maanantaina, 25. kesäkuuta 2018, klo 11.57

Onko evoluutio kehittänyt uskonnot?

Pekka Reinikainen

Nykyään evoluutioteoria hallitsee kaikkea taivaan ja maan välillä ja sen avulla selitetään jopa uskontojen olemassaolo. Amerikkalainen populistipsykologi Steve Pinker väittää, että uskonnotkin ovat tulosta evoluutiosta.

Uskonto on aina ollut keskeinen vaikuttaja ihmisten mielissä ja kulttuureissa. Darvinistit eivät voi tätä kieltää ja uskontojen alkuperä on aina askarruttanut heitä. Jos elämä syntyi itsestään ja ihminen kehittyi mutaatioiden ja luonnonvalinnan tuloksena, uskonnonkin täytyy olla tulosta evoluutiosta.

Miksi lähes kaikki ihmiset kautta aikojen ovat uskoneet yliluonnolliseen?

Evoluutiopsykologien vakioselityksen mukaan ihmiselle kehittynyt tietoisuus altistaisi meidät uskonnollisuuden vaaralle. Arkkiateisti Richard Dawkinsin ”Foundation for Reason and Science” -säätiön ( = järjen ja tieteen säätiön) toimitsija, psykiatri Andy Thomson, joka on kirjoittanut kirjan Why we believe in Gods ( = miksi uskomme jumaliin), väittää että hänen alansa asiantuntijat pystyvät pian tarjoamaan kattavan aivotutkimuksellisen selityksen uskonnoille, jotka uhkaavat kiihdyttää tieteen ja uskonnon välistä taistelua. Kreationisteilla ei kuitenkaan ole mitään syytä huolestua tästä.

Steven Pinkerin näkemys

Harvardin yliopiston vaikutusvaltaisen evoluutiopsykologi Steven Pinkerin yritys selittää uskontojen alkuperä luonnon neljän perusvuorovaikutuksen tuotteena epäonnistuu täysin. Hän pitää kiinni vallitsevasta näkemyksestä, jonka mukaan ihmisen uskonnollinen tietoisuus ei ole geeneihin tallentunut sopeuma, vaan hengellisyys on aivojemme hermoverkon kytkentä, joka tuottaisi ajatuksen Jumalasta. Uskonnollinen usko olisi vain, evoluutioetua antamaan kehittyneen tietoisuuden, sattumanvarainen sivutuote.

Harvardin yliopiston perheasian psykologi Pinker puhui ”Freedom from Religon” ( = vapautus uskonnosta) -säätiön vuosikokouksessa vuonna 2004, uskonnon evoluutiopsykologiasta. Hänen mukaansa tietoisuus saa aikaan taipumuksen uskonnolliseen uskoon. Tietoisuuden avulla ihminen tunnistaa sekä omat mielenliikutuksensa että ymmärtää myös toisten mielialoja ja pystyy tunnistamaan niiden erot. Psykologien teorian mukaan tästä seuraa, että ihmiset kuvittelevat mielen voivan olla olemassa kehosta irrallaan. Tästä seuraisi luontainen taipumus uskoa henkiin ja jumaliin.

Pinker menee tietoisuuttakin pidemmälle yrittäessään selittää uskontoa

Hänen mukaansa on tehtävä ero uskonnon tuottajien tavoitteiden ja uskonnon kuluttajien tavoitteiden välillä, koska he eivät toimisi samojen tietoisuuden mekanismien avulla.

Uskonnon tuottajat käyttäisivät Pinkerin mukaan hengellistä aivopesua, saadakseen seuraajiltaan hyvää kohtelua ja kunnioitusta salatieteelliselle osaamiselleen. He jakavat elämän jaksoihin, joissa kussakin on erilaiset rituaalit. Vapaamatkustajat karsitaan kalliiden vihkimysten ja uhrimenojen avulla. Uskonnollisen uskon kuluttajien tietoiset mekanismit sen sijaan olisivat toisenlaiset. Heillä on luontainen taipumus kääntyä asiantuntijan puoleen ja toive uskonnon suomaan menestykseen, joka uskomisesta seuraisi.

Steven Pinkerin käsitys, jonka mukaan uskonto olisi joidenkin tietoisuuden mekanismien sivutuote, ilmenee seuraavasta lainauksesta: ”aivomme ovat muotoutuneet selviämistä - ei totuutta - varten. Joskus totuus on hyödyllinen sopeuma, joskus taas ei”. Darvinismin mukaan totuutta ei tarvita eloon jäämiseen tai lisääntymiseen. Tästä seuraa, että ihminen voi uskoa valheisiin ja valehdella selviytyäkseen hengissä. Pinker väittää, että ihmiset olisivat tästä luonnonfilosofisesta syystä pitäneet kiinni uskonnollisesta uskosta eri kulttuureissa kautta aikojen.

Pinkerin ateistisen selityksen surkuhupaisuus uskonnon alkuperästä käy heti ilmeiseksi

Hän aliarvioi suuresti ihmisen kykyä tehdä johtopäätöksiä. Pinkerin järkeilystä seuraisi, että myös akateeminen totuuden etsiminen olisi epävarmaa. Koskaan ei voisi olla varma siitä, uskooko johonkin sen tuottaman evoluutioedun vuoksi vai koska todistusaineisto osoittaa sen oikeaksi. Tällainen järkeily saa kysymään, millä perusteella Pinker arvelee, että hänen tuumailunsa on totta, ja että evoluutio ei vaikuta hänen järkeilyynsä. Hän ei itse huomaa pohtia, tekeekö evoluutio hänestä alttiin tutkimaan uskonnon evoluutiopsykologiaa! Ehkä hän sopeutuu edellä mainitun kollegansa Andy Thomsonin käsityksiin, joiden mukaan ateistit välttyvät uskonnollisen uskon harhan vetovoimalta, koska he ovat älykkäämpiä ja koulutetumpia. Tämän näkemyksen mukaan usko on valetta ja se todistaisi evoluution kyvyn tuottaa valetta silloin, kun se sopii evolutionistille!

