Voiko ihmisen perimää, DNA:ta manipuloida RNA-rokotteella? Onko mRNA-rokote ”myrkkypiikki”?

Mikko Tuuliranta, lääket. lis., tammikuu 2021

Olen jo käsitellyt aihetta aikaisemmassa artikkelissani ”Lääkärin VAROITUS”. Kuitenkin, koska yhä kiertää huhuja, myös hoitohenkilökunnan keskuudessa, joiden mukaan RNA-rokote muuttaa ihmisen perimää, selitän yksityiskohtaisemmin, miksi perimäämme ei voida kontaminoida, manipuloida / pilata tai jopa ”ottaa haltuun” mRNA-rokotteella (Pfizer /Moderna). En kuitenkaan kiellä, etteikö myös RNA-rokotteilla voi olla haittavaikutuksia – puhumattakaan siitä, että niiden teho tai tehon kesto ei ehkä olekaan riittävä tätä melko muunteluherkkää virusta vastaan. Ehkä siitä syystä lupa ihmiskäyttöön on saatu vasta nyt ”hätärokotteena” pandemian alkaessa jyllätä. Allekirjoittaneella ei kuitenkaan ole riittävää asiantuntemusta näistä seikoista, joten sivuutan ne (yhdellä poikkeuksella) – asia selvinnee muutenkin lähiaikoina: miljoonia ihmisiä on jo rokotettu ja jälkien pitäisi alkaa näkyä, joten turha spekuloida. Tämä koskee myös rokotteen kuviteltua ”geneettistä manipulaatiokykyä”, joten viimeistään vuoden tai parin kuluttua kaikki se, mitä nyt spekuloidaan, on koeteltu – profetiat mukaanluettuina. Kuin myös se, miten nopeasti virus muuntuu ja pysyvätkö rokotteet mutaatiovauhdin perässä.

DNA-virukset, RNA-virukset ja retrovirukset

Viruksia on kahta päätyyppiä sen mukaan kummastako niiden perimä koostuu, DNA:sta vai RNA:sta. DNA-viruksia ovat mm. adenovirukset, joista jotkut aiheuttavat nuhakuumetta ja kurkkukipua. Myös vesirokkoa ja vyöruusua aiheuttavat herpesvirukset ovat DNA-viruksia. RNA-viruksia ovat mm influenssa-, korona- ja poliovirukset sekä pahamaineinen HI-virus, HIV (aids). (HIV on retrovirus, hivistä tuonnempana.)

Koronaviruksen vaippa on ikosaedri eli 20-tahokas, ”pallomainen” ja sen pinnalla on nuijamaisia ”tappeja” kuten merimiinoissa. Joidenkin mielestä ne muistuttavat kruunua, josta nimi korona. Näissä tapeissa on S-proteiiniksi kutsuttua glykoproteiinia, jolla virus voi tarttua tiettyjen solutyyppien solukalvoihin, niiden vastaanottajamolekyyleihin eli reseptoreihin. Nämä reseptorit on tarkoitettu hormoneja tai muita viestimolekyylejä, ei viruksia varten, mutta joskus myös viruksen molekyylit sopivat niihin.

Korona on yksijuosteinen ns. +RNA-virus (engl. plus-sense), joka tarkoittaa sitä, että sen RNA voi toimia solun sytoplasmassa lähetti-RNA:na (mRNA). Tämä tarkoittaa, että siitä voidaan koodata suoraan viruksen omia proteiineja eli kapselin ja vaipan osia kuin myös kopiokonetta, jolla sen omaa RNA:ta voidaan monistaa. Tämä kloonaus tapahtuu RNA-replikaasi -nimisellä kopiokoneella, jota soluissa ei ole: Solun tarvitsemat RNAt tuotetaan tumassa DNA:sta solun omalla RNA-polymeraasilla, joka voi tuottaa RNA:ta vain DNA-sabluunasta, ei suoraan RNA:sta. Viruksen RNA-polymeraasia kutsutaankin RNA:sta riippuvaksi RNA-polymeraasiksi / replikaasiksi.

