101 todistetta nuoren maan puolesta kumottu?

23.03.2012 - Ihmettelijä

http://rationalwiki.org/wiki/101_evidences_for_a_young_age_of_the_earth_and_the_universe
Hyvinkin kattava lista, jossa on kumottu aika monta tavallisinta kreationismin väitettä maailmankaikkeuden ja maapallon iästä. Siinäpä vastaanottajalle lukemista. Varsinaista kysymystä ei ollut, tuo kys. artikkeli vain tiivistää aika hyvään pakettiin mikä tässä koko hommassa on vikana. Hyvää jatkoa!

Vastaus:

02.05.2014

Kiitos kysymyksestäsi.

Olemme saaneet mainitsemasi linkin aiemminkin, vuonna 2010, mutta kroonisesta aikapulasta johtuen emme ole ehtineet vastata siihen – tai moneen muuhunkaan – kysymykseen. Tälläkään kertaa emme ehdi käsitellä koko listaa. Mutta otamme muutamia esimerkkejä, jotta lukijat voivat itse päätellä, kuinka luotettava RationalWikin artikkeli on. 

Mainitsemasi artikkeli ilmoittaa olevansa vastine CMI:n1 sivustolla vuonna 2009 julkaistuun Dr. Don Battenin2 artikkeliin "101 todistetta maapallon ja maailmankaikkeuden nuoresta iästä".3

Kohdassa 1 Batten esittää argumentin jopa 425 miljoonaa vuotta vanhoista bakteereista löytyneestä DNA:sta. RationalWiki vastaa tähän ensin viittaamalla aiempiin löytöihin, joiden on arvioitu johtuneen näytteiden saastumisesta. Battenin viittaamassa artikkelissa4 kuitenkin erityisesti korostetaan, että kyseisessä tutkimuksessa näytteiden puhtaana pysymisestä on huolehdittu erityisen tarkasti. 

Tämän jälkeen RationalWikissä argumentoidaan, että DNA voi nykyään yleisen käsityksen mukaan säilyä noin miljoona vuotta ja argumentoi, että näin DNA voi säilyä pidempäänkin kuin 6000 vuotta, eikä tarjoa perustelua nuoren maan kreationismin puolesta. Näin ollen ainoa ristiriita muodostuu Battenin väitteen "DNA voi säilyä vain joitakin tuhansia vuosia", ja RationalWikin väitteen, että DNA voi säilyä miljoona vuotta, välille. Battenin viittaamassa artikkelissa kuitenkin todetaan, ettei DNA voi säilyä ihanteellisissakaan olosuhteissa miljoonia vuosia. Näin ollen RationalWikin kirjoittajat vastaavat kuitenkin tässä kohdin ohi todellisen argumentin, jonka mukaan 425 miljoonaa vuotta vanhoista bakteereista löydetty DNA kyseenalaistaa miljoonia vuosia antavat ajoitusmenetelmät. 

Kohdassa 3 Batten viittaa John Sanfordin kirjaan Genetic Entropy & The Mystery of the Genome, jonka mukaan eliöiden DNA rappeutuu niin voimakkaasti, etteivät miljoonien vuosien iät ole mahdollisia. RationalWikin mukaan kuitenkin ihmisen laktoosi-intoleranssin poistuminen mutaation seurauksena todistaa, että hyödyllisiä mutaatioita on olemassa. Sanford ei hyödyllisten mutaatioiden olemassaoloa kiellä, vaan hänen argumenttinsa perustuvat geneettistä informaatiota tuhoavien mutaatioiden ylivoimaan ja luonnonvalinnan kyvyttömyyteen poistaa niitä.5 Lisäksi laktoosi-intoleranssin poistuminen on esimerkki geneettistä informaatiota tuhoavasta mutaatioista, joka on kapea-alaisessa ympäristöolosuhteessa hyödyllinen.6

RationalWiki valittelee myös Sanfordin kirjan vertaisarvioinnin puutteesta, mikä on totta. Sanford tosin perustaa argumenttinsa kirjassaan tunnettujen populaatiogeneetikkojen tutkimuksiin, jotka taas ovat vertaisarvioituja ja nauttivat geneetikkojen parissa yleisesti arvostusta.7

