Kategoria

Luomisviikko (15)

Vastaukset, joissa käsitellään luomisviikon tapahtumia koskevia kysymyksiä

Luomisviikon toisena päivänä Jumala jatkoi työtään ja valmisti maapalloa sille, että kasvit voisivat kasvaa siellä, ja että eläimet sekä ihmiset voisivat elää siellä.

Kuu. Jumala loi sen. Ihmiset ovat käyneet siellä. Runoilijat ovat kirjoittaneet siitä. Tutustu ”pienempään valoomme” liittyviin mielenkiintoisiin tosiasioihin...

1. Mooseksen kirjan luomiskertomuksessa toistuu sanapari ”lajinsa mukaan”. Tämän voi sekoittaa helposti nykybiologian laji-termiin. Onkin huomattava, että suomen kielessä on vain yksi lajia tarkoittava sana. Englannin kielessä on kaksi eri sanaa lajille: kind=raamatullinen lajityyppi, species=biologinen laji.

Heprean sana mîn on suomeksi käännetty ”lajiksi” mutta vastaa nykybiologian termein laajempaa ryhmittymää kuten lahkoa, heimoa tai jopa sukua.

Luomisen ja luomistieteen kannalta tärkeä käsite on baramini. Se on keinotekoinen sana, joka tulee heprean sanoista (bārā' = luoda, mîn = laji). Käytämme tästä myös nimeä luotu lajityyppi.

Tämä ilmaisu toistuu 10 kertaa. Raamatussa toistolla osoitetaan tärkeyttä. Jumala tiesi ennalta, että Hänen luomistyötään pyritään selittämään ilman Häntä. Vaikuttaa siltä, että Hän halusi tällä kymmenkertaisella korostuksella vahvistaa meille, että uskokaa nyt – kaikki on luotu lajityyppiensä mukaan.

Kaikkialla luonnossa havaitsemme, miten eliöt todella muuntuvat - mutta Luojansa määräämissä rajoissa. Kukin lajityyppinsä mukaan.

”Pikakurssi”tieteen filosofiaan ja ajoitusmenetelmien ymmärtämiseen.

Luomiskertomuksen vertauskuvallistaminen ja luomispäivien tulkinta miljoonien vuosien pituisiksi vievät pohjan sekä Luojan erittäin hyvältä luomistyöltä että Jeesuksen sovitustyöltä, ristinkuolemalta ja koko evankeliumin uskottavuudelta. Miksi?

KAUAN SITTEN ei ollut olemassa mitään. Ei ollut maailmankaikkeutta, ei taivasta, ei aurinkoa, ei kuuta, ei tähtiä eikä maapalloa. Ei ollut vettä. Ei ollut kasveja, ei puita, ei eläimiä eikä ihmisiä. Ei ollut olemassa mitään. Ei yhtään mitään. Paitsi tietenkin Jumala. Hän on ollut aina olemassa.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 2 kuulostaa siltä, että siinä kuvataan todellista maantieteellistä aluetta – mutta sellaista, jota maapallolla ei ole enää nykyään olemassa missään. Ja juuri näin olettaisimmekin, jos maailmanlaajuinen vedenpaisumus myllersi maanpinnan perin pohjin Nooan aikana.

Minkä tahansa mittauksen tarkkuus riippuu käytettävissä olevan aineiston tarkkuudesta. Jos mittaat vaikkapa rautanaulan halkaisijaa, saat mikrometriruuvilla tarkemman tuloksen kuin käyttämällä metrin mittapalikkaa. Myös Raamattu ilmoittaa maailman iän tietyllä tarkkuudella. Eri alkutekstien mukaisesti laskien maailman iälle saadaan hieman eri tuloksia. Tuloksen tarkkuutta voidaan ilmaista merkillä ±, joka tarkoittaa että annettu tulos on tietyssä haarukassa: esimerkiksi luomisen vuosi 4010 ± 10 eKr tarkoittaisi, että maailman luomisen hetki on jossain vuosien 4000-4020 välissä.

CMI:n asiantuntijat määrittivät taannoin raamatullisen ikähaarukan.1 Ottamatta kantaa siihen, mikä Raamatun alkuteksti on täsmälleen oikea, maailman luominen tapahtui Masoreettisen tekstin pohjalta laskien 3822-4339 eKr, Samarialaisen Pentateukin mukaisesti 4114-5590 eKr ja Septuagintan avulla laskien 5108-5665 eKr.

Carl Wieland

Aadam ja ”puuttuva” kylkiluu

Nokkakolari täydessä polttoainelastissa olevan säiliöauton kanssa valtatien nopeuksilla1 on kokemus, jota en toivoisi kenellekään muulle. On hämmästyttävää, että jäin henkiin – Jumalalla oli selvästi muita suunnitelmia varalleni.2

Seuraavien 5 ½ sairaalassa vietettyjen kuukausien aikana sekä monia vuosia jälkeenpäinkin minulle tehtiin useita leikkauksia, joissa monia kohtia kehostani rakennettiin uudelleen, etenkin kasvojeni luita.3