Viruksilla ei kuitenkaan ole koneistoa, kuten ribosomeja proteiinisynteesiä varten. Mutta kun ne pääsevät soluun, ne alkavat käyttää hyväkseen solun koneistoja ja tuottaa omasta perimästään, DNA:sta tai RNA:sta omia rakenneproteiinejaan, entsyymejään sekä mahdollisesti polymeraasia, jolla niiden perimää monistetaan. Kun uusia osia on tuotettu riittävästi, ne kokoontuvat itsestään uusiksi viruksiksi ja ”kuroutuvat” ulos soluista tai sitten solu kuolee ja hajoaa, jolloin viruksia vapautuu. Kun viruksia tai niiden infektoimia soluja on elimistössä riittävästi B-lymfosyytti -nimiset valkosolut tunnistavat niiden pinnalla olevia vieraita proteiineja eli antigeenejä kuten koronan S- eli piikkiproteiineja. Tällöin yleensä käynnistyy vasta-aineiden tuotanto (nopeasti tai hitaasti – tai ei ollenkaan, riippuen ihmisen terveydentilasta ja mahdollisista immuunisysteemin mutaatioista).

Perinteisesti rokotteet on valmistettu heikennetyistä tai inaktivoiduista mikrobeista tai niiden antigeeneinä toimivista osista, jotka laukaisevat vasta-aineiden tuotannon. Koronaa vastaan kehitetty RNA-rokote sisältää piikkiproteiinia kodaavan RNA-pätkän, joka voi siis toimia solussa suoraan lähetti RNA:na ribosomilla, ”proteiinitehtaalla”. Rokote-RNA:n vaikutuksesta ribosomi alkaa tuottaa, ei virusta, vaan ainoastaan sen vaipan antigeenia, piikiproteiinia, joka laukaisee vasta-aineiden tuotannon.

Ongelma rokotteen kannalta on kuitenkin siinä, että RNA on Luojan toimesta tarkoituksella suunniteltu hauraaksi, lyhytikäiseksi; lähetti-RNA (mRNA) toimii vain lyhytaikaisena muistimolekyylinä, viestinä toisin kuin DNA. Kun solu tuottaa tumassa DNA:sta lähetti-RNA:ta, se siirtyy sytoplasman ribosomille, josta sen koodin mukaisesti tuotetaan proteiineja. Kuitenkin heti kun proteiinia on riittävästi, mRNA hajotetaan kierrätystä varten. Solussa on tätä varten ns. nukleaasientsyymit. Jos näin ei olisi, proteiinien tuotanto jatkuisi liian pitkään eikä liioin olisi raaka-aineita uusien lähetti-RNA -ketjujen synteesiin. Näin solun omat nukleaasit alkavat hajottaa myös rokote-RNA:ta ja sen vaikutus voi jäädä vajaaksi ja lyhytaikaiseksi. Ja paljas RNA* alkaa hajota melko nopeasti ilman nukleaasejakin. Siksi RNA-rokotteet pitää säilyttää kunnon pakkasessa (20 – 70 astetta). Lisäksi joissain kohdissa RNA:n urasiili pitää korvata pseudouridiinilla. (Kuinkahan moni naturalisti on huomannut, mitä tämä todistaa paljon mainostetun RNA-maailman mahdottomuudesta?)

*Viruksissa RNA on paremmin suojattuna proteiinikapselin sisällä.

Miksi perimää, DNA:ta ei voi manipuloida RNA:lla; minkälaista teknologiaa se edellyttäisi?

Miksi ei? Siksi että RNA on RNA:ta ja DNA on DNA:ta; RNA ei voi mennä tumaan ja liittyä osaksi sen DNA:ta! (Öljykään ei voi sekoittua veteen.) Yksijuosteinen RNA pitäisi kääntää ensin yksijuosteiseksi DNA:ksi ja sitten syntetisoida sille vastinjuoste. Soluissa ei kuitenkaan ole koneistoa, jolla RNA voitaisiin muuntaa DNA:ksi, ainoastaan koneisto, joka toimii päinvastaiseen suuntaan, DNA:sta RNA:ksi (tuman RNA-polymeraasi). Jotta RNA voitaisiin kääntää takaisin DNA:ksi, tarvittaisiin väärinpäin toimiva ”retrokoneisto”, käänteiskopioitsija-entsyymi (reverse transcriptase). Sellainen tosin on olemassa, mutta vain joillain viruksilla kuten pahamaineisella hepatiitti B-viruksella ja vielä pahamaineisemmalla aids- eli HI-viruksella (joita kutsutaan retroviruksiksi.) HI-virus pystyy tunkeutumaan tiettyihin valkosoluihin. HIV on RNA-virus, joka mukanaan tuomallaan entsyymillä muuntaa RNA:n kaksijuosteiseksi DNA:ksi. HI-viruksella on tuomisinaan myös toinen entsyymi, integraasi, joka liittää tuotetun DNA:n tuman DNA:han. Näin HIV ottaa haltuunsa, manipuloi kaksi valkosolulinjaa, makrofagit ja auttaja-T-solut. Tällöin ihminen sairastuu immuunipuutostautiin. Muutos on peruuttamaton.

