perjantaina, 23. maaliskuuta 2018, klo 15.22

Onko tieteellistä uskoa 6 000 vuoden ikäiseen maailmaan?

Pekka Reinikainen

Juutalaiset laskevat ajan kulun luomisesta. Heidän ajanlaskunsa mukaan menossa on vuosi 5778. Jumalan valittu kansa on moneen muuhun ajanlaskutapaan verrattuna paljon lähempänä totuutta.

Elämme kertakäyttöisessä maailmassa, joka luotiin ajattomaan iankaikkisuuteen muutamaksi vuosituhanneksi. Miksi? – olisin "jumala", jos tietäisin sen.

Alussa Jumala loi (1.Moos.1:1) --- lopussa ei enää ole oleva aikaa (Ilm.10:6). Aika loppuu, kun sitä ei enää voida mitata, koska mittausta varten tarvittava aine tuhoutuu silloin kun Herran päivänä: ”taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat (2.Piet.3:12).

Tämä kuulostaa mielettömältä, koska ihmiset on aivopesty uskomaan 13,8 miljardin vuoden ikäiseen maailmaan, joka syntyi tuntemattomasta syystä tapahtuneessa ”räjähdyksessä” vain päättyäkseen lopulta ”lämpökuolemaan”, jolloin mitään ei enää voi tapahtua.

Raamattu on Jumalan meille antama ilmoitus historiallisista tapahtumista

ja siitä selviää hyvin tarkasti, kuinka paljon aikaa on vierähtänyt maailman luomisesta. Luomistapahtuma oli tietysti ihme, aivan samoin kuin neitseestä syntyminen, mädäntyneen Lasaruksen henkiin herättäminen tai Jeesuksen ylösnousemus. Ihmeitä ei voi selittää luonnonlakien avulla, sillä silloin ne eivät enää olisi ihmeitä. Ateistit, jotka eivät usko ihmeisiin, eivät näytä ymmärtävän, että heidän myyttinen alkuräjähdyksensä on sekin ”ihme ilman ihmeen tekijää”. Alkuräjähdyksen nimeen vannovat liberaaliteologit ja heidän torkkuvat ”herätyskristityt” kätyrinsä ovat ateisteja paljon vaarallisempia, sillä he mädättävät kristinuskon sisältäpäin tuhoamalla Jumalan ilmoituksen arvovallan.

Mitä todisteita Raamatun historiallisuudesta on?

Maakerrostumia esimerkiksi voidaan tulkita kahdesta eri näkökulmasta. Ne ovat joko kertyneet hitaasti, vuosimiljoonien aikana tai nopeasti vedenpaisumuksen ja sen jälkimullistusten kerrostamina. Kaikki uskoivat vedenpaisumukseen aina 1700-luvulle asti, kunnes lakimies Charles Lyell halusi poliittisista syistä ”vapauttaa tieteen Mooseksesta”. Hänen geologian lakien vastainen epätieteellinen geologiansa lumosi Charles Darwinin, ja näin päädyttiin 1800-luvulla, myös kirkonmiehet lumonneeseen, nykyiseen hiukkasista – henkilöiksi -harhaoppiin ja miljoonien vuosien ikäisiin maakerrostumiin, joita ei pitäisi todellisuudessa edes olla olemassa, sillä eroosio kuluttaa mantereita 6 kilometrin paksuudelta jo 10 miljoonassa vuodessa.

Ikäkysymys selviää fossiileja tutkimalla

Fossiilit ovat aikaisemmin eläneitä eliöitä. Niistä 95% on äkisti hautautuneita merieläimiä. Tällaista laajamittaista hautautumista ei nykyään tapahdu. Niin sanotusta ”evoluution alkuräjähdyksestä” on hyvä aloittaa fossiilien tarkastelu. Maakerrostumista selviää, että lähes kaikki eläinkunnan erilaiset rakennetyypit ovat hautautuneet ”samassa silmänräpäyksessä”.

Niistä on voitu eristää biologista kudosta kuten ”505 miljoonaa” vuotta vanhaa kitiiniä, ”400 miljoonaa” vuotta vanhaa helmiäistä, ”80 miljoonaa” vuotta vanhoja, vielä taipuisia verisuonia jne.

