Kysymyksiä

01.06.2009 - Lauri Törmä

1. a) Miksi vain linnuilla on ontot luut, jotka helpottavat niitä lentämään? b) Eikö suunnittelijan olisi kannattanut antaa lepakoille kevyet ontot luut ja lentokykynsä menettäneille linnuille esim. strutsille kestävämmät umpinaiset luut?

2. a) Miksi ihmisillä on geenit häntään, linnuilla hampaisiin ja valailla jalkoihin? http://evolutionfun.com/images/content/human_tail8.jpg b) Miksi nisäkkäillä ei ole geenejä höyheniin tai linnuilla nänneihin?

3. Miksi ihmiset, jotka eivät ole paimentolaiskansojen jälkeläisiä kuten kiinalaiset, Amerikan intiaanit, ja Australian aborginaalit eivät kestä laktoosia aikuisiällä?

4. Retrovirukset jättävät jäljen perimäämme jos iskevät ituradan soluihin (solut jotka tekevät sukusoluja). Lue lisää aiheesta: http://en.wikipedia.org/wiki/Endogenous_retrovirus Mahdollisuudet siihen, että simpanseilla ja ihmisillä olisi samassa kohtaa DNA:taan saman retroviruksen jättämä jälki on 1:3000000000. Jos kerran olemme luotu erikseen, miten on mahdollista, että löydämme simpanssien perimästä 16 k-luokan (luokkia useampia) retrovirusta samasta paikkaa kuin omastamme?

5.Ihmisillä on 23 paria kromosomeja ja simpanseilla 24 paria. Miksi löydämme fuusion merkit kakkos kromosomistamme?

6.Miksi eläimillä mitokondrion DNA on erilainen kuin eliön tumassa?

Vastaus:

10.07.2011

1. a) Miksi vain linnuilla on ontot luut, jotka helpottavat niitä lentämään?

Kiitos kysymyksistä. Vastaaminen tosin olisi nopeampaa, jos kysymyksiä olisi yhdessä viestissä vain yhteen aiheeseen liittyen ja rajatuttu määrä. Luoja on luonut linnut lentämään, joten loogisesti päätellen Hän on tietysti luonut myös lentämiseen soveltuvan luuston.

 b) Eikö suunnittelijan olisi kannattanut antaa lepakoille kevyet ontot luut ja lentokykynsä menettäneille linnuille esim. strutsille kestävämmät umpinaiset luut?

Jos strutseilla ja muilla olisi ollut alunperinkin umpinaiset, painavat luut, niin eihän ne silloin olisi olleet lentäviä lintuja. Siis meidän näkemyksemme mukaan kaikki linnut luotiin lentäviksi, ja osa on sitten rappeutumisteorian mukaisesti rappeutunut lentokyvyttömiksi. Lepakot ovat nisäkkäinä rakenteellisesti erilaisia kuin linnut, joten ontoista luista ei välttämättä olisi niille samaa etua ja toisaalta niistä voisi olla jotain oleellista haittaa, itsekin viittaat kestävyyseroihin.

2. a) Miksi ihmisillä on geenit häntään, linnuilla hampaisiin ja valailla jalkoihin?

Mainitsemallasi sivulla ei näytä olevan mitään geeneistä, ainoastaan valokuva vauvasta jolla on häntää muistuttava epämuodostuma. CMI on käsitellyt tätä asiaa mm. vastauksessaan eräälle lukijalle.1 Kyseessä ei siis ole mikään aito häntä vaan epämuodostuma, jolle löytyy erilaisia syitä tapauksesta riippuen. Lintujen hampaiden osalta suosittelemme tutustumista D. Battenin artikkeliin.2 Valastutkija Arvyn mukaan valaiden lantioluut ovat oikeasti vatsaluita.3 Katso myös Sarfatin artikkeli valaiden evoluutiosta.4

3. Miksi ihmiset, jotka eivät ole paimentolaiskansojen jälkeläisiä kuten kiinalaiset, Amerikan intiaanit, ja Australian aborginaalit eivät kestä laktoosia aikuisiällä?

