Kategoria

Raamatun historiallinen luotettavuus (23)

Nykyään monet kristityt ajattelevat, että Nooan aikana ollut vedenpaisumus oli vain paikallinen tulva. Tämä ajatus ei tule Raamatusta.

Minulla oli etuoikeus asua Egyptissä työskennellen öljyn- ja kaasunetsinnän parissa (1999–2000; 2006–2007).

”Pikakurssi”tieteen filosofiaan ja ajoitusmenetelmien ymmärtämiseen.

Luomiskertomuksen vertauskuvallistaminen ja luomispäivien tulkinta miljoonien vuosien pituisiksi vievät pohjan sekä Luojan erittäin hyvältä luomistyöltä että Jeesuksen sovitustyöltä, ristinkuolemalta ja koko evankeliumin uskottavuudelta. Miksi?

Uutuuskirja Teologien tiedeusko – Epäuskon monumentti. Eero Junkkaala ja tapaus Francis Collins

Ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 2 kuulostaa siltä, että siinä kuvataan todellista maantieteellistä aluetta – mutta sellaista, jota maapallolla ei ole enää nykyään olemassa missään. Ja juuri näin olettaisimmekin, jos maailmanlaajuinen vedenpaisumus myllersi maanpinnan perin pohjin Nooan aikana.

Minkä tahansa mittauksen tarkkuus riippuu käytettävissä olevan aineiston tarkkuudesta. Jos mittaat vaikkapa rautanaulan halkaisijaa, saat mikrometriruuvilla tarkemman tuloksen kuin käyttämällä metrin mittapalikkaa. Myös Raamattu ilmoittaa maailman iän tietyllä tarkkuudella. Eri alkutekstien mukaisesti laskien maailman iälle saadaan hieman eri tuloksia. Tuloksen tarkkuutta voidaan ilmaista merkillä ±, joka tarkoittaa että annettu tulos on tietyssä haarukassa: esimerkiksi luomisen vuosi 4010 ± 10 eKr tarkoittaisi, että maailman luomisen hetki on jossain vuosien 4000-4020 välissä.

CMI:n asiantuntijat määrittivät taannoin raamatullisen ikähaarukan.1 Ottamatta kantaa siihen, mikä Raamatun alkuteksti on täsmälleen oikea, maailman luominen tapahtui Masoreettisen tekstin pohjalta laskien 3822-4339 eKr, Samarialaisen Pentateukin mukaisesti 4114-5590 eKr ja Septuagintan avulla laskien 5108-5665 eKr.

Raamatullisina kreationisteina me ymmärrämme, kuinka tärkeää oppi luomisesta on Raamatun kokonaisuudelle luomisesta, lankeemuksesta, lunastuksesta ja ennalleen asettamisesta. Monet meistä muistavat sen hetken, kun ”valot syttyivät” ja ymmärsimme, että 1. Mooseksen kirjaan voi todella luottaa historiallisena kuvauksena.

Ensisijainen auktoriteetti Luominen ry:lle ja Creation Ministries Internationalille (CMI) on Jumalan erehtymätön Sana, Raamattu. Kaikki tieteelliset teoriat sen sijaan ovat erehtyväisiä, ja usein uudet tutkimustulokset kumoavatkin aiemmin hyvinä pidettyjä teorioita. Evoluutioon uskovat korjailevat jatkuvasti teorioitaan uusien tutkimustulosten myötä, joten kenenkään ei pitäisi olla yllättynyt tai huolissaan luomiseen uskovien tehdessä tieteellisille teorioilleen samoin.

Tässä artikkelisarjassa julkaisemme argumentteja, joita luomiseen uskovien ei mielestämme tulisi käyttää. Osa argumenteista on selvästi virheellisiä, toiset pelkästään epäilyttäviä tai vailla hyviä perusteita. Selitämme lyhyesti, miksi näin on, ja/tai viittaamme lisätietoina muihin artikkeleihin omilla sivuillamme tai englanninkielisellä creation.com-sivustolla. Emme väitä listaa tyhjentäväksi – siihen lisätään (tai siitä poistetaan) osia sitä mukaa kun saamme uutta tietoa. Monia näistä argumenteista Luominen ry tai CMI ei ole koskaan käyttänyt. Joitakin argumentteja ei ole käyttänyt yksikään varteenotettava luomisjärjestö, vaan ne ovat luomisen vastustajien laatimia olkinukkeargumentteja.

