lauantaina, 30. heinäkuuta 2022, klo 19.52

Päivitä ateistinen maailmankuvasi kristilliseksi minuuteissa

Pekka Reinikainen

Tämä on suomeksi kirjoitettu tiivistelmä 10.7 julkaistusta englanninkielisestä blogistani.

Uskotko yhä yli 160 vuoden ikäiseen käsitykseen maailmasta tai sen, 1940-luvulla, apupyörillä tuettuun versioon, uusdarvinismiin? Vuoteen 1859 asti läntinen maailma perusti maailmankuvansa pääasiallisesti järjen päätelmiin, kuten aikaisemmasta blogistani selviää: Darvinismi ja jäähyväiset järjelle

Darwin korvasi järjen ja kokeellisen tieteen alkuperätarinoilla, koska ajan henki vaati vapautusta juutalaiskristillisestä maailmankuvasta. Darwinin Lajien synty -kirjasta ei selviä kuinka lajit syntyivät, vaan sen sijaan lajien älykkääseen suunnitteluun perustuvat, yleisesti hyväksytyt johtopäätökset, siirrettiin toissijaisiksi ja ryhdyttiin "olettamaan" asioita. Kirjassa spekuloidaankin yli 600 kertaa, kuinka esimerkiksi "kalan uimarakko kehittyisi keuhkoiksi" tai "uimaan mennyt karhu valaaksi".

Onko totuus parhaan tarinan kertojalla?

Darwin oli loistava tarinoiden kertoja jo lapsena. Perheellä oli tapana kokoontua kuuntelemaan hänen lumoavia mielikuvitustarinoitaan. Tämän päivän ihmiset lumoutuvat Esko Valtaojan Kotona maailmankaikkeudessa -kaikenselityskirjasta tai Yuval Noah Hararin meditaatiotuotteista, kuten Sapiens: Ihmisen lyhyt historia. Tällaisia moderneja mielikuvitustarinoita myydään miljoonapainoksina.

Darwin on kuollut ja kuopattu 

Kokeellinen tiede on kyseenalaistanut useimmat Darwinin tarinat. Uusdarvinismikaan ei hänen kehitysoppiaan kannattele, koska Galapagossaarten sirkkujen nokkien muuntelu selittyy paremmin epigeneettisillä mekanismeilla. Valtaojan kosmologia muistuttaa astrologiaa ja Hararin harhat edustavat hindulaisuuden aatemaailmaa. 

Uusdarvinismin sattumanvaraiset mutaatiot tappavat

Ne tuottavat luonnonvalinnalle vain ongelmia, sairauksia, syöpää ja lopuksi sukupuuton. Oppikirjojen biologian oppilauseelta puuttuukin mekanismi! Sitä ei kuitenkaan toitoteta oppituoleilta, koska tilalle ei ole onnistuttu kehittämään parempaa tarinaa ja Luojan mainitsemisesta seuraa potkut.

Tiedemiehet eivät tiedä mistä elämä ilmestyi

Mistä perimän koodi on kotoisin? Mistä koodiin ilmestyi informaatio? Miten ja miksi se ryhtyi monistamaan itseään? Uusia kysymyksiä syntyy nopeammin kuin vanhoihin saadaan kunnollisia, kokeellisen tieteen avulla varmistettuja vastauksia. Emme ehkä edes osaa kysyä oikeita kysymyksiä!

Maailman arvostetuin tiedejärjestö tarjoaa 10 miljoonaa dollaria elämän arvoituksen ratkaisijalle

Royal Societyn Evolution 2.0 Prize palkitsee ruhtinaallisesti tutkijan, joka selvittää, kuinka ”kemikaalit itsejärjestäytyisivät koodiksi”. Perry Marshall kertoo, mistä on kysymys: ”Kyseessä on perustavanlaatuisin tieteellinen kysymyksenasettelu, joka voidaan täsmällisesti määritellä. Läpimurto olisi samaa luokkaa kuin Einsteinin E=mc^2 tai transistorin keksiminen”. Tämä on kuitenkin vasta arvoituksen osaratkaisu, sillä koodiin täytyy myös kirjoittaa informaatio.

