keskiviikkona, 25. heinäkuuta 2018, klo 10.41

Taivaallista teknologiaa

Pekka Reinikainen

Ranskalainen filosofi Rene Descartes, maailman tunnetuimman tautologian - Cogito ergo sum – Ajattelen siis olen – kehittäjä, halusi löytää varmaa ja ehdottoman epäilyksetöntä tietoa. Tautologia tarkoittaa saman asian tarpeetonta toistoa. Hänen vallankumouksellisesta omaan minään ja omiin havaintoihin keskittyneestä ajattelustaan tuli uuden ajan filosofian lähtökohta, joka on saavuttanut huippunsa nykyisessä jumalattomassa selfie-kulttuurissa. Descartes etsi varmaa ja ehdottoman epäilyksetöntä tietoa, joka on ennakkoehdoista vapaata. Tämä taas ei sovi ollenkaan nykyiseen ”tieteelliseen tutkimukseen”, joka kieltää suunnittelun havaitsemisen luonnossa – tutkimukseen, jonka lähtökohta on, että Jumalaa ei ole olemassa ja vain ihminen ajattelee!

Descartes piti eliöitä ”monimutkaisina koneina”

Tämä oli Descartesilta täysin oikeaan osunut tulkinta. Solut eivät ole mitään limapalloja, vaan todellakin toimivat tuhansien erilaisten koneiden yhteistyön avulla. Jokainen insinööri, mikäli vaivautuu ajattelemaan itse, tajuaa tämän silmänräpäyksessä. Biologit, jotka eivät osaa rakentaa, korjata tai purkaa koneita, puhuvat itsestään ilmestyvistä koneista, joilla on lisäksi ikuinen takuu, koska ne joko korjaavat tai kierrättävät itsensä ja pystyvät tarvittaessa rakentamaan kierrätysosista uuden. ( lähde ) Teologit, jotka haluavat olla akateemisesti hovikelpoisia, hännystelevät pelokkaasti biologeja ja puolustavat ateismin ainoata ”tukipilaria”, uusdarvinismia ja myyvät Jumalan Sanan hernerokasta.

Molekyylikoneita

Edellisessä blogissani kerroin elämälle polttoainetta tuottavasta dynamosta, joita sinussa pyörii tällä hetkellä sata miljoonaa miljardia kappaletta. Sinussa harppovat myös miljardit kävelykoneet, jotka etenevät niille rakennettuja ”pitkospuita” pitkin. Kävely ei ole sattumanvaraista, vaan kuormissa on postinumero eli tuotetta ei kuljeteta minne tahansa! Jos kulkuväylällä on este, toinen kävelijä tulee apuun. Jos töitä ei ole, ”kahvitaukojakin” pidetään. Soluissa on myös tehdas, jossa koneet kootaan DNA:sta saadun ohjeen mukaan ja tieto rakentamista ja toimintaa varten haetaan DNA:sta. Tieto täytyy ”toimittaa” ennen käyttöä. Kyseessä on valtavan monimutkainen tapahtuma ja toimittajakone on rakenteeltaan jättiläismäinen molekyylikone. Miten ja mikä tieto valitaan?

Nyt on aika tehdä johtopäätökset itse

Jokainen ihminen, täysin koulutuksesta riippumatta, tajuaa, että kaikki nämä yhteistyössä toimivat koneet, ja tietysti koko tehdaslaitos, eivät voi syntyä tietopankissa tapahtuneiden sattumanvaraisten rakennusohjeiden muutoksilla, joista koko koneisto käyttöjärjestelmineen järjestelmä valittaisiin ”yrityksen ja erehdyksen” kautta. Biologit kuitenkin uskovat tällaiseen tarinaan! ja myös opettavat pahaa aavistamattomille koululaisille tosiasiana, että näin on tapahtunut, koska suunnittelun havaitseminen on potkujen uhalla kielletty!

