maanantaina, 10. syyskuuta 2018, klo 18.05

Iankaikkinen kadotus

Pekka Reinikainen

Raamatusta käy ilmi, että on olemassa iankaikkisuus. Raamatusta käy ilmi, että ihminen, joka hylkää evankeliumin, valitsee kohtalokseen iankaikkisen kadotuksen.

Kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta (2.Tess.1:7-10).

Tämän päivän saarnastuoleista julistetaan teologiaa, jossa ajatus iankaikkisesta kadotuksesta hylätään

Helvetin olemassaolo on hylätty ”valistuksen” ajasta lähtien. Valistus oli eurooppalainen aatevirtaus, joka korosti muun muassa järjen ja tiedon merkitystä. Ranskalainen vallankumousmies ja matemaatikko Markiisi de Condorcet julisti 1700-luvulla: ”Tulee päivä, jolloin tyranneja, pappeja ja heidän harhaan johdettuja rikollisia kätyreitään nähdään vain teatterilavalla ja historian lehdillä ja jolloin aurinko nousee vapaiden ihmisten suvulle, ihmisten, jotka eivät tunnusta herrakseen mitään muuta kuin oman järkensä”.

Jumalan tarjoaman pelastuksen hylkääminen sai Jeesuksen itkemään

”Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi: ’Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu - - sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut (Luuk.19:41-42,44). Kun nykyajan saarnamiehiä kuuntelee, ei uskoisi, että he puhuvat Jeesuksesta, jonka puheiden pääasiallinen sisältö oli varoitus iankaikkisesta kadotuksesta. Paavali puhui itkien kadotusta kohti menevistä: ”Monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina; heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä” (Fil.3:18-19). Herra käskee Hesekieliä sanomaan: ”Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne” (Hes.33:11). Meidän Vapahtajamme tahtoo, ”että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden - - Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä” (1Tim.2:4,6).

Teologit, jotka kieltävät iankaikkisen kadotuksen mitätöivät Jeesuksen

He eivät käsitä synnin helvetillistä pahuutta: ”Teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa” (Jes.59:2). Jumala ei pakota ihmistä tekemään parannusta ja pääsemään sillä tavoin paratiisiin. Ihmisellä on vapaa tahto valita, niin halutessaan, myös helvetti. Helvetin olemassaolo on täysin johdonmukaista, sillä ilman sitä kristinuskolla ei ole mitään merkitystä. Jumala toteaa: ”Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte” (5.Moos.30:19). Heti syntiinlankeemuksen jälkeen ilmoitettu pelastus (1.Moos.3:15), menettää merkityksensä, jos ei ole mitään, mistä pelastua! Heti lankeemuksen jälkeen ilmoitetaan, että Jeesus tulee voittamaan Saatanan ja vihollisista viimeisen eli kuoleman (1.Kor.15:26). Jos tämä kielletään, Jeesukselta riistetään sekä hänen ikuinen jumaluutensa että täydellisyytensä ihmisenä. Tämän päivän penseiltä teologeilta on perusteltua tiedustella, mikä oli tarkoitus, kun Sana tuli lihaksi ja naulittiin ristille, jos helvettiä ei ole olemassa?

Langennut ihminen kuitenkin jatkaa jo paratiisissa käyttöön ottamaansa vastuun siirtämistä pahoista teoistaan. Hän syyttää Jumalaa kuoleman tulosta maailmaan opettaessaan, että Jumala loi ihmisen tappamalla elämää 3,5 miljardin vuoden ajan!

Raamatun todistus iankaikkisesta kadotuksesta on murskaava

Jos sen sijaan kaikki ihmiset pelastuisivat, lähetystyö pitäisi lopettaa tarpeettomana ja Jumalan mielen mukainen elämä olisi hyödytöntä tekopyhyyttä.

Onko iankaikkisen kadotuksen rangaistus yhtä ankara kaikille, jotka ovat itse itsensä sinne tuominneet?

Onko rangaistus sama entiselle pappisseminaarin opiskelijalle, Josif Stalinille ja iankaikkisen kadotuksen olemassaolon kieltävälle harhaoppiselle kappalaisellesi?

Ankarin rangaistus tulee evankeliumissa tarjotun armon tietoisesta hylkäämisestä

Tähän syyllistyneiden käy huonommin kuin Sodoman ja Gomorran asukkaille (Matt.10:15). Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä todetaan (3:18-20): ”Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta”. Kirottujen eriasteisista rangaistuksista opetetaan Luukkaan evankeliumissa (11:30-32,12:47-48).

Varo, ettet ole penseä kristitty, jonka usko on pelkkä mielipide

Herra toteaa Ilmestyskirjassa (3:16-17,19): ”Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston - - Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus”. Raamatussa todetaan: ”Kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa” (1.Kor.15:58).