Informaation alkuperä on arvoitus

Ihmisjärki ilmoittaa, että informaatio tulee aina aineen ulkopuolelta. Sen alkuperä ilmoitetaan Raamatussa: ”Alussa oli Sana” (Joh.1:1). Tämä ilmoitus on järkevä ja kokeellinen tiede tukee sitä monestakin syystä.

Informaation rappeutuminen on ongelma

Kun soluihisi asennetut entsyymikoneet kopioivat perimääsi, 1 000 merkkiä sekunnissa, joka miljoonas koodimerkki kopioituu väärin. Soluihin tehdasasennetut ”skannerit ja korjauskoneet” korjaavat virheistä leijonanosan, mutta eivät aivan kaikkia, koska koneetkin rappeutuvat kopiointivirheistä johtuen. Ihmiskunnan perimään onkin Eedenin puutarhan tapahtumien jälkeen kertynyt jo yli 1 100 000 piilevää kopiointivirhettä ja ihmisen sukupuutto on tästä syystä hyvin lähellä.

Perimä rappeutuu myös siksi, että sen neljästä koodimerkistä kaksi katoaa muita nopeammin. Tämä johtunee vahvimmasta luonnon laista, lämpöopista. Syy voi olla se, että merkit G-C liittyvät toisiinsa kolmella vetysidoksella, mutta A-T kahdella. G-C:t katoavat koodista tasaisen tappavalla tahdilla.

Emme tiedä mitä elämä oikeastaan on

Emme myöskään tunne toimivaa mekanismia, joka tuottaisi ihmisen Darwinin ”lämpimässä lätäkössä kehittyneestä” alkusolusta. Siihen pitäisi "kehittyä" soluelimet ja tukiranka. Tämän jälkeen yksisoluisten pitäisi "kehittyä" monisoluisiksi. Kaikki välivaiheet ovat ratkaisemattomia ongelmia - tarjolla on vain olettamuksia. Emme tietenkään myöskään tiedä, milloin aine tuli tietoiseksi itsestään, siitä nyt puhumattakaan, että ymmärtäisimme, mitä tietoisuus on?

Eivät ongelmat näihin lopu

Ongelmat vain pahenevat kun siirrytään proteiinien rakennuspalikoihin. Kuka valitsi käytössä olevat aminohapot miljoonien myrkyllisten molekyylien joukosta? Ongelma liittyy tietysti intiimisti koodin valintaan ja tekee siitä vieläkin vaikeamman!

Miksi vain muutamat harvat molekyylit voivat ”elää”?

Salaisuus on niiden sivuketjujen rakenteessa. Proteiini on pitkä, kahdestakymmenestä eri aminohaposta laskostettu helminauha, joka lisäksi usein muotoillaan varta vasten suunniteltujen kaperonimuottien avulla. Tämä on taas uusi muna vai kana -ongelma, sillä kaperonitkin rakentuvat aminohapoista. Toimivat proteiinit ovat äärimmäisen harvinaisia, ja yhdenkin syntyminen ”noppaa heittämällä” on ”onnenpotku” joka onnistuu vasta, kun noppaa on heitetty 10^77 kertaa eli luvussa ykkösen perässä on 77 nollaa! Tästä syystä sattumanvaraiset mutaatiot + luonnonvalinta, joka on uusdarvinismin mekanismi, ei voi toimia! On täysin epätieteellistä väittää, että sattumanvaraiset mutaatiot tuottaisivat luonnonvalinnalle aineiston, mistä luomakunta rakentuisi päämäärättömästi! Kelpoisimman vai onnekkaimman selviytyminen?

