keskiviikkona, 6. toukota 2020, klo 9.49

Mikä on koronapandemian tarkoitus?

Pekka Reinikainen

Monet ovat kotiarestissa pandemian takia. Tavoitteena on taudin leviämisen rajoittaminen sekä vanhusten ja monisairaiden suojelu.

Valtalehti New York Times pohtii: ”Mikä on pandemian tarkoitus? Sillä on tarkoitus vain, jos niin haluamme. Virus ei ole hyvä eikä paha. Se haluaa vain lisääntyä - - Luonto ei sinusta piittaa”.

Jos luonto on välinpitämätön, miksi me välittäisimme?

Evoluution näkökulmasta tämä on tietysti totta. Uusdarvinismi ei suo ihmiselle mitään erityistä arvoa. Lehti jatkaa: ”Tämä voi kuulostaa tylyltä. mutta luonto ei välitä mistään mitään. Ainoa merkittävä asia luonnolle on geenien siirtäminen eteenpäin” - - Oikeastaan tämäkään ei ole totta, sillä miksi luonto välittäisi siitäkään? Luonnolla ei ole tunteita, eikä se ajattele. Se on pelkkä harhakuva. Eivät virukset ”halua” lisääntyä. Eivätkä ne myöskään kykene lisääntymään ”omin avuin”, vaan tarvitsevat siihen solua, jonka ovi avautuu viruksen avaimella. Toisin sanoen, viruksilla ei ole itsenäistä elämää, vaan ne ovat kuolleita avainnippuja. Avainnipuilla ei ole haluja eikä tarpeita.

New York Times jatkaa ateismin edistämistä

Ja kysyy; ”Miksi rakastava Jumala loisi vaarallisia loisia”? Vastaus tähän kysymykseen on 1. Mooseksen kirjan 3. luvussa. Luonto on kirottu, koska ihminen ei totellut Jumalaa. Alkuperäinen oli ”erittäin hyvä”. Luonnon tila muistuttaa meitä syntiinlankeemuksen todellisuudesta ja myös siitä, että ihmiselämä on pandemiassa kuin hauras lepattava liekki.

Lehti jatkaa: ”Eloonjäämiskamppailumme muiden lajien kanssa on meille äärimmäisen tärkeä asia - - siihen liittyy epätoivoa ja murhenäytelmiä. Evoluution näkökulmasta se kuitenkin on arvovapaata. Se ei ole edes näytelmä, sillä luonnossa ei ole mitään juonta”. Nämä lehden väitteet osoittautuvat surkuhupaisiksi, kun siinä pohditaan, mitä meidän pitäisi tehdä tässä tilanteessa. Kuinka voidaan puhua ”aidosta epätoivosta ja murhenäytelmästä”, jos ihminen on pelkkä osa rakkaudetonta luontoa, jossa ei tosiasiallisesti näytellä mitään näytelmää? Evolutionistien maailmankäsitys ei ole johdonmukainen. Miltä sen uusdarvinismin katsantokannalta pitäisi näyttää?

Johdonmukainen evolutionismi

Jos uusdarvinismia pidetään ihmiskunnan ”suurena saavutuksena”, siihen liittyy ”kelpoisimman eloon jääminen” eli jälkeläisten tuottaminen, joka veisi evoluutiota eteenpäin. Kirjoitus jatkuu: ”Taudit ja kuolema ovat järjestelmän piirteitä, eivät sen vikoja. Luonnonvalinta toimii siksi, että jälkeläisiä syntyy ylimäärä, josta voidaan valita”.

Mutta kuinka johdonmukaisesti uusdarvinismiin uskovan pitäisi suhtautua pandemiaan? Ei ainakaan eristäytymällä ja sairaista huolehtimalla. Ne ovat kristinuskoon liittyvä asioita. Johdonmukaista sen sijaan olisi ajatella, että antaa evoluution tehdä työnsä ja heikkojen sortua. Vanhusten ja vaivaisten massakuolema kuuluu asiaan, jotta vahvojen lauma saavuttaisi haaveillun laumasuojan, ja samalla ihmiskunnasta jalostettaisiin vahvempi rotu. Näinhän evoluution väitetään toimivan. New York Times ei kuitenkaan suosittele tätä toimintamallia, vaan uskottelee, että olemme sodassa: ”Pystymme eristäytymään ja luopumaan nautinnoista, jos kuvittelemme taistelua vihollista vastaan”.

Nautintojen tavoittelu ei innosta meitä asettumaan virukselle alttiiksi, vaan tässä tapauksessa itsekäs oman edun tavoittelu olisi virukselta suojautumista. Mutta eikö joidenkin pitäisi silti kuolla luontoa vastaan sodittaessa? Urhea uhrautuminen virusta vastaan sodittaessa - - eikö sen pitäisi olla rohkeaa altistumista virukselle piiloutumisen asemesta? Elämistä täysillä viruksesta piittaamatta. Kumpi vaihtoehto on oikea? On ristiriitaista valita molemmat samanaikaisesti.

Mitä etua evoluutionäkökulmasta on suojautumisella?

