Ajoitusmenetelmt

Raamatun historiallinen luotettavuus (13)

Evolutionistit väittävät ihmisen kaltaisten olentojen populaation kehittyneen apinan kaltaisten olentojen populaatiosta. Todellinen silminnäkijätodistus on kuitenkin täysin erilainen.

Kiinassa Pekingissä sijaitsevaa 450 vuotta vanhaa Taivaan temppeliä verhoaa arvoitus. Miksi keisarit uhrasivat sonnin suurella valkoisella marmorisella Taivaan alttarilla jokavuotisessa seremoniassa, niin kutsutussa ”rajauhrissa”, joka oli vuoden tärkein ja värikkäin juhla? Tämä rituaali päättyi vuonna 1911, kun viimeinen keisari syöstiin vallasta. Uhriseremonia ei kuitenkaan alkanut vasta 450 vuotta sitten, vaan sen juuret ulottuvat 4 000 vuoden taakse. Yksi varhaisimmista merkinnöistä rajauhrijuhlasta löytyy Kungfutsen kokoamasta Shu Jingistä (Historian kirjasta). Siinä kerrotaan keisari Shunista (hallitsi vuosina 2256–2205 eKr. ensimmäisen kirjatun dynastian alkaessa), joka ”uhrasi ShangDille”.1

Kirjoittanut: Ryan Jaroncyk
Alkuperäisteksti: http://creation.com/egyptian-history-and-the-biblical-record-a-perfect-match

Jo vuosia sekulaarimedia on piikitellyt Raamatun kuvauksia Joosefista, Mooseksesta, pääsiäisestä ja toisesta Mooseksen kirjasta täysin yhteensopimattomiksi klassisen Egyptin kronologian kanssa. Vuosi toisensa jälkeen olemme saaneet kuulla useiden tutkijoiden kertomana, että 1. ja 2. Mooseksen kirjassa kuvatut tapahtumat ovat mukavia legendoja vailla mitään historiallista tai arkeologista pohjaa.

Toisaalta uudet tuulet puhaltavat. Kasvava määrä erilaisista taustoista lähtöisin olevia tutkijoita on avoimesti esittänyt rajuja reduktioita Egyptin kronologiaan. Kyseisen kaltainen reduktio palvelisi Egyptin ja Vanhan Testamentin historiallisten ja arkeologisten kuvausten yhteensovittamista. Yllättävää kyllä, on olemassa huomattava määrä todisteita Egyptin historian merkittävän reduktion oikeuttamiseksi.

Onko raamattu ainoa kirja johon on kirjattu Jeesuksen tekoja ja elämän käänteitä? Jeesuksen elinaikana oli lukuisia historioitsijoita ja varsinkin Rooman valtakunnassa tämä ihmeiden tekijä ja jumalan poika olisi varmasti huomattu niin hyvin, että sen aikaisissa teksteissä Jeesuksen pitäisi esiintyä runsaasti. ––

Raamattu ei ole ainoa lähde, joka viittaa Jeesukseen. Raamatun ulkopuolisia Jeesuksen mainitsevia ajanlaskumme alkuun sijoittuvia lähteitä on listattu Apowikin "Jeesus Nasaretilainen" -artikkeliin1. Tarkimmin Jeesuksen teoista ja elämän käänteistä kertoo kuitenkin Raamattu.

Mitä todisteita teillä on tukemaan raamatun väitteitä mm. vedenpaisumuksesta, mooseksesta ja muista tapahtumista ja henkilöistä?
Kyseenalaistatte evoluution mutta, mielestäni raamattu on paljon epäuskottavampi, joten olisi mukava kuulla kerrankin muita vastauksia kuin "jumalan tiet ovat tuntemattomat" tai " koska jumala sanoo niin".

Kuka pentateukin kirjoittaja olikaan, hän oli luonteeltaan enemmän tutkija kuin kirjailija. Profeettana Mooses ei ollut ekstaattista tai hurmoksellista, vaan selkeän informatiivista ja ilmoituksellista mielenlaatua.