Perimässämme on noin 20 000 geeniä, joista tuotetaan moninkertainen määrä proteiineja. Siksi DNA-tiedostoa, missä yksi koodimerkki voi osallistua jopa 20 tuotteen rakentamiseen, ei voi ”parantaa” sattumanvaraisilla kopiointivirheillä tai mutaatioilla, vaikka koulukirjasi niin väittää. Eliöiden muuntelu johtunee pääasiassa perimään ohjelmoiduista epigeneettisistä tapahtumista, jotka käynnistyvät muun muassa ympäristön tapahtumista johtuen. Kuivilla Galapagossaarilla on vahvanokkaisia sirkkuja, rehevillä ohutnokkaisia. DNA -koodi ei muutu, koska sen muuttaminen on vaarallista. Koodi on selvästi suunniteltu kestämään langennutta maailmaa, mutta vain joitakin vuosituhansia.

Ongelmat pahenevat edelleen

DNA ja proteiinit eivät pysty mihinkään ilman solun koneistoja ja kalvoja. Eihän yksinäinen USB tikkukaan tee mitään ilman tietokonetta. Solu on osoittautunut RNA-tietokoneeksi: Elämä paljastui RNA-tietokoneeksi. Mikään elämä ei myöskään toimi ilman älykkäästi suunniteltuja solukalvoja. Oppikirjojen ja median tiedetarinoiden "yksinkertaista elämää" ei todellisuudessa ole olemassa!

Vain älykäs suunnittelu voi selittää nerokkaan solukalvon

Jos insinööreille annettaisiin tehtäväksi rakentaa vedenpitävä kalvo, joka vuotaa, he juoksisivat karkuun. Tällainen on kuitenkin solussa oltava, sillä muuten elämä ei ole mahdollista. Kemian professori Marcos Eberlin on kirjoittanut aiheesta kirjan, jonka suomensimme juuri: Elämä kertoo nerokkaasta ennakoinnista ja viisaasta suunnittelusta (luominen.fi). Kolme nobelistia suosittelee Eberlinin kirjaa.

Yhä selvemmäksi käy, että Jumala on varannut itselleen yksinoikeuden luomiseen

Maailma on älykkäästi suunniteltu, toteaa Paavali: "Se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa" (Room.1:19, 20). Myös miehen ja naisen olemassaolo vahvistaa älykkään suunnittelun!

Mies ja nainen – Jumalan kuviksi luotu

Suvullisen lisääntymisen olemassaolo on kehitysopille ylittämätön kuilu. Evoluution kannattajat toteavat, että se ”auttaisi Darwinin teorian mukaista elossa pysymistä ’jollakin tavalla’”. Väite on kuitenkin varsin epäuskottava, sillä bakteerit jakautuvat 20 minuutin välein ja niillä on mittava pangenomi eli geenejä niillä voi pangenomissaan olla yhtä paljon kuin ihmisellä (Evoluutio ja biologinen informaatio, Datakirjat). Bakteerit ovatkin tämän planeetan kiistattomia valtiaita darvinistisesta näkökulmasta.

Suvullisen lisääntymisen mysteeri

Voidaan perustellusti kysyä, miksi se kehittyisi, koska suvuton on supernopea, jälkeläisiä on paljon, samoin muuntelumahdollisuuksia (pangenomi) ja haitalliset mutaatiot häviävät heti, eivätkä jää aiheuttamaan tasaisen tappavasti kertyvää, sukupuuttoon vievää piilevien mutaatioiden virhekatastrofia. Vaarallista lapsuutta ei myöskään ole eikä rajallista lisääntymisaikaa ja hedelmöittymisen ajankohtaa. Sukulaisavioliitot ovat suvullisen lisääntymisen suuri vaara, ja ihmisiltä ne kiellettiinkin juuri oikeaan aikaan, kun mutaatioita oli ehtinyt kertyä jo vaarallinen määrä (3.Moos.18:6).

Mihin miehiä tarvitaan?

Jos miehiä ei olisi, aikaa ei naisilta kuluisi hukkaan miesten metsästämiseen ja nainen synnyttäisi kaksinkertaisen määrän tyttölapsia, joilla olisi äidin geenit. Miehen kehittymistä on vaikea selittää darvinismin näkökulmasta. Evoluutio on itse asiassa täysin kykenemätön selittämään miesten olemassaoloa, ja vieläkin pahempaa on näköpiirissä miesten pään menoksi!

