Pekka Reinikainen

Pekka Reinikainen (244)

Pekka Reinikainen kommentoi blogissaan ajankohtaisia asioita.

”Ihmiset, jotka väittävät olevansa ’tieteen puolella’, eivät ymmärrä, että tiede ei ole oppilausekokoelma totuuksia, vaan tutkimusohjelma”, proteiinitutkija Douglas Axe on todennut. Tieteellinen konsensus on pelkkä enemmistön tämänhetkinen mielipidekokoelma. Se ei ole lopullinen totuus. Historia on vakuuttavasti osoittanut, että konsensus kaatuu kun ymmärrys lisääntyy. Tässä ei ole mitään pelättävää niin kauan, kun tieteen teko ei politisoidu, tiedemiehet pysyvät nöyrinä luomakunnan ihmeellisyyden edessä ja kaikkia teorioita saa rajoituksetta kritisoida.

”Alkusolu” ei voi muuttua monisoluiseksi eliöksi

Jokainen itselleen rehellinen biofysiikkaa ja -kemiaa opiskellut tietää, miksi aine ei herää henkiin. Näennäistieteellinen tarina alkusolusta on sepitetty lohduttamaan niitä onnettomia ihmisiä, jotka eivät halua uskoa Luojaan.

Arkkiateisti Richard Dawkins totesi taannoin, että evoluutioteoria tarjosi tieteellisen perustan ateismille.

Dinosaurukset ateismin mannekiineina

Ihmiset on tehokkaasti aivopesty uskomaan, että ne ilmestyivät maapallolle 230 miljoonaa vuotta sitten ja kuolivat pois 65 miljoonaa vuotta sitten. Nyt näistä liskoista on kuitenkin tullut luomisen ja vedenpaisumuksen todistajia.

Evoluutiolla ja tekoälyllä on sama periaatteellinen ongelma

Sitä voi kuvata kirjainpelillä, missä sana muutetaan toiseksi kirjainta kerrallaan muuttamalla.

Pennsylvanian yliopiston Wistar -instituutissa pidettiin vuonna 1966 ainutlaatuinen kokous, jossa käsiteltiin uusdarvinismin matemaattisia haasteita. Matemaatikot ja insinöörit toivat esiin perustavaa laatua olevia ongelmia, joita olivat evoluutioteoriassa todenneet. Matemaatikko Marcel-Paul Schutzenberger (1920–1996), Noam Chomskyn (1928–) läheinen työtoveri kielen ja tietokoneiden tutkimuksessa, osoitti, että evoluution edellyttämät DNA:n mutaatiot tuottavat hyvin yksinkertaista kieltä. Eliöt ja niiden elinympäristö muodostavat hyvin monimutkaisen järjestelmän, jossa keskinäiset vuorovaikutukset ulottuvat pitkälle. Schutzenbergerin mukaan mutaatiot eivät pysty tuottamaan äärimmäisen monimutkaisia uusia eliöitä luonnonvalinnan avulla maailmaan, jossa on näin paljon vuorovaikutuksia.

Elämän älykäs suunnittelu ällistyttää, ihastuttaa ja on huippuviihdettä

Ällistyttävän nerokas suunnittelu tulvii tauotta tietoisuuteemme tieteellisen tutkimuksen tuloksista. Seuraavassa tuoreita esimerkkejä.

Luonnossa oleva suunnittelu ylittää ihmisten kyvyt

Luonnossa havaittavan suunnittelun tutkimusta kutsutaan biomimetiikaksi. Insinöörit ponnistelevat ymmärtääkseen ja matkiakseen sitä. Uusia esimerkkejä tästä mykistävän nerokkaasta suunnittelusta tulvii yliopistoista ja tutkimuslaitoksista lähes päivittäin.

Suomeen on tulossa translaki

Nuoret saisivat itse päättää, haluavatko olla miehiä, naisia vai jotakin muuta. Tähän liittyen henkilötunnuksesta poistettaisiin viite ikään ja sukupuoleen. Tieteenteko on saanut sateenkaaren värit. Seksuaalipoliittiset toimijat väittävät, että sukupuolensa voisi valita vapaasti. Puhutaan sukupuolten moninaisuudesta "tieteellisenä tutkimustuloksena". 

Pelkkä ajatuskin osoittautuu älyvapaaksi

Filosofi Roger Scruton (1944–2020) määritteli aivotutkimuksen valtavaksi kokoelmaksi vastauksia kysymyksiin, joita emme muista.

Roska-DNA käsitteen romuttanut ENCODE-tutkimus

on paljastanut lisää perimään varastoitua informaatiota. ”Roska-DNA” oli eräs tieteen suurimmista harha-askelista. Sitä yritetään nyt, totuuden paljastuttua, vaieta kuoliaaksi muun muassa ottamalla käyttöön hämäävä uudissana ”tilke-DNA”.

Solujen ja eliöiden korjausmekanismit kertovat suunnittelusta

ja poissulkevat evoluution. Vauriot on korjattava, jotta elämä voi jatkua säädetyn pituisen ajan. Tämä edellyttää käyttöohjetta ja työkalupakkia, joilla vaurioituneet rakenteet ja laitteet voidaan korjata. Evoluutio havaitsee vain käsillä olevaan tilanteen, eikä välitä vielä kokemattomista tulevaisuuden haasteista. Elämää ylläpitäviä rakenteita pitää korjata. Mitä herkempi rakenne, sen hienompaa kellosepäntyötä tarvitaan. Elämä ei voi jatkua ilman tehdasasennettuja korjausmekanismeja. Tuore tieteellinen tutkimus on paljastanut eräiden korjausmekanismien hämmästyttävän monimutkaisuuden.

Sivu 10 / 18