Kategoria

Homologiat (3)

Evoluutioteorian mukaan monet rakenteet olisivat kehittyneet peräti useita kertoja ja eri kehityspolkuja, vaikka jo yhdenkin kehityspolun vaatimat muutokset eliön informaatiosisällössä, rakenteissa, yms ovat mahdottomia sattumalta tapahtuviksi. Eri eliöillä olevien rakenteiden samankaltaisuus voidaankin tulkita yhteisen kantamuodon asemesta yhteisen suunnittelijan näkökulmasta. Suunnitteluratkaisun monikäyttöisyys paljastaa suunnittelijan tason - elävien organismien mieletön nerokkuus todistavat Jumalan suuruutta.

Science -tiedelehti julkaisi 7. toukokuuta 2021 katsausartikkelin ”Fossil apes and human evolution”, Almécija S. ym. Helsingin Sanomat teki artikkelista oman juttunsa 27.5. otsikolla ”Apinoiden planeetta oli totta miljoonia vuosia sitten” (Tuukka Tervonen).

Päivitettyjä vastauksia luomiseen kriittisesti suhtautuvan kysymyksiin biologiasta.

Hei, tahtoisin tiedustella artikkelista Evoluution kumoaminen 2. Luku 6. Siinä annettiin ymmärtää, että yhtäläisyydet fenotyypissä, mutta erilainen geneettinen rakenne ("pohjapiirrustus") viittaisi lähemmin yhteiseen suunnittelijaan kuin alkuperään.
Richard Dawkins paneutuu tähän aiheeseen kirjassaan Sokea kelloseppä (kannattaa lukea, erittäin päteviä argumentteja). Hänen mukaansa samat ominaisuudet tulevat näkyviin erilaisesta geneettisestä perimästä huolimatta, mikäli näistä on kyseisen fenotyypin ympäristössä hyötyä.
Kuten tiedämme, esimerkiksi eri mantereilla elävien olentojen elinympäristöt voivat muistuttaa erehdyttävästi toisiaan. Tällöin ne olennot, jotka kantavat vaikkapa sormien kehitykseen vaikuttavia geenejä, menestyvät molemmissa ympäristöissä, jolloin seuraa yhdenaikainen eli konvergenttinen evoluutio (samaan pisteeseen eri lähtökohdista). Täten en näe eri rakennetta riittäväksi kumoamaan evoluutioteoriaa. Voisitteko tarkentaa artikkelia, mikäli olen ymmärtänyt jotakin väärin?

Kyseinen artikkeli1 käsittelee varsinaisesti homologia-argumenttia. Homologiassahan on kyse yhteisen polveutumisen takia saadusta yhteisestä rakenteesta. Argumentin mukaan jo yhteisellä kantamuodolla olisi ollut kyseinen rakenne, eikä sen olisi siis tarvinut kehittyä molemmille eliöille erikseen. Eri lajeilla havaittavat samanlaiset rakenteet on sitten tulkittu todisteeksi yhteisestä polveutumisesta. Kuitenkin homologisiksi tulkitut rakenteet kehittyvät monesti eri alkion osista ja eri geenialueista, mikä on ristiriidassa esitetyn homologia-argumentin kanssa kanssa.

Todisteiden valossa on kuitenkin havaittu, että tietyt rakenteet ovat samanlaisia, vaikka niiden oletetulla yhteisellä kantamuodolla ei olekaan ollut kyseistä rakennetta. Tällaisessa tilanteessa rakenteen olisi täytynyt syntyä useampaan kertaan toisistaan riippumatta, jolloin rakenteen täytyy olla jossain määrin niin optimaalinen, ja toisaalta niin yksinkertainen, että sen syntyminen useammin kuin kerran olisi mielekästä.