti ohjelmoitu uudelleen. Hyväntahtoisia hölmöjä huijataan helposti.

Transfarssissa on kyse medianäytelmästä

Siinä vihervasemmisto on valinnut näyttelijät ja kaapannut mikrofonin tilanteessa, missä yli 70% kansasta ei tue translakia. Eivät ihmiset halua, että heidän lapsiaan aivopestään. Äänestäjät varmasti muistavat asian vaaleissa.

Kyseessä on nyky-yhteiskuntaa riivaava murhenäytelmä, missä vähemmistö, eli humanismia edustava media sanelee puheenaiheet ja hovikelpoiset mielipiteet. Ongelmista, kuten takaisinkorjauksen haasteista ei sanota sanaakaan, siitä puhumattakaan, että kerrottaisiin henkilöistä, jotka katuvat nuoruuden päätöksiä tai joille on operatiivisten komplikaatioiden takia tehty kymmeniä kirurgisia korjausleikkauksia.

Median olisi syytä muistaa roolinsa

Mennyt on aika, jolloin asioista voitiin keskustella tasapuolisesti ja esiin tuotiin kaikki näkökulmat. Nyt sallittuja näkökulmia näyttää olevan vain yksi. Kukaan ei uskalla olla eri mieltä, sillä häntä ei sen jälkeen enää suvaita ja hän joutuu välittömästi seksuaalipoliittisten järjestöjen maalittamisen kohteeksi.

Seksuaalipolitiikkaa?

Sen juuret ovat syvällä marxilaisuudessa, jonka tavoite on vallankumous, joka toteutetaan tuhoamalla yhteiskunnan perinteiset rakenteet ja luomisjärjestys.

Kaiken takana on Darwin

Liberaaliteologit, jotka yhä hallitsevat kirkkoa ja teologisia tiedekuntia, tuhosivat messiaanisen juutalaisen, Karl Marxin, uskon. Epätoivoinen Marx luki Darwinin kirjan ja totesi saaneensa tieteellisen perustan teorialleen ja halusi omistaa pääteoksensa Darwinille!

Tässä oikea luterilainen näkemys:

Mitä evankelisluterilainen kirkko opettaa translaista?

Tässä lastenpsykiatrian professori Riittakerttu Kaltialan näkemys: 

Nuoruusiän suku­puoli­ahdistusta hoitava professori sanoo ei ala­ikäisten juridisen suku­puolen korjauksellePEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.