keskiviikkona, 30. maaliskuuta 2022, klo 12.53

Kyrkhelg syd

Pekka Reinikainen

Laitoin blogin ruotsinkielisille lukijoillemme. Ensin saarnani Petrusförsamlingin jumalanpalveluksessa ja sitten linkki nuorisotapahtuman esitykseen.

KÄRA GUDS SLÄKTNINGAR

Dagens evangelium är från Lukas 1:26-38. Ängeln Gabriels budskap till Maria:

 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria.

 Ängeln kom in till henne och sade: "Gläd dig, du som fått nåd! Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda.

 Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut."

Då sade Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade henne: "Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds Son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud."

Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.

INGENTING ÄR OMÖJLIGT FÖR GUD SADE ÄNGELN GABRIEL! - DET ÄR MÅNGA SOM HAR SVÅRIGHETER MED JUNGFRUFÖDSELN, MEN - SOM NI KOMMER ATT SE - DETTA ÄR INTE ETT PROBLEM FÖR HONOM, SOM SKAPAT MANNEN OCH KVINNAN!

Vi har Jesu släkttavla i Lukas 3:23-38, den sträcker ända till GUD SJÄLV!

”Jesus var, menade man, son till Josef”, skriver läkaren Lukas. Släkttavlan fortsätter dock till Adam och Gud själv: ”… son till Adam, son till Gud”. Vi är skapade till Guds avbild. Så lär Bibeln.

Paulus bekräftar detta och beskriver närmare människans ursprung i Apostlagärningarna 17:26,28: ”Av en enda människa har Gud skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden - Vi är av hans släkt.” Också i Hebreerbrevet 2:11 vi får läsa: ”Jesus som helgar och de som helgas har alla en och samme far”.

Detta är mycket spännande - vi är medlemmar i Guds familj.

MEN VAD BETYDER: Av en enda människa? – Och hur är det med kvinnan?

Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom” (1.Mos.2:22). Kan detta vara sant? - Absolut, det är helt uppenbart! Därför, att ingen vet hur 2 olika kön kunde ha kommit till genom evolution! Jesus säger i Markus 10:6: ”Från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna.” Genast i början alltså – också DNA-forskningen bekräftar detta! Vi kan nästan säga, att vi har vår Bibel i DNA – skapelsen, syndafallet, syndafloden, släkttavlan och världens slut!

Det är ett vetenskapligt faktum, att det finns bara 2 kön,

Det ena har äggceller, det andra spermer. Dessa celler är mycket speciella och helt olika. Det finns absolut inte några mellanformer, och det är faktiskt otroligt, att även akademiskt utbildade människor kan tro på att det skulle finnas ”tiotals mellanformer” mellan en man och en kvinna!

Ingen har den minsta aning om varför och hur evolutionen skulle ha producerat det sexuella sättet att åstadkomma avkomma. Det behövs massor av molekyler och hormoner för att få sexuell fortplantning att fungera. Och även ett litet problem i den minsta detaljen kan göra fortplantningen omöjligt! Att dela sig i två är mycket lättare och snabbare. Och att dela sig i två skulle också vara mycket tryggare för kvinnor därför, att mannen producerar 100 miljoner könsceller per dag, vilket kraftigt ökar risken för skadliga mutationer hos barnet. Och hur kunde den ”blivande” mannen och kvinnan ”samtidigt utveckla” könsorgan ”– alltså anatomier som passar ihop?

När det gäller barnets tillvaro i moderlivet – 9 månader i vatten med ”konstgjord” andning, näring och njurfunktion, precis som i intensivvården – hur kunde allt detta utvecklas steg för steg?

Och sedan börjar vid förlossningen barnet andas luft och äta inom några minuter! Det är helt absurt och dessutom ovetenskapligt, att tro på en sådan ”mirakelevolution”!

Det är också omöjligt att få könsceller från en vanlig cell,

som förökas genom att dela sig i tu, därför att man måste dela cellens DNA i två delar och samtidigt mixa generna för att varje människa skall bli unik! Vi är alla unika – även tvillingar från samma äggcell!

Det finns inte någon trovärdig mekanism för en serie sådana mirakel! Sålunda är den enda förnuftiga möjligheten den, att 2 helt olika kön - man och kvinna - skapas. Jesus bekräftade detta: ”Från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna”. (Mark. 10:6). Och det är också trovärdigt, att Gud, som kan skapa 2 kön, kan befrukta en äggcell via den Helige Ande för att den andre Adam, Jesus som var syndfri, skulle komma till den fallna världen för att rädda oss. Skriften lär oss i 2.Kor.5:19: ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.”

SLUTSATSEN BLIR, ATT DET ÄR MYCKET LÄTT ATT TRO PÅ JUNGFRUFÖDSELN – DET VAR SKAPAREN SJÄLV SOM KOM TILL VÄRLDEN. -- OM DETTA INTE HADE HÄNT - DÅ BLIR KRISTENDOMEN OBEGRIPLIG! OCH SKAPAREN KAN INTE DÖ: ”HANS RIKE SKA ALDRIG TA SLUT” SADE ÄNGELN GABRIEL TILL MARIA! SKAPAREN UPPSTOD!

