Pekka Reinikainen

Pekka Reinikainen (244)

Pekka Reinikainen kommentoi blogissaan ajankohtaisia asioita.

Kasvinjalostus, missä tavoitellaan edullisia sopeutumia ja pyritään lisäämään tuottoa ja kasvien elinkelpoisuutta jossakin tietyssä ympäristössä, johtaa yleensä kasvien perimän köyhtymiseen. Tätä tapahtuu myös silloin, kun sattumanvaraiset mutaatiot mahdollistavat kelpoisimman eloon jäämisen luonnonolojen muuttuessa. Tätä pidetään uusdarvinistisen evoluution mekanismina.

Tieteellinen tosiasia on, että solu ei rakenna itse itseään luonnonlakien avulla. Fysiikan ja kemian ei ole koskaan todettu tuottavan siihen tarvittavaa informaatiota.

Kuinka unelmien alkusolu tuottaisi kehon ilman piirustuksia?

Ilman rakennuspiirustuksia tuloksena olisi suunnaton solumöykky, joka leviäisi pelkäksi pannukakuksi. Evolutionistit puhuvat kehon ”arkkitehtuurista”, mutta kieltävät piirustusten olemassaolon. Miksi ja kuinka yksisoluiset eliöt ”kehittyisivät” monisoluisiksi on yhä täysin hämärän peitossa.

Elämä rakentuu hiilen varaan

Sitä on myös timanteissa ja lyijykynissä. Hiili (C-12) painaa 12 kertaa enemmän kuin vety, mutta joka sadas hiiliatomi (C-13) on 13 kertaa vetyatomia raskaampi ja yksi tuhannesta miljardista (C-14) painaa 14 kertaa enemmän. Jälkimmäisiä kutsutaan isotoopeiksi ja C-14:ta radiohiileksi, koska se hajoaa vähitellen eli on radioaktiivista.

Kulunutta aikaa pyritään arvioimaan mittaamalla hajonneen radiohiilen määrää. Monet maallikot luulevat, että näin mitattaisiin myös vuosimiljardeja. Asiantuntijat tietävät, että se ei ole mahdollista, sillä puolet näytteen radiohiilestä hajoaa 5 730 vuodessa. Kun 11 460 vuotta on kulunut, radiohiilestä on jäljellä vain neljäsosa ja 57 300 vuoden kuluttua sitä on alle tuhannesosa alkuperäisestä määrästä. Maapallon kokoisesta radiohiilimöykystä ei olisi atomiakaan C-14:ta jäljellä miljoonan vuoden kuluttua.

ATEISMI JA TEISMI

Uskonvaraisia käsityksiä maailmasta on lopulta vain kaksi. Molemmilla niistä on alku ja loppu. Niiden välillä vallitsee sovittamaton ristiriita, sillä ei ole mahdollista ratsastaa yhtä aikaa kahteen vastakkaiseen suuntaan laukkaavalla hevosella. Vain toinen vie perille.

Ateistit ovat kaapanneet tieteen uskontonsa perustaksi. Teistit uskovat Jumalan ilmoitukseen.

Vuonna 2006 ennustettiin, että keinotekoista elämää luodaan 10 vuoden kuluttua

Evolutionisti Peter Ward väitti tämän toteutuvan, koska Harvardin yliopisto sijoitti tuolloin elämän synnyn tutkimukseen 100 miljoonaa dollaria. Vuonna 2016 fyysikko Lawrence Krauss ennusti, että ongelman ratkaisu on hyvin lähellä ja kemiallisen evoluution mekanismi saadaan tuota pikaa selville.

Matti Leisolan julkaisematon mielipidekirjoitus

Emeritusprofessori Matti Leisola lähetti 28.1 oheisen kirjoituksen Helsingin Sanomiin. Julkaisen sen hänen luvallaan:

"Jokaiseen kulttuuriin ja historian ajanjaksoon on kuulunut hyväksyttyjä ja ”mahdottomia” asioita. Esimerkiksi avoliitot, aviorikos, abortti ja homoliitot olivat nuoruudessani 'mahdottomia'. Moniavioisuus, eutanasia, huumeet, vammaisten surmaaminen, pedofilia ja eläimiin sekaantuminen ovat edelleenkin 'mahdottomien' listalla.