Pinker ei huomaa, että on epäjohdonmukaista tulkita muiden uskoa evoluutiopsykologian keinoin ja samalla jättää omat ajatukset kritiikin ulkopuolelle. Hän myöntää kuitenkin, että on epäjohdonmukaista evolutionistien taholta yrittää sovittaa moraalia jumalattomaan maailmaan. Pinker tajuaa, että ateismi ei sovi etiikkaan, jonka mukaan: ”Moraali on hylättävä epätieteellisenä taikauskona, tai on löydettävä tapa sovittaa se perinnöllisen tai muun syyn aikaansaannokseksi ja hyväksyä yksilön vastuun ja vapaan tahdon olemassaolo”.  Tässä Pinker aivan oikein myöntää, että materialistisen tieteen ja etiikan välillä on ylittämätön kuilu. Jos ihminen on kemiallisten ja fysikaalisten reaktioiden tulos, ei ole perusteltua odottaa, että hänen käytöksensä poikkeaisi biologisesti ennakoitavasta. Tämän maailmankatsomuksen mukaan ihmiset olisivat pelkkiä fysiologiansa orjia ja vapaa tahto olisi vain harhakuvitelma ja vastuullisuus pelkkä vitsi. Pinker ei voi perustaa materialistista maailmankuvaansa ihmisluonteelle, joka rakentuu sekä tieteen että etiikan pohjalle, vaikka hän tietää, että etiikkaa tarvitaan kaikissa inhimillisissä hankkeissa, tiede mukaan lukien.

Koska tiede ja etiikka eivät sovi yhtä aikaa Pinkerin maailmankuvaan, hän järkeilee, että ne on eristettävä ”kahdeksi Itsenäiseksi järjestelmäksi”. Ensimmäistä hän kutsuu tiedepeliksi ja toista etiikkapeliksi. Tiedepelissä ihmisiä pidetään aineen kasautumina. Tiedepelissä fysiikan säännöt saavat käyttäytymisen aikaan, luonnonvalinnan ja hermoston fysiologian, avulla.  Etiikkapelissä ihmisiä pidetään tuntevina, järkevinä ja vapaalla tahdolla varustettuina toimijoina. Etiikkapelin säännöissä laskelmoidaan käytöksen moraalinen arvo tai sen seuraukset. Pinkerin kahden pelin malli kuitenkin kaatuu epäjohdonmukaisuuteen, sillä ateistisen tieteen mukaan etiikkaa ei ole olemassa. On teeskenneltävä, että se olisi todellista, jotta tieteessä voisi olla tosiasioita, koska tieteellinen totuus lepää etiikan perustuksella. Pinker ei näytä huomaavan, että jos tieteellinen totuus perustuu valheeseen, se pian kumoaa itsensä. Tämä on Pinkerin filosofisen rakennelman pahin heikkous.

Pinker epäonnistuu arvioidessaan kristinuskoa

Kuinka kristitty voi suhtautua väitteeseen, jonka mukaan usko on evoluution kehittämän tietoisuuden sivutuote? Raamatussa osoitetaan selvästi, että ihmisillä on itsekkäitä himoja jotka innoittavat palvelemaan vääriä jumalia. Tätä kutsutaan epäjumalanpalvelukseksi, ja se on vakava synti. Ei ole yllättävää, kun maallistunut psykologi luettelee eri tapoja, millä ihmiset pettävät toisiaan ja itseään epäjumalia palvellessaan. Itsepetoksen psykologian kuvaaminen ei kuitenkaan millään tavoin vie pohjaa Raamatun todelliseen Jumalaan uskomiselta, varsinkin kun Jumala Raamatussa itse varoittaa epäjumalien petollisuudesta. Raamatussa puhutaan kaikista tietoisuuteen liittyvistä asioista. Pinkerin kuvaamilta ”uskonnon tuottajilta” (Jes.8:19) Raamattu on kieltänyt esi-isien palvonnan (Jes.8:19), tyhjät rituaalit ja uhrit (Kol.2:20-22), laiskuuden (2.Tess.3:10-12) ja salaopit (5.Moos.18:9-11). Pinkerin ”uskonnon kuluttajia” Jumala kehottaa arvioimaan itse, mitä Jumalasta sanotaan, sen sijaan, että kääntyisivät ”asiantuntijan” puoleen (5.Moos.13:1-3 ja 1.Kor.14:29). Raamatussa kehotetaan myös etsimään Jumalan valtakuntaa, eikä maallista onnea (Matt.6:33 ja 1.Tim.6:5).

Pinker kuvittelee, että evoluutio johdattaisi hänet tuntemaan totuuden, mutta myöntää samalla, että tie on päällystetty valheilla. Raamatun maailmankuva sen sijaan kertoo, että on olemassa lopullinen totuus, josta muut totuudet ovat peräisin, olivat ne sitten tieteellisiä tai filosofisia. Tämä totuus on Jeesus Kristus, joka nousi kuolleista 2 000 vuotta sitten.

Kenelle kellot soivat

Pohjois-Korea luopuu ydinaseistaan. Kuka ne saa? Rutiköyhä valtio saattaa olla kiinnostunut myymään ne. Syyrian presidentti, tarkkanäköinen silmälääkäri Bashar al-Assad on kiinnostunut Pohjois-Korean vierailusta ( yle.fi ).

Alustava sopimus ydinaseriisunnasta tehtiin Sentosan saarella, joka vuoteen 1972 asti tunnettiin nimellä Pulau Belakang Mati. Tämä tarkoittaa suunnilleen samaa kuin "takaapäin tulevan kuoleman saari". Nimi viittaa saarella tehtyihin julmuuksiin.

Venäjän pohjoinen laivasto aloitti 14.6 valtavan sotaharjoituksen Barentsinmerellä ilmoittamatta siitä mitään Norjalle. Mukana on myös ydinsukellusveneitä. Venäjä myös laajentaa ydinasetukikohtiaan Kuolassa.

RAAMATTUA REVITÄÄN

Raamatun repimiseen voi kehittyä riippuvuus, totesi eräs kristinuskosta luopunut henkilö

Nykyisen luopumuksen ajan liberaalit luterilaiset luonnehtivat uskoa kuuteen luomispäivään, neitseestä syntymiseen ja Kristuksen ruumiilliseen ylösnousemukseen, paikkaansa pitämättömiin uskonkappaleisiin uskomiseen, joka saisi nuoret hylkäämään Raamatun. Jotta ”nuoret pysyisivät uskossa”, heille pitää opettaa, että ”luonnon lait” ovat kehittäneet kaiken ”yrityksen ja erehdyksen” avulla. Raamatun ”aikansa eläneet” kertomukset on vesitettävä ja Vanhan testamentin ”rakkaudeton julmuus” torjuttava. Näin riisutusta kristinuskosta jää kuitenkin jäljelle vain tyhjä kulissi, joka ei herätä luottamusta totuutta vilpittömästi etsivissä nuorissa eli lopputuloksena on väistämätön luopumus.

