Pekka Reinikainen

Pekka Reinikainen (244)

Pekka Reinikainen kommentoi blogissaan ajankohtaisia asioita.

Don Batten, CMI:n puhuja, kertoo seuraavassa, että yksi kysytyimmistä kysymyksistä esitelmäkiertueilla on: ”Kuinka voitte uskoa Raamatun ilmoittamaan historian aikatauluun ja samalla selittää kaukaisista tähdistä tulevan valon?”

Totalitarismi on poliittinen järjestelmä, jossa valtion valta ulottuu yhteiskunnan kaikille alueille. Siinä tavoitellaan suurta yhteiskunnallista muutosta, joka perustuu yhden aatteen diktatuuriin.

Tämä blogi perustuu osittain syöpälääkäri Kenneth Feuchtin analyysiin Dr John Westin kirjasta Darwin Day in America: How Politics and Culture Have Been Dehumanized in the Name of Science.

Evoluution kannattajien mukaan kaikki fossiilit ovat heidän teoriansa mukaisissa maakerrostumissa ja näin vahvistavat evoluution tapahtuneeksi tosiasiaksi.

Kiistattomat aukot,

joita kuitenkin on tai joita avautuu evoluution "todistavissa" fossiilisarjoissa, osoittaisivat kehitysuskovaisten mukaan vain sen, että emme varmuudella tiedä kyseisen eläimen olemassaolon ajankohtaa. Toisin sanoen, jos löydämme fossiilin ”100 miljoonaa vuotta” liian varhaisesta kivikerrostumasta, se tarkoittaa, että kyseinen eläin kehittyikin ”100 miljoonaa vuotta” luultua aikaisemmin.

Michael R. Egnor on New Yorkin valtionyliopiston neurokirurgian ja pediatrian professori. Blogini perustuu paljolti hänen pohdintaansa järjellisen ajattelun olemuksesta.

Ateistit väittävät, että uskon ja järjen välillä on ylitsepääsemätön kuilu, toisin sanoen ne ovat kaksi täysin vastakkaista asiaa. Tämä käy ilmi myös ateistisen evoluutiobiologi Jerry Coynen kirjasta Faith vs. Fact (Usko vastaan Tosiasia)Hänen mukaansa voimme joko uskoa, että jokin asia on totta tai sitten tosiasiat voivat vahvistaa jonkin asian todenperäisyyden. On kuitenkin valittava joko tai, sillä molemmat käsitykset eivät voi olla päteviä samanaikaisesti. Usko ja tieto ovat hänen mielestään toinen toisensa poissulkevia asioita. Tämä ei kuitenkaan ole totta.

Biokemisti Michael Behe esitti häikäilemättömästi vuonna 2007 evoluution kannalta kaikkein oleellisimman kysymyksen, jota yksikään biologi ei ollut perinpohjaisesti pohtinut sitten Darwinin vuonna 1859 julkaiseman kirjan jälkeen – mitä evoluutio todellisuudessa kykenee saamaan aikaan?

Haitalliset mutaatiot ovat yleisempiä kuin hyödylliset. Tätä tosiasiaa ei voida kiistää, koska perimässä geenit ovat päällekkäin ja yksi DNA:n koodiemäs voi osallistua, jopa 12-20 eri rakenteeseen tai toimintoon. Jos yksi niistä "paranee" mutaation ansiosta, kaikki eivät voi parantua, vaan vaikutus voi olla joko neutraali (kiitos DNA:han tehdasasennetun tiedon ylimäärän) tai mutaatio piilevänä ei heti vaikuta lisääntymiskykyyn, jolloin luonnonvalinta "ei näe" sitä ja se jää kerryttämään vähitellen sukupuuttoon vievää virhekatastrofia. Keightley P, Lynch M (2003) Toward a realistic model of mutations affecting fitness. Evolution 57:683–685; Barrett R, et al (2006) The distribution of beneficial mutation effects under strong selection. Genetics 174:2071–2079; Bataillon T (2000) Estimation of spontaneous genome-wide mutation rate parameters: whither beneficial mutations? Heredity 84:497–501.

Laitoin blogin ruotsinkielisille lukijoillemme. Ensin saarnani Petrusförsamlingin jumalanpalveluksessa ja sitten linkki nuorisotapahtuman esitykseen.

KÄRA GUDS SLÄKTNINGAR

Dagens evangelium är från Lukas 1:26-38. Ängeln Gabriels budskap till Maria:

 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria.

 Ängeln kom in till henne och sade: "Gläd dig, du som fått nåd! Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda.

 Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut."

Då sade Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade henne: "Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds Son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud."

Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.

Se luotiin Hänelle. Ihmisestä tehtiin Jumalan kuva, ja meille annettiin vapaa tahto. Ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi. Jeesus totesi: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ’loi heidät mieheksi ja naiseksi’” Kahta luomiskertomusta ei ole, sillä Jeesus viitasi yhtä aikaa Raamatun kahteen alkulukuun (Matt. 19:4). Ihminen ei kuitenkaan uskonut Jumalan Sanaan – eikä usko siihen nykyäänkään.

Mikä on elämän tarkoitus?

Tämä on maailmassa eniten kysytty kysymys. Aika ajoin viisailta ja kirkonmiehiltä kysytään vastauksia. Heidän vastauksensa ovat toinen toistaan tyhjempiä. Kysyin elämän tarkoitusta, jo vuosia sitten, minua 40 vuotta vanhemmalta uskovalta, kansakoulun käyneeltä naiselta. Hän vastasi: ”Elämän tarkoitus on tulla tuntemaan Jeesus”. Vuosia myöhemmin olin hänen kuolinvuoteensa äärellä. Hän oli jo tajuton ja liikuntakyvytön. Huone oli hämärä. Yhtäkkiä se kirkastui, nainen nousi puoliksi istumaan. Vanhuksen kasvot loistivat ja silmät olivat peilikirkkaat, kasvot ikään kuin nuortuivat. Hän katsoi minusta ohi ja hymyili, ikään kuin olisi kohdannut tutun henkilön. Sekunnin kuluttua kaikki oli ohi ja sängyllä makasi kuihtunut vanhus. Myös vainotut kristityt tietävät elämän tarkoituksen. Katsoin ohjelman Iranin maanalaisista seurakunnista. Iranissa et koskaan voi tietää, oletko vielä huomenna hengissä. Seurakunnan pastori totesi rauhallisesti, ”jos kuolen, on se sama kuin siirtyisin viereiseen huoneeseen”.

Jumala loi veden. "Vesien kerääntymispaikan hän nimitti mereksi" (1.Moos.1:10).

Vesi on ihmeellinen aine

Vettä on kaikkialla maailmankaikkeudessa. Sen alkuperä on arvoitus evolutionisteille. Veden erityisominaisuudet mahdollistavat elämän: Veden ihmeet

Sivu 6 / 18