Maallikkokin ymmärtää, että mikrobit tuhoavat tällaiset pehmytkudokset, joten tieteellinen johtopäätös on, että useimmat niistä ovat hautautuneet äkisti vedenpaisumuksessa noin 4 500 vuotta sitten. ”Tomua sinä olet, ja tomuun sinun on palattava” (1.Moos.3:19). Eräs ateistigeologi sanoi tajunneensa silmiensä edessä olevat vedenpaisumuksen todisteet samalla sekunnilla, kun tuli uskoon. Katso kuva.

PERIMÄN TUTKIMUS VAHVISTAA 6 000 VUODEN AIKATAULUN TIETEELLISESTI

Nyt on käytettävissä mittari 6 000 vuoden tieteellistä todistamista varten. Sillä saadaan operatiivisen eli kokemusperäisen tieteen keinoin toistettavissa olevia tuloksia eli ei tarvitse enää filosofoida. DNA on aikaa mittaava kello, toisin kuin radiometrisessä iänmäärityksessä käytettävät isotoopit, jotka eivät anna päivämääriä, vaan ainoastaan näytteessä olevien isotooppien pitoisuuksia, eikä niillä myöskään voi määrittää ”ikää” suoraan fossiilista, lukuun ottamatta hiilen C14 isotooppia (jota ei voisi olemassa, jos näyte olisi yli 100 000 vuotta vanha, ks. Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta, luku 4 Entä radiohiiliajoitus?).

DNA on eräs eliöiden toimintaa ohjaavista tekijöistä. Sitä ei voi syntyä itsestään. Tieto on pakattu sinne neljästä eri molekyylistä rakentuvaan kaksinkertaiseen ”helminauhaan”. Kuvittele mielessäsi kaksi vierekkäin olevaa helminauhaa. Kummassakin on neljän värisiä helmiä 3 000 miljoonaa kappaletta. Tämä vastaa ihmisen tiedostoa. Sieltä poimitaan rakennus- ja toimintaohjeet lukemalla nauhaa eri suuntiin aina 3 helmeä kerrallaan. Uusi tietopankki avautuu, kun kolmen helmen yhdistelmiä ryhdytään muodostamaan viereisestä helmestä. Tällä tavoin yksi helmi voi teoriassa osallistua jopa 12 eri rakenteen tai toiminnon säätelyyn, sillä yhdistelmiä voidaan poimia myös ”sieltä täältä”, tällaista ”toimittamista” varten rakennettujen molekyylikoneiden avulla. Samanveroista käyttöjärjestelmää ihminen ei ainakaan toistaiseksi pysty rakentamaan ja hädin tuskin edes ymmärrämme jotakin sen toiminnasta. Onko näin ollen perusteltua uskoa, että sattuma ja luonnon valinta valitsivat siellä käytetyn merkkikielen tai ohjelmoivat sen? Väite virheiden ja valinnan tuottamasta käyttöjärjestelmästä on täysin epätieteellinen.

DNA muistuttaa kirjastoa, jossa on 46 mittavaa kirjasarjaa. Niihin on kirjoitettu ihmisen rakennus- ja toimintaohjeet. Kun nämä tiedostot siirtyvät seuraavalle sukupolvelle, ne kopioidaan kirjain kerrallaan. Kopioija on varsinainen ”pikakirjoittaja”, joka kopioi 750 kirjainta sekunnissa! Näin huima nopeus tuottaa kopiointivirheitä, koska sukupolvelta toiselle siirtyvät kopiointikoneet kärsivät myös virheistä, eivätkä toimi enää täydellisesti, sillä ne on kopioitu munasolujen sukupolvissa noin 250-300 kertaa Eedenin puutarhassa alkaneesta rappeutumisesta lähtien. Seuraavaan sukupolveen kertyy aina vähintään 60 kopiointivirhettä.

Evolutionistit ylistävät näitä kopiointivirheitä,

joita he pitävät ”evoluution moottorina”, josta luonnonvalinta valitsisi ”luksusta”, mutta todellisuudessa ”pojasta ei polvi parantunutkaan”, vaan kaikki eliöt kulkevat vääjäämättömästi kohti sukupuuttoa.

Kertyneiden kopiointivirheiden kuorma raksuttaa kulunutta aikaa kuin seinäkellon punnus

Polveudumme kaikki Nooan perheestä (1.Moos.9:19). Jos ihminen olisi ollut maapallolla satoja tuhansia vuosia, ihmisten perimissä pitäisi näkyä valtavan suuria eroja. Aadamiin ja Eevaan oli epäilemättä luotu paljon mahdollisuuksia erilaisiin jälkeläisiin. Jumala ei luonnollisestikaan halunnut kloonata ihmisiä. Raamatussa ilmoitetut historialliset tapahtumat selittävät ihmisten nykyisen, noin 0,2% suuruisen perimien erilaisuuden.

