Kategoria

Raamatun sisältö (33)

British Museumin asiantuntijat tulkitsivat äskettäin savitaulua, joka sisältää Nebukadnessarin, Babylonin kuninkaan korkean virkamiehen kirjoittaman kuitin. Kuitti koskee kultaa, joka on lahjoitettu Babylonin temppeliä varten.

Nykyään monet kristityt ajattelevat, että Nooan aikana ollut vedenpaisumus oli vain paikallinen tulva. Tämä ajatus ei tule Raamatusta.

Luomiskertomuksen vertauskuvallistaminen ja luomispäivien tulkinta miljoonien vuosien pituisiksi vievät pohjan sekä Luojan erittäin hyvältä luomistyöltä että Jeesuksen sovitustyöltä, ristinkuolemalta ja koko evankeliumin uskottavuudelta. Miksi?

Uutuuskirja Teologien tiedeusko – Epäuskon monumentti. Eero Junkkaala ja tapaus Francis Collins

Ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 2 kuulostaa siltä, että siinä kuvataan todellista maantieteellistä aluetta – mutta sellaista, jota maapallolla ei ole enää nykyään olemassa missään. Ja juuri näin olettaisimmekin, jos maailmanlaajuinen vedenpaisumus myllersi maanpinnan perin pohjin Nooan aikana.

Raamatullisina kreationisteina me ymmärrämme, kuinka tärkeää oppi luomisesta on Raamatun kokonaisuudelle luomisesta, lankeemuksesta, lunastuksesta ja ennalleen asettamisesta. Monet meistä muistavat sen hetken, kun ”valot syttyivät” ja ymmärsimme, että 1. Mooseksen kirjaan voi todella luottaa historiallisena kuvauksena.

Evoluutiouskomuksen mukaan ihmiset ovat syntyneet apinamaisista esi-isistään ja jakavat saman yhteisen kantamuodon apinoiden kanssa. Tämä on huonoa tiedettä, mutta sen lisäksi tämä oppi tuhoaa Raamatun opetuksen pelastuksesta. Pelastumisen kannalta on näet ensiarvoisen tärkeää, että me kaikki olemme Aadamin jälkeläisiä. Myös Eeva luotiin Aadamista, joten koko ihmiskunta on todellakin saanut alkunsa yhdestä ihmisestä. Myös Herramme Jeesus Kristus syntyi ihmiseksi ja on Aadamin kautta sukua meille kaikille. Merkittävää tästä tekee se, että näin Jeesus Kristus on meidän sukulunastajamme (Jes. 59:20), joka kuoli kanssaihmistensä puolesta (Hepr. 2:14), jotka jakavat Jeesuksen Aadamiin johtavan sukupuun (kuten Luukas myöhemmin kirjasi muistiin Apostolien tekojen 17. luvun jakeessa 26).

Luomistiede esitetään hyvin usein väärässä valossa. Koska sen lähtökohtana on Raamattu, väitetään, että sillä ei ole mitään tekemistä tieteellisen tutkimuksen kanssa. Sanotaan, että tiede esittää kysymyksiä – ja etsii sitten vastauksia. Joten jos aloitetaan vastauksilla, miten sitä voi kutsua tieteeksi?

Emme kuitenkaan väitä Jumalan ilmoittaneen kaikkea mahdollista tietoa Sanassaan. Toki kuitenkin väitämme, että se mitä Hän selvästi on ilmoittanut todellisuudesta (tieteestä, historiasta), on totta eikä tarua. Ja tähän ei sitten mitenkään liity ”pölkkypäinen kirjaimellisuus”, ”kirjanpalvonta” tai ”kirjallisuudenlajin huomiotta jättäminen”.

Mistä meidät on tehty? Kuinka ”todellinen” maailma on? Mitä tarkoittaa olla olemassa?

Oletko koskaan pohtinut tällaisia asioita? Me ihmiset kyselemme mielellämme, mutta vastaukset eivät aina ole sellaisia kuin haluaisimme. Kyllä, me olemme olemassa. Kyllä, maailma on todellinen. Kuitenkin todellisuus olemassaolostamme on hyvin eriskummallinen. Meissä ei nimittäin ole melkein mitään. Kaikki mitä näemme, on suurimmaksi osaksi pelkkää tyhjää. Tämän tajuaminen on aluksi järkyttävää, mutta anna kun selitän.