Jumala loi maailmamme kuudessa kirjaimellisessa päivässä noin 6000 vuotta sitten. Jeesus sanoo: ”Mutta luomakunnan alusta Jumala ‘on luonut heidät mieheksi ja naiseksi’” (Mark. 10:6). Ihminen on siis luotu Jeesuksen sanojen mukaan luomakunnan alussa. Luomisviikon kuudes päivä on todellakin luomakunnan alussa, kun kyse on kirjaimellisista 24-tuntisista vuorokausista. Kompromissiratkaisut, joissa luomiseen sisällytetään miljoonat ja miljardit vuodet aiheuttaa sen, että pitkät ajanjaksot ajoittuvat ajalle ennen ihmistä, joka siirtää ihmisen ilmaantumisen luomakunnan alusta luomakunnan loppuun. Tästä on havainnollistava kuva Luominen-lehdessä.1 Toisin sanoen, jos pitkät ajanjaksot sovitetaan luomiseen se tarkoittaa, että Jeesus on erehtynyt sanoessaan ihmisten luodun luomakunnan alussa, kun kompromissin mukaan se olisikin tapahtunut lopussa. Jos näin olisi, se tarkoittaisi sitä, että Jeesus ei ole totuus (Joh. 14:6). Tämä taas romuttaisi koko kristinuskon… Mutta asia ei tietenkään ole näin.

Genesiksessä kerrotaan Jumalan sanoneen luomisviikon ensimmäisenä päivänä: "Tulkoon valo", vaikka aurinko, kuu ja tähdet luotiin saman kertomuksen mukaan vasta neljäntenä päivänä. Miten valo saatettiin erottaa pimeydestä ilman valaisevia taivaankappaleita?

Kiitos kysymyksestäsi,

koska Raamattu ei anna tyhjentävää vastausta, tästä kohdasta voidaan esittää useampia tulkintoja. Olemmekin käsitelleet asiaa puhtaasti tieteelliseltä kannalta jo aiemmassa vastauksessamme, jossa totesimme että yksi tulkinta on nähdä tässä fotonien luominen. Tässä vastauksessa otamme asiaan hieman laajemman näkökulman.

Miksi raamatunymmärtämistaito on hakusessa? Jollei ymmärretä lausetta: "jumalalle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä" joudutaan jankkaamaan evoluutiosta. 

Et kertonut millä tavalla siteeraamaasi jaetta2 tulee sinun mielestäsi soveltaa luomiskertomukseen. Sinun näkemyksesi pohjalta tässähän on kaksi vaihtoehtoa:

1. luomispäivät tulkitaan "kirjaimellisesti" 1000 vuoden pituisiksi, jolloin luominen tapahtui 6000 vuodessa ja Jumala lepäsi 1000 vuotta.

2. luomispäivät tulkitaan erittäin pitkiksi ajanjaksoiksi, miljooniksi tai jopa miljardeiksi vuosiksi.

Mistä alkumaapallon kaasut olivat lähtöisin?

Termillä "alkumaapallo" viitataan yleensä naturalistiseen/evolutionistiseen selitysmalliin sisältyvään hypoteesiin, jonka mukaan maapallo olisi olisi miljardeja vuosia sitten tiivistynyt aurinkoa kiertävästä kertymäkiekosta1.

Viitaten vastaukseenne 15.4.09 kysyisin, kuinka pitkä oli luomispäivä ja kuinka nopeasti oletatte kasviston kasvaneen? Lisäksi kysyisin kuinka se kykeni kasvamaan tai ylipäätään pysymään hengissä ennen auringon, kuun ja tähtien luomista?
1:11 Ja Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on." Ja tapahtui niin:
1:12 maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli.

Näkemyksemme on, että luomispäivä vastasi normaalia 24-tuntista vuorokautta. 1,2

On huomion arvoista, että ihminen luotiin "valmiina" eli aikuiseksi ja myös ihmiselle annettiin käsky lisääntyä ja täyttää maa.

Mikä on kantanne Raamatun kuvaamaan ihmisen luomiseen? Uskotteko, että ensimmäinen mies luotiin kirjaimellisesti maan tomusta ja ensimmäinen nainen hänen kylkiluustaan, vai voiko kertomus olla vertauskuvallinen?
Olen ihmetellyt myös sitä, mistä on peräisin ajatus, että ihmisen houkutteli syntiinlankeemukseen langennut henkiolento. Eikö Raamatussa sanota, että sen teki käärme, joka oli ”kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut”?

Kantamme on se, että siinä Jumala kertoo meille erittäin selvällä ja kiistattomalla tavalla ihmisen alkuperän.

1. Mooseksen kirjan kielioppi, sanamuodot ja kirjoitustapa ovat ominaisia alkukielen kirjoitustyylille, jolla ilmaistaan todellisia tapahtumia - eli tapa jolla Jumala meille Luomisesta kertoo, osoittaa sen, että kyse on kirjaimellisesti otettavasta kokonaisuudesta.

Jumala olisi voinut kertoa meille vuosimiljardeista ja alkeellisten olioiden kehityksestä joka johti lopulta ihmiseen, mutta hän ei tehnyt niin. Sen sijaan voimme lukea, kuinka Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen erotuksena eläimistä, jotka luotiin kukin lajinsa (englanniksi kind eli nykykielellä sukunsa/lahkonsa/tyyppinsä) mukaan.