Jotta rokote-RNA voisi liittyä ihmisen perimään, nyt käytössä olevissa Pfizerin ja Modernan rokotteissa pitäisi siis olla mukana myös käänteiskopioitsija-entsyymiä. Lisäksi myös sitä RNA:n osaa, josta koodataan RNA:sta riippuvaa RNA-polymeraasia, replikaasia, jotta haurasta RNA:ta jäisi soluun edes vähäksi aikaa. Lisäksi tarvittaisiin myös omaa integraasienstyymiä, jotta tuotettu DNA voitaisiin liittää tuman DNA:han. Sen lisäksi mukana pitäisi olla niin sanottu RNA-aluke (engl. primer), jota ilman käänteiskopioitsija ei voi startata.

Jo pelkältä käänteikopioitsijaentsyymiltä vaadittaisiin kolmea ominaisuutta: 1) Yksijuosteisen DNA:n synteesi RNA-sabluunasta, 2) tuotettuun DNA-nauhaan ”liimaantuneen” sabluunan (RNA:n) purku, 3) vastinjuosteen synteesi yksijuosteiselle DNA:lle. Soluilla itsellään ei siis ole tällaisia koneistoja, joten puhe ”perimän manipuloinnista RNA-rokotteella” on pötyä. Joissain soluissa tosin on jonkin verran entsyymejä, joilla RNA-välivaiheen kautta voidaan pitää yllä kromosomien päiden ns. telomeeriosia tai siirtää DNA:ta paikasta toiseen (transposonit). Ne soveltuvat kuitenkin vain solun omien ja tiettyjen toistuvien DNA-jaksojen siirtoon ja ylläpitoon.

HI-virus tuo mukanaan kaiken:”solun avaimet”, yllä mainitut monimutkaiset entsyymit ja RNA-alukkeen samassa paketissa, jolloin kaikki päätyy samaan soluun, ei yksi sinne ja toinen tänne. Miten rokotteen lipidipartikkeleihin* voitaisiin kohtuuhinnalla ja työllä pakata mukaan koneisto, joka mRNA-geenin kautta pystyisi pilaamaan ihmisen perimän peruuttamattomasti? Rokotteessa pitäisi olla synteettinen HI-viruksen kaltainen virioni. Tällaiseen ei missään taida olla tietotaitoa? Ja jos olisi, olisihan se huomattu – jo ajat sitten – kaikkea ei voida pimittää loputtomiin: ”Ei kukaan voi kantaa tulta helmassaan puvun häneltä palamatta” (Salomo).

*Rokotteen mRNA on pakattu pienten rasvapisaroiden sisään (LNP, Lipid NanoParticles). Jotkut solut ottavat ravinnokseen ulkopuolisia rasvapisaroita ”nielemällä” ne (fagosytoosi).

Voiko RNA-rokote pahentaa tautia? Mitä tarkoittaa vasta-ainevälitteinen taudin voimistuminen (Antibody-Dependent Enhancement, ADE)?

Rapsodia.fi -sivustolla on suomeksi tekstitetty mm. video ”Miksi jotkut kuolevat mRNA-rokotteen ottamisen jälkeen?” Videolla esiintyy irlantilainen immunologi Dolores Cahill. Hän aloittaa vetoamalla erääseen Kiinassa tehtyyn rokotekokeeseen hiirillä. Tutkimus jukaistiin PlosOne -nimisessä elektronisessa tiedelehdessä v. 2012: ”Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus” (Chien-Te Tseng, Robert B. Couch ym.).