Lita Cosner, jonka artikkelia lainaan, ottaa esimerkiksi baptistitaustaisen Eastern Universityn emeritusprofessori Tony Campolon ja hänen poikansa Bartin. Compolo tunnetaan hyvin kristillisissä piireissä, mutta hän kannattaa samaa sukupuolta olevien vihkimistä ja muita Raamatun opetuksesta poikkeavia näkemyksiä, jotka ovat nykyistä kristikuntaa hallitsevien luopiokirkkojen opetuksen mukaisia ja perinteisen kristinuskon vastaisia. Professorin poika Bart on humanistipastori, joka on luopunut perinteisestä kristinuskosta. Hän kuvaa luopumustaan näin:

”Kävin läpi kaikki harhaopit. Ensin hylkäsin ajatuksen Jumalan kaikkivaltiudesta. Sen mukana meni Raamatun arvovalta. Minusta tuli universalisti eli uskoin, että kaikki ihmiset pelastuvat ja nyt vihin homoja. Sen jälkeen lakkasin uskomasta Jeesuksen ruumiillisen ylösnousemukseen.”

Teologiselle ongelmalle periksi antaminen, jonka piti ratkaista ongelmat, johti periksi antamisen kierteeseen ja lopulta uskosta ei jäänyt jäljelle mitään. Bartin mukaan kristinuskosta luopumisesta tulee tapahtumaketju, josta tulee melkein riippuvaiseksi. ”Kun aloittaa, on vaikea lopettaa. Kun Jumalan kaikkivaltiutta ryhtyy ’ajamaan alas’, lopputuloksena on helposti luopumus”.

Juuri näin tapahtuu, kun historiallinen luominen hylätään. Kun evoluutiota opetetaan varmana tosiasiana ja nuorisolle ei anneta aseita puolustautumiseen, usko kärsii. Asiasta tehty nuorisotutkimus, johon voi tutustua Fallout! (luopumus) DVD filmistä osoittaa, että juuri näin uskolle käy. Tämä on tiedetty jo usean sukupolven ajan. Ne nuoret, joille kerrotaan, että Raamatun mukainen luominen lepää varmalla perustuksella, pysyvät enimmäkseen uskossa, mutta opetuksesta osattomiksi jääneet joutuvat usein evoluutio-opetuksen uhreiksi ja luopuvat uskosta. Tämä on suuri vahinko, koska nykyään on saatavilla niin paljon luomista tukevaa laadukasta tieteellistä aineistoa ja evoluution heikkouksia osoittavaa kirjallisuutta. Lapsityöhön julkaisimme Tositarina maailmasta - Alusta loppuun -kirjasen, koululaisille evoluutio-opetuksen ongelmista kertovan kirjan BIOS 1 - Evoluutio-osion analyysi ja aikuisille Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta -kirjan ja kaikille Luominen -lehden, jossa kerrotaan ajankohtaisimmat tapahtumat. Ainoa ongelma on, että ihmiset eivät ole tietoisia aineiston olemassaolosta!

Älä liukastu periksi antamisen kaltevalle pinnalle siinä harhaluulossa, että sillä tavoin pelastat ”valistuneen nykyihmisen” uskosi! Vahva usko ei säily hyllyvällä suolla. Vaikka lapsenusko näyttää vahvalta, se kestää vain lujan maailmankatsomuksen perustalla.  Raamatun mukaisen maailmankatsomuksen vahvistamiseen käytetty aika ja historiallisen luomisen tieteellinen todistaminen auttaa puolustamaan Raamatun opetusta kaikilla elämän alueilla. (https://creation.com/punching-holes)

HAASTATTELUNI LÄÄKÄRIPORTAALISSA

Lääkäriportaalin toimittaja Seppo Marski halusi kirjoittaa minusta henkilökuvan, koska herätän niin paljon mielipiteiden vaihtoa Raamatun mukaisesti uskovana lääkärinä. Portaalin päätoimittajan luvalla julkaisen henkilökuvan tässä:

Pekka Reinikainen on lääkäri, joka kieltää evoluutioteorian ja uskoo, että kaikki ihmiset ovat Nooan jälkeläisiä. Kaiken tämän hän pohjaa omien sanojensa mukaan tieteeseen. Minkälainen oli tämän mielipiteitä jakavan hahmon ura lääkärinä? Ja miten tähän kaikkeen liittyy Frank Sinatra?

"Olen siinä mielessä outo uskovainen, että uskoni perustuu tieteeseen "

Pekka Reinikainen (s. 1947) ei nuorena miehenä edes halunnut lääkäriksi. Veren näkeminen heikotti ja jopa veturikuskin työ houkutti lääkärintyötä enemmän. Tie kuitenkin vei 1960-luvun lopulla lääketieteellisen pääsykokeisiin, mutta ovi ei ensi yrittämällä auennut. Kävi kuitenkin onni onnettomuudessa ja kohtalo kuljetti Ranskan Montpellieriin.

– Tuolloin valtio tuki lääkäriopintoja ulkomailla. Kun tilaisuus opiskella Ranskassa aukeni, ajattelin, että voisihan tuota kokeilla, Reinikainen muistelee.

Ranskan jälkeen Reinikaisen tie toi takaisin Suomeen. Aluksi häntä kiinnostivat sisätaudit, mutta innostus yleislääkärintyötä kohtaan vei miehen terveyskeskuslääkäriksi. Vallilan ja myöhemmin Munkkiniemen terveysasemilla Reinikainen viihtyi lääkärinä aina uransa loppuun asti.

Uran kohokohtana päihdetyö

Lääkärintyön ohella Reinikainen osallistui aktiivisesti erilaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan. Uransa tärkeimpänä saavutuksenaan hän pitää työtään päihdetyön parissa.

Reinikainen kuului useita vuosia Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukuntaan. Hän oli myös mukana valmistelemassa vuonna 1995 voimaan tullutta alkoholilain muutosta.

– Tuolloin oli hiuskarvan varassa, että kaikki alle 22-prosenttiset alkoholit olisivat tulleet lähikauppaan. Onneksi saimme ajatuksen torpattua.

