perjantaina, 10. toukota 2019, klo 9.23

Väkevä eksytys

Pekka Reinikainen

Raamatussa kerrotaan väkevästä eksytyksestä

Onko tämä eksytys sielunvihollisen juonia? Ei suinkaan. Kyseessä on Jumalan lähettämä eksytys!

Miksi Jumala lähettää väkevän eksytyksen?

Se on varattu heille, jotka ovat mieltyneet vääryyteen (2.Tess.2:12).

Väkevä eksytys saa ihmiset uskomaan valheisiin

Koska eksytys on Jumalan lähettämä, sen vaikutukset ovat uskomattoman voimakkaita. Vasta kun tämän käsittää, voi ymmärtää, kuinka on mahdollista, että jopa tiedemiehet voivat uskoa epätieteellisiin valheisiin.

EKSYTYS EDUSTAA NÄENNÄISTIEDETTÄ

Onko kokeellinen tiede ristiriidassa Raamatun kanssa?

Ei ole koskaan ollut. Raamattu ei ole tiedekirja. Se on Jumalan antama ilmoitus, jonka mukaan luomakunta toimii Hänen säätämiensä lakien voimasta. Maailman merkittävimmät tiedemiehet ovat lähes poikkeuksetta olleet uskovia juutalaisia ja kristittyjä. Modernia luonnontiedettä ei olisi olemassa ilman juutalaiskristillistä perustaa. Maailman lääkäreistä on juutalaisia 0,2%. Nobel -palkinnoista 30% on myönnetty heille.

Juutalaiskristillisyys on aina ollut ristiriidassa näennäistieteen kanssa

Shamanistiset, okkultismiin ja Idän oppeihin perustuvat yhteiskunnat osoittavat juutalaiskristillisen kulttuurin ylivertaisuuden. Valitettavasti tämä kulttuuri romahtaa parhaillaan silmiemme edessä, kun akateeminen maailma ja sen talutusnuorassa olevat tiedotusvälineet opettavat luomisen sijasta totuutena, että maailma loi itse itsensä, eikä Luojaa ole.

Jumalan Sanassaan ilmoittaman totuuden torjuneet

ja vääryyteen mieltyneet ihmiset uskovat valheen! Tätä on todella vaikea uskoa todeksi, mutta se on ennalta ilmoitettu Raamatussa ja vain Raamatusta selviää, miten se on mahdollista! Kuinka täysin järkevästi käyttäytyvät oppineet ihmiset voivat uskoa, että he polveutuvat pienestä lämpimästä lätäköstä, kuten Darwin ehdotti kirjoituksissaan? Eksytyksen lumoamat tiedemiehetkin uskovat tähän kemiaa ja fysiikkaa pilkkanaan pitävään valheeseen! Jumala on heidät sokaissut, koska he rakastavat pimeyttä, eivät totuutta, kuten Raamatussa selkokielellä todetaan.

Mitä näennäistiede on?

Kyseessä on mahtava materialistinen manifesti maailman alkuperästä. Tieteen toistettavissa olevien tutkimustulosten ei sallita saastuttaa tätä julistusta. Havaintoaineisto ja kriittinen ajattelu työnnetään tietoisesti tai tiedostamatta sivuraiteelle.

Tarkoitus on saada ihmiset vakuuttuneiksi, että kaikki voidaan selittää aineen ja energian avulla ilman suunnittelua. Tämä johtaa tilanteeseen, missä yksikin kiistaton todiste suunnittelusta kaataisi materialismin. Siksi näennäistiedettä puolustetaan niin raivokkaasti ja sen kriitikkoja pilkataan ja heidät leimataan ”tieteen vastustajiksi”. Kaikki täytyy voida selittää puhdasoppisen materialismin avulla.

Darwinin kuningasajatus oli, että solu syntyy itsestään ja sen jälkeen kehittyy luonnonvoimien avulla kaikiksi elämän muodoiksi. Väite on huima ja erikoista siinä on, että se on vastoin kaikkia luonnon lakeja. Toisin sanoen, tieteellinen todistusaineisto kumoaa akateemisen väitteen jo lähtötelineissä, kuten blogin lopussa selviää. Koska kyseessä on luonnontieteellinen todistusaineisto, on turha kuvitella, että teistiset evolutionistit ymmärtäisivät asiasta tuon taivaallista.

Kokeellinen tiede kumoaa näennäistieteen

Näennäistieteen väittämät ovat ilmeisen mielettömiä. Koska materialismi on kaikkea yhteiskunnassamme hallitseva maailmanselitys ja siitä seuraa väistämättä materialistinen maailmankatsomus, kokeellisen tieteen tulokset ohitetaan tietoisen harkitusti. Tästä seuraa kulttuurin rappio ja tieteellinen korruptio, joka tarkoittaa, että alkuperätieteessä vain materialismia tukevat tulokset ovat julkaisukelpoisia. On helppo huomata, että kyseessä on filosofinen, eikä siis tieteellinen, valinta.

