perjantaina, 19. marraskuuta 2021, klo 12.52

Geneettinen entropia hävittää lajit

Pekka Reinikainen

Lämpöoppi on luja ja lahjomaton luonnon laki. Sen toisen pääsäännön mukaan entropia lisääntyy maailmassa. Tämä tarkoittaa, että kaikki ajautuu vähitellen järjestyksestä kaaokseen.

Maailmassa on kuitenkin yhä paljon järjestystä

”Tuhannen taalan kysymys” onkin, mistä tämä järjestys on peräisin? Ateistit ja teistiset evolutionistit uskovat, että suurin kuviteltavissa oleva ”räjähdys”, Big Bang, synnytti järjestäytyneen maailmankaikkeuden! Kaikki olisi rakentunut vain aineen ja energian avulla, itsestään ilman älyä. Teistisillä evolutionisteilla ”puuhamiehenä” on lisäksi ”jumala”, joka olisi kyhännyt ihmisen kokoon ”räjähdyksen” vetykaasusta, käyttäen tähän, lämpöopin toisen pääsäännön vastaiseen, askarteluun 13 800 miljoonaa vuotta.

Maailmassa jatkuvasti tapahtuvaan lajikatoon

johtaa moni seikka. Lajeja kuolee sukupuuttoon jatkuvasti. Jopa 99 % maailmassa eläneistä lajeista on kuollut sukupuuttoon elämän historian aikana. Nykyään lajeja kuolee sukupuuttoon huomattavasti aikaisempaa nopeammin. Lajien perimiin kertyy väistämätön virhekatastrofi – geneettinen entropia.

Geneettinen entropia on hiljainen tappaja

Se on ilmiö, joka kumoaa opin uusdarvinistisesta evoluutiosta. Kaikki lajit kulkevat kiihtyvällä vauhdilla kohti katoamistaan yhtä varmasti kuin maailmankaikkeus, joka lähestyy lämpökuolemaansa. Maailmankaikkeuden laajentuminen tulee kosmologien mukaan johtamaan sen kylmenemiseen sopimattomaksi liikkeelle ja elämälle. Lämpökuolemassa kaikkialla vallitsee sama lämpötila, eikä mitään voi enää tapahtua, koska käytettävissä olevaa energiaa ei ole. Biologinen elämä loppuu, kun perimän tietopankkiin on kertynyt tappava määrä kopiointivirheitä.

Geneettinen entropia vahvistaa, että ihminen on ollut olemassa vain noin 6 000 vuotta!

Lämpöoppi vahvistaa, että olisimme menehtyneet perimäämme kertyviin virheisiin evolutionistien esittämän, nykyihmisen olemassaolon 300 000 vuoden aikana. Evolutionistien oppi on epätieteellinen, koska on fysiikan ja kemian lakien vastaista väittää, että ihminen olisi ollut maapallolla 300 000 vuotta! Sama tosiasia koskee useimpia muitakin suvullisesti lisääntyviä elämän muotoja. Biologit eivät näytä tätä käsittävän tai kenties sulkevat tietoisesti silmänsä sellaisilta tieteellisiltä tosiasioilta, jotka eivät heitä miellytä.

Geneettinen entropia on biologien huonosti tuntema tapahtuma

Se vahvistaa Raamatussa kuvatun maailman historian aikataulun. Asia on erittäin helppo jokaisen ymmärtää. Perimän tietopankki rappeutuu vääjäämättä sukupolvesta toiseen. Tämä johtuu tasaisesti kertyvistä piilevistä kopiointivirheistä eli mutaatioista, joita luonnonvalinta ei poista, koska se ”ei näe” niitä.

MUTAATIOT – HYVIÄ, PAHOJA VAI ”NEUTRAALEJA”?

Mutaatioita tapahtuu kaikissa eliöissä, virukset mukaan lukien. Tämän vuoksi koronastakin ilmestyy jatkuvasti uusia muunnoksia kiusaksemme ja influenssarokote pitää rakentaa uudelleen vuosittain. Langenneessa, tuhoon tuomitussa maailmassamme, elämää sukupolvesta toiseen kopioivat koneet (entsyymit) vaurioituvat vääjäämättä. Myös ympäristön säteily aiheuttaa mutaatioita. Tästä seuraa, että lapsemme perimä sisältää aina 100…300 mutaatiota, joita meillä ei ollut. Viimeisen 6 000 vuoden aikana ihmiskunnan perimään on piileviä vaurioita kertynyt jo yli 1,1 miljoonaa ja rappio etenee kiihtyvällä vauhdilla! Ihmisen sukupuutto voi olla jo 6 sukupolven päässä.

Mutaatiot ovat erittäin harvoin ”hyödyllisiä”

Eihän tietosanakirjakaan parane painovirheiden avulla. Kaikki elämän muodot perustuvat erittäin monimutkaisiin tiedostoihin ja nanokokoisiin ”koneisiin”. ”Yksinkertaista elämää” ei kerta kaikkiaan ole – joka sellaisesta puhuu, ei ymmärrä, että kaikissa eliöissä on aineenvaihduntaa miljoonakertaisesti vauhdittavia entsyymejä ja bio-ohjelmia! Mutaatiot luokitellaan monesti niiden aiheuttamien ongelmien ja sairauksien avulla.