Ihmiset juovat luonnostaan äidinmaidossa laktoosia. Ihmisillä on siis jo valmiiksi laktoosia pilkkova laktaasientsyymi, joka on tosin ohjelmoitu sammumaan rintaruokinnan päätyttyä, koska maidottomassa ruokavaliossa on resurssien tuhlausta tuottaa merkittäviä määriä ylimääräistä proteiinia. Eläinten maitoa juotaessa laktaasia kuitenkin tarvitaan aikuisiälläkin, joten laktaasientsyymin poiskytkennän sammuttamisesta on ollut valintaetua. Toisin sanoen kun laktaasin tuotantoa säätelevään järjestelmään on tullut vika, laktaasin tuotanto ei lopukaan kun sen pitäisi, ja tästä onkin ollut etua.5

 4. Retrovirukset jättävät jäljen perimäämme jos iskevät ituradan soluihin (solut jotka tekevät sukusoluja). Lue lisää aiheesta: http://en.wikipedia.org/wiki/Endogenous_retrovirus. Mahdollisuudet siihen, että simpanseilla ja ihmisillä olisi samassa kohtaa DNA:taan saman retroviruksen jättämä jälki on 1:3000000000. Jos kerran olemme luotu erikseen, miten on mahdollista, että löydämme simpanssien perimästä 16 k-luokan (luokkia useampia) retrovirusta samasta paikkaa kuin omastamme?

Virukset ovat kaikessa yksinkertaisuudessaankin niin monimutkaisia, että niiden syntyminen alunperin isäntäsolun DNA:n virheellisestä kopioinnista vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä. Jo tämän perusteella on siis syytä olettaa, että virukset olivat osa Jumalan luomaa täydellistä lankeamatonta maailmaa. Siksi on myös syytä uskoa, että viruksilla on alunperin ollut jokin hyödyllinen ja tärkeä tehtävä, josta ne ovat sitten perinnöllisen muuntelun ja rappeutumisen kautta muuttuneet haitallisiksi taudinaiheuttajiksi. Kokeelliset tutkimukset ovat vahvistaneet näitä oletuksia.

Endogeenisillä retroviruksilla on isäntäsolujen kannalta elintärkeitä tehtäviä, joten uskomme Jumalan luoneen ne osaksi solukoneistoa. Taudinaiheuttajavirukset taas ovat rappeutuneet jo olemassaolevista solun viruksista, kun mutaatiot ovat johtaneet niiden "karkaamiseen" ja toiminnallisiin häiriöihin. Solujen omat ERV:t mm. koodaavat proteiineja, säätelevät geenien toimintaa, korjaavat DNA:n virheitä, siirtävät isäntäsolun geenejä solujen välillä, ja samalla suojaavat solua ulkopuolisilta retroviruksilta. ERV:t ovat tärkeitä myös istukan kehityksen kannalta. Ihmisen ja simpanssin yhteiset retrovirukset johtuvat siis siitä, että Jumala loi ne kyseisille paikoilleen solun toimintojen kannalta tärkeitä tehtäviä varten. 6,

5.Ihmisillä on 23 paria kromosomeja ja simpanseilla 24 paria. Miksi löydämme fuusion merkit kakkos kromosomistamme?

Vastausta on päivitetty 11.4.2018. Aiemmassa vuoden 2009 vastauksessamme hyväksyimme fuusion. Sen jälkeen asiasta on tullut paljon uutta tutkimustietoa, ja julkaisemaamme päivitettyyn vastaukseen voi perehtyä täältä.

6.Miksi eläimillä mitokondrion DNA on erilainen kuin eliön tumassa?

On tietysti kaiken järjen mukaan oletettavaa, että mitokondrion DNA ei ole kaikin puolin identtistä tuman geenien kanssa, mutta viittaat ilmeisesti siihen, että mitokondriossa jopa DNA-koodin kieli on erilainen kuin tumassa. Tämä on siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen seikka, että evoluutioteorian puitteissa on liki mahdotonta esittää mitään mielekästä selitystä sille, miten koodikieli olisi voinut muuttua. Esimerkiksi ateisti Richard Dawkinsin mukaan kaikkilta elämänmuodoilta löytyvän koodikielen identtisyys on lähes ratkaiseva todiste siitä, että kaikkieliöt polveutuvat yhteisestä kantamuodosta. Mikä tahansa mutaatio itse koodikielessä tuottaisi välittömästi lähes jokaiseen geeniin vaikuttavan virhekatastrofin. Jos siis uusdarvinistinen evoluutioteoria olisi totta, olisi äärimmäisen todennäköistä, että kaikki elämänmuodot käyttäisivät samaa koodikieltä. (The Greatest Show On Earth, Richard Dawkins 2009, s. 409-10)

Kuitenkin erilaisia koodausjärjestelmiä on löydetty jo 17, jotka ovat pääpiirteissään samanlaisia, mutta eroavat toisistaan muutaman aminohapon osalta.7 Tällainen on erittäin epätodennäköistä evoluutioteorian puitteissa. Kuitenkaan se ei ole kovinkaan epätodennäköistä, jos kaikki eliötyypit ovat saman Jumalan luomia.