Soluelimen DNA kellona

Mitokondriot ovat solujen voimalaitoksia ja niissä on oma DNA-tiedosto. Tiedoston pituus on vain vajaat 17 000 ”helmeä”. Vain naisten mitokondriot siirtyvät seuraavalle sukupolvelle munasolun välityksellä. Kolme Nooan poikaa saivat mitokondrioidensa DNA:n Nooan vaimolta. Poikien vaimot saivat ne omilta äideiltään eli sukupolvien takaa alun perin Eevalta. Näin on voitu osoittaa, että kaikilla ihmisillä on ollut sama äiti, jota kutsutaan mitokondrio-Eevaksi. Aadamilla oli tietysti myös mitokondrioissaan DNA:ta, mutta vain Eeva, kaikkien ihmisten äiti (1.Moos.3:20), vie sitä eteenpäin seuraaville sukupolville.

Kun eri eliöiden mitokondrioita tarkastellaan, tieteellinen havainto on, että ne ovat olleet olemassa vain joitakin vuosituhansia. Jos ne olisivat olleet maapallolla vuosimiljoonia, jokainen ”helmi” niiden tiedostossa olisi muuttunut sattumanvaraisesti monta kertaa. Tämä olisi vienyt ne sukupuuttoon jo monta kertaa. (icr.org)

6 000 vuodesta on tähän asti väitelty lähinnä tähtitieteellisen ja geologisen filosofoinnin näkökulmasta,

mutta nyt vihdoinkin on käytettävissä oikea Rolex. Perimän tutkimus on tieteellisesti toistettavaan ja tarkkaan tutkimukseen perustuva kello, joka vahvistaa luotujen eliöiden raamatullisen iän! Raamatussa ilmoitettu historiallinen aikataulu on näin vahvistettu laboratorioissa toistettavan tutkimuksen avulla.

Tiede perustuu siihen, mitä laboratoriossa toistettavia tuloksia esitetty malli ennustaa. 6 000 vuoden mallin perusteella tehdyt ennustukset toteutuvat laboratoriossa! Tämä tutkimus osoittaa myös, että sattumanvaraiset mutaatiot eivät ole evoluution moottori vaan tuhoa kohti kuljettava turbo.

Lisätietoja kirjassa Replacing Darwin, Nathaniel T. Jeanson ja tässä videossa.

KANNABIS

Nuorten tupakoinnilla ja kannabiksen käytöllä on vahva yhteys psykoosiin sairastumiseen, kertoo laaja suomalaistutkimus. Tutkijat havaitsivat, että ne nuoret, jotka aloittivat tupakoinnin hyvin aikaisin tai tupakoivat paljon, sairastuivat useammin psykoosiin kuin ne nuoret, jotka eivät tupakoineet. Lisäksi niillä nuorilla, jotka olivat käyttäneet kannabista viisi kertaa tai useammin, oli suurempi riski sairastua psykoosiin seurannan aikana. Tutkija Antti Mustonen valmistelee väitöskirjaa päihteiden yhteydestä psykoosiin. Väitöskirjan on määrä valmistua syksyllä 2018. On järkyttävää, että monissa maissa kautta maailman on sallittu kannabiksen viihdekäyttö. (kauppalehti.fi). Toivottavasti Suomessa ei tehdä tällaista typeryyttä, vaikka vihervasemmistolainen ateistimedia sitä aika ajoin esittää. (HS.fi)

AIKUIS”VIIHDE” TUHOAA LAPSEN MIELEN

Seksuaalista sekoilua edistävät, huumeiden laillistamista ajavat punavihreät ja puita halaavat ateistitoimittajat riemuitsevat, kun heidän kiroileva kuplettilaulajansa on tuottanut uuden loitsun. Kappaleen nimi on ”Pornoo” ja fanit ovat tietysti innoissaan! Tuleeko maailma paremmaksi, kun pikkulapset pian laulavat tämän naikkosen sanomaa kaikkialla? Laulajan edellinen hittikappale sisälsi yhdeksän kertaa naisen sukupuolielintä kuvaavan kirosanan. Jos tämän loitsun sepittäjä ei ollut paikalla, kun ymmärrystä jaettiin, miksi median pitää innostua asiasta? Jos taas kerran yksi sekopää saa median myötävaikutuksella houreensa julkisuuteen ja euroja tililleen, pitääkö sananvapauden nimessä kaikki lapset ohjata katsomaan älypuhelimistaan pornoa ympäri vuorokauden? Tämän jälkeen lapset eivät enää aikuisena kykene normaaliin rakkauselämään, vaan esineellistävät ihmissuhteensa kertakäyttöisen nautinnon välineiksi. He tulevat riippuvaisiksi aikuisviihteestä saadakseen päivittäiset palkitsevat dopamiiniannoksensa, mutta ehkä tämä on taustalla kummittelevien tahojen tarkoituskin? (IS.fi)