Innostus raittiusasioihin kumpusi Montpellierin opiskeluvuosista.

– Ranskassa pääsin valitettavasti todistamaan alkoholiin liittyvien sairauksien koko kirjon.

Uutta vuodenvaihteessa voimaantullutta alkoholilakia Reinikainen kuvailee sanalla ”katastrofi”.

– Typerä päätös! Kyllä tämä long drink -tyyppisten juomien tulo maitokauppoihin ja niiden suosio tulee pitkällä aikavälillä lisäämään alkoholisairauksia Suomessa, Reinikainen ennustaa.

Ranskan vuodet ensisysäys uskonnolliselle heräämiselle

Reinikainen on julkisuudessa tunnettu uskonnollisesta vakaumuksestaan. Hän sanoo olleensa ennen ateisti, mutta löytäneensä uskon kaksivaiheisesti.

Ensimmäinen herätys liittyi lääketieteeseen. Hän tutustui ideaan ”palautumattomasta monimutkaisuudesta” jo opiskeluvuosinaan, mikä sai hänet epäilemään ateismiaan.

– Tutustuin opiskellessani käden toimintaan ja ymmärsin, että ei näin hienoa rakennetta voi syntyä sattumalta. Aloin nähdä maailman Jumalan suunnittelemana, Reinikainen kertoo.

Itse hengellisen herätyksen Reinikainen koki omien sanojensa mukaan vuonna 1984. Huonot elämäntavat, jatkuva tupakointi ja alkoholinkäyttö saivat miettimään elämänarvoja uusiksi. Viimeinen ripaus Reinikaiselle oli samana vuona ollut lääkärilakko.

– Ymmärsin, että lakkoilu voi johtaa ihmisten kuolemaan. Tämä oli viimeinen sysäys elämänmuutokselle.

Voiko avoimesta uskonnollisuudesta olla lääkärille haittaa?

Tultuaan uskoon Reinikainen liittyi muun muassa Suomen kristilliseen lääkäriseuraan, jonka puheenjohtajana hän myös myöhemmin toimi. Onko avoimesta uskonnollisuudesta ollut uran varrella haittaa?

– Ei ollenkaan. Mielestäni päinvastoin usko on syventänyt vastuuntunnettani potilaista ja innostanut minua olemaan parempi lääkäri, Reinikainen toteaa.

Kuitenkin esimerkiksi abortti ja eutanasia ovat Reinikaisen uralla olleet tärkeitä asioita. Molempia hän vastustaa kiivaasti.

– Minua ärsyttää poliitikot, jotka sanovat aborttia ihmisoikeudeksi. Eikö syntymättömällä lapsella ole oikeutta elämään?

Reinikainen myös kertoo, että on ohjannut aborttia haluaneita potilaita vakaumuksen vuoksi toisen lääkärin vastaanotolle. Myös Reinikaisen eutanasiakannanotot liittyvät hänen vakaumukseensa. Hän kutsuu eutanasiaa ”kuoleman kulttuuriksi”.

– Jos ajatellaan, että potilaalla on noin kuukausi elinaikaa, niin kyllä hänen täytyy antaa selvittää välit luojansa kanssa. Ei tätä tärkeää vaihetta saa riistää eutanasian avulla.

Kuoleman ei siis tulisi Reinikaisen mukaan olla ihmisen käsissä.

– Siinä mennään Frank Sinatran My Way soiden kuolemaan ja sanotaan, että minä määrään tämänkin jutun.

Kreationismin sanansaattaja

Eniten Reinikainen on ollut julkisuudessa kuitenkin hänen kreationismia koskevien kannanottojensa vuoksi. Hän on niin sanottu nuorenmaan kreationisti. Heidän mukaansa maapallo on korkeintaan 6000 vuotta vanha ja evoluutioteorian esittämät ajatukset elämän synnystä ja sen kehittymisestä luonnonvalinnan kautta ovat huuhaata.

– Luin biokemiaa ja tajusin, että ajatus siitä, että solu syntyisi itsestään on täysin järjetön, Reinikainen kertoo.

Reinikaisen mukaan luonto, ja ennen kaikkea ihminen, on jonkin korkeamman voiman ylläpitämä ja suunnittelema kokonaisuus. Hänen mukaansa Raamatun kertomuksille esimerkiksi vedenpaisumuksesta löytyy pitäviä todisteita.

– Olen siinä mielessä outo uskovainen, että uskoni perustuu tieteeseen.

Eläkkeelläkään Reinikainen ei ole jäänyt laakereilleen lepäämään. Hän tekee tv-ohjelmaa Herra käyttää lääkäriä, jonka lisäksi Reinikainen kirjoittaa kreationistista blogia luominen.fi verkkosivustolle.

Kreationistilla ja pitkän linjan lääkärillä on eläkkeeltä kollegoille yksi viesti, jonka varmasti myös suurin osa hänen kanssaan eri mieltä olevista allekirjoittaa.

– Lääkäri on potilasta varten.

Lähteet: Pekka Reinikaisen puhelinhaastattelu 12.6.2018, Pekka Reinikaisen blogi

(Kirjoitus sai 20.6 mennessä aikaan lähes 40 kommenttia, joista merkittävä osa oli evoluutio-oletukseen kriittisesti suhtautuvia.)

MAA HÄVISI NÄKYVISTÄ

Seurakuntalainen -sivustolla todetaan: ”Arkkihiippakunta tiedotti, ettei vuoden 2018 Maata Näkyvissä -festareilla vietetä perjantai-iltana tavalliseen tapaan messua, eli ehtoollisjumalanpalvelusta -- ’Surulliset tunnelmat’, festareiden järjestäjä kommentoi arkkipiispan linjausta”. ( seurakuntalainen.fi )

Maata Näkyvissä -festareiden projektipäällikkö Maaria Toskala kertoo, että messu nousee esille koko festareiden ohjelmasta aivan erityisellä tavalla. Siinä on päässyt koko paikalle kokoontunut väki polvistumaan saman ehtoollispöydän ääreen.

