Pekka Reinikainen

Pekka Reinikainen (242)

Pekka Reinikainen kommentoi blogissaan ajankohtaisia asioita.

Solu on paljon monimutkaisempi kuin tietokone tai tuotantolaitos

Raamatussa todetaan, kuinka "Sana tuli lihaksi". Sana on Jeesus, joka loi maailman. Jumala luo Sanallaan. Kyseessä ei ole liberaaliteologien "jumala", joka "luo" ihmisen pyörittämällä evoluutiorulettia 4 000 miljoonan vuoden ajan! Tällainen ajatus sattumaa käyttävästä ja epäkelpoja hylkäävästä "jumalasta" ja monien seurakuntien markkinoimasta "teistisestä evoluutiosta" on ristiriitainen käsitehirviö! Se karkottaa nuoret sellaisista seurakunnista, jotka eivät usko Jumalan meille Raamatussa antamaan ilmoitukseen miehen ja naisen luomisesta ja syntiinlankeemuksesta. Nykyiseen maailmanaikaan mukautunut, uusdarvinismiin uskova kirkko ei kiinnosta vilpitöntä Totuuden etsijää.

Astrobiologit ovat huomanneet, että eliömaailma rakentuu informaation varaan

David Coppedge kirjoittaa Evolution News -julkaisussa ja viittaa PLOS biology -lehden artikkeliin: An Estimate of the Total DNA in the Biosphere

Solut tuottavat itsestään kopioita. Niiden kahdentumisen mekanismin alkuperä on arvoitus, joka on "tieteellisen menetelmän" selitysvoiman ulottumattomissa. Mistä jakautumistoiminto ehtisi ilmestyä pienen lämpimän lätäkön oletettuun alkusoluun, jonka odotettavissa oleva elinaika on vain muutamia vuorokausia? Kopiointi on hyvin monimutkainen, molekyylikoneista rakentuva järjestelmä. Kaikilla koneilla on tarkoin määrätty tehtävä. DNA -koodia kopioidaan jopa 1 000 emästä sekunnissa, yksi emäs kerrallaan. Emäksiä on neljä, A, T, G, ja C ja niiden muodostamaan 3 500 miljoonan emäksen ketjuun on tallennettu ihmisen DNA -koodi eli solujen "rauta".

Kouluissa ei saa opettaa, että miehen ja naisen luominen on totta. Siitäkään huolimatta, että kukaan ei osaa tieteellisellä menetelmällä osoittaa, mikä valintaetu kehittäisi ihmiset. Sen sijaan luonnontieteiden tunneilla saa opettaa tosiasiana, että aine on nyhjäisty tyhjästä. Ja biologian tunnilla, että olet peräisin pieneen lämpimään lätäkköön tulivuorenpurkauksessa syntyneistä rakennuspalikoista.
Lukion biologian kirja Biomi 1 - Elämä ja evoluutio (Otava 2021) valistaa nuorisoa, että Millerin koeputkikokeessa synnytettiin kaikki elämän proteiinien rakennuspalikat eli aminohapot, jotka sitten sattumalta järjestäytyivät sinuksi.
Kirurgi Mikko Tuuliranta arvioi opetushallituksen hyväksymässä oppikirjassa esitettyjä väitteitä tuoreessa Luominen -lehdessä (no 52). Hän toteaa, että "kun tällaisista kokeista kirjoitetaan, koskaan ei kerrota, että nämä aminohapot syntyvät aina myrkyllisinä".

Tunnustuksellisen uskonnon opettaminen on kitketty huolellisesti pois kaikesta opetuksesta – mutta koskeeko tämä kaikkia uskontoja?

Nykyvanhemmat valittavat välittömästi, jos heidän lapsiaan on "saastutettu" rukouksella tai virrellä. Ainoa sallittu uskonto on opetus itsestään ilmestyneestä maailmasta, jolla ei ole mitään tarkoitusta. Tätä pidetään yhtä itsestään selvänä kuin painovoiman olemassaoloa, ja opetetaan lopullisena tieteellisenä totuutena, jota ei ole lupa asettaa kyseenalaiseksi. Tämä on voimassa päiväkodista lähtien.

