tiistaina, 20. lokakuuta 2020, klo 9.38

Hirmuliskot hävittivät ateismin

Pekka Reinikainen

Arkkiateisti Richard Dawkins totesi taannoin, että evoluutioteoria tarjosi tieteellisen perustan ateismille.

Dinosaurukset ateismin mannekiineina

Ihmiset on tehokkaasti aivopesty uskomaan, että ne ilmestyivät maapallolle 230 miljoonaa vuotta sitten ja kuolivat pois 65 miljoonaa vuotta sitten. Nyt näistä liskoista on kuitenkin tullut luomisen ja vedenpaisumuksen todistajia.

Yliopistotutkijat mitätöivät vuosimiljoonat

Joulukuussa 2015 julkaistiin vallankumouksellinen tutkimus, josta kerroin blogissani: Dinosauruksen veri on aitoa Monet protestoivat, että yksi tutkimus ei riitä. Havainnot kuitenkin lisääntyvät jatkuvasti. Hypacrosaurus stebingeri -ankannokkadinosauruksesta löydettiin jäänteitä proteiineista, kromosomeista ja DNA:sta. Tutkijaryhmä tunnisti fossiilista rustosoluja, joissa havaittiin jäänteitä, jotka muistuttivat solun sisäisiä rakenteita, kuten tumia ja kromosomeja.

Solut värjättiin kahdella eri väriaineella, jotka kumpikin reagoivat DNA:n kanssa. Tulokset osoittavat, että soluissa on vähintään kuuden emäsparin mittainen pätkä DNA:n kaksoiskierrettä. Tutkimusraportin johtopäätöksessä todettiin, että: ”DNA:n kemiallisen sormenjäljen havaitseminen viittaa siihen, että se säilyy paljon aikaisemmin luultua pidempään.”

Kaikki eivät tietenkään ilahdu tästä tutkimustuloksesta

Ankannokkadinosauruksen iäksi on ”määritetty” 75 miljoonaa vuotta, mutta täsmällinen, tieteen lakeihin perustuva, arvio vahvistaa, että DNA olisi täysin hajonnut jo paljon ennen tuota aikaa. Eräässä julkaisussa on arvioitu, että DNA olisi täysin hajonnut yhden emäksen kokoisiksi palasiksi noin 6,8 miljoonassa vuodessa, vaikka se olisi jäädytetty miinus 5 celsiusasteeseen. Tämä on alle kymmenesosa dinofossiilin väitetystä iästä. DNA säilyisi keskimäärin 13 emäsparin mittaisina jaksoina 10 000 vuotta plus 15 asteen lämpötilassa. Tästä löydöstä lisää ensi vuoden alussa ilmestyvässä Luominen -lehdessä.

Myös kalaliskot nielaisivat Darwinin

Kalaliskot eivät ole dinosauruksia, mutta niiden väitetään eläneen samanaikaisesti. Luominen -lehden numerossa 38 kerrotaan, että Stenopterygiuksesta paljastui runsaasti alkuperäistä pehmytkudosta ja proteiineja. Tutkijoiden mukaan kyseessä on perusteellisin koskaan tehty tutkimus fossiilin pehmytkudoksesta. 180 miljoonan vuoden ikäiseksi väitetyssä fossiilissa on yhä jäljellä jäänteitä alkuperäisestä ihosta. Tutkija Johan Lindgren totesi eläimen ”hautautumisen tapahtuneen tavattoman nopeasti - - tutkimus paljastaa, että pehmeät osat ovat fossiloituneet niin nopeasti, että sekä alkuperäiset solut että niiden sisältö ovat säilyneet - - ne myös osoittavat, miten vähän me tiedämme fossiloitumisprosessista ja mitä itse asiassa voi säilyä fossiileissa”.

Kasvava lista pehmytkudoslöytöjä

Nämä löydöt ovat lisä jatkuvasti kasvavaan listaan pehmytkudoksia, joita on löydetty jopa satojen miljoonien vuosien ikäisiksi väitetyistä fossiileista.

Raamatun näkökulmasta on selvää,

että nämä dinosaurusten jäänteet eivät voi olla miljoonien vuosien ikäisiä. Ne todennäköisesti hautautuivat Nooan aikaisessa maailmanlaajuisessa vedenpaisumuksessa noin 4 500 vuotta sitten. Todelliseen kemiaan perustuva arvio sopii tähän selvästi – ja on täysin sopimaton vuosimiljooniin. Todellisen biologian perusteella tiedetään myös, että suvullisesti lisääntyvät eläimet kuolevat sukupuuttoon 10 000 – 100 000 vuodessa. Tämä johtuu niihin, sukupolvesta seuraavaan, väistämättä kertyvistä piilevistä mutaatioista.