Tässä tutkimuksessa ei käytetty mRNA eli lähetti-RNA-rokotteita vaan heikennettyjä viruksia, ”viruksen kaltaisia partikkeleita” (VLP) sekä geeniteknologialla tuotettua koronan S-proteiinia. Kaikki hiiret tuottivat vasta-aineita. Ja kun ne oli altistettu SARS-CoV-viruksille, virusten määrä hiirien elimistössä putosi huomattavasti kahdessa päivässä. Mutta kun niille tehtiin ruumiinavaus, huomattiin keuhkoissa ikäviä immunopatologisia muutoksia kuten eosinofiili -nimisten valkosolujen infiltraatiota. Tutkijoiden johtopäätös oli: ”Caution in proceeding to application of a SARS-CoV vaccine in humans is indicated” eli rokotteiden ihmiskäyttöön ottoon tulee suhtautua varauksella. Tämä tarkoittaa sitä, että rokotus tätä virusta vastaan sai immuunisysteemin reagoimaan normaalista poikkeavalla tavalla, kun he altistuivat oikealle virukselle. Samanlainen ilmiö havaittiin erään lapsille tarkoitetun rokotteen suhteen. Kyseessä oli kausi-influenssaa aiheuttava hieman harvinaisempi respiratory syncytial virus (RSV). Kun 35 rokotettua lasta altistui oikealle virukselle, immuunisysteemi ylireagoi niin sanotulla sytokiinimyrskyllä (ADE). Lapset saivat normaalia pahemman taudin ja kaksi heistä kuoli.

Cahill ennustaa samaa mRNA-rokotteelle. Puhe on käsittääkseni videoitu marraskuulla 2020. Cahill sanoo, että jos rokotukset aloitetaan joulukuussa 2020, helmi-huhtikuussa 2021 maailmalla on kiertämässä jo uusi koronamuunnos. Kun rokotettu, erityisesti iäkäs henkilö, kohtaa tällaisen viruksen, hän voi saada niin sanotun monielinvaurion ja kuolla 3 – 5 päivässä, kun viruksen antigeenille herkistynyt elimistö ylireagoi ja tuottaa nopeasti massiivisia määriä vasta-aineita, jotka hyökkäävät elimistön omia soluja vastaan.

Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että vuoden 2012 koe tehtiin hiirillä ja että kyseessä ei ollut mRNA rokote kuin ei myöskään lasten RSV-tapauksessa. Minua myös hämmästyttää hänen puheensa siitä, että rokote ”menee geeneihimme”: Hän julistaa mm.:

”Normaalisti pääset eroon viruspartikkeleista, mutta nyt kun sinut on rokotettu tällä tappavalla mRNA:lla se meneekin geeneihisi ja alkaa ilmentämään itseään ja stimuloimaan immuunivastetta kehosi sisällä. Et voi päästä siitä eroon, sillä virusproteiinien lähde on nyt sinussa. Sinusta tulee näin geneettisesti manipuloitu organismi ja kehosi erittää nyt virusproteiineja. Immuunipuolustuksesi yrittää vähitellen päästä siitä eroon muodostamalla vasta-aineita, mutta eroon pääseminen ei ole enää mahdollista, sillä se on jo integroitunut osaksi sinua. Näin ihmisistä tulee geneettisesti manipuloituja organismeja, jotka tuottavat sekä viruspartikkeleita että myös omaa ihmisproteiinia. --Sinulla tulee olemaan loppuelämäsi ajan korkeampi riski sairastua vakavasti rokotteesta johtuen.”

Sitten hän kertoo sytokiinimyrskystä (jonka siis laukaisee rokotetun myöhempi kontakti oikean viruksen kanssa): Geneettisesti manipuloidut eli rokotetut solut tuottavat jatkuvasti jonkinverran antigeeneja eli viruksen piikkiproteiineja. Tällöin kehon immuunisysteemi on koko ajan ikään kuin ”varpaillaan”, hereillä viruksen suhteen. Kun sitten vain muutamia oikeita viruksia pääsee elimistöön, se ylireagoi: kehon lymfosyytit (valkosoluja) tuottavat nopeasti massiivisia määriä vasta-aineita, jotka merkkaavat myös antigeenia tuottavia kehon omia soluja. Tämän jälkeen toisenlaiset valkosolut käyvät niiden kimppuun ja tappavat ne. Tästä seuraa monielinvaurio (keuhkot, munuaiset, maksa, sydän jne.) ja kuolema – ellei potilas saa C-vitamiinia!

