perjantaina, 30. lokakuuta 2020, klo 8.32

Evoluution ylittämättömiä esteitä

Pekka Reinikainen

”Alkusolu” ei voi muuttua monisoluiseksi eliöksi

Jokainen itselleen rehellinen biofysiikkaa ja -kemiaa opiskellut tietää, miksi aine ei herää henkiin. Näennäistieteellinen tarina alkusolusta on sepitetty lohduttamaan niitä onnettomia ihmisiä, jotka eivät halua uskoa Luojaan.

Alkusynnyn mahdottomuus

on vielä ”pikkujuttu” verrattuna evoluution seuraavaan esteeseen, joka on monisoluisen eliön ”kehittyminen”. Monisoluisten kasvu edellyttää solujen järjestäytynyttä jakautumista. Monisoluisen kasvun alkuvaiheet vaativat kiivasta, tarkoin ohjattua jakautumista, jotta alkio saadaan rakennetuksi. Alkion eri kerroksista kehittyvät tämän jälkeen aiheet kaikille elimille ja kudoksille.

Kiivas solujen jakautumien tasoittuu vasta solujen kypsymisen ja erilaistumisen myötä. Ihmisessä on satoja erityyppisiä soluja ja kymmeniä erilaisia kudoksia ja elimiä. Solujen jakautumista tarvitaan kuitenkin jatkuvasti, sillä soluja kuolee koko ajan kaikissa eliöissä ja yksilön rakentuminen edellyttää tietyssä vaiheessa myös ohjelmoitua solukuolemaa. Lisäksi on varastoitava kantasoluja, jotka turvaavat yksilölle määrätyn elinkaaren. Kantasolu on solu, jolla on kyky jakautua loputtomasti, sekä muodostaa erilaisia kudostyyppejä. Kantasolu jakautuu epäsymmetrisesti niin, että toisesta tytärsolusta tulee erilaistuva solu ja toinen pysyy kantasoluna. Kaikki tämä edellyttää ohjelmointia ja on luonnollisesti mahdotonta mutaatioille ja valinnalle - uusdarvinismin väitetylle mekanismille.

Solun jakautuminen on solun kannalta aina riski,

jonka suuruutta monimutkainen säätelykoneisto pyrkii minimoimaan. Solun jakautumisessa on tiettyjä välivaiheita, eräänlaisia laaduntarkkailupisteitä, joiden kohdalla solu pyrkii varmistamaan, että jakautuminen on edennyt oikein. Kontrollointiin ja solukierron eteenpäin viemiseen osallistuu suuri verkosto erilaisia tarkastavia ”viranomaisia”. Ne ovat monimutkaisia molekyylejä, kuten proteiinikinaaseja, täsmällisiä kinaasi-inhibiittoreita, transkriptiotekijöitä ja erittäin tarkasti tehtävää varten räätälöityjä proteaaseja.

Kun olot solun sisällä ja ulkopuolella ovat sopivat solun jakautumiselle,

muutokset tiettyjen avainproteiinien vakaudessa sallivat tehtävää varten suunniteltujen proteiinikinaasien irtoamisen niitä estävistä säätelijöistä. Tämä laukaisee tapahtumaketjun, joka johtaa perimän DNA:n kahdentumiseen ja solun jakautumiseen. Jakautumisen "evoluutio" on täysin hämärän peitossa.

Tytärsolujen laatua on lisäksi tarkkailtava

Kun solu jakautuu, DNA:ta kopioidaan, ”koodikirjain” kerrallaan, huimalla vauhdilla, noin 1 000 symbolia sekunnissa. Vauhdista johtuen kirjaimia kopioidaan väärin, jopa joka kolmastuhannes on ”kirjoitusvirhe”. Elämä loppuisikin nopeasti, ellei soluihin olisi asennettu eräänlaista ”skanneria”, joka havaitsee virheet, ja antaa ne tiedoksi noin 10 korjaajan (nanokoneen) "ensiapuryhmälle", joka korjaa ne. Ensiapuryhmä ei kuitenkaan pysty korjaamaan kaikkia kopiointivirheitä, koska heidän korjauskoneensa ”yskivät”, sillä niihinkin on kertynyt korjaamattomia virheitä. Noin yksi miljoonasta virheestä jääkin korjaamatta.

Laaduntarkkailun on oltava soluissa tehdasasennuksena,

jotta elämä langenneessa maailmassa olisi ylipäätään mahdollista. Laaduntarkkailukoneiston ilmeinen rappeutuminen, joka käynnistyi syntiinlankeemuksessa 6 000 vuotta sitten, on lyhentänyt elinikäämme alkuperäisestä. Näennäisesti pidentynyt ihmisten elinikä on seurausta lääketieteen ja ravitsemuksen paranemisesta, rappeutuminen puolestaan näkyy siinä, että joka toinen ihminen sairastuu syöpään.

Mitä väliä?