Kohdassa 7 Batten antaa linkkejä dinosaurusten luista tehtyjä pehmytkudoslöytöjä käsitteleviin englanninkielisiin artikkeleihin. Rationalwiki vastaa väittämällä, että proteiinien, DNA:n jne. löytyminen on kiistanalainen asia paleontologian keskuudessa, ja väittää jopa että eräät löydetyt pehmytkudokset olisivat bakteerisedimenttejä. Tällaisia eivät kuitenkaan ole ainakaan Mary Schweitzerin löydöt, joita on käsitelty Creation Ministries Internationalin suomenkielisessä artikkelissa "Schweitzerin vaarallinen löytö"Mainitulla sivulla on kuvia, ja lisäksi TV1:n Prisma on esittänyt aiheesta dokumentin9, jossa Mary Schweitzer, Jack Horner ja Maryn työtoveri Jennifer Wittmeyr kertoivat löydöstään ja esittelivät venyvää kudosta, mikroskooppikuvia verisuonista, luusoluista jne. RationalWiki ei tarjoa mitään loogista selitystä näille kiistattomilla löydöille, vaan yrittää kiistää ne.

Kohdassa 16 Batten viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan öljyä syntyy nopeasti. RationalWikin mukaan siitä, että öljyä voi syntyä nopeasti, ei seuraa, että öljyä syntyy nopeasti. Vastaus on pätevä, mutta vastaa ohi Battenin argumentin, jonka mukaan öljyn syntyminen nopeasti on "sopusoinnussa tuhansien vuosien iän kanssa."3

Kohdassa 40 Batten viittaa artikkeliin, jossa käsitellään suolan kertymistä meriin. RationalWiki ei tarjoa mitään todellista vastinetta, vaan selittää suolan kertymis- tai vähenemisvauhdin vaihdelleen ajan myötä. Vaihtelu ei kuitenkaan osoita väitettä virheelliseksi, vaan se korkeintaan hieman muuttaa suolan meriin kertymisen perusteella määriteltyä maapallon maksimi-ikää.

Kohdassa 49 Batten viittaa maapallon magneettikenttää käsittelevään artikkeliin, jonka alussa kerrataan historiaa. Tämä lienee hämännyt RationalWikin tekijöitä, koska he eivät käsittele ollenkaan magneettikentän kokonaisenergiaa, vaan kirjoittavat dipolikentästä. RationalWiki ei siis vastaa ollenkaan siihen ongelmaan, jonka Dr. R. Humhreys on ottanut esille. Dipolikentän kääntymisillä (maapallon magneettisten napojen vaihdolla) ei ole mitään merkitystä, koska energia ei häviä, vaan siirtyy dipolista harmonisiin. Evolutionistien perinteinen vakiovastaus oli, että ei mitään ongelmaa, koska dipolin ja harmonisten summa säilyy vakiona. Humpheys kuitenkin osoitti CRSQ:ssa julkaistussa tutkimuksessaan, että summa ei olekaan vakio vaan pienenevä.3

Kohdassa 51 Batten viittaa ylimääräisen C-14:n löytymiseen kivihiilestä. RationalWikin tekijät eivät selvästikään ole vaivautuneet lukemaan annettuja viitteitä, koska väittävät, että ylimääräisen C-14:n lähde olisi hyvin tunnettu: maaperässä olevan uraanin aiheuttama neutronisäteily. Vuonna 2005 julkaistussa RATE-kirjassa10, jossa tämä C-14 ongelma tuotiin esille, otettiin kyllä uraanikin huomioon esittämällä laskelma, joka kumoaa RationalWikin väitteen. Laskelman mukaan uraanin aiheuttama taustasäteily on niin heikkoa, että se ei riitä selittämään edes promillea mitatuista määristä, eli se ei siis käytännössä selitä niitä ollenkaan.11