Hävittääkö evoluutio (!) miehet?

Siltä vahvasti näyttää. Miesten Y-kromosomi on katoamassa. Se on menettänyt 95% geeneistään. Y-kromosomi määrittää miessukupuolen, sillä se vastaa siittiöiden tuotannosta.

Biologia ei pysty harppaamaan miestä ja naista erottavan kuilun yli

"Sukupuolisiirtymistä" ei ole todisteita, on vain tarinoita. Sukupuolten "välimuotoja" ei ole fossiiliaineistossa. On vaikea edes kuvitella, kuinka toisiinsa sopivat sukuelimet kehittyisivät. "Yhteisevoluutio" on vain viisastelua. Jos jokin eliö lisääntyy sekä suvuttomasti että suvullisesti, tämä ei ole välimuoto, vaan tekee ongelmasta vieläkin pulmallisemman, sillä etu on suuri, ja silloin kaikkien eliöiden pitäisi pystyä samaan.

Elämän kannalta erilaiset lisääntymismuodot ovat välttämättömiä

Emme tulisi toimeen ilman viruksia, bakteereita, sieniä, kasveja ja eläinkuntaa. Elämme ”kaikki tai ei mitään” -planeetalla, missä jokainen tuote täytyy kierrättää. Jos bakteerit lisääntyisivät suvullisesti, luonto ajautuisi nopeasti kaaokseen, koska jätehuolto ei toimisi. Tämän on Luoja selvästi suunnitellut ja suvullisen lisääntymisen ”evoluutioteorian vastainen” olemassaolo vahvistaa asian. Uusdarvinistinen mekanismi ei valitsisi suvullista lisääntymistä ennen kuin se toimisi virheettömästi ja siksi syrjäyttäisi jakautumalla lisääntymisen.

Kukaan ei tiedä miten solun jakautuminen kehittyi

Mutta suvulliseen lisääntymiseen liittyvä vähennysjakautuminen on tätäkin pahempi päänsärky kehitysopin kannattajille. Sukusolujen muodostumiseen liittyvä tekijäinvaihto on selvästi suunniteltu tapahtuma, joka varmistaa, että kahta, aivan samanlaista lasta ei voi syntyä. (Identtiset kaksosetkaan eivät ole sataprosenttisesti samanlaisia). Miksi näin? Jumala tuntee jokaisen nimeltä!

Hedelmöittymistapahtuma kumoaa lopullisesti kertomukset kehitysopista

Siinä siittiö ja munasolu sulautuvat uudeksi, ainutkertaiseksi ihmiseksi. Kyseessä on hyvin monimutkainen tapahtuma, johon kymmenet eri tekijät vaikuttavat, eikä siitä ymmärretä suinkaan kaikkea. Abortissa ainutkertaisen ihmisen elämä estetään maan päällä, mutta tuskin taivaassa!

Siittiöt uivat 5 kilometriä!

Siittiöt todella uivat 3 000 kertaa mittaisensa matkan. Lähtöviivalla on jopa 200 000 000 siittiötä, mutta vain yksi miljoonasta kroolaa perille munanjohtimien yläpäässä sijaitsevaan ampullaan, missä ne ”ohjelmoidaan kuin risteilyohjukset” loppumatkaa varten. Nainen sekä auttaa tapahtumaa, mutta myös pyrkii samalla estämään huonojen siittiöiden etenemistä. Siittiöitä todella tarvitaan tällainen määrä, sillä vähempi ei riittäisi. Tämä myös selittää nopeasti näköpiirissä olevan ihmiskunnan sukupuuton, koska varsinkin läntisessä maailmassa miesten siittiöiden tuotanto on romahtamassa dramaattisesti. Jopa 20% pareista tarvitsee jo hedelmöityshoitoja.

