keskiviikkona, 10. marraskuuta 2021, klo 17.38

Pilkkaavatko piispat kreationisteja?

Pekka Reinikainen

Piispat kirjoittavat 26.10.2021 julkaisemassaan raamatunlukuoppaassa:

"Maailmankaikkeuden synnyn selittämisessä tai muiden luonnontieteen alaan kuuluvien asioiden valaisemiseksi Raamattu ei tarjoa tieteelle vaihtoehtoa – eikä tiede Raamatulle. Kumpikin lähestyy samoja asioita omista lähtökohdistaan. Tiede tutkii inhimillisen järjen avulla sitä, mihin sen alati kehittyvät menetelmät kulloinkin yltävät. Raamattu puolestaan kuvaa Jumalaa, hänen tahtoaan ja tekojaan sekä ihmisen asemaa suhteessa häneen silloinkin, kun siinä puhutaan maailmasta. Niinpä esimerkiksi Raamatun monet luomiskertomukset ovat viestittäneet varhaisille juutalaisille ja kristityille aivan eri asioita kuin nykyajan kreationisteille. Luomiskertomukset kuvaavat Jumalaa, joka on yksi ainoa, joka luo maailman hyväksi, joka lepää seitsemäntenä päivänä ja joka luo maailman Viisautensa avulla. Luomiskertomukset kutsuvat ihmistä antamaan kunnian Jumalalle ja liittämään oman elämänsä hänen työhönsä arjen ja pyhän vuorottelussa."

Monet luomiskertomukset?

Raamatussa on vain yksi luomiskertomus: "Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on" (Joh.1:1-3).

Jumala luo Sanallaan

Alkuräjähdyksen ja uusdarvinismin maailma ei ole piispojen "hyväksi luotu maailma". Jeesus vahvisti olevansa Luoja muuttamalla veden viiniksi silmänräpäyksessä. Hän ei askarrellut Jumalan kuvaa alkuräjähdyksen vetykaasusta 13 800 miljoonassa vuodessa. Ihminen on täynnä informaatiota. Alkuräjähdys synnyttää kaaoksen. Informaatio tulee aina aineen ulkopuolelta, aine ja energia eivät Jumalan kuvaa tee!

Jumalan kuva puhuu

Tieteellä ei ole vastausta kysymykseen kielitaidon alkuperästä. Fossiilit vaikenevat eikä kehitysoppi kerro kielen kehityksestä. Filosofit, oppineet, naturalistit ja tiedemiehet ovat täysin ymmällään puheen alkuperästä.

Jumalan kuvan alkuperä

selviää vain Raamatun ilmoituksesta. Siitä käy ilmi, että emme ole sukua yhdellekään eläimelle, vaan meidät on luotu puhumaan, kuulemaan ja rukoilemaan Luojaamme ja myös ottamaan vastuu luomakunnasta. "Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen - mieheksi ja naiseksi hän loi heidät" (1.Moos.1:27). Jumala puhalsi ihmisen sieraimiin elämän hengen (1.Moos.2:7).

Puhuttu kieli vahvistaa Jumalan olemassaolon

Puhetaito, kuten myös yhteydenpito viittomakielellä, on sidottu ihmisen ainutlaatuiseen kurkun, kielen ja suuontelon anatomiaan, korvalehtien muotoiluun, käsien hienomotoriikkaan, kasvojen tuhansiin ilmeisiin ja aivojen puhekeskuksiin. Uusdarvinistit pitävät puhetta miljoonia vuosia kestäneen yrityksen ja erehdyksen kehittämänä tuotteena, uskovat pitävät sitä Jumalan 6. luomispäivänä kuvalleen antamana lahjana. Tällä vastakkainasettelulla on valtava vaikutus. Molemmat ääripäät ovat täysin uskon varaisia käsityksiä. Puhuminen on äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus, jolle ei, tietoisuuden tapaan, ole naturalistista selitystä. Pelissä on kuitenkin paljon – vastakkaisen maailmankuvan uskottavuus!

Kuudentena päivänä 6 000 vuotta sitten?

Tämä on täysin tieteellistä, sillä ihmisessä oleva informaatio rappeutuu, kun sitä kopioidaan sukupolvelta toiselle. Lapsessa on aina 100-300 piilevää mutaatiota ja niitä on ihmiskunnan perimään kertynyt jo yli miljoona. Tämän vuoksi langenneessa maailmassamme kuollaan sukupuuttoon. Paratiisin murhenäytelmä on historiallinen tosiasia: "Hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet" (1.Moos.2:17). Ihmisen vuoro kuolla sukupuuttoon voi olla jo 6 sukupolven päässä.

Kieltä ja biologista evoluutiota

on yritetty yhdistää vuosikymmeniä. On esimerkiksi väitetty Euroopan ja Intian kielikunnan kielten olevan peräisin 4 500 – 6 500 vuotta sitten puhutusta indoeurooppalaisesta kantakielestä, jonka rappeutumisen tulosta nykyiset puhutut kielet olisivat. Rappeutumisen todellisuus aiheutti väittelyä, kun se aikanaan todettiin, koska ajateltiin kielten jatkuvasti kehittyvän kaikin tavoin monimutkaisemmiksi. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kielet tosiasiallisesti rappeutuvat, ja ilmaisut sekä sanavarasto köyhtyvät. Nykyenglanti on hyvä esimerkki rappeutuvasta kielestä.