Kohdissa 52 - 54 Batten viittaa ylimääräisen C-14:n löytymiseen öljystä, fossiloituneesta puusta ja timanteista. RationalWiki tarjoaa vastineessaan samaa, jo vuonna 2005 vääräksi osoitettua uraaniselitystä. Lisäksi kohdassa 54 he valittavat, että Batten toistaa samaa pointtia. C-14:n löytyminen myös timanteista ei kuitenkaan ole sama pointti, koska timantit syntyvät eri tavalla kuin fossiiliset polttoaineet. Kivihiili ja öljy ovat eloperäistä, ja niiden C-14 on alunperin peräisin ilmakehästä, timantit puolestaan ovat syntyneet maankuoressa geologisten prosessien seurauksena.

Kohdassa 60 Batten viittaa kiihdytettyyn hajoamiseen (joka selittää edellä mainitut C-14-isotooppia sisältävät timantit) liittyviin todisteisiin. RationalWikin kirjoittajat väittävät, että me kreationistit emme olisi ottaneet huomioon kiihdytetyn hajoamisen aiheuttamaa lämpöongelmaa, vaikka tätäkin on käsitelty edellä mainitussa RATE-projektin kirjassa jo vuonna 2005.12 Tämäkin viittaa siihen, että RationalWikin tekijät eivät ole oikeasti perehtyneet käsittelemiinsä aiheisiin.

Kohdassa 66 Batten viittaa kuun loittonevan maasta 4 cm vuodessa, ja tämän loittonemisvauhdin olleen suurempi silloin, kun kuu on ollut lähempänä maata. Näin ollen kuu olisi ollut liian lähellä maata jo alle neljäsosan kuluttua oletetusta iästään. RationalWikin tekijät viittaavat löytöihin, joiden on tulkittu tarkoittavan, että kuu olisi ollut 2,45 miljardia vuotta sitten vain 10% lähempänä maata kuin nyt, kuitenkin tarjoamatta mitään selitystä loittonemisnopeuden näin radikaaleille vaihteluille.

Kohdassa 74 RationalWikin tekijät väittävät matematiikan olevan kreationistien pahin painajainen, mutta kuten kohtaa 51 käsitellessämme osoitimme, he itse eivät ole kyenneet kumoamaan vuonna 2005 esitettyä laskelmaa, vaan ovat yrittäneet vaieta sen kuoliaaksi.

Kohdassa 97 Batten viittaa kivikauden ihmisfossiilien vähäisyyteen. RationalWiki pyrkii selittämään tätä vähyyttä, mutta selitys ei ole riittävä. Fossiilien puuttumisongelma on olemassa, vaikka fossiloituminen on harvinaista, monet joutuivat petojen uhreiksi ja vaikka vain korkea-arvoisimmat olisi haudattu.13

Viimeisessä kohdassa Batten toteaa, että sekulaarin aikaskaalan mukaan ihminen kehittyi noin 200 000 vuotta sitten, mutta maanviljelys keksittiin vasta 10 000 vuotta sitten. Battenin mukaan on perusteltua väittää, että joku olisi keksinyt aiemminkin, kuinka viljellä kasveja ruoantuottamiseksi.

RationalWikin mukaan Battenin esittelemä päättely on yhtä järkevää, kuin miettiä, miksi lentokoneet keksittiin vasta 1900-luvun alussa ja yrittää perustella, että maanviljelys vaatii kasvien jalostamista ja radikaalia yhteiskuntajärjestelmän muutosta. On toki totta, etteivät kaikki kasvit sovellu ilman jalostusta kovin hyvin ravinnoksi, mutta tämä ongelma ei kuitenkaan koske kaikkia kasveja. Lisäksi maanviljelyksen keksiminen sinänsä ei vaadi mullistavia keksintöjä, jotka taas olisivat oletettavasti seuranneet sitä suhteellisen nopeasti. Lisäksi RationalWiki ei noteeraa millään tavalla, mitä tiede vaatii, ja selitystä, miksi lentokoneet ja televisiot ovat viipyneet niin kauan.14