Mooseksen työhön Pentateukin toimittajana tuntuisi viittaavan ainakin se seikka, että Mooseksen kirjat esittävät Mooseksen kaikesta auktoriteetista huolimatta melko vaatimattomasti. Juutalais-roomalainen historioitsija Josefus esimerkiksi maalailee yksityiskohtia Mooseksen korkeasta asemasta Egyptin hovissa. Josefuksen tekstit ovat epäluotettavia, mutta vaikka ne pitäisivät paikkansakin, niin Raamatussa asia jätetään mainitsematta.

Pentateukin viimeisessä luvussa (5 Moos. 34) käytetään Mooseksesta superlatiiveja. Koska siinä kuitenkin kerrotaan myös Mooseksen hautapaikasta, on kappale täytynyt toimittaa vasta Mooseksen kuoleman jälkeen.

Avain VT:n historiallisuuden selvittämiseen on Mooseksen tutkijantyössä. Mooses oli nimenomaan toimittaja, ei kertoja. Kristikunnassa on usein unohdettu, että juutalaisuudessa häntä pidettiin 1. Mooseksen "toledotien" (sukujen dokumenttien, syntykirjojen) ohella myös Jobin kirjan toimittajana yhtenäiseksi teokseksi ikivanhoista savitauluista.

Hei! Miksi alkuperäisheimot eivät ole tietoisia Jumalasta? Viidakoissa elävät alkuasukkaat kertovat toisilleen paljon tarinoita ja tieto välittyy suusta-suuhun menetelmällä. Luulisi, että Jumalan luoman Aatamin ja Eevan tarina tai Nooan arkki olisi niin merkittävä, että se varmasti kulkisi sukupolvelta toiselle. Silti nämä heimot eivät ole kuulleetkaan asiasta.

Päinvastoin, kuin annoit ymmärtää, monet alkuperäisheimot uskovat yhteen Jumalaan ja heillä on kertomuksia vedenpaisumuksesta. Jumala on monin eri tavoin kertonut itsestään ja valmistanut tietä evankeliumille. Tässä muutama esimerkki tällaisista kansoista:

Raamatun mukaan vedenpaisumus tapahtui noin 2.350 eaa. Tuon jälkeen, noin 150 vuotta myöhemmin, syntyi Baabelin kieltensekoituksen yhteydessä uusi ihmiskunta eli nykyisin tunnetut kansat ja kielet. Vuosituhannen vaihteen tietämillä raamatun mukaan Aabraham pakeni nälänhätää Egyptiin.
Tuossa vaiheessa Egyptin kulttuuri oli kuitenkin tieteen (egyptologian ja arkeologian) käsityksen mukaan jo yli 1.000 vuoden ikäinen. Kreationismissa tuo kronologia tietenkin kyseenalaistetaan, mutta kun sitä lähdetään tutkimaan historiallisesti kiistattomista yhtymäkohdista (Persia valloitti Babylonian 539 eaa. ja Nebukadnessar voitti farao Nekhon 605 eaa.) ja kytketään niiden tapahtumat raamatun kronologiaan, joudutaan Egyptin (egyptologien) kronologia hyväksymään sellaisenaan ainakin suunnilleen 1.500 eaa. ajankohtaan asti.
Baabelin tornin rakentajat asuivat Sinearin maassa, joka tunnetaan historiassa sumerilaisen, ensimmäisen korkeakulttuurin alueena. Sumerit tunnetaan vanhana kulttuurina, joka rakensi suuria kaupunkeja ja jossa asui ensimmäiset suuren ihmispopulaatiot. Sumerilaisia suuria kaupunkeja tiedetään olleen noin 15 ja pienempiä kaupunkeja lähes saman verran.
Asukkaita alueella asui satojatuhansia (esim. Uurissa asui tuolloin noin 65.000 ihmistä, Urukissa taas asui 40.000 ihmistä ja kaupungin pinta-ala oli noin 400 hehtaaria). Kuninkaita sumerilaisten historia tuntee lähes 200, jotka eivät suinkaan hallinneet samanaikaisesti.
Olen lukenut joitain hassun tuntuisia ja varsin ylimalkaisia kreationistisia versioita Egytin kronologiasta, mutta toivoisin saavani siitä luotettavamman selityksen sekä samalla selityksen siitä, miten ihmeessä nuo asukasmäärältään valtavan suuret ja historiallisesti kauan olleet sumerilaiset kaupungit saadaan tungetuksi vielä tuon Egyptin kulttuurin edelle.
Lisäksi pyydän selitystä sille, kuinka vedenpaisumuksen jälkeen saattoi noin nopeasti syntyä nuo miljoonia ihmisiä käsittävät alueen kansat (eihän rotat tai kanitkaan kykene lähellekkään tuollaista lisääntymisvautia).