Telaketjufeministit jyräsivät arkkipiispan

Sakastin sukkahousumafia sammutti nuorisoherätyksen. Nuoret ovat kuitenkin aloittaneet protestin ja keräävät nimiä yhteisen messun ja ehtoollisen mahdollistamiseksi: ”Nuoret ovat sitä mieltä, että festarit on järjestetty meitä varten ja ehtoollisjumalanpalvelusta tarvitaan, koska se yhdistää meidät kaikki. Me kaikki saamme polvistua alttarille yhdessä. Tosi harva nuori loppujen lopuksi käy oman seurakunnan messussa. Eihän siellä ole kavereita samalla tavalla kuin festareilla”, toteavat nimien keräyksen käynnistäjät. ( seurakuntalainen.fi ) Nuoria on taas kerran lingottu liikaa kirkkopoliittisen likapyykin pesussa ja lapset ovat menneet pesuveden mukana. Toivottavasti tämä arkkipiispan rimanalitus, jolla estetään sakramentin toimittaminen, ei aiheuta nuorison eroamisvyöryä kirkosta tilanteessa, missä nuorista enää hädin tuskin yksi kymmenestä pitää Raamattua arvovaltaisena teoksena. Raamatun arvovallan romahdus puolestaan johtuu pari sukupolvea jatkuneesta teistisen evoluution saarnaamisesta, joka tuskin nykyisen arkkipiispan aikana vähenee.

Mihin arkkipiispan olisi syytä puuttua?

”Arvovaltaisessa” korkeakoulutettujen kirjanoppineiden Kanava -lehdessä professori TS arvelee, että kolmen monoteistisen uskonnon avainhenkilöitä, Moosesta, Jeesusta ja sitä kolmatta ei olisi ollut olemassa. Tällainen älyvapaa viihde sopisi paremmin iltapäivälehtiin. Se tuhoaa lopullisesti Kanava -lehden uskottavuuden rippeetkin, mutta sopii hyvin nykyisten Lootin päivien luopumuksen ilmapiiriin.

Toinen ajankohtainen asia on kristittyihin kohdistuva vihapuhe. Kun Åbo Akademin professori Alf Rehn kirjoittaa Facebookiin, että  kansanedustaja Päivi Räsänen pitäisi "lähettää hevon helvettiin" ja "karkottaa maasta hygieniasyistä", olisi perusteltua vaatia hänen erottamistaan. Tietysti olisi parempi, jos Åbo Akademi erottaisi hänet välittömästi, jotta sen arvovalta säilyisi, muuten syntyy vaikutelma, että Akatemia on kanonisoinut kristittyihin kohdistuvan vihapuheen.

KRISTILLINEN LEHDISTÖKATSAUS

Tyylilleen uskollinen Kirkko ja kaupunki ylistää pääkirjoituksessaan odotetusti arkkipiispan päätöstä rusentaa nuoriso ja SLEY. SLEY:n asiaton arvostelu täyttää tyylikkäästi vihapuheen kriteerit! Kun syöt kirkon leipää, veisaat arkkipiispan viisuja. Kirkon rahat lienevät loppumaan päin, kun päätoimittaja katsoo asiakseen vihjata, että kassavirta maamme vanhimpaan lähetysjärjestöön pitäisi katkaista.

Enneagrammista jumalallinen totuus

21.6 kotiin kannetun numeron liitteessä on uhrattu peräti 4 sivua enneagrammin esittelyyn, ilmeisesti palkinnoksi Olli Valtosen ja kumppaneiden maksamasta mainoksesta, jossa kerrotaan, kuinka 1638 euroa pulittamalla pääsee opiskelemaan tätä esoteerista islamilaista mystiikkaa. Valtonen on epäilijöiden klubin eli Tuomasmessun perustaja, joka haluaa deletoida synnintunnustuksen luterilaisesta Jumalanpalveluksesta. Jutusta selviää, kuinka ”oma enneagrammityyppisi vaikuttaa siihen, millainen jumalkuva sinulla on”. Tämä ei taida paljon Tarot-korteista tai horoskoopeista erota! Enneagrammissa käytetään esoteerista symbolikuviota, jonka väitetään olevan ”muinainen salaisuus ja kaiken elollisen symbolikuvio. Sitä kehittänyt Gurdjieff käytti opetuksessaan erityisesti pyhiä tansseja ja rytmisiä liikesarjoja niin, että oppilaat kokisivat enneagrammin dynaamisuuden. Gurdjieff opetti symbolin yhdistävän kolmea universaalia lakia, joiden avulla voidaan täydellisesti ymmärtää mitä tahansa itsenäistä kokonaisuutta tai prosessia”.

Muita nykyajan gnostilaisia ja esoteerisia suuntauksia ovat ruusuristiläiset veljeskunnat, kabbala, teosofia, rituaalimagia ja teologisten tiedekuntien opetus.

Lehdessä haastatellaan myös toimittajaa, joka ”ei pysty uskomaan” 

Hänen neuvonsa kirkolle kuuluu, että ”synnistä saarnaamista voisi vähentää – en tarvitse jatkuvaa muistutusta siitä, että olen syntinen”. Toimittaja MV on feministi, ”jolla on vaikutusvaltaa – siis yhden asian ihminen – tai ’monia sukupuolia’ näkevä ihminen”. Tämän selvittämiseen käytetään kokonainen aukeama! Lisäksi mukaan pääsee Helsinki Pride -tapahtuman vapaaehtoistyöntekijän haastattelu.

Yksi sivu käytetään ”Gurun oppiin”, missä ”katolinen pappi ja uskonnon rajat ylittävä mystikko”, entinen Opus Dein jäsen, sanailee: ”Jätin Euroopan kristittynä, huomasin olevani hindu ja palasin buddhalaisena lakkaamatta olemasta kristitty” – mutta tämähän on täydellinen suomalaisen kirkollisveron maksajan kuvaus, sillä Suomi on maailman eniten joogaava maa, joka pursuaa mindfulness-buddhismia!

Lehden sarjakuvien töhertäjistä toinen jatkaa, kertomustaan, missä evoluutio olisi tehnyt apinasta jumalan kuvan ja toinen raapustaja pilkkaa SLEY:tä.

Lopuksi lehden entinen päätoimittaja heristää Mielipidepalstalla nyrkkiään piispa Teemu Laajasalolle ja kehuu Irja Askolaa, joka tuki päätoimittaja SS:n Lootin päiviin sopivaa linjaa. Kirkko ja kaupunki muistuttaa samanaikaisesti sekä Vihreän liiton, Vapaa-ajattelijoiden että Setan äänitorvia. Kristillinen lehti se oli vielä pari sukupolvea sitten, nyt voidaan perustellusti puhua täysin antikristillisestä lehdestä. Ihmettelen kuinka kauan uskovat haluavat kustantaa tätä raatelevan susijengin toimittamaa lehteä?