Tuhannet yhteistyössä toimivat molekyylikoneet ja rakenneproteiinit ovat täydellisen selvä todiste älykkäästä suunnittelusta – on umpijärjetöntä väittää muuta. Tämä nanoteknologian maailma on suunniteltu nerokkaammin kuin mihin ihmisjärki kykenee. Mutaatiot ja valinta eivät toimivaa solua rakenna. Ne eivät myöskään estä järjestelmän vääjäämätöntä tuhoa ja siksi eläimet kuolevat sukupuuttoon. Rappeutuminen tapahtuu tasaisen tappavalla tahdilla sukupolvesta toiseen. Uusdarvinismin mekanismi ei tuota uutta uljasta maailmaa, vaan kuljettaa kaikki alun perin virheettömiksi luodut elämän muodot sukupuuttoon. On enemmän kuin ilmeistä, että liikkeelle lähdettiin täydellisestä luomistyöstä, jonka rappeutuminen käynnistyi syntiinlankeemuksen seurauksena. Koko luomakunta huokaa, kun se odottaa vapautusta turmeluksen orjuudesta (Room.8:21). Nämä ovat tieteellisiä johtopäätöksiä, jotka osoittavat, että Raamatun historiallinen ilmoitus on varmasti totta. Asian paikkansa pitävyyden voi todeta alan asiantuntijan, professori J.C. Sanfordin kirjasta Eliömaailma rappeutuu.

Ateistit ja heidän kätyrinsä, teistiset evolutionistit ja esimerkiksi ”hurskaan” Dialogos -lehden taustalla toimiva katolinen tiedeakatemia ja sitä seuraava joukkio, eivät kuitenkaan luovuta. Heidän lipunkantajansa ja idolinsa Richard Dawkins on päinvastoin sanonut, että ne jotka eivät usko evoluutioon ovat ”tyhmiä, tietämättömiä, hulluja tai ilkeitä”. Asia näyttäisi kuitenkin olevan päinvastoin. Dawkins ei ole biokemisti, hän ei ymmärrä solun synnyn ongelmasta mitään, eivätkä teistiset, uusdarvinismia ylistävät teologit, ymmärrä solujen tiedonkäsittelyn maailmasta tuon taivaallista. Molemmat ovat sen sijaan halullisia kuulijoitaan lumoavia satujen sepittäjiä, jotka tuhoavat Raamatun arvovallan.

OVATKO IHMINEN JA SIMPANSSI 99% SAMANLAISIA?

Väite on evoluution kannalta välttämätön, sillä teoria kaatuu, jos näin ei ole. Evoluution kannalta on ”elämän tai kuoleman kysymys”, että niillä oli yhteinen kantamuoto 6 miljoona vuotta sitten.

Evolutionistit vertaavat perimiä valikoivasti. He etsivät perimästä kohtia, jotka ovat 99 % samanlaisia, koska ”evoluution täytyy olla totta”. Evoluution sopimattomia kohtia ei verrata. Jos sopimattomat kohdat huomioidaan – ihmisen ja simpanssin eroksi saadaan 81–86 %, mikä kaataa kehitysopin kuin keilan. Vertailu voidaan tehdä, koska aineistoa on riittävästi saatavilla. Tällainen ”tiede” muistuttaa radiometristä iänmääritystä, jossa valitaan vain uusdarvinismiin sopivat arvot ja muut hylätään.

Mitä aineiston tutkimus osoitti?

Dr Jeffrey Tomkins kävi läpi 101 evolutionistien ”tutkimusta”, joissa ”tulos oli selvillä” jo ennen ”tutkimusta”. Hän tutki satunnaisotannalla 25 000 perimän jaksoa. Jaksoista puolet oli lähes samanlaisia, toinen puoli hyvin erilaisia. Ensimmäisissä vertailuissa käytettyyn simpanssin DNA:han oli lisäksi sekoittunut ihmisen DNA:ta. Tämä on melko tavallinen ongelma, kun eri eliöiden perimien vertailua tehdään. Sitä tulee tutkijoiden sormista, aivastelusta, yskimisestä jne. Ihmisen perimää käytetään rakennustelineenä, johon 750 koodikirjaimen mittaisia simpanssin perimän pätkiä kiinnitetään kuin palapelin paloja ja ongelmia tulee, kun siihen on sekoittunut ihmisen DNA:ta. Tästäkin huolimatta yhteensopivuus oli korkeintaan 85 % eli ihmisen ja simpanssin eroavaisuus on tätäkin suurempi. Kun tuore lääketieteen tutkimus osoittaa, että kahden ihmisen geneettinen ero voi olla jopa 4,5 %, on mieletöntä väittää, että simpanssi ja ihminen eroaisivat 1 % verran!