3 viktiga principer som den kristna tron baserar sig på är följande:

  • inget liv utan skapelse

  • ingen död utan syndafall

  • inget evigt liv utan försoning

Vi vet också i dag från aktuell DNA-forskning,

att alla människor har haft samma fader, som levde för ca. 5 000 år sedan. Man kunde kalla honom ”Y-kromosom Noa”. Skriften lär oss: ”Noas söner som gick ut ur arken var Sem, Ham och Jafet. Ham var far till Kanaan. Dessa tre var Noas söner och från dem har jordens alla folk spritt ut sig” (1.Mos.9:18-19). Ateisternas förklaring är, att människor levde tidigare i klaner och karlar kämpade häftigt med varandra så att bara en klan från en enda stamfader blev kvar. Det är också intressant i detta sammanhang att konstatera, att skillnaden mellan mannens och schimpansens Y-kromosom är ca. 30%, som visar, att vi inte är besläktade! Om det vore så, skulle Jesus ha varit släkt med djuren!

Vi vet också, att alla människor tycks ha samma moder, och man har kallat henne mitokondrie-Eva. Hon härstammar naturligtvis också från ca. 5 000 år tillbaka. Här är det fråga on storleksordningar – tusentals år jämfört med evolutionens årsmiljoner! Det är också viktigt, att konstatera, att alltid när ett barn blir till, har det 100-300 mutationer, som föräldrarna saknade! Dessa dolda, recessiva, mutationer anhopas ständigt och människosläktet bär på sig redan över 1 100 000 mutationer, som gör, att människorna kan dö ut redan efter 6 generationer! Den sexuella fortplantningen gör att alla djur dör ut senast inom 10 000 - 100 000 år. Det är helt ovetenskapligt att tala om djurvärlden, som skulle ha varit här hundratals miljoner år!

Den aktuella DNA-forskningen har också visat att praktiskt taget alla djur härstammar från några få individer, som har överlevat en världsomfattande katastrof för ca. 5 000 år sedan! Syndafloden stor också skrivet i DNA! Denna predikan kommer att finnas i min blogg i luominen.fi den 30 mars och där kan man hitta information om källor till aktuella resultat i DNA-forskningen.

TILLBAKA TILL Eva, som enligt Bibeln är: MOR TILL ALLT LEVANDE!

Mannen gav sin hustru namnet Eva, för hon blev mor till allt levande”. (1.Mos.3:20) Det som står i Bibeln har visat sig vara ett vetenskapligt faktum i dag! Barnet blir till via en befruktad äggcell, inte via DNA, som man tänkte förut. Hela kvinnans äggcell med dess innehåll behövs – alla cellens inre organer och membraner! Mannen ger bara hälften av det blivande barnets DNA! Äggcellen är mycket stor jämfört med mannens könscell. Det enda sättet, att garantera, att vi kan fortplanta oss några årtusenden till efter syndafallet, är att begränsa antalet äggcellsdelningar. Detta har Gud förutbestämt och planerat. Detta upphäver samtidigt evolutionsteorin. Detta blir självklart och uppenbart för alla, bara man börjar tänka själv!

När en flickbaby föds, har hon alla sina äggceller färdiga i sina äggstockar. De delar sig inte i motsats till mannen som alltså producerar 100 miljoner könsceller dagligen. Det är faktiskt spännande, att bara några hundra äggcellgenerationer ligger mellan oss och allas vår mor Eva! Det här är mycket viktigt, därför, att som jag redan sade, alltid när en baby blir till, innehåller denne 100-300 DNA- kopieringsfel, som föräldrarna inte hade. Som resultat av detta bär människosläktet i dag med sig redan – de redan nämnda -- över 1 100 000 dolda eller recessiva kopieringsfel, som dödar först när det finns tillräckligt av dem. Det talas om en felkatastrof! Och flera fel uppstår i en allt snabbare takt hela tiden. Snabbare takt därför, att kopieringsmekanismen också lider av kopieringsfel. Det visar också, att originalet måste ha varit felfritt, som Gud konstaterade i början: ”Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott” (1.Mos.1:31). Som ni ser, skapelsens, syndafallets, syndaflodens, släkttavlans och denna tillfälliga världens slut – hela Bibeln – hittar vi i DNA!

Vi kan lita på Bibeln – Skriften öppnar sig!

Läkaren Lukas skrev dagens evangelietext. Han var mycket noggrann och konstaterar i inledningen, Lukas1:3 - 4: ”Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått”. Nu har vi kommit tillbaka till en liknande situation som läkaren Lukas då. Noggrann vetenskaplig DNA-forskning har visat, att världens sanna historia, såsom Bibeln beskriver den, står skriven och öppnar sig för oss också i vårt eget DNA!

”Summan av ditt ord är sanning” lär oss Skriften (Psalm 119:160), och också i Andra Timoteusbrevet 3:16-17 får vi veta, varför vi kan lita på Skriften: ”Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse, och fostran i rättfärdighet så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning”.

GUDSTJÄNSTEN I YOUTUBE

Kyrkhelg Syd, avslutande högmässa Pekka Reinikainen

UNGDOMSKVÄLLEN I YOUTUBE

Pekka Reinikainen Ungdoms samling "Genetik visar på gemensam förfader"PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.