SANA-lehti puolestaan vaikenee kainosti arasta aiheesta eli nuorten yhteisen ehtoollisen kieltämisestä, vaikka ei tietääkseni enää saa Kirkkohallitukselta vakituista apurahaa. Lehti ei nykymuodossaan juuri eroa Seurasta tai Apu-lehdestä. Se kertoo tutkimuksesta, jonka mukaan enää 24% suomalaisista uskoo ”Raamatun luonnehtimaan Jumalaan”. Lehden artikkelissa ”Rakkauden ammattilaisia” haastatellaan muun muassa piispa BV:tä, joka kannattaa kaikkien alttarille kömpivien vihkimistä.

TULEHDUKSELLISET SUOLISTOSAIRAUDET LEVIÄVÄT KUIN SYÖPÄ

Suomalaisten suolistossa kytee kansantauti ja sairastuvien määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Arvoitusta vuosia tutkinut lastenlääkäri toteaa Iltalehdessä 14.6: ”Emme tiedä, mitä on tapahtunut”

Hänen mukaansa Suomessa on jo yli 46 000 ihmistä, jotka sairastavat parantumatonta vaikeahoitoista suolistotulehdusta. Joka vuosi ilmaantuu 2 000 uutta sairastunutta. Taudin leviämisessä on jo kansantaudin piirteitä. Kun Kaija-Leena Kolho vuosituhannen vaihteessa aloitti työnsä HUS:in lastenklinikalla suolistosairauksiin erikoistuneena lääkärinä, hän kertoo panneensa merkille, että vaikeahoitoisten suolistotulehdusten määrä lapsipotilailla jostain syystä kasvoi. Kolhon lapsipotilaiden parissa tekemä havainto liittyy Suomessa käynnissä olevaan suureen muutokseen, joka alkoi jo 1990-luvulla: vaikeahoitoisten tulehduksellisten suolistosairauksien eli IBD-sairauksien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti 2000-luvulla sekä lapsilla että aikuisilla.

Vuonna 2004, IBD:stä kärsi Kelan tilastojen mukaan 24 000 suomalaista, mutta nyt näitä tauteja sairastaa jo yli 46 000 henkilöä. Ilmaantuvuus sekä lapsilla että aikuisilla lisääntyy koko ajan. Joka vuosi IBD-diagnoosin saa noin 2 000 ihmistä. (iltalehti.fi)

Toinen räjähdysmäisesti lisääntyvä sairaus on diabetes

Suomen diabetesliiton edustajat kirjoittavat (HS 7.6), että "kakkostyypin diabetekseen sairastuvat ne, joilla on siihen geneettinen alttius". Väite on kuitenkin vain osatotuus. Diabeteksen muotoja on useita ja kakkostyypin nimikkeestä pyritään nykyään eroon. Kyseessä on metabolinen oireyhtymä, jota voidaan tehokkaasti torjua painonhallinnalla, liikunnalla ja kuitupitoisella ravitsemuksella. Niiden avulla taudin puhkeaminen voidaan estää tai myöhentää sitä merkittävästi jopa puolessa tapauksista.

Suomessa diabeetikkoja on puoli miljoonaa. Ylipainoisia on miehistä yli 70%, naisista 66% ja 12-18 vuotiaiden ylipaino on lähes kolminkertaistunut neljän viime vuosikymmenen aikana, myös lihavuuden vaikeusaste on kasvanut. (thl.fi) Liikunnan harrastaminen on vähentynyt, varsinkin lasten kohdalla, jotka likinäköisinä nykyään liikuttelevat vain toisen käden peukaloa älykännyköillä pelatessaan.

Mistä IBD:n ja diabeteksen räjähtäminen käsiin johtuu ja miksi sitä ei kerrota kansalle?

Kuitua syötiin pari sukupolvea sitten 100g päivässä, nyt vain kolmasosa siitä. Läskiksi muuttuvaa eläinproteiinia syödään aivan liian paljon, varsinkin miehet syövät kolme kertaa yli suositusten. Sokerin kulutus on kaksinkertaistunut parissa sukupolvessa. Pian kolmasosalla väestöstä on rasvamaksa, jonka päälle on helppo hankkia maksakirroosi muutamalla päivittäisellä etyylialkoholiannoksella. Tästä kehityssuunnasta hallitus huolehtii myymällä 5,5% lonkeroa elintarvikekaupoissa.

Väite, jonka mukaan lasten insuliinihoitoa vaativan diabeteksen puhkeaminen olisi täysin riippumaton perheen tai lapsen elintavoista ei ole niin varma asia, kuin diabetesliiton edustajat väittävät. Tauti on riehunut välillä lähes epidemian tavoin, Suomi kärkimaana, ja syy voi olla pienten lasten liian suuret päivähoitoryhmät, joissa leviävät enterovirusinfektiot voivat vaikuttaa haiman insuliinituotannon tuhoutumiseen. Rokote on parhaillaan kehitteillä. Poliitikot, Tarja Halonen etunenässä, ajoivat aikoinaan pikkulasten päivähoitoa kuin käärmettä pyssyyn ja epidemia alkoi. Alle 3 vuoden ikäisillä on päivähoidossa kuusinkertainen määrä infektioita kotona hoidettuihin verrattuna.

Jos mitään ei tehdä, Suomessa voi pian olla miljoona diabeetikkoa ja 100 000 IBD:tä sairastavaa. Siitä ei SOTE:kaan selviäisi. Laihduta siis 5 kiloa, liiku tunti päivässä ja syö 50-100g kuitua ja syö eläinproteiinia saman verran grammoissa kuin painat kiloissa ja lopeta sokerin käyttö, niin pienennät sairastumisriskisi puoleen. Pienten lasten päiväkotiryhmien suuruutta on myös syytä tarkastella. Tautien geenit ovat pääosin hämärän peitossa, mutta elintavat määräävät puhkeaako diabetes tai IBD ollenkaan ja milloin. Viime sotien aikaisen elintarvikepulan aikana nykyisen kaltaista päälle kaatuvaa diabetesongelmaa tai suolistotulehdusten tulvaa ei ollut.