Helvetissä kärsitään ruumiillisia ja sielullisia tuskia,

jotka ovat suhteessa ihmisten maan päällä tekemiin vääryyksiin. Lapsia viettelevistä Jeesus toteaa: ”Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen” (Matt.18:6). Toisin sanoen lopullinen hukkumiskuolema olisi parempi kuin iankaikkinen kadotus helvetissä eli tietoisuus jatkuu iankaikkisuudessa. Sielua ei siis tuhota, vaikka eräät herätyskristityt klovnit sitä opettavat vuohilleen. Helvetti ei häviä sillä, että et usko sen olemassaoloon. Jotkut julistajat näyttävät arvelevan, että evankeliointi sujuu paremmin, jos jättää kertomatta iankaikkisesta kadotuksesta. Jeesus kuitenkin puhuu samassa jakeessa ikuisesta elämästä ja ikuisesta rangaistuksesta: ”Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään” (Matt.25:46).

Toisessa Pietarin kirjeessä todetaan (2:1,9-10): ”Myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia - - Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät, ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja”. Toisessa tessalonikalaiskirjeessä (3:2-3) rukoillaan: ”että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen. Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta”.

Lasten viettelemisestä varoittavan, myllynkivistä kertovan raamatunkohdan yhteydessä Jeesus varoittaa kadotuksesta äärimmäisen ankarasti: ”Jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat kädet tai molemmat jalat tallella, heitetään iankaikkiseen tuleen. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvetin tuleen” (Matt.18:8-9). Tästä käy ilmi, kuinka äärettömän vakava asia synti on. Synnin olemusta ja suuruutta ei ihmisjärki voikaan käsittää. Älä siis tukahduta uskoasi jumalattomalla elämällä. Ihmisten on vaikea ottaa vastaan ilmaista pelastusta, kaikki haluavat itse kiivetä taivaaseen omatekoisia tikapuita pitkin. Jos lisäät omia ”suoritteita” Kristuksen täytettyyn työhön, häpäiset Häntä! Uskon tekoja sen sijaan on lupa tehdä, ettei jää hedelmättömäksi: ”Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi” (Matt.13:22). Jaakobin kirjeessä todetaan (2:20): ”Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton?”

”Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat,

mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima” (1.Kor.1:18). Jumala meni Jeesuksessa ristille, jotta välttyisit iankaikkiselta kadotukselta. Jos et tartu tähän pelastuksen tarjoukseen, mitään muuta ei ole olemassa. Pahin kohtalo, joka ihmistä voi kohdata, on iankaikkinen ero rakkaudesta, joka on hänet tehnyt ja lunastanut.

HELVETTIÄ VASTAAN HYÖKÄTÄÄN NYKYÄÄN MYÖS LASTEN KIRJOISSA

Antikristillisen HS:n päivittäinen annos jumalattomuutta (29.8) tarjoillaan esittelemällä suomeksi käännetty Philip Pullmanin kirja Vedenpaisumus. Hänen fantasiaromaaneissaan kaikilla ihmisillä on oma daimoni, henkieläin, jonka kanssa "sielu on yhteinen"! ”Kukaan ei koskaan ole tällaisessa maailmassa täysin yksin. Daimonit ilmentävät ihmisten sisintä. Pullman on luonut niiden ympärille kokonaisen tapojen, kulttuurin ja luonnonlakien kulttuurin kokonaisuuden.” Daimoni muistuttaa kovasti demonia. Totutetaanko lapsia tässä demoneihin?

Kirjan sankareiden suuri tehtävä on ”matkata maailmojen välillä, syöstä vallasta Kaikkivaltias ja tämän johtava enkeli Metatron sekä vapauttaa kuolleet ankeasta helvetistä, johon heidät oli vangittu."

Kirjailijan aikaisempi Universumien tomu -trilogia kertoi "uskonnon onttoudesta ja maailman todellisesta olemuksesta".

Viime vuosien lasten- ja nuorten kirjoissa esiintyy enenevässä määrin antikristillisyyttä ja noituutta. Kehitysoppi on niiden keskiössä ja sukupuolista sekoilua markkinoidaan normaalina. Sääliksi käy lapsia, joiden vanhemmat kieltävät omilta uskovilta vanhemmiltaan Jeesuksesta puhumisen, joka on nykyään ankarasti kielletty myös kouluissa ja päiväkodeissa. Samanaikaisesti seurakunnissa opetetaan, että Raamatun kertomukset ovat pelkkiä mielikuvitustarinoita ja olet vain päivitetty simpanssi.

Lasten tavoittaminen evankeliumilla on nykyään mahdotonta myös siksi, että he ovat kasvaneet kiinni älykännykkäänsä, joka antaa heille päivittäiset dopamiiniannokset. Kaikki toiminta, joka vaikuttaa aivojen mielihyvä-palkkioradastoon, aiheuttaa riippuvuutta. Lapsi ei itse pysty lopettamaan haitallista käyttäytymistään, vaikka haluaisi. Himo toimintaan on niin suuri, ettei siitä pysty pääsemään irti. Riippuvuus syntyy, kun älykännykkä käynnistää aivojen mielihyväradaston.

PEKKA REINIKAISEN LUENTO JÄPPILÄSSÄ

Pekka Reinikainen Jäppilän seurakuntakeskus Luominen vs evoluutioPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.