”Et voi päästä siitä eroon, sillä virusproteiinien lähde on nyt sinussa.” Todellisuudessa, kuten jo tuli todettua, mRNA on haurasta ja lyhytikäistä. Pian soluun jouduttuaan solun nukleaasit alkavat hajottaa sitä ja muutaman viikon kuluttua siitä tuskin on paljoa jäljellä. Cahillin puheesta ainakin minä sain käsityksen, että hän olettaa RNA:n liittyvän tuman DNA:han aivan kuten HI-viruksen RNA: ”...se meneekin geeneihisi... Et voi päästä siitä eroon. – Se on integroitunut osaksi sinua.” Jokin tässä mättää… Mikäli itse olen oikein ymmärtänyt, niin sanotut tappaja-lymfosyytit (killer cells) tuhoavat melko nopeasti antigeenia tuottavat ”rokotetu solut”: solun tuottamia antigeenejä jää solun pinnalle, jolloin vasta-aineet merkkaavat ne. Tappajasolut huomaavat maalitetut solut ja tuhoavat ne (puhutaan ns. opsonisaatiosta).

Videolla esiintyy myös ranskalainen geneetiikko Alexandra Henrion Caude. Hän viittaa 28. lokakuuta 2020 eräässä alan lehdessä julkaistuun kannanottoon: Informed concent disclosure to vaccine trial subjects of COVID-19 vaccines worsening clinical disease (Tietoa saaneen suostumus rokotekokeeseen). Tämä siis rokotekokeisiin osallistuville: ”Erityinen ja merkittävä vasta-aineista riippuva COVID-19 riskin kohoaminen (ADE eli sytokiinimyrsky) olisi pitänyt ja tulee olla näkyvästi ja yksiselitteisesti esiin tuotuna parhaillaan rokotekokeissa oleville koehenkilöille sekä kokeisiin rekrytoitaville henkilöille kuin myös tuleville rokotteen käyttäjille sen hyväksymisen jälkeen.”

Cahillin ja Cauden mukaan joidenkin kohdalla saattaa käydä niin, että rokote pahentaa itse tautia kun immuunipuolustus reagoi poikkeavalla tavalla: kuolemantapausten, erityisesti vanhusten kuolemien pitäisi nousta keväällä 2021 eikä niitä pitäisi tilastoida koronakuolemiksi vaan rokotekuolemiksi. Nyt jo miljoonia ihmisiä on rokotettu ja pian näemme, pitääkö tämä paikkansa. Mutta ainakaan se ei pidä paikkaansa, että rokotetuista tulee loppuelämäkseen geneettisesti manipuloituja ihmisiä. Minusta tällainen puhe on edesvastuutonta. Voi myös kysyä, että kun ihminen sairastuu koronaan, miksei myös korona manipuloi ja pilaa ihmisen perimää peruuttamattomasti? Kaikilla taudin sairastaneilla ja siitä täysin toipuneilla on ollut soluissaan roppakaupalla korona-RNA:ta. Onko heillä nyt huoli sydämessään, että he ovat pysyvästi pilalla, geeneettisesti vammautuneita, joille voi huomenna tapahtua melkein mitä tahansa ikävää?

Nature- ja Science -tiedelehdissä on asiasta jotain, erityisesti Naturessa: ”A perspective on potential antibody-dependent enhancement of SARS-CoV-2” by Ann M. Arvin ym. Nature, 353-363, on line 13.7.2020 sekä ”Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies” by Wen Shiree ym., Nature Microbiol. 5, 1185-1191, 9.9.2020. Todetaan, että ADE-riski on olemassa ja sitä tutkitaan, mutta miten suuri se on ja ketkä ovat riskissä, sitä ei toistaiseksi tiedetä. On mahdollista, että mihin tahansa rokotteeseen voi liittyä – ja on jo liittynytkin tällainen riski. Vaikuttaa siltä, että riski olisi pienin sellaisilla rokotteilla, jotka aiheuttavat niin sanottujen neutralisoivien vasta-aineiden synnyn ja suuri riski niillä, jotka johtavat ei-neutralisoivien vasta-aineiden syntyyn. Mitä nämä rokotteet mahdollisesti ovat, sitä en tiedä. Jos meillä ei olisi pandemiaa eikä hätätilajulistuksia ja hätäkäyttölupia, edettäsiin normaaliin tahtiin varovaisin askelin. Tähän saakkahan tehokkaan ja turvallisen rokotteen kehittelyyn on mennyt 8 - 10 vuotta.

