torstaina, 30. huhtikuuta 2020, klo 12.25

Juridista evoluutiota ja holokaustia

Pekka Reinikainen

Suomen nykyhallitus tekee evoluution lakisääteiseksi

Hallituksen ohjelmassa (kohta 3.3.1: sukupuoli-identiteetin itsemääräämisoikeus) puhutaan "juridisesta sukupuolesta". Tämä tarkoittaa, että teinin kokemus omasta sukupuolestaan laillistetaan. ”Juridinen sukupuoli” on kuitenkin filosofinen käsite, jota ei voida määritellä biologisesti. Sen tavoite on pitää kaikkia kokemuksia sukupuolisuudesta normaaleina. Suvullisen lisääntymisen olemassaolo olisi sattuman kauppaa.

Suvullisen lisääntymisen "evoluutiolle"

ei kuitenkaan ole olemassa uskottavaa selitystä, sillä mekanismi on ilmeisen suunniteltu. Kukaan ei tiedä miten vähennysjakautuminen ja 9 kuukauden oleskelu letkuruokinnassa, keinomunuaisessa ja keinohengityksessä voisi "kehittyä" tai miten sieltä ponnistetaan minuuteissa maailmaan syömään ja ilmaa hengittämään.

Viidentoista minuutin välein jakautuvalla bakteerin kaltaisella alkusolulla ei ole mitään "valintapainetta" muuttua mieheksi ja naiseksi, joilla menee 9 kuukautta jälkeläisten tuottamiseen. Evoluutiossa eniten jälkeläisiä tuottava voittaa aina ja kolibakteerien pangenomissa on muuntelua varten saman verran geenejä kuin ihmisellä (Evoluutio ja biologinen informaatio, Datakirjat). Bakteereja ei myöskään ole tuomittu samanlaiseen sukupuuttoon, joka uhkaa ihmistä jo 6 sukupolven päästä. Tieteellisin selitys miehen ja naisen olemassaololle on 1. Mooseksen kirjassa (1:27): "Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen - - mieheksi ja naiseksi hän loi heidät". Aiheesta lisää pian julkaistavassa kirjassani Kuusi päivää (TV7 kustannus).

Seta ry:n mukaan sukupuolia on viisi, Googlaamalla jo satoja 

Mies, nainen, intersukupuoli (hermafrodiitti), muu sukupuoli ja ”jotakin muuta”...

Hallitusohjelmassa halutaan käynnistää toimenpiteitä,

joiden avulla voi korjauttaa oman sukupuolensa sellaiseksi, kuin sen itse kokee. Mitään biologista perustelua ei edellytetä, pelkkä subjektiivinen kokemus sukupuolesta riittää. Tästä seuraa paljon muutoksia, kuten:

Henkilötunnuksesta on poistettava sukupuolitunnus

Enää ei tiedetä sukupuolta eikä ikää, ihmisistä tulee pelkkiä numeroita. Tämä on hengenvaarallista, sillä monet lääkkeet ja hoidot ovat miehillä ja naisilla sekä eri ikäisillä ihmisillä erilaiset, eivätkä tietojärjestelmät enää huomauttaisi vaaroista. Rekistereiden uusimisen hinta nousee lisäksi satoihin miljooniin euroihin, eikä se tuota mitään lisäarvoa. 

Sosiaali- ja terveysministerin toimeksiannosta PALKO Interactive Oy

on tehnyt asiaan suositusluonnoksen: Aikuisten muunsukupuolisuuteen ja kehitysikäisten sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän dysforian lääketieteelliset hoitomenetelmätSuosituksen on määrä valmistua kesäkuussa 2020. Se käsittelee: Transsukupuolisuuden dysforian variaatiot ja muunsukupuolisuuden ja kehitysikäisten sukupuoli-identiteetin variaatiot. Näitä käsitteitä ei kuitenkaan voida määritellä biologisesti, vaan kyseessä ovat pelkät mielikuvat.

Transsukupuolisuuden määritelmän muutos

Ennen vuotta 2013 tämä määritelmä oli GID - Gender Identity disorder (sukupuoli-identiteetin häiriö). Se luokiteltiin sairaudeksi. American Psychiatric Society muutti vuonna 2013 termin GDksi (Gender Dysphoria), joka tarkoittaa ”ristiriitaa koetun tai ilmaistun ja syntyessä todetun sukupuolen välillä". GID:n lukeminen häiriöksi haluttiin poistaa ottamalla käyttöön uusi sukupuoli. Motiivi oli seksuaalipoliittinen.

Tämä tilanne muistuttaa USA:n seksuaalipoliittisten lobbareiden 1970-luvun tavoitteita, joiden mukaan kulttuurin muutos edellyttää lääketieteen vakiintuneen näkemyksen, lainsäädännön ja kirkon tulkinnan muuttamista myönteisiksi. Kaikki tehdään tasa-arvon nimissä ja viimeinen vaihe on biologisten tosiasioiden ohittaminen. On absurdia väittää sukupuolten sekamelskaa evoluution tuotteeksi, sillä geenit, jotka eivät tuota jälkeläisiä karsiutuvat populaatiosta.