JUUTALAISVASTAISUUS

On Suomessa lisääntynyt netissä ja kadulla liimataan tarroja. Nettivihaa lietsotaan. Juutalaisia ei vielä pahoinpidellä, koska Suomessa ei marssita kipa päässä. Huutelua on erityisesti silloin, kun Israelissa tapahtuu jotakin. Kipaa jäädään tuijottamaan ja maahanmuuttajat katsovat hämmentyneinä. Israelilainen ja juutalainen on arabiassa sama sana. Nord front jakoi Luodon kunnassa juutalaisvastaista materiaalia. Vihaposti netissä, tarrat hautausmaalla ja kosher-kaupoissa stressaavat juutalaisia Suomessa. Räikeää juutalaisvastaista kirjoittelua on nyt kerätty ja kaikesta syytetään juutalaisia eli viitataan ”salaliittoon”. Muissa pohjoismaissa tilanne on vielä pahempi, koska Suomessa poliisi ei hyväksy juutalaisvihaa. Ruotsissa juutalainen ei voi enää kävellä kipa päässä, koska maahanmuuttajia on niin paljon. Muualla Euroopassa juutalaisia kouluja, synagogia ja edustustoja suojataan erilaisilla esteillä (YLE haastattelu 13.3 kello 10:50).

KORVIEN KUTINAAN APUA TARJONNUT KOSMOLOGIEN KUNINGAS KUOLI

Stephen Hawking kuoli 14.3. Hänet tunnetaan maailmansyntytarinoistaan, joista kuuluisin on Ajan lyhyt historia, jota on myyty yli 10 miljoonaa kappaletta. Hawkingia pidetään ”tieteen kansanomaistajana” ja kirjasta onkin vaikea löytää yhtään tieteellistä väitettä. Tästä syystä Hawking ei saanut Nobel-palkintoa. Hänelle olisi tietysti voinut myöntää kirjallisuuden Nobelin, kuitenkin vaikkapa Bob Dylanin lyriikka on paljon maanläheisempää. Ainoan kiinnostavan tieteelliseltä kalskahtavan ajatuksensa tämä Israelia boikotoinut Hawking varasti juutalaiselta tiedemieheltä, Jacob Bekensteinilta. (israelnationalnews.com)

Hawking oli sitä mieltä, että maailmankaikkeuksia olisi ”lähes ääretön” määrä. Tämä sanoinkuvaamattoman typerä ajatus tarkoittanee, että niitä olisi 10500 kappaletta, jotta kaikki luonnon perusvuorovaikutusten mahdolliset ja mahdottomat yhdistelmät olisivat olemassa ja meillä ”olisi onnea”, kun satumme elämään biologian kannalta sopivaksi säädetyssä maailmankaikkeudessa. Tällainen hölmöily vetää vertoja toiselle ”tieteen kansanomaistajalle”, Richard Dawkinsille, jonka mukaan sattuma ja valinta ovat luoneet elämän, sillä evoluutio sujuisi yhtä varmasti, kuin apinat kirjoittaisivat Shakespearen tuotannon näppäimistöä hakkaamalla, kuten hän kynäilee kirjassaan Sokea kelloseppä. Sitäkin on myyty korvasyyhystä kärsiville vuohille miljoonittain. Dawkinsin mukaan elämän tarkoitus on itsekkäiden geenien voitokas taistelu olemassaolosta.

Molemmat herrat ovat akateemisten alkuperäharhojen kansanomaistajia aivan kuten oppi-isänsä Charles Darwin ja Carl Sagan. Yritykset ”todistaa” oikeaksi ”tieteellinen valhe”, jonka mukaan Jumalaa ei olisi olemassa, on jo lähtökuopissa tuomittu epäonnistumaan. Tämän maailman antikristukset (1.Joh.2:18) pilkkaavat Jumalaa ja yrittävät turhaan ”muuttaa ajat ja lain” (Dan.7:25) eli tuovat miljoonat vuodet tuhansien tilalle ja pahoinpitelevät kemian ja fysiikan lakeja ”todistaakseen myyttisen alkusyntynsä ja -räjähdyksensä”.