Todistamme geneettistä vallankumousta

Geeneistä voidaan todeta, että eliöt on luotu lajityyppiensä mukaan eli niillä on kullekin lajityypille ominaisia geenejä. Moderni tieteellinen tutkimus kumoaa uusdarvinismin ja vahvistaa tapahtuneen luomisen. Kullakin luodulla lajityypillä on sille ominainen geenipaketti.

Simpanssin perimästä valmistuu uusi kartoitus, jossa ihmisen perimää ei käytetä rakennustelineenä. Tutkimus on vielä kesken, mutta se näyttäisi vahvistavan perimien eroavaisuuden. Kyseessä on vakuuttava tieteellinen aineisto. Tutkimus kestää tieteellisen tarkastelun, kaikki on julkista ja mitään ei salata. Tutkimus on kenen tahansa toistettavissa.

Dr. Tomkins kertoo, miten evoluution evankeliumia julistavat tutkijat suhtautuvat hänen tutkimuksiinsa:

Suurin osa vaikenee. Eräät näistä akateemisista tiedemiehistä eivät myöskään tee todellista tutkimustyötä. He moittivat minua, mutta useimmat heidän vastaväitteistään eivät ole päteviä.

Miten suhtaudut siihen, että seurakunnalle saarnataan heidän olevan ”päivitettyjä simpansseja”?

Selitän selkokielellä asioiden oikean laidan ja olen havainnut, että kuulijat rohkaistuvat, kun heille kerrotaan, että moderni tieteellinen tutkimus vahvistaa, että uusdarvinismi ei ole totta.

Kuinka tulit tuntemaan Totuuden?

Isäni oli evolutionisti ja suuri Carl Saganin ihailija. Kävimme kuitenkin kirkossa. Yliopistossa uskova huonetoverini julisti minulle evankeliumin ja tulin uskoon. Alkuperään liittyvät kysymykset olivat mielessäni epävarmoja ja professorit pommittivat minua evoluutiolla. Ostin kirjan, jossa evoluutiota ja Raamattua yritettiin sovittaa yhteen, mutta en vakuuttunut siitä. Sitten käteeni osui Dr Henry Morriksen kirja Scientific Creationism, ja palaset loksahtivat paikoilleen. Tiede on yhteensopiva Raamatun kanssa. Kova tiede sopii vaikeuksitta Kirjoituksiin. Huomasin, että evoluutiota tukevia kovia tieteellisiä todisteita ei ole. Minusta tuli 22 vuoden ikäisenä kreationisti heti uskoon tultuani, kiitos Henry Morriksen ja hänen instituuttinsa. Yliopistossa täytyi pitää matalaa profiilia, jotta sai tutkinnot suoritetuiksi ja pystyi tekemään tutkimustyötä. Siksi muutin myöhemmin instituuttiin, koska yliopistossa ei sanallakaan saanut arvioida evoluutiota kriittisesti. Halusin käyttää loppuelämäni ja tutkijan lahjani Jeesuksen evankeliumin palveluksessa kreationistina.

Apinoilla kromosomeja on 48, mutta ihmisillä vain 46.

Evolutionistit yrittävät ratkaista ongelman väittämällä, että kaksi simpanssin kromosomia olisi sulautunut yhteen muodostaen ihmisen kromosomin numero 2. He löysivät perimän jakson, joka näyttäisi tukevan väitettä. Keskellä kromosomi 2:ta on telomeeriä muistuttava jakso, jollainen on yleensä kromosomien päässä. Tätä he kutsuvat ”fuusiokohdaksi”.

Tutkin väitettyä fuusiokohtaa, jotta selviäisi, kuinka vakuuttava todiste on kyseessä. Näyttö kahden telomeerin yhteenliittymisestä on varsin vähäinen. Ihmisen telomeereissä on yleensä 5 000 – 15 000 koodikirjainta eli fuusiokohdassa niitä pitäisi olla 10 000 – 30 000, mutta siinä on vain alle 800. Havaitsin myös, että tämä väitetty fuusiokohta on geenin sisällä. Kyseessä on promoottori eli kytkin. Havainto kumoaa väitteen, jonka mukaan kyseessä olisi kahden kromosomin yhteenliittymäkohta. Löysin joukon proteiineja, jotka sitoutuvat kytkimeen ja käynnistävät sen tuottaen RNA:ta tältä alueelta. Todistusaineisto on ylitsepääsemättömän selvä: kyseessä on geenin sisäinen promoottori. Ihmisen perimä on täynnä telomeerejä muistuttavia promoottoreita, jotka toimivat geneettisinä kytkiminä. Kyseessä ei ole roska-DNA eikä surkastuma evoluutiopolun varrelta, sillä niitä pitäisi olla kaksi ja fuusiokohtien lisäksi myös fossiloitunut sentromeeri pitäisi voida osoittaa, mutta sekin on geenin keskellä. Kyseessä on valtava proteiinia koodaava geeni. On mahdotonta, että tällainen väitetty fossiili muodostuisi fuusion seurauksena eli väite kahden kromosomin yhteen liittymisestä on perätön.