Näistä asioista ei puhuta, koska alkoholin ja epäterveellisen ravinnon myynti on tuottoisaa liiketoimintaa, josta myös lehdet saavat mittavat mainostulot.

ÄLYKÄNNYKÄT VÄHENTÄVÄT ÄLYKKYYTTÄ

Oppimistulokset ovat huonontuneet kaikkialla maailmassa, missä lapset ovat tarttuneet älypuhelimiin. Niiden kanssa pelataan tuntikausia päivittäin. Seurauksena on univaje, liikunnan vähäisyys ja luku- ja kirjoitustaidon heikkeneminen, jolla on katastrofaaliset seuraukset koulunkäyntiin ja valmiuteen opiskella yliopistossa. Likinäköisiksi muuttuneita nuoria törmäilee kaikkialla älykännykkäänsä tuijottaen ja kaatumistapaturmat lisääntyvät. Kyseessä on vaikea-asteinen riippuvuus, josta on lähes mahdotonta päästä eroon.

MINDFULNESS VÄHENTÄÄ MOTIVAATIOTA

Mindfulness eli buddhismiperäinen meditaatio, missä mieli kytketään täydellisesti nykyhetkeen, on suosittua, koska sen on arveltu aikaansaavan hyötyjä liike-elämässä. Applen, Googlen ja Niken kaltaiset yritysmaailman jätit tarjoavat työntekijöilleen meditaatiohuoneita ja rohkaisevat meditaatiohetkiin työn ohessa.  Toimitusjohtajat ylistävät menettelyn etuja julkisuudessa, eikä ihme, sillä kymmenet tutkimukset osoittaisivat sen lisäävän työtyytyväisyyttä, järkevää ajattelua ja mielen hallintaa.

Mindfulness näyttää kuitenkin todellisuudessa tuottavan haittaa työpaikoilla

Se johtuu siitä, että buddhismin ytimessä on asioiden nykytilan hyväksyminen. Yritysten tavoite kuitenkin on motivoida työntekijöitään. Motivaation ydin on pyrkimys asioiden edistämiseen, johon liittyy tyytymättömyys asioiden nykytilaan. Tämä ei sovi psykologiseen harjoitukseen, joka puuduttaa mielen rauhallisen tyyneyden tilaan. Mindfulnessista tehtiin äskettäin viisi tutkimusta, joihin osallistui satoja ihmisiä, tarkoituksena selvittää sen vaikutusta motivaatioon. Tutkimuksessa saatiin vahva näyttö siitä, että mindfulness vie motivaation.

Tämä ei yllätä, sillä meditoivat kulttuurit ovat tunnetusti pysähtyneisyyden tilassa

Eräät tutkimukseen osaa ottaneet olivat saaneet tyypillisen mindfulnesskoulutuksen. Ammattimainen mindfulnessvalmentaja oli opettanut heitä keskittymään hengitykseen tai tarkkailemaan kehon viestejä ja samalla heille oli vakuutettu, että mitään oikeaa tapaa tehdä harjoitusta ei ole.

Toisilla tutkimukseen osallistuneilla teetettiin erilainen harjoitus. Osaa kehotettiin päästämään ajatuksensa harhailemaan, osaa pyydettiin lukemaan uutisia tai kirjoittamaan äskettäin tekemistään asioista. Tämän jälkeen kaikki saivat tehtävän, joka matki päivittäisiä työrutiineja, kuten muistion kirjoittamista, tekstin tallentamista jne. Ennen tehtävän suorittamista, henkilöiltä tiedusteltiin heidän motivaatiotaan kysymällä paljonko aikaa ja vaivaa he aikovat panostaa tehtävään ja tekikö heidän mieli tehdä se?

Meditoineiden motivaatio oli keskimääräistä heikompi

He eivät olleet yhtä innokkaita tekemään tehtäviä, eivätkä halunneet käyttää niihin yhtä paljon aikaa ja vaivaa. Meditaatioon liittyi alentunut näkemys tulevaisuudesta ja suurempi rauhallisuuden ja seesteisyyden tunne, joka ei kannusta työhön tarttumiseen.

Tämän jälkeen koehenkilöiden suoriutumista annetuista tehtävistä selvitettiin. Meditointi ei vaikuttanut työn laatuun. Tämä oli huono uutinen niille tahoille, jotka markkinoivat työpaikkameditointia. Aikaisemmin on väitetty, että meditaatio parantaisi keskittymistä ja mindfulnessia harrastaneet suoriutuisivat työstä muita paremmin. Heidän heikompi motivaationsa ei tue väitettä, jonka mukaan mindfulness vastaisi mielen torkahtamista. Päivätorkkuihin ilman meditaatiota liittyy myös mielen rauhoittuminen, virkistyminen ja kiireettömyyden tuntu. Mutta herääkö kukaan päiväuniltaan innostuneena arkistojen järjestämiseen?

Motivaatio on yhtä tärkeä kuin älykkyys ja persoonallisuus, jotka ovat keskeisiä asioita ihmisen menestymiselle ja yksiö voi myös hallita motivaatiotaan. Yritys menestyy vain, jos henkilökunta on motivoitunut.

Rahallinen palkkio hyvästä työpanoksesta ei myöskään poistanut mindfulnessin motivaatiota pienentävää vaikutusta. Mindfulness ei ilmeisesti myöskään auta vaikeiden työtehtävien suorittamisessa. Työpaikan ilmapiiri vaikuttaa eniten tuloksiin. (nytimes.com) Mindfulnessista kerron lisää viikolla 26 ilmestyvässä Noituuden paluu lääketieteeseen -kirjani 4. uudistetussa painoksessa.

MIESKYTKIN

Tutkijat löysivät dna:sta alueen, jonka ansiosta miehille kehittyy kivekset – ilman tätä kytkintä kaikki olisivat naisia”, otsikoi HS tiedetoimitus. Mieskytkin löydettiin siitä DNA:sta, joka luokiteltiin 40 vuoden ajan roska-DNA:ksi. Tämä evoluutioharha jarrutti lääketieteellistä tutkimusta yhtä kauan kuin Egyptistä lähteneet juutalaiset harhailivat Siinain erämaassa. Tällä kertaa tämä totuus yllättäen kerrotaan: ” Näitä alueita ihmisen ja muiden eläinten perimässä on harhaanjohtavasti kutsuttu roska-dna:ksi. Myöhempi tutkimus on osoittanut, että myös tällä osalla perimästä on tärkeä rooli eliön toimintojen säätelyssä - -Nykytiedon valossa ihmisen noin 21 000:a geeniä ohjaa miljoona tällaista vahvistajaa. Niiden tutkimus voi auttaa ymmärtämään ihmisen perimän monimutkaisia mekanismeja entistä tarkemmin”.