Englantilaiset siskokset, Lucy ja Maria Aylmer, vahvistavat upeasti, että kaikki ihmiset ovat lähisukulaisia. Maria on ”musta” ja Lucy ”valkoinen”, vaikka he ovat kaksosia, joiden äiti on puoliksi jamaikalainen ja isä valkoihoinen.1 Raamatun historian pohjalta odottaisimmekin juuri tällaista.

Jotkut kristityt saattavat helposti ymmärtää Joe Jordanin palvelutehtävän väärin, mutta hänen erikoisalansa UFO-ilmiön parissa on tosiasiassa yksi ”luominen vastaan evoluutio” -keskustelun osa-alue. Joe kulki aluksi harhaan tällä populaarikulttuurin alueella. Tämä osoittaa, että kristityn on tärkeää arvioida kulttuuri-ilmiöitä terveeltä tietopohjalta, huolimatta siitä, kuinka outoina saatamme niitä toisinaan pitää. Jo monien vuosien ajan olemme kumppanini Joen kanssa tehneet ystävällisessä, molempia hyödyttävässä suhteessa yhteistä matkaa tällä alueella. Joen tutkimus käsittelee erityisesti ihmisiä, jotka väittävät tulleensa ”avaruusolentojen sieppaamiksi”. Siitä on ollut minulle suurta apua paljastaessani kirjassani Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection [Avaruusolentojen esiintulo: UFO:t ja niiden yhteys evoluutioon] ne saatanalliset petokset, jotka muodostavat näiden kokemusten perustan.

Mielestäni Raamattu ei viittaa missään kohdin fyysisesti kuolemattomaan luomakuntaan. Päinvastoin Raamatun kaikissa kohdissa sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa kerrotaan syntiinlankeemuksen rikkoneen Jumalan ja ihmisen välisen liiton, jonka seurauksena oli synti ja hengellinen kuolema eli erotus Jumalasta (jonka ensimmäisenä Mooses korjasi). Mikä funktio elämän puulla oli Eedenissä, jos kuolemaa ei ollut, ja mitä Jumala tarkoittaa kuolemattoman luomakunnan näkökulmasta sitten jakeella 1. Moos. 3:22 (KR92) "Sitten Herra Jumala sanoi: "Ihminen on nyt kuin me: hän tietää sekä hyvän että pahan. Ettei hän nyt vain ota elämän puusta hedelmää ja syö ja niin elä ikuisesti!"? UT:ssa mm. Roomalaiskirjeen viidennen luvun jakeet 12-21 kertovat myös mielestäni hengellisestä kuolemasta, eivätkä suinkaan fyysisestä.

Kun käsitellään kuolemaa, on selvitettävä, mitä Raamatussa tarkoitetaan kuolemalla. Kun Raamatussa puhutaan kuolemasta, käytetään yleensä termiä מוּת/mwt. Sitä käytetään pääosin ihmisten kuolemasta puhuttaessa (1. Moos. 25:8), vaikka myös eläinten sanotaan kuolevan (esimerkiksi kohdat 1. Moos. 33:13 ja 3. Moos. 11:39)...

– – Onko teillä näkemystä Raamatun valossa, missä Jumala, henkiolennot ja tätä kautta taivas ja helvetti sijaitsevat/tulevat sijaitsemaan suhteessa meidän maailmaamme ja todellisuuteemme?

Lyhyt vastaus kysymykseen on, että emme tiedä koska Raamattu ei sitä yksiselitteisesti kerro. Tässä yhteydessä haluamme korostaa tärkeää periaatetta littyen Raamatun tulkintoihin, Raamatun pohjalta tehtyihin tieteellisiin teorioihin ja miksei ihan yleisestikin Raamatun lukemiseen: meidän tulee seisoa tiukasti niiden asioiden takana, jotka Raamattu selvästi kertoo ja suhtautua muihin asioihin "löyhemmin".