Olemme kaikki Aadamin sukua ja DNA:mme on ainutlaatuista

Kaikki evolutionistit väittävät, että meillä on yhteinen esi-isä muiden eliöiden kanssa. Kaikki olisi saanut alkunsa yhdestä solusta. He sovittavat tutkimustuloksensa tosiasiana pitämäänsä evoluutioon. Perimän monimutkaisuus osoittaa, että se on älykkäästi suunniteltu. Kyseessä on käyttöjärjestelmä, jossa on useita ohjelmointikieliä. Ihminen ei pysty rakentamaan samaan pystyvää järjestelmää. DNA:n koodia luetaan molempiin suuntiin ja geenit voivat olla osittain päällekkäisiä. Vain Jumala pystyy suunnittelemaan tällaisen tiedoston. Tilannetta voi verrata kirjaan, jonka luettuasi tutustut siihen lukemalla lopusta alkuun muodostamalla kolmikirjaimisia uudissanoja, sitten käännät sen ylösalaisin lukeaksesi sen uudelleen molempiin suuntiin.

Edellinen perustuu Dr Jeffrey Tomkinsin haastatteluun.

YKSIN MAAILMANKAIKKEUDESSA

Olemmeko yksin kertakäyttöisessä maailmankaikkeudessa?

Carl Sagan totesi, että maailmankaikkeus ”kuhisee elämää”. Totuus on kuitenkin tarua ihmeellisempi. Muita älykkäitä eliöitä ei ehkä olekaan. Tähän ovat päätyneet Oxfordin yliopiston Future of Humanity -laitoksen tutkijat. He arvelevat, että olemme 39–85 prosentin mahdollisuudella yksin havaittavassa maailmankaikkeudessa. Luvut ovat kuitenkin aivan liian optimistisia (hs.fi)

Käytä itse järkeäsi

Tarvitaan galaksi, jossa ei ole tappavaa säteilyä planeetan lähellä. Tarvitaan elämälle ystävällinen aurinko ja sopiva etäisyys siitä. Tarvitaan kuu, joka vakauttaa pyörimisakselin. Tarvitaan isoja planeettoja, jotka estävät muiden taivaankappaleiden törmäyksiä. Tarvitaan kymmeniä oikein säädettyjä ympäristötekijöitä, kuten tappavalta säteilyltä suojaava magneettikenttä, vettä, alkuaineita, molekyylejä jne. Molekyylien kätisyys on oltava oikea, sillä vain hiilen ketjuihin voi rakentaa elämää. Tarvitaan itsensä kopioiva biologinen koneisto, joka pystyy korjaamaan kopiointivirheet. Kaiken on tapahduttava nopeasti, sillä aika on tällaisten järjestelmien vihollinen ja tappaa elämän kopiointivirhekatastrofiin. Tarvitaan älykkyyttä eli 100 miljardin solun aivot, joissa on 2 000 kilometrin mittainen hermoverkko, joka sisältää miljoona miljardia synapsia (mikroprosessoria), jotka on kytkettävä oikein. Tarvitaan kätevät kädet, joissa molemmissa on 58 liikeakselia. Tarvitaan tietoisuus – mitä se on? -kukaan ei tiedä. On helppo ratkaista itse, olemmeko yksin. Aineella ja energialla ei ole älyä, vaan se tulee aina aineen ulkopuolelta. Usko Maan ulkopuoliseen älykkääseen elämään edustaa korkeinta mahdollista uskonnollista uskoa, johon itsensä jumaliksi tekevät, fundamentalistista ateismia edustavat tomppelit ja heidän tieteistarinoitaan rakastavat tarrautuvat. He uskottelevat itselleen mitä tahansa työntääkseen Jumalan syrjään ajatuksistaan. Luomiseen uskominen sen sijaan on tieteellisesti perusteltua.