Mitä tämä tarkoittaa?

Ihmisen perimästä yli 90% ei ollutkaan roskaa, kuten evoluutioteoria ennusti, vaan siellä on miljoonia ruumiin anatomiaa ja fysiologiaa säätelevää kytkimiä, jotka kontrollipaneelin tavoin säätävät automaattisesti elimistön toimintaa. Artikkelissa vaietaan visusti evoluutiobiologien valtavasta ratkaisemattomasta ongelmasta, joka on: miksi ja miten suvullinen lisääntyminen olisi kehittynyt? Tämä on oleellinen kysymys, jos evoluutio on totta. Seuraavaksi on vastattava kysymykseen miljoonien kytkinten kontrollipaneelin alkuperästä. Uusdarvinismin kannattajat ovat umpikujassa, josta ei ole ulospääsyä! Jeesus, joka loi kaiken sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi” (Matt.19:4).(hs.fi)

SUOMI KATOAA KARTALTA

THL kertoi 20.6: ”Syntyneiden määrä pienin vuoden 1868 nälkävuoden jälkeen - myös synnytyssairaaloiden määrä vähenee -- myös Tilastokeskus kertoi toukokuussa, että suomalaisten syntyvyys on laskussa jo seitsemättä vuotta peräkkäin”.

TIEDETOIMITUKSEN KUKKANEN

HS tiedetoimittaja on jälleen vauhdissa (18.6). Meille selvitetään virtahevon ja valaan sukulaisuutta: ”Virtahepojen lähimpiä sukulaisia ovat valaat. Kummatkin periytyvät yhteisestä, jalallisesta esi-isästä, mutta valaiden kantaisät vaelsivat hiljalleen takaisin mereen”.

ELÄMÄÄ EI VOI OLLA ILMAN LUOMISTA

Kun läimäytät hyttystä, sen kummemmin asiaa pohtimatta, kannattaisi syventyä tähän tapahtumaan, joka auttaa ymmärtämään, miksi elämä on mahdollista ja miksi sitä ei voi kehittyä itsestään. Miksi hyttynen kuoli, vaikka kaikki sen tuhannet elämän mahdollistavat nanokoneet ja niiden käyttöjärjestelmät ja sen solujen ja ruumiin rakenne ovat yhä lähes vahingoittumattomia?

Ennen läimäytystä ilmassa inisi enemmän informaatiota ja teknologiaa kuin jumbojetissä ja siivet löivät useita satoja kertoja sekunnissa synnyttäen tuon tutun kesäisen ininän. Isku kuitenkin vaurioitti hyttystä ja äärimmäisen monimutkainen rakenne- ja toimintakokonaisuus joutui häiriötilaan, josta seurasi koko järjestelmän tuhoutuminen ja kuolema, kun elintärkeää informaatiota menetettiin.

Toinen esimerkki, joka osoittaa älykkään luomisen välttämättömyyden on koe, missä 100 miljoonaa bakteeria koeputken pohjalla menettää ulkoisen solukalvonsa, jonka seurauksena kaikkien bakteerisolujen sisältö yhdistyy äärettömän monimutkaiseksi ”elämän molekyylien” seokseksi. Vaikka kaikki elämän tarvitsemat aineet ovat läsnä, yksikään miljoonista bakteereista ei herää henkiin, eikä seoksesta myöskään kehity uusia eliöitä.

Jos näin ei tapahdu edes koeputkessa, kuinka voidaan väittää, että se tapahtuisi luonnonvoimien aikaansaannoksena vedessä tai savessa, missä on joitakin elämän monimukaisten molekyylien ”legopalikoita”? Maallikkokin ymmärtää helposti, että tällaista ei voi tapahtua! ”Kirjanoppineet” ovat ”tietensä tietämättömiä” ja eivät kunnioita Jumalaa, vaikka hyvin tietävät, että Hänen olemassaolonsa on ilmiselvä tosiasia (2.Piet.3:5; Room.1:21).

Elämän olemassaolo edellyttää tuhansia täsmällisesti suunniteltuja nanokoneita, jotka on asennettu oikeisiin paikkoihin ja niiden käyttöjärjestelmiä, jotka säätelevät solun toimintoja oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa. Kalvoissa pitää olla pumppuja ja ravintoa niiden käyttökelpoiseksi polttoaineeksi muuntavia, dynamoa muistuttavia pyörintämoottoreita. Jokainen normaali ihminen ymmärtää helposti, että on täysin järjetöntä väittää, että animaatiossa kuvattu laite ”kehittyisi” itsestään ”kemiallisen evoluution” avulla. Näitä dynamoita pyörii elimistössäsi parhaillaan 100 miljoonaa miljardia kappaletta.

Ateistit ynnä kemiallista evoluutiota kannattavat kirjanoppineet ja heidän kätyrinsä, teistisen evoluution nimeen vannovat tekopyhät ylipapit joko tekevät itsensä jumaliksi ensimainittujen tavoin tai Jumalaa viisaammiksi jälkimmäisten tavoin. Kaikki he kuitenkin tuhoavat yhtä tehokkaasti Jumalan Sanan arvovallan – ja mikä pahinta – älykkäimmät heistä täysin tietoisesti!

Tunnetko tuon nerokkaan Luojan?

Hän on Jeesus. Jumalan informaatio, joka tuli lihaksi (Joh.1:14). Häntä ei kuitenkaan otettu vastaan (jae 11), vaan Hänet naulittiin ristiin. Hän alistui siihen suuren rakkautensa tähden. Jumala lohduttaa syntisiä lampaitaan: ”Minä en sinua unhota. Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt” (Jes.49:16). Me, sinä ja minä, löimme naulat noiden kätten läpi. Kuka voi pelastaa meidät? Elämämme päämäärä on oppia tuntemaan Jeesus ja että Hän myös tuntee sinut. Vilpitön etsijä löytää Hänet ja voi kasvaa täyteen aikuisuuteen Hänen tuntemisessaan Sanaa lukemalla ja seurustelemalla Jeesuksen kanssa rukouksessa.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.