Miljoonat vuodet edustavat ateismia ylläpitävää näennäistiedettä

Tämä tosiasia paljastuu luominen ry:n julkaisemassa uutuuskirjassa Syvän ajan petos ja kirjassani Kuusi päivää (TV7 kustannus).

LAITTOMUUDEN AIKA

alkaa, kun ainoa jäljelle jäänyt Jumalan kymmenestä käskystä – Älä tapa – kumotaan eutanasialla. Ruotsinkielisille blogin seuraajille oheinen puheenvuoro, jonka käytin syyskuussa Himlen TV:ssä:

Frågor kring liv och död

har alltid varit centrala i en läkares arbete. När Hippocrates levde, 400 år före Kristus, användes läkarna för att förgifta människor eller påbörja aborter med giftiga örter,som var välbekanta för läkarna.

Hippokrates ville inte, att detta skulle fortsätta

Han började med att samla en liten grupp läkare, som också ansåg att en läkare framför allt inte skall skada sina patienter. De flesta av hans kolleger tyckte inte om detta och hånade honom,därför att de tjänade pengar på att döda människor. Men efter en tid accepterade alla läkare Hippokrates ideer. Det blev småningom allmän praxis att svära ”Hippokrates ed” när man blev läkare. Patienterna började nämligen välja läkare som de kunde lita på.

Eden finns ännu kvar i Finlands läkarförbunds bok om etik!

Jag var med om att arbeta fram den första upplagan av denna bok på 80-talet. Om eutanasilagen går igenom, kan du inte längre vara till 100% säker på att din läkare gör sitt bästa för att bevara ditt liv! De skulle vara väldigt tråkigt att inte helt kunna lita på läkarna. Läkarna är bara människor och historien har tyvärr visat, att det alltid finns en risk för en visst mått av ”megalomani” hos människor, och naturligtvis också hos läkare.

Jag har varit med i Finlands läkarförbunds fullmäktige i 10 år. Läkarförbundets fullmäktige är – tillsvidare - eniga i eutanasifrågan. Vid en omröstning för några år sedan föll rösterna 59 mot eutanasi och 1 röst för. Men situationen kan förändras mycket snabbt om media börjar utöva hård press på allmänna opinionen. Det är ett faktum att de ledande journalisterna är ateister. De bestämmer, tyvärr, den politiska opinionen hos allmänheten i det moderna samhället där kristendomens inflytande har försvagats. Eutanasifrågan dyker upp med jämna mellanrum. Jag har skrivit mycket i denna fråga och haft kontakter med experter i Holland.

Vad är en människa?

Människan är inte ett djur. Det har vetenskapen nyligen bekräftat. Vår hjärna väger ca 1,3 kilogram, en schimpanshjärna väger 0,3 kilo. Vår hjärna innehållet en million miljard synapser, som liknar miniprocessorer. Det är mera än i alla världens datorer tillsammans! Därför kan vi tänka, har ett samvete och kan sända en människa till månen. Vi är skapade i Guds avbild, men vi bör fördenskull inte tänka att vi är gudar och kan ta livet i våra egna händer!

Vilka faktorer döljer sig bakom eutanasifrågan?

50% av hälsovårdens kostnader uppstår under en människolivets 3 sista månader. Det är därför man vill ha eutanasi, men vill inte säga det öppet. I Holland till exempel, har eutanasi blivit ”rutinvård” i cancerns slutskede och eutanasiingreppen på patienter med minnesförlust ökar hela tiden. Orsaker som ”tröttnad på livet” eller ”många negativa psykiska besvär” ökar hela tiden, men enligt lagen måste man fylla i någon annan ”diagnos” i officiella dokument.

Varför har människorna ändrat åsikt?

Varför vill människor hellre ha eutanasi än palliativ vård? Många vill inte att deras ”nära och kära” ska se dem i ett bedrövligt tillstånd. De kan vara rädda för smärta och önskar bestämma själv. I vårt sekulariserade samhälle tänker människor inte så mycket på vad som följer efter döden.

Myter om livets slutskede

Outhärdliga plågor finns inte i dag emedan man kan försätta patienter i palliativ anestesi för en bestämd tid. Palliativ anestesi är inte samma sak som eutanasi – det visar valet av droger som används. Begreppet ”passiv eutanasi” är en myt. En döende människa behöver heller aldrig lida av törst eller hunger! Plågorna är av psykisk natur, för många är det rädsla inför döden, eller dåligt samvete pga konflikter med de närmaste som man inte förlåtit. Sådana psykiska besvär kan orsaka även kroppslig smärta!

Vad är eutanasifrågan ur teologisk synpunkt?

Det är helt enkelt fråga om vem som har rätt att bestämma över liv och död. Tidigare var det Gud som bestämde detta ända fram till att man stiftat abortlagen. Den blev bestämmande för vem som har rätt att komma till världen och när du skall dö. Människan vill nu ta Guds plats och bestämma över liv och död. Ett mycket viktigt faktum ur kristet perspektiv konstaterades inom hospicevården i Storbritannien, nämligen att i livets slutskede, där patienten bara hade kvar sina täcken och taket över sig, förtröstade 50% på Gud! 