Luonnontieteiden opetuksen lähtökohta on suunnittelun olemassaolon kieltäminen. Tämä on surkuhupaisaa, koska suunnittelun osoittava todistusaineisto on kiistatonta. Aineisto ei ole ”uskonnollista” vaan matemaattisella tarkkuudella tieteellistä. Luonnonvakioiden hienosäätö, maapallon ainutlaatuisuus, solun itsestään syntymisen mahdottomuus, ”alkusolusta Aadamiksi” - evoluutiomekanismin puuttuminen, DNA – kielen tuntematon alkuperä, sen sisältämä informaatio ja tämän tiedon väistämätön rappeutuminen, monisoluisten eliöiden ja suvullisen lisääntymisen olemassaolo, fossiilien pehmytkudokset, niiden sisältämä ”nuorta hiiltä” osoittava C-14 isotooppi, ihmisen ja simpanssin Y-kromosomien 30% ero ja ihmisen ylivertaiset ominaisuudet jne. todistavat kaikki - sekä suunnittelun että Raamatun mukaisen tapahtumien aikataulun.

Kristittyjen pitää lopettaa perääntyminen ja valloittaa johtoasema ajatusten areenalla!

Valtamedia on onnistunut tekemään kristityistä oppeihinsa tarrautuvia toisen luokan kansalaisia. Totuus on kuitenkin täysin päinvastainen ja on tullut aika sanoa se selkokielellä.

Paavali ei epäröinyt haastaa aikansa suuria filosofeja Areiopagilla. Hän oli muiden apostolien tavoin rakkaudellinen ja nöyrä, mutta ei arkaillut (Room.1:16, Ap.t.4:13,31). Apostolien perustamat seurakunnat käynnistivät länsimaista kulttuuria perinpohjaisesti mullistaneen muutoksen. Toki ylä- ja alamäkiä on ollut, mutta oppi on pysynyt ennallaan aivan meidän päiviimme asti. Ranskan vallankumous, Darwinin opit ja tieteisuskovaisuus eivät sitä tuhonneet.

Nyt akateeminen maailma on ryhtynyt kuorossa väheksymään kristittyjä, jotka pitävät Raamattua ohjenuorana, korostavat ristiä ja sovitustyötä, evankeliumin esillä pitämistä ja levittämistä, henkilökohtaista kääntymystä ja ”uudelleen syntymistä”. Tässä ei ole mitään uutta, sillä samoin tekivät stoalaiset ja epikurolaiset Paavalin päivinä. Raamattu on tähän asti toiminut alasimena, joka on kestänyt vieraiden vasaroiden iskut.

Tiedemiehet ovat vuosikymmenien ajan yrittäneet selittää suurelle yleisölle, kuinka kemia ja fysiikka olisivat rakentaneet koodin eliöiden perimään. Tässä ei ole onnistuttu. Selitysyritykset ovat, aivan päinvastoin, osoittaneet tieteellisesti, miksi elämää ei voi syntyä itsestään. Alkusynnyn mahdottomuuden osoitti jo Louis Pasteur.

Tämän kiusallisen ongelman ratkaisijalle tarjolla olevaa miljoonan dollarin palkintoa ei kukaan ole käynyt noutamassa. Selitysyrityksiä on toki runsaasti, mutta ne ontuvat, koska oleellisin ongelma on, mistä koodiin tuli informaatio? Jokainen itselleen rehellinen biokemisti tietää kyllä aivan hyvin, että elämää ei synny spontaanisti. Tätä ei kuitenkaan tunnusteta, koska tämä merkitsisi ateismin ja sen kulmakiven, darvinismin kaatumista.

Koronavirukset ovat osa luontoa

Jos viruksia ei olisi, mikään luomakunnassa ei toimisi! Koronavirustyypeistä 7 voi tarttua ihmiseen. Niistä 4 aiheuttaa tavallisia nuhakuumeita ja todennäköisesti jokainen meistä on sairastanut sellaisen. Kotonaviruksista 3 aiheuttaa vakavan taudin. Vuonna 2003 riehunut SARS tappoi keuhkokuumeeseen 10% sairastuneista, mutta se tukahdutettiin onnistuneesti. Arabimaissa esiintyy paikallisia MERS tautitapauksia. Nykyinen COVID-19 voi koitua kohtalokkaaksi 5 prosentille riskiryhmiin kuuluvista.