Materialismi hallitsee maailmaa

Uskonnollisuus ei kuitenkaan ole kadonnut mihinkään, sillä näennäistiede on tyypillinen uskonto. Se selittää alkuperämme, käytöksemme ja tulevaisuutemme. Se on oppi, joka selittää kaiken. Tätä uskontoa opetetaan lapsille jo päiväkodista alkaen, koska tiedetään, että lapset uskovat synnynnäisesti luojaan, ja tämä on kitkettävä nopeasti pois heidän aivoistaan. Koska kukaan ei osaa uskottavasti selittää, miksi ihmisillä on hämmästyttävän tehokkaat aivot, on sommiteltava tarina, jonka mukaan aivot olisivat kehittyneet ”vastakkaista sukupuolta miellyttämään” riikinkukon pyrstön tavoin.

Raamatusta käy ilmi, että ihmisten uskoa myös koetellaan (2.Aik.32:31)

On hyvä muistaa, että uskoa koetellaan monin tavoin. Jumala koettelee ihmisiä saadakseen tietää, mitä ihmisen sydämessä on (5.Moos13:3). Ihmisiä myös nöyryytetään samasta syystä (5.Moos.8:2).

POLIITTISTA NÄENNÄISTIEDETTÄ

Etelä-Suomen Sanomien tiedepalstan artikkelissa väitetään (17.4), että homoseksuaalisuus on yhtä varmasti synnynnäinen ominaisuus kuin silmien väri. Kirjoitin alla olevan vastineen, jota punavihreät LGBT:n lumoamat toimittajat eivät tietenkään julkaisseet, koska nykyään tärkeintä näyttää olevan näennäistieteen edistäminen.

Geenit, jotka eivät lisää jälkeläisten määrää katoavat kuitenkin populaatiosta. Väite, jonka mukaan yksinomaan geenit sanelisivat käyttäytymisen, on auttamattoman vanhanaikainen. Tällaista pohdintaa harrastettiin vielä sukupolvi sitten, kun DNA -koodin tietojenkäsittelystä ei tiedetty juuri mitään.

Aivojen rakenteiden koosta ei voida myöskään tehdä aukottomia johtopäätöksiä käyttäytymisestä. Ihminen ei ole refleksien avulla toimiva robotti.

SOLUKALVO KUMOAA EVOLUUTION

Todellinen tiede kumoaa näennäistieteellisen väitteen, jonka mukaan lämmin lätäkkö olisi lähiomaisemme. Kolmen nobelistin uutuuskirjassa Brasilian tiedeakatemian jäsen Marcos Eberlin toteaa solukalvosta: ”Jos maailman parhaille insinööritoimistoille annettaisiin tehtäväksi rakentaa kalvo, jonka on oltava sekä läpäisevä että tiivis, jotta solu voi elää, insinöörit joko nauraisivat tai juoksisivat pakoon”. Tällaisen kalvon on kuitenkin ympäröitävä jo ensimmäistä solua.

Vain älykäs suunnittelu selittää kalvon olemassaolon

Eberlin jatkaa: ”Kalvon toiminta ylittää insinöörien ymmärryksen ja suorituskyvyn, sillä ei riitä, että kaksi tai kolme sen toiminnoista on kunnossa tai edes 99% niistä toimii, vaan kyseessä on kaikki tai ei mitään -järjestelmä". Solu kuolisi kaikkia tarvittavia toimintoja odottaessaan. Se ei pystyisi jakautumaan ja evoluutio ei edes pääsisi käyntiin.

Kaikki tai ei mitään – on uutuuskirjan teema

”Kaikki tai kuolema”, sillä keskeneräiset ratkaisut eivät soluissa toimi. Eberlin ottaa esimerkiksi kalvossa olevan: ”Toimivan vesiportin - - joka on elämän ja kuoleman kysymys. Kalvossa tulee olla täsmällisesti vettä annosteleva portti, sillä muuten yritys elää romahtaa heti.”

Tiedemiehillä on tapana jättää ennakoiva suunnittelu huomiotta

Eberlin toteaa, kuinka hän: ”Välillä törmää Science ja Nature -lehdissä artikkeleihin, joissa puhutaan yksinkertaisista ja alkeellisista kalvoista, jotka olisivat rakentuneet ’perusmolekyyleistä’, kuten rasvahapoista. Tällaisessa haaveilussa jätetään kuitenkin huomioimatta peruskemian vaatimukset siitä, mitä solun eläminen edellyttää”.

Suunnittelu paljastuu yksityiskohdissa

Eberlin viittaa tieteen uranuurtajiin – Kopernikukseen, Galileoon, Kepleriin, Newtoniin ja Boyleen – ja muihin, jotka yhtyivät hänen näkemykseensä suunnittelusta.

Myös toinen nobelisti J.J. Thomson, Marcos Eberlinin oman tutkimusalueen, massaspektrometrian, perustaja totesi vuonna 1909, että kun tieteellinen tutkimus etenee, on odotettavissa ”huipputuloksia” ja ”laajempia näköaloja”, jotka viittaavat jo Psalmien kirjassa ennakoituun näköalaan: ”Minä tutkistelen kaikkia sinun töitäsi, minä mietin sinun suuria tekojasi (Ps.77:13) ja Sinun ihmeellisiä tekojasi minä tahdon tutkistella (Ps.145:5)”.