Tätä pohtii Eric Hedin Evolution News - lehdessä. Monet määrittelevät elämän kopioitumiseksi, aineenvaihdunnaksi, vuorovaikutukseksi ympäristön kanssa tai jopa tietojenkäsittelyksi.

Michael Egnor pohtii asiaa Evolution News -lehdessä. Ihmiset ajattelevat, että yleinen aivotutkijoiden käsitys muistoistamme, pelkkinä aivoihin varastoituina molekyylikasoina on totta. Käsitys ei ole vain väärä, vaan se on järjetön!

Muisto edustaa tallennettua tietoa, jota ei unohdeta. Muistot ovat psyykkeeseen liittyviä asioita, ne eivät ole aineesta koostuvia asioita. Muistoja ei voi tallentaa aivoihin samaan tapaan kuin haaveita tai unelmia povitaskuun. Väite, jonka mukaan muistoja voisi varastoida, aivoihin tai vaikkapa "sydämeen", on täysin järjetön. Kyseessä on vain kätevä kielikuva, mutta väite ei edusta tieteellistä kuvausta mielen ja aivojen välisestä suhteesta.

Muistojen säilyminen edellyttää luonnollisesti aivojen normaalia toimintaa. Tietoa on voitava vastaanottaa ja pitää muistissa. Suuri aivoalueiden poistokaan ei aina pyyhi muistoja pois. Tämän ei pitäisi yllättää, sillä psykologisia kokemuksia tuskin voi poistaa kirurgin veitsellä.

Teistinen evoluutio, jonka mukaan Jumala olisi luonut evoluution avulla, hallitsee lähes kaikkia kristillisiä seurakuntia. Se tuhoaa Raamatun arvovallan sataprosenttisesti. Mikä pahempaa, se mitätöi myös evankeliumin.

Ateismin tehokkain levittäjä

Teistinen evoluutio on ateistien tehokkain ase. Yhdistettynä seurakunnissa vallitsevaan liberaaliteologiaan, tuho on täydellinen. Tämä näkyy läntisen maailman kirkkojen nopeana kuihtumisena.

Päiväkorentoa pidetään elämän lyhyyden symbolina

Sen toukka elää munasta kuoriuduttuaan vedessä jopa 4 vuotta. Toukkavaiheessa se tekee osittaisen muodonvaihdoksen jopa 35 kertaa. Lopulta toukka halkaisee suojakuorensa, esiaikuinen ponnistelee aukosta ulos ja ui sukelluspuvussa veden pinnalle. Se täyttää siipensä nesteellä hydraulisesti ja pääsee sen jälkeen lentoon. Tämä lentokykyinen esiaikuinen eli subimago on ainutlaatuinen vaihe vedessä elävän toukan ja lyhytikäisen aikuisen välissä. Tämä vaihe kestää vain muutamia tunteja. Esiaikuinen eroaa aikuisesta sameiden siipiensä ja haaleiden värien perusteella. Lentovaiheita on näin poikkeuksellisesti kaksi. Esiaikuinen jättää vesitiiviin sukelluspukunsa, joka jää usein roikkumaan rantakasvien pinnalle.

Maratoonari voi juosta itsensä helposti hengiltä. Avantoon pudonnut on pian kuolonkankea. Korkea kuume voi aiheuttaa sekavuustilan. Ihmisen lämpöä säädellään automaattisesti hyvin tarkoissa rajoissa, varsin monimutkaisilla mekanismeilla.

Korkea verenpaine voi aiheuttaa aivoverenvuodon, liian matala pyörtymisen. Mistä johtuu sen pysyminen elämän alueella? Päällekkäisiä mekanismeja on paljon.

Sivu 1 / 18