Olet polskutellut vedessä elämäsi ensi kuukaudet

Istukka on toiminut teho-osastonasi 9 kuukautta huolehtien hapen ja ravinnon saannista sekä toiminut ”keinomunuaisena”. Verenkiertosi on ollut tavattoman monimutkaista ja siinä on tarvittu uusia väyliä ja nerokkaita rakenneratkaisuja, koska vesielämästä maaelämään on siirryttävä muutamassa minuutissa. On ällistyttävää, että sekä vauva että äiti yleensä selviävät synnytyksestä! Mahdollisia ongelman lähteitä on tavattoman paljon ja on todella perusteltua kysyä, miten ja miksi evoluutio olisi ”kehittänyt” näin tavattoman monimutkaisen ja häiriöalttiin tavan lisääntyä?

Miehen ja naisen mysteeri selviää Raamatusta

Paavali kertoo alkuperämme: ”Jumala on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta - Me olemme myös hänen sukuaan” (Apt. 17:26,28). Ja: ” Hän, joka pyhittää, ja ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Siksi hän ei häpeä kutsua heitä veljikseen” (Hepr.2:11). Tämä on pysäyttävä tosiasia. Kuulumme Jumalan perhekuntaan. Meidäthän on luotu Jumalan kuviksi!

Mutta mistä nainen ilmestyi?

Herra Jumala rakensi naisen siitä kylkiluusta, jonka oli ottanut miehestä” (2.Moos.2:22). Voiko tämä olla totta? – Ilman muuta! – Miksi? Vastaus on varsin järkeenkäypä: ”Koska naista ei saada aikaan uusdarvinistisella mekanismilla, Jumalan täytyi rakentaa hänet"!

Tässä maailmassa on vain miehiä ja naisia, mitään välimuotoja ei ole, eikä voi olla, koska miehet tuottavat siittiöitä ja naisilla on munasolut. On täysin järjenvastaista ja epätieteellistä puhua ”muunsukupuolisuudesta”! Jeesus sanoi: ”Luomakunnan alusta Jumala on luonut heidät mieheksi ja naiseksi” (Mark.10:6).

Eeva on kaiken elävän äiti (1.Moos.3:20)

Tämäkin on kirjaimellisesti totta! Periytyminen on solullista. Siittiöön verrattuna valtava munasolu sisältää elämän eväät. Eevan munasolut mahdollistivat ihmiskunnalle noin 6000 vuoden mittaisen elinajan tässä langenneessa maailmassa. Tämä johtuu siitä, että tyttövauvalla on munasarjoissaan munasolut valmiina, eivätkä ne tuota lisäkopioita itsestään kuin 28 munasolusukupolvea hänen elinaikanaan. Miehet sen sijaan tuottavat kymmeniä miljoonia siittiöitä joka päivä ja syntyvien lasten ongelmista jopa 80% onkin peräisin miehiltä.

Meidät erottaa äidistämme, Eevasta, vain melko vähäinen määrä munasolusukupolvia ja siksi olemme yhä täällä. Ihmiskunnan sukupuutto odottaa kuitenkin jo aivan nurkan takana. On tieteellisesti perusteltua todeta, että ihminen ei ole voinut olla täällä uusdarvinismin väittämää 300 000 vuotta, sillä tuona aikana olisimme kuolleet sukupuuttoon jo kymmeniä kertoja!

DNA:sta voidaan lukea maailman todellinen historia – ateistien ”luonnonhistoria” on myytti

DNA:sta selviää luomisen ajankohta (milloin DNA oli virheetön), lankeemukseen ajankohta (milloin DNA:n rappeutuminen käynnistyi), ihmisen sukuhistoria ja pian tapahtuva lunastus eli tämän maailmanajan loppu.

Juutalaiskristillinen maailmankäsitys perustuu kolmelle tosiasialle

Ei elämää ilman luomista.

Ei kuolemaa ilman lankeemusta

Ei iankaikkista elämää ilman lunastusta Kristuksessa

160 vuotta vanha darvinismi syntyi tarpeesta korvata Jumalan antama ilmoitus ihmisviisaudella. Nyt on tullut aika päivittää maailmankuva järjelliseen ajatteluun sopivaan versioon ja hylätä uusdarvinistiset alkuperätarinat epätieteellisinä.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.