Mitä pitäisi tapahtua tai mikä tapahtuma tulla tieteellisesti todistettua, mikä olisi sellainen asia, joka todistetusti tapahtuessaan saisi teidät luopumaan kreationismin perusajatuksista? Olisiko sellainen edes mahdollista? – –Lukiessani materiaalianne tältä sivulta, tuli vastaan jokin kohta (Sukurutsaan Nooaan ja muihin vedenpaidumuksesta selvinneisiin liittyen)jossa perustelitte tapahtunutta perisynnistä johtuvan rappeutumisen etenemisen "lievyydellä" tuohon aikaan sekä sillä, että Jumala kielsi lähisukulaisten sukurutsan vasta myöhemmin. Oletteko siis sitä mieltä, että alunperin Jumala oli tarkoittanut seksin olevan sallittua myös sukulaisten kesken? Oliko insesti ja pedofilia sallittua?

Näkemyksemme mukaan kreationismi on ismi, maailmankatsomus, joka ei kumoudu yksittäisten hypoteesien tai teorioiden kumoutuessa. Yksittäiset kreationistiset tieteelliset teoriat ja hypoteesit voivat hyvinkin kumoutua, ja monet teoriat ovat kumoutuneetkin. Tämä on myös tieteelliselle tutkimukselle normaalia.

On aivan totta, ettei Raamatussa määritellä avioliittoon suostumiselle ikärajaa. Raamatussa on kuitenkin hyvin paljon opetuksia ihmisten välisistä suhteista ja tavoista, jolla ihmisten on kohdeltava toisiaan – myös heidän parissaan asuvia vieraita. Seksuaalisesta soveliaisuudesta on paljon opetusta Mooseksen laissa ja erityisesti Jeesuksen ja apostolien opetuksessa. Näin ollen idea siitä, että Jumala olisi jättänyt ihmiset pimeään keksimään itse nuorten ja lasten tarvitsevan suojelua, on vailla perustetta.

John Woodmorappe

Artikkeli on ilmestynyt aiemmin: Creation 22(4):53
Kääntänyt: Mauri Hakala
Oikoluvut: Matti Somersalo, Joni Ruokamo

Olipa kerran myyntimies joka kohtasi viljelijän. Viljelijä käytteli tyytyväisenä hevosella vedettävää auraa. Uuteen keksintöön, dieseltraktoriin, viitaten myyntimies sanoi: ”Olen täällä kertomassa sinulle koneesta joka saa hämmästyksestä tukkasi nousemaan pystyyn.”

Traktorin käytön opastuksen jälkeen viljelijä huomautti: ”Traktori on siis uusi keino, jonka avulla hevonen vetää auraa, eikö niin?”

Mooseksen kirjojen kokoajana on perinteisesti pidetty Moosesta itseään paitsi tietysti 5. kirjan viimeisen luvun osalta. Kuitenkin 1. Moos. 36:31 viitataan Israelin kuningasaikaan, joka oli vasta vuosisatoja Mooseksen kuoleman jälkeen. Luvun loppuosan jakeiden sisältö on lähes sanasta sanaan sama kuin 1. Aikakirjassa 1:43-54. Onko tämä sukuluettelo siis lisätty jälkeenpäin 1. Mooseksen kirjaan eikä niin että koko kirja olisi kirjoitettu vasta kuninkaiden aikana?
Tuomarien kirjan 18:30:ssa mainitaan Israelin joutuminen pakkosiirtolaisuuteen, joka tapahtui satoja vuosia Tuomarien kirjan tapahtumien jälkeen. Onko tämä viittaus mahdollisesti myöhemmän kopioijan lisäys?

Raamatun kirjojen luotettavuus ei ole mitenkään riippuvainen siitä, ovatko ne kokonaan sen henkilön kirjoittamia, jonka nimellä niitä kutsutaan. Mooseksen kirjan kohta ei välttämättä ole anakronismi ollenkaan. Sen sijaan Tuomarien kirja ei mainitse kirjoittajaa, eikä kirjoitusajankohtaakaan, joten on täysin mahdollista, että kohtaan Tuom. 18:30 on tehty myöhemmin tarkennus.