Korjaamatta jääneitä, piileviä eli resessiivisiä, kopiointivirheitä on kertynyt ihmiskunnan perimään jo yli 1,1 miljoonaa kappaletta. Tästä voidaan arvioida kuinka kauan alkuperäinen, virheetön ihminen on ollut olemassa tässä, syntiinlankeemuksen jälkeisessä, vihamielisessä ympäristössä, ja milloin ihminen kuolee sukupuuttoon painolastiksi kertyneen virhekuorman takia. Tämä moderni tieteellinen todistusaineisto vahvistaakin, että olemme olleet täällä noin 6 000 vuotta ja voimme kuolla sukupuuttoon jo 6 sukupolven kuluttua. Tämä täsmällinen tieteellinen todistusaineita mitätöi samalla myyttiset vuosimiljoonat. Väite monisoluisen elämän vuosimiljoonista on valetiedettä, sillä aika varmistaa kaikkien monisoluisten sukupuuton tuhansissa vuosissa. Pitkät ajanjaksot eivät ole, kirjain kerrallaan, kopioituvien tiedostojen ystäviä, vaan takaavat niiden tuhon! Lisätietoja on kirjoissa Syvän ajan petosRaamattu ei tunne evoluutiota ja Kuusi päivää.

Miksi uusdarvinismiin uskominen on epätieteellistä?

Elämäsi sekunnista toiseen on mahdollista siksi, että nauttimasi ravinto muutetaan solujen polttoaineeksi. Sata miljoonaa miljardia dynamoa tuottaa ATP -"bensiiniä", jota ilman seuraavaa hengenvetoa ei tule. Jokainen voi, niin halutessaan, ottaa vastaan itsestäänselvyyden, jonka mukaan pyörintämoottoreita ei synny itsestään. Tästä animaatiosta selviää, mistä on kysymys. Serpentiinejä muistuttavat nauhat ovat tarkoin suunniteltuja aminohappohelminauhoja: First detailed look at how a molecular Ferris wheel delivers protons to cellular factories Henkilö, joka uskoo, että sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta tuottivat tämän dynamon, uskoo näennäistieteeseen.

Kahdeksan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaa

Aivot käyttävät syömästäsi ravinnosta 20%. IBM:n tutkijat ovat laskeneet, että ihmisaivojen hermosolujen havainnointikyvyn mallintaminen vaatisi nykytekniikalla 12 gigawatin laskentatehon. Rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -ydinvoimalan nimellissähköteho on 1,6 gigawattia. Päinvastoin kuin Areva, Jumala rakensi energian tuotantolaitoksena silmänräpäyksessä Sanallaan. Olkiluoto kolmosia tarvittaisiin kahdeksan kappaletta käsittelemään ihmisaivoihin joka hetki tulvivaa tietoa. On näennäistiedettä väittää, että aivomme olisivat "kehittyneet", muutamassa vuosimiljoonassa, apinankaltaisesta alkumuodosta "lihaa grillaamalla" ( = runsaasti eläinproteiinia syömällä) tai muutaman onnekkaan sattumamutaation ansiosta. 

Eikä tässä vielä kaikki

Alkusynty, solujen jakautuminen, solujen tietojenkäsittely ja suvullisessa lisääntymisessä tarvittava vähennysjakautuminen ovat kaikki ylittämättömiä esteitä evoluutiolle, mutta sopivat toistettaviin tieteellisiin tutkimustuloksiin ja kumoavat evoluution ”vuosimiljoonat”. "Evoluutio" ei "tuottanut muunsukupuolisia" tai "luoja luonut" heitä, kuten röyhkeimmät teologit väittävät. Luonnossa menestyvät vain eniten jälkeläisiä tuottavat yksilöt, joten on järjetöntä esittää, että luonnonvalinta sallisi "satojen sukupuolien" olemassaolon. Syy tällaisten väitteiden esittämiselle lienee tavoite seksualisoida yhteiskunta ja alentaa suojaikäraja 12 vuoteen. Tähän viittaavaa tapahtuu parhaillaan jopa oikeuslaitoksessamme: Seksuaali­rikos­säännösten uudistusta kuvataan taantumukselliseksi, lapsi­uhrien aseman pelätään heikentyvän

Luomakunnan alusta Jumala ”on luonut heidät mieheksi ja naiseksi”,

totesi luomisen silminnäkijätodistaja Jeesus (Mark.10:6). Kokeellinen tiede vahvistaa tämän. Se vahvistaa Raamatun ilmoituksen virheettömästä luomakunnasta, joka lankesi, ja ihmiskunnasta, jonka olemassaolo kuoleman varjon maassa päättyy pian, sillä ihmiskunnan päivät ovat luetut, eikä mikään geeniteknologia pysty estämään vääjäämätöntä rappeutumista. ”Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus” (Matt.4:16). ”Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen”, totesi Jeesus (Joh.12:46). Häneen uskovilla on valoisa tulevaisuus.

EUROOPPA MENEE LUKKOON

Koronaepidemia kaataa Belgian terveydenhuollon. Espanja ja Italia ovat hallitsemattoman epidemian pyörteissä. Ranskaan julistettiin ulkonaliikkumiskielto. Presidentti Macron sanoi, aivan oikein, että jokainen tuntikin on tärkeä epidemian pysäyttämiseksi. Suomessa ollaan hyvää vauhtia siirtymässä samaan tilanteeseen, jos kovia toimenpiteitä ei käynnistetä heti.

MAANVYÖRYMÄVOITTO USA:N VAALEISSA?

Viimeisimmät gallupit ennakoivat Donald Trumpin voittoa aborttia kannattavasta Joe Bidenista.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.