Jos ”ihmiskunnan jalostumisen etu” ja evoluution edistäminen on tavoite, kuinka artikkelissa voidaan samalla sanoa, että: ”Maailma on hienompi, jos ihminen on siinä mukana”.

Pandemian varjolla pilkataan Jumalaa

Jumala ei suunnitellut kärsivää luontoa. Kristitty voi todeta evolutionistien epäjohdonmukaisuuden, kun he tekopyhästi puhuvat vanhusten ja sairaiden varjelemisesta, ja samalla tosiasiallisesti roikottavat heitä löysässä hirressä tavoitellessaan darvinistista laumasuojaa. Koronapandemia paljastaa kaksimielisten ”asiantuntijoiden” taustafilosofian ja erottaa laupiaat samarialaiset lammasten vaatteissa esiintyvistä raatelevaisista susista.

The deep inconsistency of evolutionism, revealed amid the COVID-19 crisis

SUOMEN HALLITUKSEN TAPPOLINJA

Hallitus kertoi 4. toukokuuta koronaviruksen takia asetettujen rajoitusten purkusuunnitelmasta. Se perustuu pääosin terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ennusteeseen taudin kulusta. Siinä suositellaan tavoitteeksi "hallittua, mutta ei liian voimakasta epidemian hidastamista".

”Kun valtaosalla väestöä on ainakin osittainen suoja, vuosittain tartunnan saa varsin pieni joukko”, suunnitelmassa todetaan. Pääministeri Sanna Marin ei kiistänyt virkamiesten kuvailemaa linjaa ”hallitusta, mutta ei liian voimakkaasta hidastamisesta”, vaan totesi, että hallitus teki omat linjauksensa raportin pohjalta. Hänen mukaansa hallitus ei ole saanut arviota, jonka mukaan koronavirus olisi mahdollista tukahduttaa niin, että se voitaisiin pitää poissa Suomesta eli linja on aivan sama kuin epidemian alussa.

Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ihmettelee hallituksen linjausten pohjalla olevan raportin ajattelutapaa ja perusteluja. Hänestä raportissa esitettävät päätelmät epidemiasta ovat näytöltään lääketieteellisesti hyvin heikkoja tai olemattomia. Myös viitteet ja tutkimustulokset puuttuvat.

Hetemäen työryhmän raportissa todetaan, ettei epidemian täydellinen tukahduttaminen pysyvästi ole Suomelle realistinen vaihtoehto. Tätä perustellaan rokotteen puuttumisella ja taudin maailmanlaajuisella leviämisellä.

Lehtonen huomauttaa myös, ettei hallitus tee ollenkaan vertailua ulkomaisiin onnistumisiin. Epäselväksi jää myös se, mikä on tavoiteltava määrä tartuntoja: ”Ei suoraan sanota, että epidemian halutaan sammuvan. Kuinka suuren osan väestöstä annetaan sitten korona sairastaa ja kuinka monen kuolla? Minkä takia korona eroaa muista yleisvaarallisista tartuntataudeista, kuten lavantaudista, kolerasta ja paiserutosta, minkä takia niiden ei annettaisi riehua”?

Lehtonen huomauttaa, että raportissa koronasta tehdään lainsäädännöllisesti erilainen kuin muista yleisvaarallisiksi luokitelluista tartuntataudeista: ”Kaikkia muita yleisvaarallisia tauteja yhteiskuntaa on velvoitettu estämään. Emme me täällä koleraa sairasta, vaikka koleraa maailmalla liikkuu. Kyllä vähän hämmästelen tätä ajattelutapaa”.

Lehtonen katsoo, että paras turva väestölle ja riskiryhmille on se, että tautia esiintyy mahdollisimman vähän. Tähän pyrkiikin hallituksen valitsema ”testaa, jäljitä, eristä ja hoida” -linja.

Lehtosesta Hetemäen raportti johtaa loogisiin ristiriitoihin tavoitteiden ja toiminnan välillä: ”Tässä on hiukan raportin teksti ja ideologia ristiriidassa sen kanssa, mitä oikeasti tehdään. Mitä järkeä on testata ja jäljittää potilaita, jos ei ole tarkoituksena estää sitä, että tauti leviäsi?” professori kysyy.

Eksponentiaalinen kasvu on mahdollista

Lehtonen arvioi, että epidemia saattaa joka tapauksessa hiljentyä kesää kohden, kun monet ovat kesälomilla ja koulut ovat kiinni. Tästä huolimatta hän olisi voimakkaammilla, lyhytaikaisilla rajoitustoimilla painanut tartuntatapausten ja potilaiden määrän hyvin alas myös Uudellamaalla. Tällöin testaa, jäljitä, eristä ja hoida -strategian noudattaminen olisi helpompaa: ”Tämän jälkeen olisi pärjätty keveämmillä rajoituksilla. Moni auktoriteetti on sitä mieltä, että kaikkein kalleimmaksi tulee se, että virus pyörii pitkään ja joudutaan normaaleihin elämän toimintoihin puuttumaan. Jos virusta olisi hyvin vähän yhteiskunnassa, voitaisiin melko lailla normaalia elämää elää”. Lehtonen huomauttaa, ettei ainakaan pääkaupunkiseudulla tartuntoja ole vielä tarpeeksi vähän, jotta paluu lähes normaaliin arkeen olisi mahdollista. Hän pelkää, että rajoitusten purkamisen myötä tartuttavuusluku nousee yli yhteen etenkin Uudellamaalla: ”Luvun ei tarvitse kovin paljon yli yhden olla, että kasvu on eksponentiaalista. Tämä on ongelma ja alueiden ero tulee esiin”.

