Pekka Reinikainen

Pekka Reinikainen (244)

Pekka Reinikainen kommentoi blogissaan ajankohtaisia asioita.

Roska-DNA oli eräs darvinismin tärkeimmistä avaintodisteista vielä runsas vuosikymmen sitten. Miljoonien evoluutiovuosien aikana kopiointivirheitä olisi kertynyt eläinten perimiin niin paljon, että esimerkiksi ihmisen perimästä enää vain 2 % tuotti proteiineja ja loppu olisi pelkkää matkan varrella kertynyttä ”roskaa”. Perimän tietosanakirja avautuu

Luonto on täynnä eri tavoin syntyvää väriloistoa, säihkettä ja kauneutta

Väriloisto luonnossa on ylenpalttisen runsasta. Mitä enemmän sitä on tutkittu, sitä hienostuneemmaksi ja monimutkaisemmaksi luonnon luksussuunnittelu on osoittautunut. Luksussuunnittelun selittäminen on aina ollut kova pähkinä darvinisteille.

Pinnallisesti yksinkertaiselta näyttävä värien kirjo on osoittautunut hyvin haasteelliseksi ymmärtää. Miksi jopa helmetkin hohtavat? Miten perhoset, mutta myös monet linnut, sudenkorennot ja kuoriaiset saavat aikaan säihkyvän, sinisenä, vihreänä tai kultaisena välkkyvän loistonsa?

Ateistit julistavat olevansa älykkäitä ja järkeviä, tieteeseen luottavia valistuneita ihmisiä. He pitävät uskovia tiedettä vastustavina ja takaperoisina, taikauskoisina hölmöinä. Tiedotusvälineiden evoluutioteollisuus takoo miljoonia kehitysoppikertomuksillaan, ja viihdeohjelmat, kuten myös liberaaliteologit, pilailevat Raamattunsa todesta ottavien kustannuksella.

Tekniikan tohtori Jim Mason kertoo, kuinka hän lopulta vakuuttui Raamatussa ilmoitetusta luomistapahtumasta. Hän kertoo lapsena käyneensä kirkossa säännöllisesti ja tutustuneensa kaikkiin ihmeellisiin, Raamatussa ilmoitettuihin historiallisiin tapahtumiin, kuten kuusipäiväiseen luomisviikkoon, Eedenin puutarhaan, Aadamiin ja Eevaan, käärmeeseen, vedenpaisumukseen jne. "En kuitenkaan kuullut evankeliumin ilosanomaa". Kun koulun päättyessä oli tapana liittyä kirkon jäseneksi, tämä perinne vaikutti vain mukaan menemiseltä sosiaaliseen yhteisöön. "En liittynyt, koska olin menossa toisessa kaupungissa sijaitsevaan yliopistoon".

Kumpi on pahempi - väärän opetuksen arvostelu vai väärä opetus?

Teistisillä evolutionisteilla on tapana toistella, että kreationistit kumoavat kritiikillään kirkon uskottavuuden. Heistä uskottavampaa on opettaa, että Kaikkivaltias kyhäsi kuvansa kokoon alkuräjähdyksen kaasuista käyttäen siihen 13,8 vuosimiljardia.

Lämpöoppi on luja ja lahjomaton luonnon laki. Sen toisen pääsäännön mukaan entropia lisääntyy maailmassa. Tämä tarkoittaa, että kaikki ajautuu vähitellen järjestyksestä kaaokseen.

Maailmassa on kuitenkin yhä paljon järjestystä

”Tuhannen taalan kysymys” onkin, mistä tämä järjestys on peräisin? Ateistit ja teistiset evolutionistit uskovat, että suurin kuviteltavissa oleva ”räjähdys”, Big Bang, synnytti järjestäytyneen maailmankaikkeuden! Kaikki olisi rakentunut vain aineen ja energian avulla, itsestään ilman älyä. Teistisillä evolutionisteilla ”puuhamiehenä” on lisäksi ”jumala”, joka olisi kyhännyt ihmisen kokoon ”räjähdyksen” vetykaasusta, käyttäen tähän, lämpöopin toisen pääsäännön vastaiseen, askarteluun 13 800 miljoonaa vuotta.