Viittaat ns. perinteiseen Egyptin kronologiaan (conventional Egyptian chronology)1, jonka useat sekulaari tiedemiehetkin ovat kyseenalaistaneet.2

Useat sekulaarit tiedemiehet, esim. teoksen Centuries of Darkness, tekijätovat tarjonneet mittavaa näyttöä sen puolesta, että koko Lähi-Idän historia tulisi ajoittaa uudestaan.

Don Batten

Alkuperäisjulkaisu: Creation 28(1):6, December 2005

Kirkossa käyminen on vähentynyt Britannian pääkirkkokunnissa. Kirkkoon kuuluminen Englannissa on pudonnut 27 % vuodesta 1980 vuoteen 2000. Nämä havainnot johtivat kyselytutkimuksen tekemiseen vuosina 2003 ja 2004. Kaikkiaan 14 000 ihmistä Britanniassa ja Irlannissa vastasi tähän laajasti mainostettuun tutkimukseen, ja he kertoivat miksi he luopuvat kirkosta.1 Tutkimuslomakkeen kysymyksiin vastattiin ennemmin kirjoittamalla vastauksia kuin rastittamalla monivalintakysymyksiä.

Hämmästyttävää oli, että 91 % antoi vastaukseksi hyvin samanlaisia syitä kirkkoon pettymiseensä. Nämä pettymykset voidaan tiivistää erään henkilön vastaukseen: ”Kirkon täytyy puolustaa selkeämmin syitä, miksi uskoa.” Ihmiset vetosivat kirkkoon, että se vastaisi epäilijöiden kysymyksiin ja puolustaisi uskoa.

Carl Wieland

Luotiinko kaikki nykyiset kielet erikseen? Ja jos ei, ovatko kielet sitten kehittyneet? Kuten tavallista, vastaus löytyy Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.

”Dr Wieland”, sanoi rohkein kolmesta nuoresta kristitystä lähestyessään minua Singaporen kirkossa pitämäni luomisseminaarin tauolla, ”Me kaikki olemme koulutukseltamme kielitieteilijöitä; olemme valmistautumassa lähetystyöhön Myanmariin [Burma]. Olisitteko hyvä ja kertoisitte meille sanooko Raamattu mitään kielten synnystä?”

Kristikunta on uskonut perinteisesti vain tuhansien vuosien ikäiseen nuoreen maailmaan. Uskonpuhdistajat Martti Luther (1483–1546) ja Johannes Calvin (1509–1564) uskoivat nuoreen maailmaan,1,2 kirkkoisä Augustinus (354–430) uskoi nuoreen maailmaan3 ja vaikkapa juutalainen historioitsija Flavius Josephus (n. 37– n. 100) uskoi nuoreen maailmaan. 4,5 Itse asiassa ajatus pitkistä ajanjaksoista Raamatun kuvaamaan luomiseen liittyen oli kristityille käytännössä tuntematon ennen kuin tieteen nimissä esitetyt väitteet 1700-luvun lopussa haastoivat Raamatun arvovallan.6 Jopa Raamatun arvovallasta tinkinyt geologian professori (teistinen evolutionisti) Davis Young toteaa: ”Usein tapahtuvista Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun tulkinnoista huolimatta, jotka ovat poikenneet tarkan kirjaimellisesta tulkinnasta, ei voida kieltää, että 1700-luvulle asti kristillisen maailman melkein yleismaailmallinen näkemys oli, että maapallo oli vain muutama tuhat vuotta vanha. Vasta maapalloa itseään koskevan modernin tieteellisen tutkimuksen kehittymisen myötä on tämä näkemys saatettu kyseenalaiseksi kirkon piirissä.”7

Sivu 1 / 2