Suomessa päiväkodeissa ja kouluissa opetetaan seksuaalipoliittista gender-teoriaa. Lapsia ei saa kutsua pojiksi tai tytöiksi vaan lapsiksi, siksi että oltaisiin sukupuolineutraaleja. Eräs opettaja kertoi kohdanneensa ala-asteen lapsia jotka eivät osaa sanoa ovatko poikia vai tyttöjä. Opetus on riistänyt heiltä sukupuoli-identiteetin.

Jos pyritään auttamaan lapsia tai aikuisia, jotka ovat tyytymättömiä omaan sukupuoleensa, ”korjaamalla” heidän sukupuolensa kokemuksensa mukaiseksi, joko leikkauksilla tai lääkkeillä, sillä perusteella että he ovat tyytymättömiä omaan sukupuoleensa, se ei kuitenkaan tee miehistä naisia eikä naisista miehiä. Heistä ei tule kumpaakaan vaan ”jotakin muuta”. Heidän identiteettiinsä puututaan peruuttamattomasti. On olemassa paljon esimerkkejä, että päähänpistoa omasta sukupuolikokemuksesta on kaduttu ja seuraukset eivät olleet onnellisia. Gender-teoria on filosofiaa, ei biologiaa. On syytä alleviivata, että teinien fantasiat ovat ohimeneviä ja ihmisellä on aikuisen aivot vasta 24 vuoden iässä.

Ongelma ei ole biologinen,

vaan jotakin muuta, jota ei voi korjata kirurgin veitsellä ja hormoneilla. Aivan eri asia ovat hyvin harvinaiset poikkeamat, jolloin syntyy ihminen, jolla on piirteitä sekä naisen että miehen sukupuolielimistä. Nämä ilmiöt liittyvät rappeutuvaan luomakuntaan ja näitä ihmisiä voidaan auttaa erikoislääkäreiden avulla.

Lääkärikunta, jonka tavoite on ehkäistä ja hoitaa sairauksia, valjastetaan lain pakottamina toteuttamaan seksuaalipoliittista agendaa, jonka pitkäaikaisvaikutukset ovat hyppy tuntemattomaan. Kyseessä ei ole tasa-arvon edistäminen, vaan ihmiskoe, joka muuttaa yhteiskunnan ja yksilön elämän peruuttamattomasti.

VANHUSTEN JA MONISAIRAIDEN HOLOKAUSTI 

Ruotsissa toteutuu parhaillaan vanhusten ja monisairaiden harkittu massamurha, Suomessa ihmisiä roikutetaan löysässä hirressä. Kun valitaan vaihtoehto, jossa odotetaan laumasuojaa, lopputulos on sama sitä riippumatta, kuinka tekopyhästi julistetaan vanhusten varjelua. Tämä valittu vaihtoehto edustaa uusdarvinistista filosofiaa. Laumasuojasta ja rokotteesta odotettu "vapahtaja" tuskin kuitenkaan tulee, koska kyseessä on villisti muunteleva RNA-virus. Virus pitää hävittää, koska se tuskin tekee itsemurhaa. Yhteiskuntaa ei voi pitää karanteenissa vuosikausia. Pääministerin taannoinen toteamus (väärien "asiantuntijoiden" suusta saatu), jonka mukaan tautia ei voitaisi pysäyttää, johdattaa maamme talouden tuhon tielle.

Suomessa STM ja THL kantavat juridisen vastuun

Nämä toimijat eivät ole antaneet täsmällisiä kirjallisia määräyksiä vanhustenhoitoon. Laiminlyönnistä on seurannut kymmeniä tarpeettomia kuolemia, jotka olisivat olleet torjuttavissa testauksen ja asiallisten suojavarusteiden käytöllä.

STM ja THL kantavat juridisen vastuun myös epidemian tahallisesta levittämisestä, koska ovat julistaneet kangasmaskien käytön haitallisuutta, vaikka väitteelle ei ole tieteellistä pohjaa. Tästä on seurannut lukuisia tartuntaketjuja, kun oireettomat henkilöt ovat levittäneet virusta.

USKOONTULO JA EVOLUUTION HYLKÄÄMINEN

Geologi Pekka Rahkilan, erikoislääkäri Mikko Tuulirannan ja lääkäri Pekka Reinikaisen puheenvuorot.

Luominen ja evoluutio: Uskoontulo ja evoluution hylkääminen

ONKO KORONA SALALIITTO?

Juha Ahvio, Pekka Reinikainen ja Pasi Turunen pohtivat:

Koronasalaliitot: todet ja tarutPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.