Enemmistö mutaatioista on haitallisia

Tämä on kiistaton tosiasia. On arvioitu, että yksi miljoonasta mutaatioista voisi olla jollakin tavoin hyödyksi. Nämäkin mutaatiot kuitenkin yleensä rikkovat jotakin sen sijaan, että rakentaisivat täysin uusia toiminnallisia kokonaisuuksia. Tässä ei tietenkään lasketa mukaan mutaatioita, jotka palauttavat aikaisemmin mutaation takia menetetyn toiminnon. Tuulisella saarella hyönteisille on etua siitä, että mutaatio vie niiltä siivet, jolloin tuuli ei puhalla niitä merelle, mutta tällöin hyötyä saatiin, kun rakenne menetettiin.

Neutraaleja” mutaatioita?

Eräät tutkijat esittävät, että suuri osa mutaatioista on neutraaleja. Tästä ei kuitenkaan ole mitään takeita, sillä yksi perimän koodin ”kirjain” voi ottaa osaa 12-20 rakenteeseen tai toimintoon, perimän lukusuunnasta tai lukutavasta riippuen. On erittäin epätodennäköistä, että tällaisia ”neutraaleja” koodin muutoksia, jotka eivät vaikuttaisi mitenkään eliön toimintaan, olisi olemassa. Koko käsite harmittomista mutaatioista on ilmeinen väärinkäsitys, joka johtuu vanhentuneesta ”yksi geeni – yksi proteiini” -oppilauseesta. Nykyään tiedetään, että vain muutama prosentti DNA:sta sisältää proteiinien rakennusohjeita. Suurin osa DNA:sta koodaa erilaisia RNA-molekyylejä, jotka huolehtivat elimistön toiminnasta. Eräät epätoivoiset teoreetikot, jotka eivät ymmärrä hävinneensä pelin, peräänkuuluttavat ihmeitä eli "käänteentekeviä megamutaatioita”, jotka sysäisivät uusdarvinistista kehitystä hyppäyksen eteenpäin. Tämä on kuitenkin toiveajattelua ja tilastomatemaattinen harha, sillä paljon todennäköisempää on, että tällainen megamutaatio tuhoaa elämää.

OLISIKO LUONNONVALINTA ATEISTIN JA TEISTISEN EVOLUTIONISTIN PELASTAVA ENKELI?

Uusdarvinistisen evoluution kannattajat tapaavat sanoa, että jos mutaatio on haitallinen, luonnonvalinta kitkee sen perimästä pois. Tätä yksinkertaista hokemaa taotaan opiskelijoiden päähän tauotta. Näin heidät johdetaan täysin harhapoluille, sillä väite on useimpien mutaatioiden kohdalla yksinkertaisesti väärä!

Luonnonvalinta tietenkin toimii luonnossa, mutta se tarkoittaa, että jotkut yksilöt saavat enemmän jälkeläisiä kuin toiset. Näiden yksilöiden ominaisuudet runsastuvat eläinpopulaatiossa vähitellen. Jotta luonnonvalinta ”näkisi” mutaation, tällaisen perimän kopiointivirheen täytyy vaikuttaa lisääntymiskykyyn (joko tappamalla mutantti ennen kuin se ehtii lisääntyä tai aiheuttamalla hedelmättömyyden alenemista). On selvää, että luonnonvalinta ”ei näe” lähes neutraalia mutaatiota, koska se ei merkittävästi vaikuta lisääntymiskykyyn. Kun mutaatioita kertyy sukupolvesta toiseen, lopputulos on erittäin tuhoisa. On helppo ymmärtää, että luonnonvalinta ei kitke useimpia mutaatioita, joita jokaisella meistä on 100…300 kappaletta enemmän kuin vanhemmillamme ja ne kasautuvat edelleen lapsiimme ja lastenlapsiimme.

Luonnonvalinta toimii vain yksilötasolla

Koska luonnonvalinta on sokea lähes-neutraaleille mutaatioille, evolutionistit yleensä kuittaavat asian toteamalla, että ”kun kertynyt haitta on tarpeeksi mittava. luonnonvalinta ryhtyy poistamaan sitä". Tällöin heiltä jää kuitenkin ongelma huomaamatta, sillä luonnonvalinta pystyy kitkemään yksittäiset mutaatiot vain silloin kun ne tapahtuvat. Kun mutaatioita on kertynyt ongelmaksi asti, ne ovat ongelma koko populaatiolle, eivät vain satunnaisille yksilöille. Koko populaatiota ei voi poistaa valinnan avulla – paitsi sukupuuton kautta!

Ilmeinen johtopäätös on:

Jos maailmassamme oleva elämä todellisuudessa olisi edes muutaman sadan vuosituhannen ikäinen, geneettinen entropia olisi hävittänyt sen ja myös meidät jo kauan sitten. Kristallinkirkas tosiasia on, että Raamatussa kuvattu ihmisen ja elämän historia on harmoniassa genetiikan toiminnan kanssa. Jumalan ihmiselle säätämä aika tässä maailmassa päättyy pian, eikä mikään ihmisen kehittämä geeniteknologia pysty sitä estämään.

LISÄTIETOJA: Eliömaailma rappeutuu (Datakirjat)PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.