Kysymys kielestä on olettamusten varassa

Jos kieli on ihmisten yksinoikeus, on perusteltua kysyä mistä se tuli? Jumalalta, evoluutiolta vai keksikö ihminen sen itse? Kysymys on kerta kaikkiaan turhauttava, koska kielen käytöstä on olemassa kirjallisia todisteita vain muutaman vuosituhannen takaa, mutta evoluution mukaan nykyihminen olisi ollut maan päällä ainakin 300 000 vuotta! Väite on epätieteellinen, sillä tuona aikana mutaatiot olisivat tappaneet meidät jo monta kertaa. Lisäksi on perusteltua kysyä, miten on mahdollista, että kieltä ei olisi käytetty satojen vuosituhansien aikana, kun kädetkin olivat valmiiksi käteviä kirjoittamaan, kurkunpää laskeutunut puhumista varten ja kieli sekä suuontelo ynnä alaleuka valmis vokaalien ja konsonanttien käyttöön ja korvalehdet valmiiksi muotoiltu vahvistamaan ihmispuheen taajuusaluetta ja torjumaan taustahälyn haittavaikutusta puheen kuulemiseen? Mistä kielioppi ja aivojen puhekeskus ovat kotoisin? Ilman niitä käsitteellinen viestintä on mahdotonta.

Kokemusperäisen tieteen harrastajat katsoivatkin viisaammaksi välttää puhutun kielen alkuperän tutkimista, joka aikanaan yksinkertaisesti työnnettiin syrjään, koska koko aihe oli pelkkää oletusten esittelyä. Ongelma on vuoren korkuinen. Pitää selittää saman aikaisesti kieli, nielun ja suun anatomian kehittyminen puhetta varten, korvalehtien muotoilu puhetta vastaanottamaan, aivojen puhekeskus, kielioppi ynnä käsitteellinen ajattelu ja lopulta kirjoitustaito ynnä viittomat ja kasvojen ilmeet sekä huulien liikkeet, joita kaikkia tarvitaan tietoiseen, ihmisten väliseen viestintään.

Uusdarvinistinen evoluutio ei selitä kieltä

Kielikysymyksen ratkaiseminen kehitysopin keinoin on tuomittu epäonnistumaan. Se muistuttaa yritystä tehdä lyijystä kultaa. On enemmän kuin ilmeistä, että puhuttu kieli on peräisin Jumalalta, samaan tapaan kuin ihmisen tietoisuus. Naturalistit, jotka uskovat, että aine ja energia selittävät ne, eivät kuitenkaan voi antaa periksi, koska tällöin ateismi romahtaisi. Uusdarvinismi on heidän mukaansa painovoiman kaltainen luonnonlaki, jonka kyseenalaistaminen olisi majesteettirikos. Myyttiä ylläpidetään kuuluisien tutkijoiden arvovallalla kokeellisen näytön puuttuessa. Suurta yleisöä pidetään täysin pimennossa ongelmien mittasuhteesta.

Polkua eläinten viestinnästä puhuttuun kieleen ei ole

Välimuotojen puute vaivaa uusdarvinismia. Tämä on ongelma, johon jo Darwinkin kiinnitti huomiota ja kehotti hylkäämään evoluutioteoriansa, jos välimuotoja ei ole. Surkuhupaisaa on, että välimuotoja on nyt vielä vähemmän kuin Darwinin aikaan ja niiden puute on fossiilien tutkijoiden ”likainen pikku salaisuus”, edesmenneen Harvardin evoluutiopaleontologi Stephen Jay Gouldin mukaan. Kielen kehityksen välimuotoja eläimistä ihmisiin ei ole muualla kuin mielikuvitusmaailmassa. Ongelman syvyyttä alleviivaa evolutionistien väite simpanssien ja ihmisten 99 % suuruisesta samankaltaisuudesta! Voisi nimittäin kysyä, miksi simpanssit eivät puhu 99 % ihmismäisesti kuten Apinoiden planeetta – elokuvassa tapahtuu?

On hyvä muistaa myös, että ”alkukantaisina” pidetyt heimokielet ovat usein sanastoltaan ja ilmaisuiltaan moderneja ”tekstiviestikieliä” paljon rikkaampia. Myös upea suomen kieli on jo pahasti älypuhelimien pahoinpitelemä.

Baabelin kielten sekoitus

Muistuttaa kielen käytön voimasta ja puhujan vastuusta. Ihminen ei noudattanut Jumalan käskyä asuttaa koko maata ja ryhtyi rakentamaan tornia taivaaseen: ”He ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on sama kieli – Herra sekoitti siellä koko maan kielen ja hajotti sieltä ihmiset kaikkialle maailmaan” (1.Moos.11:6-9). ”Kieli on pieni jäsen mutta voi kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli - ja kuinka suuren metsän se sytyttää!” (Jaak.3:5). ”Olkoon puheenne aina suloista, suolalla maustettua, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata”. (Kol.4:6).

Piispat pilkkaavat Jumalan Sanaa

Raamatun ilmoitus on Pyhän Hengen vaikutuksesta laadittu niin, että kaikki voivat ymmärtää, mitä siinä lukee. Jeesus tunsi vain yhden luomiskertomuksen. Jumala meitä varjelkoon ylipappien ja kirjanoppineiden raamatunlukuoppailta.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.