Mikä tavoite ja mittarit?

Hetemäen työryhmän raportissa ehdotettu strategia on herättänyt ihmetystä myös muissakin alan asiantuntijoissa.

Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo kiinnitti Twitterissä huomiota ristiriitaan siitä, että raportissa strategisena tavoitteena todetaan olevan viruksen hallittu muttei liian voimakas hidastaminen, ja samalla strategian tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa: ”Tämä raportti ei tarjoa mitään mittaristoa sille, että miten rajoitustoimien purkua edistetään tai otetaan takapakkia”, Aivelo katsoo. Aivelon mukaan olisi hyvä, että olisi useampia lukuja, joilla tätä arvioitaisiin.

Infektiolääkäri ja Helsingin yliopiston kliininen opettaja Ville Holmberg peräänkuuluttaa rohkeutta määritellä selkeä tavoite siitä, mihin tartuttavuuslukuun pyritään: ”Tämän Hetemäen raportin ehdottama strategia näyttää olevan laumaimmuniteettiin pyrkiminen. Ollaanko nyt siis luopumassa mm. Saksan tavoittelemasta R-luvusta alle 1? Edelleen täysin epäselvää mihin R-lukuun hallitus pyrkii rajoituksia keventäessään”, Holmberg kirjoittaa Twitterissä.

On ilmeistä, mikä on sylttytehdas Hetemäen raportin takana. Valtiotieteen maisteri, lähihoitaja ja Ruotsin sosiaalidarvinistista mallia ihaileva virologi, joille on annettu valta päättää suomalaisten taloudesta sekä seniorien ja monisairaiden kohtalosta. Lääkärit on työnnetty syrjään? Raportissa otetaan armottomat viidakon lait käyttöön ja suljetaan silmät Uuden-Seelannin mallilta. Suomi on todellisuudessa täysin vertailukelpoinen demokratialtaan, kooltaan ja väestöltään sen kanssa ja maamme on myös käytännössä ”syrjäinen saari”, jonne epidemia tuotiin lentokoneilla, mutta se levisi viranomaisten leväperäisyydestä johtuen! Uudessa-Seelannissa kuolleita kertyi 20 ja epidemia pysäytettiin ammattitaitoisella ja pätevällä toiminnalla.

Tällaiset ovat skenaariot hallituksen purkupäätösten taustalla - professori kritisoi ”D-luokan näyttöä”

MATTI LEISOLA JA PEKKA REINIKAINEN

Satakunnan Kansanlähetys 60 vuotta

Matti Leisola: Todistusten arviointi ja Pekka Reinikainen: Miksi vedenpaisumus vesitetään?

AKATEEMISTA EVOLUUTIOTUTKIMUSTA

Kasvatuspsykologian emeritaprofessori Kaarina Määttä on tutkinut rakkautta vuosikymmeniä ja lukenut työkseen tuhansia rakkauskirjeitä. Hän osaa nyt kertoa mitä rakkaus on: "Rakastuminen on evoluution rakenteleman kemikaalicocktailin tulos" (HS 7.5). Raamatun mukaan: "Jumala on rakkaus" (1.Joh.4:16).

SETA OPETTAA LAPSIA

Setan "Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen johtava sosiaalityöntekijä" opettaa 7 vuoden ikäistä tyttöä (HS 8.5): "Ihminen on aina sitä sukupuolta, jota hän kokee olevansa. Luonto ei tee vain yhtä tai kahta tyyppiä olevia ihmisiä, vaan valtavasti erilaisia ihmisiä - - on myös muunsukupuolisia ihmisiä, joista tuntuu sekä tytöltä että pojalta tai ei kummaltakaan. Jotkut voivat olla eri ikäisinä eri mieltä sukupuolestaan". 

Tältä pohjalta Suomessa valmistellaan translakia ja siitä seuraavaa, juridisesti lääkäreitä pakottavaa, ihmisten leikkelyä ja kemiallista pahoinpitelyä. Siinä kirurgien ja endokrinologien, on rangaistuksen uhalla, toteutettava teinin kulloinenkin päähänpisto, jota hän voi kuitenkin katua saatuaan aikuisen aivot 24 vuoden iässä. Henkilötunnus on myös muutettava pelkäksi rekisterinumeroksi. Tämä seksuaalipolittinen hanke onnistunee, sillä ensimmäistä kertaa maamme historiassa hallituksessa ei ole ainoatakaan tunnustavaa kristittyä. Jeesus totesi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi" (Matt.19:4).

MATTI LEISOLAN TÄRKEÄ PUHEENVUORO

Kahden kesken - Matti LeisolaPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.