Kategoria

Jalostus (4)

WSOY:n biologian oppikirja ”Elämä” esittää sivulla 27 esimerkkejä parhaillaan tapahtuvasta ”evoluutiosta”. Esimerkkejä on kolme.

1. Jalostus ja valintakokeet

2. Teollisuusmelanismi

3. Taudinauheuttajien ja tuhoeläinten nopea evoluutio

Tässä artikkelissa käsittelemme ensimmäistä ”todistetta”, eli jalostusta.

Kirjoittanut tri Carl Wieland
Alkuperäinen teksti: http://www.creationontheweb.com/content/view/1762/

Kaikki havaitut biologiset muutokset sisältävät vain alkuperäisen geneettisen informaation säilymisen tai rappeutumisen. Täten me emme havaitse minkään sortin evoluutiota siinä merkityksessä kuin sana yleisesti ymmärretään. Logiikan, käytännön ja strategian syistä, ehdotamme, että me:

  1. Vältämme termin "mikroevoluutio" käyttämistä.
  2. Arvioimme uudestaan koko "variaatio lajin sisällä" konseptin käyttöä. 
  3. Vältämme luodun lajin taksonomisia määrittelyjä yhden ilmeisen itsestäänselvän määritelmän hyväksi.
Hei Kasvien ja eläinten jalostaminen on todiste evoluutiosta. Vai kiistättekö esimerkiksi nykyisin viljeltävän ohran tuottavan enemmän satoa kuin tuhansia vuosia sitten, jolloin jalostusta ei vielä tehty? Kiistättekö eri koirarotujen olemassaolon?

Riippuu siitä mitä käsität termillä evoluutio. Jalostus ei suo mitään tukea näkemykselle jonka mukaan kaikki näkemämme eliöt olisivat lähtöisin yhteisestä ”yksinkertaisesta solusta” josta sitten nykypäivän lajien nähdään kehittyneen.

Miten esimerkiksi, kun Jumala loi ensimmäisen koirapariskunnan, niin miten sen pariskunnan geeneihin on mahtuneet kaikki nykyiset koirarodut, sudet, kojootit ja muut jälkeläiset. Lisäksi, kun vielä oletetaan, että ennen vedenpaisumusta monimuotoisuus on ollut runsaampaa ja vedenpaisumuksen kautta on siirtynyt vain osa kunkin lajin geeneistä eteenpäin. Suvullisesti lisääntyvi

Kiitos asiallisesti esitetystä kysymyksestäsi. Raamattu ei missään kohdin puhu luomisen yhteydessä, että kutakin luotua lajia olisi luotu vain yksi pari. Miehestä ja naisesta siis yhdestä "parista" puhutaan vain ihmisen luomisen yhteydessä. Tältä pohjalta kreationistit puhuvatkin muiden luotujen lajien osalta tuntemattoman määrän yksilöitä sisältäneistä populaatioista, joilla on ollut runsas geneettinen informaatiosisältö, joka on täten mahdollistanut kyseisen populaation jäsenten sopeutumisen useisiin erilaisiin olosuhteisiin/ympäristöihin.