Piispat kirjoittavat 26.10.2021 julkaisemassaan raamatunlukuoppaassa:

"Maailmankaikkeuden synnyn selittämisessä tai muiden luonnontieteen alaan kuuluvien asioiden valaisemiseksi Raamattu ei tarjoa tieteelle vaihtoehtoa – eikä tiede Raamatulle. Kumpikin lähestyy samoja asioita omista lähtökohdistaan. Tiede tutkii inhimillisen järjen avulla sitä, mihin sen alati kehittyvät menetelmät kulloinkin yltävät. Raamattu puolestaan kuvaa Jumalaa, hänen tahtoaan ja tekojaan sekä ihmisen asemaa suhteessa häneen silloinkin, kun siinä puhutaan maailmasta. Niinpä esimerkiksi Raamatun monet luomiskertomukset ovat viestittäneet varhaisille juutalaisille ja kristityille aivan eri asioita kuin nykyajan kreationisteille. Luomiskertomukset kuvaavat Jumalaa, joka on yksi ainoa, joka luo maailman hyväksi, joka lepää seitsemäntenä päivänä ja joka luo maailman Viisautensa avulla. Luomiskertomukset kutsuvat ihmistä antamaan kunnian Jumalalle ja liittämään oman elämänsä hänen työhönsä arjen ja pyhän vuorottelussa."

Dr Jeffrey P. Tomkins kirjoittaa Acts and Facts -lehden syyskuun 2021 numerossa kuinka evolutionistien liitukausi (alkoi heidän mukaansa noin 144 ja päättyi 66 miljoonaa vuotta sitten) on pysynyt ratkaisemattomana ongelmana heille. Tämä johtuu siitä, että monet liitukautta varhaisemmat elämän muodot ovat hautautuneet väitetyn liitukauden lopun massasukupuuton kerrostumiin.

Tämän lisäksi, liitukaudella ilmestyy ihmeenomaisesti monia ainutlaatuisia kasveja ja eläimiä ilman mitään viitteitä esi-isistä. Liitukauden fossiilien arvoituksellinen kokoelma, jota ei ole onnistuttu selittämään liittyy heidän Pangaeansa (evolutionistien yhtenäinen jättiläismanner 300–180 miljoonaa vuotta sitten) hajoamisen päätösvaiheisiin. Tämä ainutlaatuinen, rajussa mannerlaattojen luonnonmullistuksessa hautautuneen fossiilisekamelskan arvoitus kuitenkin ratkeaa, kun ymmärretään kuinka ekologiset elinalueet hautautuivat vedenpaisumukseen liittyneessä nopeassa mannerlaattojen liikkeessä, yksi toisensa jälkeen.

Matemaattinen mallinnus vahvistaa, että iät eivät ole keksittyjä

Ihmisten eliniän hämmästyttävän nopeaa vähenemistä vedenpaisumuksen jälkeen on paljon tutkittu. Yleensä on keskitytty vain Aadamista Aabrahamin isään ulottuvaan ajanjaksoon; 1. Mooseksen kirjan 5. luvusta 11. lukuun. Vanhan testamentin yksityiskohtainen tarkastelu mahdollistaa kuitenkin useiden lisäsukupolvien mukaan ottamisen, kirjoittaa tutkija Robert Carter. Lisäsukupolvien huomioiminen tukee 1. Mooseksen kirjan historiallista kertomusta ja vahvistaa, että siellä ilmoitetut eliniät eivät ole vain jonkun muinaisen kirjoittajan päähänpisto.

Suunnittelu paljastuu

kun insinööri tarkastelee elävien olentojen rakennetta ja toimintaa. Nerokas suunnittelu tulee ilmeiseksi, kun biokemisti havaitsee elämän atomien ja molekyylien järjestyksen, jota alkuliemi ei voi aikaansaada. Insinööritieteen ja biokemian lainalaisuudet vahvistavat, että eläimet on rakennettu noin 6 000 vuotta sitten. Alun perin virheettömiin tuotteisiin kertyneiden vaurioiden määrä ilmoittaa tarkan aikataulun.

Sivu 7 / 18