tiistaina, 20. elokuuta 2019, klo 9.58

Raamattu todistettu tieteellisesti

Pekka Reinikainen

Mooses, profeetat, Jeesus ja apostolit

uskoivat, että Jumalan meille sanassaan antama ilmoitus on totta. Tuore tieteellinen tutkimus yllätti maallistuneet tutkijat. Tulokset vahvistavat Raamatun kirjoitusten historiallisen paikkansapitävyyden. DNA:ssa havaittu geneettinen pullonkaula vahvisti, että luominen ja vedenpaisumus ovat totta. Tutkijat eivät pystyneet kieltämään tuloksiaan, vaan keksivät paniikissa erilaisia meriselityksiä, jotta Jumalaa ei tarvitsisi ottaa lukuun!

Populaation pullonkaulailmiö on evoluutioteorian käsite tapahtumalle, jossa yli puolet populaatiosta tuhoutuu.

Ällistyttävä pullonkaula viittaa eläinkunnan maailmanlaajuiseen joukkotuhoon

Kesäkuussa 2018 julkaistut kaksi erittäin merkittävää havaintoa vahvistivat ihmiskunnan ja suuren osan eläinkuntaa menneen pullonkaulan läpi. Tutkimukset osoittivat myös, että lähes kaikki nykyiset eläinlajit ovat aloittaneet olemassaolonsa samanaikaisesti.

Nämä erittäin merkittävät havainnot julkaistiin kahdessa eri tiedelehdessä lähes yhtä aikaa. Ne herättivät mediassa maailmanlaajuista mielenkiintoa, koska tutkimuksen tulokset liittyivät kysymykseen ihmisten ja eläinten alkuperästä. Tiedemiehet tekivät ensinnäkin ihmeellisen havainnon Y-kromosomista: Something weird happened to men 7,000 years ago, and we finally know why Toinen tutkijaryhmä puolestaan päätteli eläinten mitokondrioiden geneettisestä samankaltaisuudesta, että sekä ihmiset että lähes kaikki eläimet vaikuttavat syntyneen samaan aikaan. Mitokondriot ovat soluelimiä, joissa on DNA:ta ja ne muuttavat nautitun ravinnon soluille käyttökelpoiseksi polttoaineeksi.

Y-kromosomista tehdyt havainnot

osoittavat, että geneettisestä pullonkaulasta on kulunut vain vähän aikaa (Zeng TC et al. (2018) Nat.Comm. 9:2077). Miehellä Y-kromosomeja on vain yksi, naisella ei yhtään. Se on pieni kooltaan ja tarjoaa siksi hyvin vähän mahdollisuuksia muunteluun, toisin kuin muut kromosomit. Biologit ällistyivät, kun muuntelun lähes täydellinen puuttuminen osoitti, että pullonkaulan läpi on kuljettu äskettäin ja tutkimustulos viittaa sen jälkeen tapahtuneeseen ihmiskunnan nopeaan levittäytymiseen kaikkialle maailmaan. Tämä sopii Raamatun alkuluvuissa ilmoitettuun ihmisen alkuperään ja ihmiskunnan historiaan eli Baabelista karkottamiseen. Koska Jumalasta puhuminen on nykytieteessä kielletty, havainnolle etsitään kuumeisesti muita selityksiä.

Stanfordin yliopiston tutkijat esittävät, että todettu muuntelun puuttuminen on seurausta miesten kuolemisesta klaanien välisissä yhteenotoissa. Tämän jälkeen käynnistynyt maanviljely mahdollisti väestön nopean kasvun. Koska miehet ”tappoivat toisensa”, jäljelle jäi vain yhden klaanin Y-kromosomi. Tämän he ”todistavat” rakentamallaan tietokoneohjelmalla. Mielenkiintoista on, että myös Raamatussa ilmoitetut tapahtumat voidaan osoittaa tosiksi tietokoneohjelman avulla: Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat (1.Moos.9:19). Kaksi amerikkalaista tiedemiestä osoitti jo vuonna 2016, että ihmisen DNA:sta tehdyt havainnot sopivat hämmästyttävän hyvin luomiseen ja vedenpaisumukseen, jonka jälkeen Seem, Haam ja Jaafet vaimoineen jäivät eloon ihmiskunnan esivanhemmiksi! (Carter RW & Powell M (2016) J.Creation 30, 104-111).