Parisen miljoonaa lienee kuollut koronaan. Kannattaako rokotteesta sitten kieltäytyä sillä perusteella, että joillain henkilöillä se voikin pahentaa tautia, jos hän altistuu virukselle? Voisi myös kysyä, että jos on sairastunut vakavaan pneumokokin aiheuttamaan keuhkokuumeeseen, pitääkö siitä huolimatta kieltäytyä penisilliinistä, koska joskus ihminen voi saada siitä vaarallisen anafylaktisen sokin. Tai pitääkö kieltäytyä sydämen ohitusleikkauksesta, koska joskus leikattu voi saada jälkitautina hengenvaarallisen välikarsinan tulehduksen? Täällä maan päällä ei taida olla tarjolla mitään tehokasta ja täysin riskitöntä profylaksiaa tai hoitoa mihinkään tautiin.

Robert F. Kennedy junior

Luominen ry:lle välitettiin hiljattain Robert F. Kennedy nuoremman nimellä laadittu ja suomeksi käännetty kirje, joka on otsikoitu: ”Vaurio Covid mRNA -rokotteesta on peruuttamaton: Epäröinti on yleistä, jopa lääkealan ammattilaisten keskuudessa. Robert F. Kennedy nuorempi: COVID 19 -rokotetta pitäisi välttää hinnalla millä hyvänsä.” Otteita kirjeestä:

”Ensimmäistä kertaa rokottamisen historiassa ns. viimeisen sukupolven mRNA-rokotteet puuttuvat suoraan potilaan geneettiseen materiaaliin ja muuttavat siten yksilöllistä geneettistä materiaalia, mikä edustaa geneettistä manipulaatiota, jotain sellaista, joka on kielletty ja on siitä saakka katsottu rikolliseksi. – Vaikka media ja poliitikot nykyisin trivialisoivat ongelman ja jopa typerästi vaativat uudentyyppistä rokotetta normaaliin palaamiseksi, niin rokotus on ongelmallinen terveyden, moraalin ja etiikan sekä myös geneettisten vaurioiden kannalta, jotka tosin kuin aikaisempien rokotteiden aiheuttamat vauriot ovat peruuttamattomia ja korjaamattomia. Hyvät potilaat, ennennäkemättömän mRNA-rokottamisen jälkeen ette voi enää hoitaa rokotusoireita jollain täydentävällä tavalla. Teidän on elettävä seurausten kanssa, koska niitä ei voida enää parantaa yksinkertaisesti poistamalla kehosta myrkkyjä, kuten henkilöillä, joilla on geneettinen virhe kuten Downin oireyhtymä… koska geneettinen virhe on ikuinen! – Minun mielestäni nämä uudet rokotteet ovat niin suuri rikos ihmiskuntaa vastaan, että sellaista ei ole koskaan ennen tehty historiassa. Kuten kokenut lääkäri Dr. Wolfgang Wodarg sanoi: ´Itse asiassa tämä `lupaava rokote` ihmisten valtavalle enemmistölle pitäisi KIELTÄÄ, koska se on geneettistä manipulaatiota. – Nämä varoituksen sanat ilmestyivät ensin viestinä Robert F. Kennedy nuoremmalta hänen potilailleen. Hänen viestinsä oli sitten esillä Health and Money News -lehdessä 27. marraskuuta 2020. Kennedy on Robert (Bobby) F. Kennedyn poika ja entisen presidentin John F. Kennedyn veljenpoika. Hän on ympäristöasianajaja ja professori, joka tunnetaan rokotteiden vaikutuksia koskevasta tutkimuksestaan.”

Kirje on luultavasti tekaistu Kennedyn nimelle, jossa hän kertoo olevansa ”terapeutti”. Jos hän on professori, ei hän ainakaan vaikuta olevan sellaisen alan professori, joka tietäisi jotain RNA:sta (ja genetiikasta yleensä):

”...mRNA-rokotteet puuttuvat suoraan potilaan geneettiseen materiaaliin… geneettinen virhe on ikuinen!”

Oman tietoni mukaan oikea Kennedy junior on kuitenkin juristi. Jos hän on itse laatinut tällaisen varoituksen, häntä on johdettu harhaan – tai hänellä on skitsofreniaan viittaavia oireita.