Tuntemani kirjastovirkailija totesi, että Hawkingin Ajan lyhyt historia -kirjaa lainataan varsin vähän. Hänen mukaansa se merkitsee, että tällainen teos hankitaan kirjahyllyyn osoittamaan omistajansa ”valistuneisuutta”, mutta sitä ei lueta. Hawkingin harhaiset kuvitelmat ovatkin pelkkää tieteiskirjallisuutta eli science fictionia, jonka avulla onnellisen tietämättömille maallikoille myydään ajatus, että maailmankaikkeus loi itse itsensä, eikä siihen tarvittu Jumalaa. Tässä kokoelma Hawkingin mielikuvituksen science fiction -tuotteita.

Hawking pyrki myös muuttamaan käsityksen ajasta (vrt. Daniel 7:25). Tähän Helsingin Sanomat tietysti tarttui innolla (14.3): ”Hawking täydensi maailmankaikkeuden syntymallia 1980-luvulla kvanttifysiikkaan perustuvalla oletuksella, jonka mukaan ajalla ei ole lainkaan alkua eikä loppua. Sen mukaan maailmankaikkeus on myös ajan kannalta reunaton. Hän totesi luonteenomaiseen tapaansa, että jos ei ole alkua eikä loppua, tarvitaanko enää jumalaa käynnistämään tai päättämään todellisuutta”. Hawkingin suosio perustuikin Jumalan olemassaolon mitätöimiseen tieteistarinoiden avulla, eikä suinkaan tieteelliseen nerouteen. Nyt hän tietää totuuden.

Lisää Hawkingista (englanniksi) https://creation.com/stephen-hawking-dies https://creation.com/stephen-hawking-god

STI SAMEILLA VESILLÄ

STI:ssä opetettiin 14.3 Miten Raamatun luomiskertomus ja tieteellinen maailmankuva sopivat yhteen? Opettajina 14.3 oli TT Eero J. ja 15.3. professori Antti L., joka esitteli, opetti ja tarkensi kirjoittamansa Vanhan testamentin selitysteoksen ensimmäistä osaa. Kummallakaan teologian tohtorilla ei luonnollisestikaan ole pätevyyttä sanoa asian luonnontieteellisestä puolesta yhtään mitään, teologisesta puolestakaan en ole täysin vakuuttunut, koska jos nämä kirjanoppineet eivät usko Jumalan Raamatussa antamaa ilmoitusta maailman alkuperästä ja historiasta, kuinka he voisivat tulkita Raamatun muitakaan tekstejä oikein? He joko apinoivat jumalattomia luonnontieteilijöitä tai, mikä vielä tuhoisampaa, tekopyhiä ”uskovia” luonnontieteilijöitä. Nämä herrat kansanomaistavat akateemisia alkuperäharhoja penseille vuohilleen, jotka haluavat näyttää hovikelpoisilta yliopistoihmisiltä. Kyseessä ei ole vuoropuhelu tieteen ja Raamatun tulkinnan välillä, vaan nämä yliopistomaailmaa mielistelevät hännystelijät utelevat ateistitiedemiehiltä häntä koipien välissä, mikä on juuri nyt se ”oikea” kerran kuussa muuttuva tieteellinen tulkinta, jota tällä hetkellä saa opettaa kirkossa.

Mitä nämä harhaoppiset, uusgnostilaisuutta edustavat herrat sitten opettivat? Ensimmäisessä luennossa Eero J. järkytti ajatuksella, että Jumala "on voinut" puhaltaa apinaan henkäyksen ja sillä tavalla ihminen luotiin. Toinen eksyttävä ajatus tuli Turun Yliopiston professorilta Antti L:ta, joka ehdotti sellaista näkemystä, että Jumala loi ihmisen alunperin kuolevaiseksi, mutta vei tämän paratiisiin koeteltavaksi. Koska ihminen ei kestänyt koetusta, ihminen joutui ulos paratiisista.

Jos haluat tietää asian luonnontieteellisestä puolesta, suosittelen professori Matti Leisolan kirjaa Evoluutiouskon ihmemaassa tai sen erinomaista, englanniksi juuri ilmestynyttä täydennettyä laitosta nimeltä Heretic.