Det andra alternativet kan vara kommersiell dödshjälp eller assisterat självmord, där du själv ger dej en intravenös injektion med dödens kanyl , och med ett glas sherry i den andra handen lyssnar du till Frank Sinatras sång ”I did it my way” .

Vad kan vi göra?

Ordna med palliativ vård i livets slutskede genom information och skolning. Då behövs inte eutanasi.

MATTI LEISOLAN TÄRKEÄ KAKSIOSAINEN ESITYS TEISTISEN EVOLUUTION ONGELMISTA

Teistinen evoluutio: piispojen ajattelun juurilla, osa 1

Teistinen evoluutio: piispojen ajattelun juurilla, osa 2

50 000 KOTIMAISTA MURHAAJAA

allekirjoitti vajaassa kuukaudessa kansalaisaloitteen syntymättömien lasten surmaamiseksi pyynnöstä. Miehen näkökulmaa ei enää tarvitsisi ottaa huomioon, vaikka lapsi on hänenkin lapsensa. Naiset vaativat suvereenia oikeutta tappaa oman lapsensa.

Laki ei enää sallisi lääkäreille mahdollisuutta arvioida murhan motiivia, mutta pakottaisi heidät edelleen toimimaan virallisina sairaalapyöveleinä. Tosin nyt ehdotetaan mahdollisuutta siirtää toiminta "amerikan malliin" yksityisen voitontavoittelun piiriin.

Suomesta puuttuu jo nyt miljoona työikäistä ja sitä nuorempaa suomalaista

Tämä on seurausta vuoden 1970 aborttilaista. Tosiasia on, että ennen lakia perheissä oli enemmän lapsia ja väestö kasvoi. Väitteet, joiden mukaan laittomia abortteja olisi tehty nykyisiä enemmän, ovat tietysti tuulesta temmattua propagandaa!

Maassamme surmataan terästyökaluilla ja kemiallisin asein koululuokka joka päivä 

Väestö romahtaa jo muutenkin, koska pariskuntaa kohden syntyy vain 1,31 lasta. Tästä syystä yhteiskuntamme on ajautumassa ennen näkemättömään kriisiin. Ihmisarvo on kokemassa lopullisen romahtamisen, mikä näkyy lasten huostaanottoina, mielenterveydessä ja huumeiden käytössä. Talous romahtaa ja vanhustenhuolto kurjistuu entisestään, kun eläkeläisiä on pian enemmän kuin työssä käyviä.

Piispat vaikenevat

Uskallan ennakoida, että piispat vetävät hiippansa syvemmälle silmiensä ja korviensa peitoksi ja Suomessa vain Päivi Räsänen puolustaa näiden ihmisten oikeutta elää. Puheet "naisen määräämisoikeudesta omaan kehoonsa" edustavat vaarallista valehtelua, sillä kyseessä ei ole mikään umpilisäkkeen poisto.

Jokainen abortoitu on ainutkertainen ihmisyksilö ja Jumalan kuva 

Toista samanlaista ei voi koskaan syntyä. Nämä auringonvaloa näkemättömät lapset menevät suoraan taivaan kirkkauteen toisin kuin heidän teurastajansa ja se joukko, joka tätä holokaustia äänekkäästi kannattaa. Vaikenijat kantavat kuitenkin suurimman vastuun. Heidän kätensä ovat myös viattomien veressä.

MITEN JOUDUIMME KORONAN TOISEEN AALTOON?

Ajankohtaista: koronapandemia osa 10

UUDEN-SEELANNIN NUORI NAISPÄÄMINISTERI ONNISTUI

toisin kuin Suomessa. Hän otti kovan ja nopean linjan ja taltutti viruksen. Maa laitettiin kiinni sekä sisäisesti että ulkoisesti. Rajojen yli ei päästetty muita kuin kansalaisia tai maassa vakituisesti asuvia, Tässä Suomen kokoisessa maassa on koronaan kuollut vain 25 ihmistä ja tartuntoja on yhteensä ollut alle 2 000. Toista aaltoa ei ole näkynyt, toisin kuin meillä. Joku voi protestoida sanomalla, että Uusi-Seelantihan on saari. Niin on käytännössä Suomikin, sillä tänne tullaan pääasiassa lentokoneella ja laivalla.

KORONAPUHALLUSTESTI KEHITETTY

Israelilaiset ja intialaiset tiedemiehet ovat kehittäneet koronan paljastavan puhallustestin, joka paljastaa sairaan lähes yhtä nopeasti kuin rattijuopon Israel Teams with India to Develop Rapid COVID TestingPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.