Mistä voi tietää, mitkä Raamatun kohdat tulee tulkita vertauskuvina ja mitkä kirjaimellisesti, jos Raamatun tekstistä yritetään saada informaatiota todellisuudesta?
Raamatussa Jeesus sanoo: "Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. " [Matt. 18:9] Kuuluuko esimerkiksi tämä arvoarvostelma mielestänne tulkita kirjaimellisena ohjenuorana vai vertauskuvallisesti?
Entä tämä tosiseikka-arvostelma: "Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat." [Mark. 16:17-18]

Kysymys kuuluu hermeneutiikan piiriin, jossa tarkoituksena on tiettyjä periaatteita ja menetelmiä käyttäen selvittää se, mitä kirjoittajat alunperin tarkoittivat tekstillään. 

Kuinka suuri ihmispopulaatio oli Babelin tornin tapahtumien aikaan? Kuinka moneen eri ryhmään Jumala ihmiset jakoi? Jakoiko Jumala ihmiset satunnaisesti? Kysymysten taustalla on ihmetys geneettisen monimuotoisuuden jakautumisesta. On toki selvää, että tiettyjen geenien esiintyminen vaihtelee ryhmissä, mutta vaihtelu ei todennäköisesti ole kovinkaan suurta. Näin siis olettaen, että jokaiseen ryhmään tulee merkittävä määrä ihmisiä. – – Eli kävikö ammoisina aikoina iso sattuma esim. vastauksessa mainittujen eskimoiden esi-isille vai ryhmiteltiinkö ihmisiä joidenkin ominaisuuksien mukaan Jumalan toimesta (ts. kyse ollut sattumasta)?

Raamattu ei kerro Baabelin tornin rakennusajankohtaa. James Usher sijoitti sen samaan aikaan Pelegin syntymän kanssa 106 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen. Tämä liitos ei kuitenkaan ole pakollinen, ja nykyään Baabelin tornin rakentaminen ajoitetaan myös Pelegin kuoleman aikohin 340 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen.

”En tule antamaan kenellekään mitään kuolettavaa myrkkyä, jos minulta sellaista pyydetään, enkä mitään neuvoa sellaisen valmistamiseen. Samoin en tule antamaan naiselle sikiötä tuhoavia aineita.” Hippokrateen vala1

Näillä suunnilleen 400 vuotta ennen Kristusta kirjoitetuilla sanoilla on yhä nykyäänkin valtava merkitys. Niiden kirjoittaja oli Hippokrates, muinaisen Kreikan filosofi ja lääkäri, jota pidetään monesti ”lääketieteen isänä”. Hippokrateen ”vala” kiteytti kreikkalaisessa filosofiassa vallitsevan käsityksen, jonka mukaan itsemurha on samankaltainen yhteiskunnallinen paha kuin toisen ihmisen tappaminen, mutta valassa se asetettiin ensimmäistä kertaa lääkärin ammatinharjoittamisen säännöksi.

Ensinnäkin haluan kiittää teitä tästä sivusta, sillä vastaatte mielestäni hyvin perustellusti ja asiallisesti moneen ikävimpiikin sävyihin kirjoitettuihin kysymyksiin. Mutta asiaan: miten suhtaudutte samaa sukupuolta oleviin aviosuhteisiin? Oma kantani on, ettei homojen tai lesbojen avioitumista tulisi hyväksyä, sillä mielestäni se ei ole täysin luonnollinen suuntaus. Mutta en pidä homoutta minkään sortin syntinä, vaan enemmänkin tietynlaisena luonnon vääristymänä. ...

Kiitos kysymyksestäsi,

se ei suoraan liity sivustomme aihealueeseen, mutta erityisesti kysymys "luonnollisuudesta" riippuu jossain määrin luomiskäsityksestämme.

Homoseksuaalisuuden luonnollisuus tai luonnottomuus argumenttina joko homoseksuaalisuuden puolesta tai sitä vastaan on kuitenkin ongelmallinen useastakin syystä. Ennen keskustelun jatkamista olisi siis tarpeen määritellä termi "luonnollinen" – tarkoitetaanko tällä tämänhetkistä luonnon tilaa vai onko tarkoituksena viitata luomakunnan tilaan ennen syntiinlankeemusta.

Sivu 1 / 2