Tämä on toteutunut Marcos Eberlinin kohdalla. Jos elämän kemian takana on Suunnittelija, Hän haluaa astua esiin, ei pelkkänä tunteena ja uskona Raamatun kirjoituksiin, vaan myös kiistattomina tieteellisinä havaintoina, kuten esimerkiksi kirjoista Eliömaailma rappeutuu ja Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta käy ilmi. Solukalvon kymmenistä pumpuista, rakenteista ja koneista voi lukea lisää myös kirjastani The Image of God (Datakirjat).

Kalifornian Santa Barbaran yliopiston biokemisti Michael Bowers toteaa: ”Havainto ennakoinnin välttämättömyydestä, varsinkin biologiassa, paljastaa uutta ja virkistävää todistusaineistoa siitä, että elämän alun tieteellisessä tutkimuksessa on otettava huomioon mahdollisuus, että pelkkä materialistinen evoluutio ei kykene selittämään näitä tosiasioita”.

Chemist Marcos Eberlin Advances Case for Intelligent Design

MIKSI KAUNOKIRJOITUS ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ

Monet nykynuoret eivät enää osaa lukea eivätkä kirjoittaa. Erityisesti käsin kirjoitettu teksti on haaste. Vihatussa kaunokirjoituksessa kehitetään pikkuaivojen neuroverkon ohella myös älykkyyttä, puhekeskuksen toimintaa ja asioiden mieleen painumista. Aivot kutistuvat, jos niitä ei käytetä monipuolisesti.

Pourquoi il est essentiel que vos enfants écrivent à la main

KIRKON FARISEUKSET

tulivat julkisuuteen omilla nimillään. Nämä tekopyhät vanhimmat, ylipapit ja kirjanoppineet ovat repäisseet vaatteensa, kun piispa Teemu Laajasalo kutsui perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Ahon kirkkopäiville keskustelemaan. Voisin kuvitella, että nämä puoluepolitiikkaa harrastavat 259 ulkokullattua pyhimystä laittaisivat nimensä myös Lootin päivien edistäjien listalle, jos sellainen työnnettäisiin heidän nenänsä alle (Luuk.17:28).

LEONARDO DA VINCI PIIRSI KUVAN DINOSAURUKSESTA

Viisisataa vuotta sitten kuollut taiteilija (1452-1519) tallensi näkemänsä dinosauruksen, aivan kuten muidenkin eläinten kuvia: Leonardo’s dragon

TAIVAAT JA MAA, VEDESTÄ JA VEDEN KAUTTA RAKENNETTU

todetaan Pietarin 2. kirjeessä (3:5). Suurimman päivälehtemme tiedepalstalla todetaan kerrankin hämmästyttävän rehellisesti (7.5): "Kenelläkään ei ole lopullista vastausta siihen, mistä Maan vesi on peräisin". Akateemiset näennäistieteilijät kuitenkin esittävät totuutenaan, että elämän mahdollistava vesi juontaa juurensa Big Bangin vetykaasusta, joka olisi tiivistynyt aurinkokunnaksi ja happi olisi peräisin räjähtäneistä tähdistä. Nämä väitteet täyttävät tyypillisen näennäistieteen tunnusmerkit eli edustavat tieteeksi naamioitua valehtelua.

Raamatussa ilmoitetaan veden alkuperä ja merkitys

Veteen viitataan Raamatussa satoja kertoja. Kyseessä on ihmeellinen aine: "Vesi on harvinaisen yleiskäyttöinen liuotin, joka pystyy irrottamaan ja kuljettamaan hyvin monenlaisia yhdisteitä. Koko Planeetalle ja erityisesti suomalaisille on onnekas sattuma alkuaineiden keskuudessa, että veden kiinteä muoto, jää, on nestemäistä vettä kevyempää. Mikäli näin ei olisi, järvet ja meret jäätyisivät pohjasta pintaan eikä vuoden lämmin aika ehtisi sulattaa jäätä järvien ja merien pohjassa. Lisäksi veden ominaislämpökapasiteetti on erityisen korkea ja se pystyy tasaamaan maapallon lämpötilaeroja". Suunniteltu universumi 

"LUONNONTIETEEN SUURIN PERUSKYSYMYS,

elämän synty, on ratkaisematta", todetaan kerrankin rehellisesti suurimman päivälehtemme tiedesivulla (10.5), ja kirjoittaja jatkaa: "Aines ei ole elämää - - tutkijat eivät ole onnistuneet tuottamaan tuntemaamme elämää elottomista aineksista missään oloissa - - maapallo voi olla ainoa elämän planeetta havaittavassa maailmankaikkeudessa".

Lopultakin totuus kerrotaan! Soisi, että tämä tuotaisiin julki myös lukion biologian kirjoissa, joiden muista evoluutioaivopesuun liittyvistä ongelmista voi lukea lisää kirurgi Mikko Tuulirannan kirjasta Bios 1 -Evoluutio-osion analyysi.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.