VÄÄRÄT AREIOPAGIT

Seurakunnat ovat nykyään täyttyneet vääristä opettajista, juuri niin kuin Jeesus varoittaa lopun aikana tapahtuvan: ”Vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee. He tekevät tunnustekoja ja ihmeitä eksyttääkseen, jos mahdollista, valitutkin. Olkaa siis varuillanne! Minä olen ennalta ilmoittanut teille kaiken” (Mark.13:22-23). Huomaa, että jos joku tekee ”tunnustekoja ja ihmeitä”, se ei todista aitoudesta yhtään mitään! Nämä väärät opettajat touhuavat ja tienaavat ihmisten kaatamiskokouksissa mutta eksyttävät lampaita myös yliopistojen areenoilla.

Paavali julisti Areiopagilla epäjumalia palvoville kreikkalaisille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta ja osoitti parannuksen tekemisen tärkeyden. Julistus perustui luomiseen ja ihmisen alkuperän merkitykseen (Ap.t.17:16-34). Paavali kertoi heille, että Jumala on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on ja Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja olemme myös Hänen sukuaan (Luuk.3:38). Tämän tieteellinen tutkimus vahvistaa, sillä ihmissolujen mitokondrioiden DNA-tutkimus osoittaa, että kaikki olemme peräisin yhdestä ja samasta naisesta, joka tehtiin Aadamista!. Toiset ateenalaiset ivasivat Jeesuksen ylösnousemusta, johon suomalaisista nimikristityistäkään ei enää usko kuin vähemmistö. Muutamia miehiä ja naisia kuitenkin tuli uskoon.

Tämän päivän kotimainen Areiopagi on palannut evoluutioepäjumalan palvontaan ja opettaa taas samaa pakanallista antiikin Kreikan uskomusta: ”Aristoteles päätteli aikoinaan, että koiperhoset syntyvät villasta ja kirput lannasta. Anaksimandros taas arveli, että kaikki elävät olennot syntyvät vedestä, joka höyrystyy auringon lämmössä”. Ihminen ei näiden älyniekkojen aivoitusten mukaan olisikaan Jumalan sukua, vaan ”sukulunastajamme”, viimeinen Aadam (1.Kor.15:45), olisi sukua simpansseille.

Toinen vuohia viihdyttävä ja akateemiseen hovikelpoisuuteen pyrkivä areena, Veritas Forum, järjestää pinnallisia vuoropuheluita, joiden sanomasta on yhtä helppo saada ote, kuin rasvatusta sumopainijasta: ”Dogmatiikan professori Miikka R:n mielestä vastapuolen (kosmologian professori Esko V.) paras argumentti oli se, ettei ole olemassa mitään näyttöä siitä, että olisi olemassa Jumala. Dogmatiikan professori on asiasta samaa mieltä, joskaan se ei hänen mielestään kerro siitä, etteikö Jumalaa ole olemassa”. Tällainen pinnallinen teologis-ateistinen jutustelu osoittaa, että puhuja ei piittaa Raamatusta (Se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä, Room.1:19) eikä pysty puolustamaan Jumalan antamaa ilmoitusta luomisesta ja ihmisen alkuperästä. Telaketjuateisti jyrää tällaiset teologit vaivattomasti ja voittaa keskustelun 100-0.

SASKA SAARIKOSKI EI USKO JUMALAAN

mutta ”pitää silti uskontoa tärkeänä osana yleissivistystä” (HS 18.3). Tässä hän on samoilla linjoilla arkkiateisti Richard Dawkinsin kanssa, joka haluaa olla ”kulttuurikristitty” kotimaassaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joka on hyvää vauhtia muuttumassa islamilaiseksi tasavallaksi. Ehkä myös nuoren polven ateismin (90% ei usko Raamattuun) seuraukset pelottavat, koska Saarikoski oletettavasti tuntee Fjodor Dostojevskin toteamuksen: "Jos Jumalaa ei ole, kaikki on sallittua."