Seuraavan kerran kun sinua pilkataan siitä, että uskot Raamatun ilmoituksen mukaisesti kuutena päivänä 6 000 vuotta sitten luotuun maailmaan, voit vastata:

”On hienoa, että ajattelet tieteellisesti ja tiedät varmuudella, että 13,8 miljardia vuotta sitten olemattomuudessa tapahtui ilman syytä vetykaasupäästö, josta maailmankaikkeus kehittyi. On hienoa tietää polveutuvansa lämpimästä lihaliemestä kehittyneestä kalasta, joka lähti tutkimaan maita ja mantuja. Voisinpa minäkin olla sinun kaltaisesi akateeminen älyniekka, mutta joudun tyytymään vain maalaisjärkeen, jonka mukaan Jumala loi minut.”

TERVEYDENHUOLLOSSA TAPAHTUU

Uuteen kansainväliseen tautiluokitukseen tulee peliriippuvuus, joka luokitellaan nyt virallisesti sairaudeksi. Ensimmäinen tatuoinnista seurannut tulehduksellinen lihassurkastumatautitapaus raportoitu. Rajuja varoitustekstejä sokeripitoisiin juomiin kokeiltiin sairaalan kahviossa. Niissä varoitettiin ylipainosta, aikuistyypin sokeritaudista ja juomienkalorimäärästä. Kokeilun aikana juomien nauttiminen väheni lähes 15% ja niiden asemesta valittiin vesipullo. Tupakka-askeissa varoituksia on ollut jo vuosia, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun niitä kokeiltiin virvoitusjuomapulloissa.

YLE:n RIMANALITUS

Yle tilasi taloustutkimukselta mielipidetiedustelun suomalaisten suhtautumisesta presidentti Donald Trumpiin juuri ennen hänen ja presidentti Vladimir Putinin tapaamista.  Tämä edustaa YLE:lle tyypillistä  tarkoitushakuista journalismia, joka jatkuu yhä vaikka YLE:n miehittäneet äärivasemmistolaiset taistolaiset ovat kuolleet sukupuuttoon. Nyt YLE:n ovat vallanneet abortteja kannattavat antisemitistiset ateistit, jotka tuovat Lootin päivät kansamme turmioksi. Tästä selviää, miksi tällaiset ihmiset vihaavat Trumpia. Lapsiuhrien, joita Suomessakin uhrataan koululuokallisen verran päivittäin, kannattajien raivo lisääntyy, kun Trump nimitti 9.7 USA:n Korkeimman oikeuden tuomariksi konservatiivi Brett Kavanaughin.

Onko tämä oikea tapa toivottaa tervetulleeksi presidentti, jota puolet yhdysvaltalaisista äänesti?

USA on aina suhtautunut Suomeen myönteisesti. He eivät julistaneet meille sotaa, kuten Iso-Britannia teki. USA on, pelastettuaan Euroopan natseilta, taannut turvallisuuden EU:ssa. Ennen 10.7 alkanutta NATO:n kokousta Trump totesi Saksan Angela Merkelille, että Saksa on velkaa tuhat miljardia dollaria puolustuksen kustannuksia. Typerällä toiminnallaan YLE ei edistä suomalaisten turvallisuutta. Miksi myydä huippuohjuksia ja hävittäjäkoneita kiittämättömälle valtiolle? YLE:stä on tullut uhka kansalliselle turvallisuudelle.

HELSINGIN SANOMAT JA ABORTTI

Abortin kannattamisesta on tullut lehdelle pakkomielle. Peräti 3 sivua käytetään taas sen puolustamiseen (15.7). Väitteet ovat tarkoituksenhakuisesti tavalliseen tapaan tuulesta temmattuja. Aborttien määräksi ennen lain voimaatuloa kesällä 1970 ”arvioidaan” 18 000 – 30 000. Mihin nämä luvut perustuvat? Ne ovat todellisuudessa pelkkää propagandaa, kuten selviää Antakaa minun elää! -kirjasta, jota olin mukana toimittamassa ja joka lähetettiin kaikille Suomen gynekologeille. Heistä yllättävän moni oli samaa mieltä abortista, joita lainsäädäntä edelleen pakottaa heitä tekemään potkujen uhalla. Suomi on ainoa "sivistysmaa" Ruotsin ja Tsekin ohella, missä lääkäreillä ei ole omantunnonvapautta.

