tiistaina, 19. toukota 2020, klo 10.59

Koronan monet kasvot

Pekka Reinikainen

Miksi tauti on hyvin vaarallinen ja arvaamaton?

Koronaviruksesta on ilmaantunut kolme päämuunnelmaa ja pari sataa vähäisempää muunnelmaa muutamassa kuukaudessa. Tämä ei yllätä, koska kyseessä on RNA-virus. Mitä tästä seuraa:

Haaveilu laumasuojasta on haihtunut

Elätelty toive laumasuojasta on valunut tyhjiin, sillä sairastettu tauti ei antane sen parempaa suojaa, kuin sairastettu kausi-influenssa. Sama koskee mahdollista rokotetta.

Lääkkeitä ei ole näköpiirissä

Kohuttu klorokiini ja muut "ihmelääkkeet" voivat tappaa rytmihäiriöön, eikä niiden tehosta ole olemassa vakuuttavaa tutkimusnäyttöä. Ihmisiä on kuollut erilaisiin itselääkityksiin.

Virus on tuhottava

Muuten se jää pysyvästi kiertämään maailmaa kausi-influenssan tavoin. Tämä on suuri voimanponnistus, mutta muita keinoja ei ole.

Virus ei ole mikään "keuhkokuume"

vaan jotakin aivan muuta, ja se voi aiheuttaa taudista parantuneellekin elinikäisen haitan. 

UUSIMMAT TIEDOT KORONATAUDISTA

Tässä Youtube-esityksessäni:

eSpecialTV - eRistysohjelma

NYKYISTEN LOOTIN PÄIVIEN JUMALANPILKKA KIIHTYY

Lääkäri Luukas kirjasi Jeesuksen vastauksen, kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta tulee: "Käy samoin kuin kävi Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy" (Luuk.17:20, 28-30). Sodoma ja Gomorra palaavat silmiemme eteen ja kirkko hyväksyy sen. "Meidän keskuudestamme he ovat lähteneet - - viimeisenä aikana" todetaan 1. Johanneksen kirjeessä (2:18-19). Luopumus alkaa kirkosta.

Tuore esimerkki kirkon rappiosta ja Vapahtajan pilkkaamisen sallimisesta 

Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto myönsi teologian maisteri Moona Kinnuselle 13 000 euroa Jeesuksen sukupuolta ja ruumiillisuutta Johanneksen evankeliumissa queer -tutkimuksen näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.