Saarikoski kertoo, ettei voinut osallistua koulun uskonnonopetukseen, koska ei pitänyt totena väitettä, jonka mukaan ”Jumala loi taivaan ja maan”. Hänestä on ilmeisesti järkevää uskoa, että ajattomassa olemattomuudessa, tuntemattomasta syystä tapahtunut kvanttifluktuaatio loi taivaan ja maan. Nykyään hän voisi ”turvallisesti” osallistua, sillä kirkko ja teologiset tiedekunnat opettavat, että alussa alkuräjähdys ja evoluutio loivat kaiken. Darwin on nykykirkolle tärkeä profeetta ja ”salatun lopullisen totuuden” julistaja, joka teki kirkosta vaarattoman perinneyhdistyksen ja leppoisan työpaikan.

Saarikoski ”ei vieläkään oikein luota uskonnonopetuksen tavoitteisiin”, joihin on kirjattu, että oppilaalle annettaisiin ”monipuolisia rakennusaineita oman maailmankatsomuksensa rakentamiseen”. Saarikosken ratkaisu olisi niputtaa kaikki uskonnot samaan synkretistiseen pakettiin. Hän ei näytä huomanneen, että tämä on jo tapahtunut. Ainoa oppiaine, jossa vielä harrastetaan hänen kavahtamaansa ”tunnustuksellista” opetusta, on biologia, jonka tunneilla opetetaan, että evoluutio on painovoiman kaltainen luonnonlaki, jota ei ole lupa arvioida kriittisesti.

SANA-LEHTI LOITTONEE SANASTA

ja lähestyy katolilaisuutta. SANA-lehden numerossa 11/2018 hylätään usko ja kehotetaan ”olemaan uskovaisen sijaan toivovaisia”. Lehdessä kyseenalaistetaan Mooseksen rooli Mooseksen kirjojen kirjoittajana. Åbo Akademin eksegetiikan ja judaistiikan yliopistonopettaja, TT Pekka L. toteaa, että ”Kristitty voinee surutta todeta, ettei Mooses ole kirjoittanut näitä viittä kirjaa”. Tähän voin todeta, että itse en kuulu tällaiseen kristinuskoon, koska Jeesuskaan ei kuulunut. Jeesus sanoi: ”Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte minuakin, sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te voisitte uskoa minun sanojani?” (Joh.5:46-47) --- Ja alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista Jeesus selitti heille, mitä kaikissa kirjoituksissa oli hänestä sanottu” (Luuk.24:27). Teologisten tiedekuntien virallinen linja lienee, että Vanhassa testamentissa ei ole yhtään viittausta Jeesukseen.

Tällaisen opetuksen tulokset ovat kaikkien nähtävissä. Kirkon uskottavuus on mennyt ja miljoona jäsentä on jättänyt sen viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana. Lutherin sola scriptura on hylätty. Käsitteellä sola scriptura ( = yksin kirjoituksista) tarkoitetaan periaatetta, jonka mukaan Raamattu on kirkolle sen opin ainoa normi. Se on kirjattu kirkkomme lakiin ja Tunnustuskirjoihin: Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Vanhan ja Uuden testamentin profeetalliset ja apostoliset kirjoitukset ovat ainoa sääntö ja ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvioitava. Tällä ei näytä olevan mitään merkitystä nykyisessä luopiokirkossa.

Samassa lehdessä TT Panu P. kirjoittaa: ”Miljoonien kristittyjen arjessa Maria-usko tarjoaa äidilliset ja lempeät kasvot jumalallisille asioille. On Maria, joka on suuri suuruudessaan, taivaallinen äiti”. Katolinen kirkko nojaa sekä Pyhiin kirjoituksiin, että kirjoittamattomiin traditioihin eli paavien päähän pälkähtäneisiin ”erehtymättömiin” ex-cathedra -lausumiin, joita voi pudota heidän huuliltaan vielä lisääkin! Näinkö nopeasti uskonpuhdistuksen merkkivuosi unohtui?

UUSI TIE -LEHDESSÄ ON LOISTAVA KOLUMNI

jossa Timo Eskola käsittelee ruotsalaisen harhaopettajan, Marcus Borgin kirjaa, johon esipuheen on kirjoittanut suomalainen johtava harhaopettaja, emerituspiispa Wille Riekkinen. Riekkinen on aikaisemmin kunnostautunut raahaamalla Suomeen amerikkalaisen harhaopettajan, John Shelby Spongin. Riekkinen kehuu tätä 100% varmuudella kristinuskon tuhoavaa hermomyrkkyä, joka on paljon venäläisiä tuotteita vaarallisempaa, koska Borgin myrkyn nielemisestä seuraa iankaikkinen kuolema. Riekkinen suosittelee tätä Borgin kyhäelmää ”aikamme luterilaisuuden pelastajaksi”.