Todellisuudessa puoskareiden tekemiä abortteja oli joitakin satoja – ei kymmeniä tuhansia. Lääkäriliitto oli tuolloin oikeassa, kun se kehotti miettimään, miten abortit ”vaikuttavat väestörakenteeseen”. Suomesta puuttuu nyt miljoona lasta, nuorta ja työikäistä ihmistä. Suomi katoaa kartalta, kun päivittäin murhataan koululuokallinen lapsia, paluutietä väestön kasvuun, väkiluvun ylläpitämisestä nyt puhumattakaan, ei enää ole. Samassa lehdessä kolumnisti AS laskeskelee lapsen vanhemmille aiheuttamia kustannuksia – ja siinä ohessa pilkkaa Pyhää Henkeä. Tästäkään ei ole paluutietä.

HS ja Lootin päivät

Suomen suurin päivälehti toteuttaa tasaisen tappavaan tahtiin Raamatun profetioita (19.7). Lääkäri Luukas totesi, että Herran päivän lähestyessä Lootin päivät ( = Sodoma ja Gomorra) toistuisivat:

Kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille -- 17:26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:  17:27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. (Luuk.17:20, 26-30).

HS julkaisee johdonmukaisesti mittavia artikkeleita Lootin päivistä. Kaikkea ei viitsi edes ottaa esiin, mutta 19.7 on taas uusi avaus. Kokonainen aukema käytetään kertomukseen homomiehestä, joka ostaa itselleen oman lapsen hedelmöittämällään munasolulla. Sijaissynnyttäjänä toimii nainen Albaniasta. Tämä  kertoo maailmasta, missä köyhää naista hyväksikäytetään omien mielihalujen toteuttamiseksi.

LOISTAVA ESPANJALAINEN FILMI EVOLUUTION ALKUPERÄSTÄ

Dokumenttielokuva osoittaa, kuinka helposti ihmisiä voidaan huijata. Kuinka myytti evoluutiosta syntyi, selviää tästä erinomaisesta espanjalaisesta elokuvasta, joka on tekstitetty suomeksi. Se osoittaa samalla, että evoluutioon kriittisesti suhtautuvia tiedemiehiä on monissa maissa USA:n ohella.

RIPARILLA PELASTETAAN MAAPALLOA SIELUJEN SIJAAN

Kirkko ja kaupunki (19.7) lehden liittessä kerrotaan, kuinka "luomiskertomuksen perusteella ihminen ja luonto  kuuluvat yhteen -- Luomiskertomus selittää maailmaa, mutta se ei ole kirjaimellinen" opettaa oppituntien vetäjä, teologian kandidaatti RT. Iltahartaudessa käytetään rukouskiviä. Pastori JS opettaa, että "paras tapa etsiä Jumalaa on ihmetellä -- Kirkon tärkeitä tehtäviä on säilyttää luomakunta". Nämä tomppelit teologit eivät vastaa nuorten vilpittömiin kyselyihin ja opettavat Raamatusta poikkeavaa harhaoppia. He ovat vaarallisempia kuin ateistit ja nuoret kadottavat sielunsa tällaisen opetuksen tuloksena. Mitä uskovat vanhemmat voivat tehdä? Kannattaa antaa nuorelle oheislukemiseksi rippikouluun Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta -kirja niin sudet eivät syö heitä. 

Kirkko ja kaupunki -lehden törkeä Ristiinnaulitun pilkkaaminen jatkuu

Tavanomaisen uusdarvinismia tuputtavan töherryksen lisäksi (eivätkö pilapiirtäjät osaa enää piirtää?) Ville Ranta häpäisee Ristiinnaulittua tavalla, jota en, ateistina vielä ollessani, havainnut edes Vapaa-ajattelijoiden julkaisuissa. Päätoimittajan vastuulla on, mitä lehti julkaisee, Hänen on aika esittää eronpyyntönsä. On tullut myös aika lakkauttaa tarpeeton lehti ja julkaista vain sen MENOT-osio netissä, ekotekona maapallon pelastamiseksi,  ja vain halukkaille lähettää tapahtumatiedot paperisena postitse.

Pekka Reinikaisen nauhoitettuja luentojaPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.