Mitokondriot osoittavat pullonkaulan

Tämä tutkimus osoitti, että lähes kaikki nykyiset eläimet ovat äskettäin käyneet pullonkaulan läpi ja tämä tapahtui yhtä aikaa ihmisten kanssa (Stoeckle MY et al. (2018) Human Evolution 33 (n1-2)). Tämä ällistyttävä geneettinen havainto perustuu tutkijaryhmän työhön, jossa analysoitiin nykyisen eläinkunnan kaikki 100 000 edustajaa ja näytteitä tutkittiin peräti 5 miljoonaa kappaletta. Stunning new study found human and all animal species today originated only 100,000 to 200,000 years ago Aikaisemmin (2001) tiedettiin jo kaikkien ihmisten polveutuvan yhdestä naisesta, Eevasta, josta ”tuli kaiken elävän äiti” (1.Moos.3:20). Evolutionistit kutsuvat häntä ”mitokondrio-Eevaksi”, eli ”ainoaksi muinoin eloon jääneeksi naiseksi”, koska vain munasolun mitokondriot periytyvät. DNA:sta tehdyt havainnot eivät ole ristiriidassa Raamatun ilmoituksen kanssa, vaan vahvistavat Raamatun alkulukujen historiallisuuden! Tämä on tietysti kauhistus uusdarvinisteille.

Tutkijat osoittivat myös eri eläinryhmiä erottavat geneettiset muurit

Stoeckle ja Thaler toteavat: Totesimme kaksi yhtä merkittävää tunnusmerkkiä eläinten perimistä. Ryhmien sisäinen muuntelu on vähäistä ja niiden välillä voidaan todeta ammottavat aukot, toisin sanoen välimuotoja ei ole.

Aukot on nyt osoitettu todellisiksi! Tutkijat selittävät, että tämä olisi seuraus sukupuuttokuolemista. Tämä ei kuitenkaan selitä miksi 90 prosenttia nykyeläimistä on ollut olemassa yhtä kauan. Tämä tosiasia voidaan todeta eläinten mitokondrioista. Ja miksi eläimet ovat kulkeneet pullonkaulan läpi yhtä aikaa ihmisten kanssa? Tutkijoiden selitys on maailmanlaajuinen katastrofi, joka pyyhkäisi pois useimmat lajit. Katastrofia he eivät kuitenkaan osaa nimetä, sillä tiedossa ei ole mitään tuohon ajankohtaan sopivaa massasukupuuton mahdollisesti aiheuttanutta ilmiötä, vaikka sellainen pitäisi olla, jotta selitys olisi uskottava!

Tutkimustuloksia yritettiin torjua kaikin keinoin

Eräs tutkijoista toteaa Tech Times -lehden haastattelussa, että hän yritti viimeiseen asti torjua tutkimuksesta väistämättä seuraavat johtopäätökset: Massive genetic study reveals 90 percent of Earth’s animals appeared at the same time Havaittu geneettinen samakaltaisuus nimittäin selittyy vain pullonkaulan avulla. Tulokset sopivat Raamatun ilmoituksen mukaisesti luotuihin eläinten lajityyppeihin. Nämä tuoreet tieteen tutkimustulokset ovat ällistyttävän hyvin sopusoinnussa Raamatussa kuvatun eläinten luomisen, Aadamin ja Eevan sekä vedenpaisumuksen todellisuuden kanssa (Studium Integrale Journal, April 2019). Tämä ilahduttaa meitä uskovia suuresti. Maailman ihmiset sen sijaan ummistavat silmänsä, tukkivat korvansa ja sepittävät selityksiä, mutta heidän tarinansa ovat menettäneet uskottavuutensa.

TURKISSA SENSUROIDAAN ATEISMIA

Mutta onko tämä oikea menettelytapa?

Kieltolait ovat aina epäonnistuneet. Ateismin sensurointi internetissä ja evoluution kieltäminen kouluopetuksessa eivät toimi, vaan päinvastoin lisäävät ihmisten mielenkiintoa. Evoluutiota ei tule kieltää, vaan uusdarvinismi on osoitettava uskonnoksi. Oikea ratkaisu on opettaa koulussa vain toistettavissa olevaa oikeaa tiedettä eli kemiaa, fysiikkaa, matematiikkaa ja lämpöoppia, jotka kaikki osoittavat, että ateistien luomiskertomus on pelkkää näennäistiedettä. Uusdarvinismin opetus pitää siirtää uskonnon tai elämänkatsomustiedon tunneille, koska kyseessä on filosofia eikä kokeellinen tiede. Ihmisiä pitää opettaa ajattelemaan kriittisesti ja erottamaan filosofia toistettavasta tieteestä. Uusdarvinismi on maailmankatsomus, kristinuskon Jumalan antama ilmoitus sen sijaan ei ole ristiriidassa kokeellisen tieteen antaman maailmankuvan kanssa.

VENÄJÄKSI TEKSTITETTY LUENTO DINOSAURUKSISTA JA VEDENPAISUMUKSESTA

Pekka Reinikainen: Dinosaurukset ja vedenpaisumusPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.