Mistä siis on kysymys? Borgin jumaluus ei ole persoona. Borg ei hyväksy syntiä sen paremmin kuin sovitustakaan, vaan ”kaikki uskonnot tarjoavat ’tien’ pyhän kokemiseen ja kaikki uskonnot ovat pohjimmiltaan samanlaisia ja uskonto määritellään ihmisen sisäisen kokemuksen kautta”. Eskola toteaa: ”Kristus on hävinnyt ja sovitus kadonnut. Jäljellä on vain ’minä’ ja pyhän kokeminen”. Tämä sopii kuin nenä päähän suomalaiselle joogaavalle nimikristitylle, joka on suorittanut mindfulness-kurssinsa tai äärikarismaattiselle, parketilla vääntelehtivälle ja hurmoksessa hohottavalle huijarisaarnaajan uhrille.

MEDIA JUHLII PARISKUNNAN YHTEISTÄ ITSEMURHAA

Lapset juhlistivat vanhempiensa päätöstä tekemällä siitä dokumentin. Filmiä mainostetaan merkittävässä lääketieteellisessä julkaisussa. Tämä ilmiö johtaa itsemurhan arkipäiväistämiseen ja sen suosittelemiseen tietyissä tilanteissa. Myrkyn nieleminen muuttuu ”arvokkaammaksi tavaksi kuolla” kuin luonnollinen kuolema. Aikamme kuoleman kulttuuria kuvaa myös arvovaltaisen New England Journal of Medicinen artikkeli, jonka mukaan mielenterveyspotilaiden ”rationaalista itsemurhaa” voitaisiin auttaa. Kirjoitan modernista kuoleman kulttuurista enemmän uutuuskirjassani Eutanasia – lopullinen ratkaisu?

DARVINISTI HALUAA TUOTTAA SIMPANSSI-IHMISIÄ

David Barash, Washingtonin yliopiston entinen psykologian professori, joka herätti jo työurallaan huomiota kovalla materialismillaan ja innollaan tuhota opiskelijoiden kristinusko, esittää, että uuden CRISPR-geenitekniikan avulla voitaisiin tuottaa eliö, joka olisi puoliksi ihminen ja puoliksi simpanssi. Miksi? Barashin mukaan näin voitaisiin osoittaa, että ihmisessä ei ole mitään erityistä muihin eliöihin verrattuna. Jos tähän pystyttäisiin, mikä on tietysti täysin mahdotonta, se todistaisi, että ihminen, joka tällaiseen geenimanipulaatioon pystyy, on valovuoden verran erilainen kuin eläimet, eli kumoaisi Barashin väitteen ihmisen mitättömyydestä. Teko vahvistaisi, että olemme jumalan kuvia, koska pystyimme siihen. Ihmisen tietoisuus ja valtava aivokapasiteetti todistaa jokaiselle ajattelevalle ihmiselle, että ero simpansseihin on enemmän kuin lukion biologian kirjasi 1,5% valhe.

RICHARD DAWKINS HALUAA SYÖDÄ IHMISEN LIHAA

Richard Dawkins totesi (3.3), että jos lihaa onnistutaan kasvattamaan, miksi kannibalismi olisi tabu?

Videoituja puheita

YLE LUJITTAA JUMALATONTA LINJAANSA

YLE:n aamu-uutisissa 16.3 kello 7 ja 8 kuultiin Washingtonin kirjeenvaihtajan, Paula Vilénin raportti Floridassa tapahtuneesta sillan romahduksesta, jossa kuoli 4 ihmistä. Onnettomuudesta hengissä selvinnyt nainen kiitti Jumalaa selviytymisestään. Tämän Vilén käänsi YLE-suomeksi, että nainen oli kiitollinen, että on elossa. Joko Vilén ei osaa englantia tai YLE:ssä ei tunneta Jumala -sanaa. Toimittajan ei kuitenkaan pidä muokata haastatellun sanoja omaan ateistiseen maailmankatsomukseensa sopiviksi.

PALESTIINALAISTEN KOULUKIRJAT

jatkavat häikäilemätöntä antisemitististä linjaansa. Suomikin on tukenut tällaisten julmien juutalaisvastaisten kirjojen tuotantoa. Jos lapsille opetetaan jo koulussa, että juutalaisvaltiota ei ole olemassa, ”rauhanneuvottelut” muuttuvat pelkäksi teatteriksi.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.