Luomistiede esitetään hyvin usein väärässä valossa. Koska sen lähtökohtana on Raamattu, väitetään, että sillä ei ole mitään tekemistä tieteellisen tutkimuksen kanssa. Sanotaan, että tiede esittää kysymyksiä – ja etsii sitten vastauksia. Joten jos aloitetaan vastauksilla, miten sitä voi kutsua tieteeksi?

Emme kuitenkaan väitä Jumalan ilmoittaneen kaikkea mahdollista tietoa Sanassaan. Toki kuitenkin väitämme, että se mitä Hän selvästi on ilmoittanut todellisuudesta (tieteestä, historiasta), on totta eikä tarua. Ja tähän ei sitten mitenkään liity ”pölkkypäinen kirjaimellisuus”, ”kirjanpalvonta” tai ”kirjallisuudenlajin huomiotta jättäminen”.

Evolutionistit väittävät ihmisen kaltaisten olentojen populaation kehittyneen apinan kaltaisten olentojen populaatiosta. Todellinen silminnäkijätodistus on kuitenkin täysin erilainen.

Kiinassa Pekingissä sijaitsevaa 450 vuotta vanhaa Taivaan temppeliä verhoaa arvoitus. Miksi keisarit uhrasivat sonnin suurella valkoisella marmorisella Taivaan alttarilla jokavuotisessa seremoniassa, niin kutsutussa ”rajauhrissa”, joka oli vuoden tärkein ja värikkäin juhla? Tämä rituaali päättyi vuonna 1911, kun viimeinen keisari syöstiin vallasta. Uhriseremonia ei kuitenkaan alkanut vasta 450 vuotta sitten, vaan sen juuret ulottuvat 4 000 vuoden taakse. Yksi varhaisimmista merkinnöistä rajauhrijuhlasta löytyy Kungfutsen kokoamasta Shu Jingistä (Historian kirjasta). Siinä kerrotaan keisari Shunista (hallitsi vuosina 2256–2205 eKr. ensimmäisen kirjatun dynastian alkaessa), joka ”uhrasi ShangDille”.1

Onko raamattu ainoa kirja johon on kirjattu Jeesuksen tekoja ja elämän käänteitä? Jeesuksen elinaikana oli lukuisia historioitsijoita ja varsinkin Rooman valtakunnassa tämä ihmeiden tekijä ja jumalan poika olisi varmasti huomattu niin hyvin, että sen aikaisissa teksteissä Jeesuksen pitäisi esiintyä runsaasti. ––

Raamattu ei ole ainoa lähde, joka viittaa Jeesukseen. Raamatun ulkopuolisia Jeesuksen mainitsevia ajanlaskumme alkuun sijoittuvia lähteitä on listattu Apowikin "Jeesus Nasaretilainen" -artikkeliin1. Tarkimmin Jeesuksen teoista ja elämän käänteistä kertoo kuitenkin Raamattu.

Tämänhetkisen vallitsevan näkemyksen mukaan ensimmäinen Homo sapiens eli yli miljoona vuotta sitten. Jos näin todella on, missä ovat kaikki biljoonat ihmiset, joiden tulisi joko olla hengissä, tai joiden hautautuneita ja mahdollisesti fossiloituneista jäännöksiä pitäisi löytyä laajoilta hautausmailta ympäri maailmaa?

Silvio Famularo

Minut kasvatettiin lapsena uskomaan, että Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset luodut ihmiset, eikä minulla ollut vaikeuksia uskoa sitä. Mutta myöhemmin ihmiset sanoivat, että me kehityimme apinoista, ja vaikeuteni alkoivat.

Eräs suuri kysymys nousi mieleeni: ”Kuinka monta miljoonaa vuotta sitten ihmiset olisivat oletettavasti voineet alkaa kehittyä apinoista?”

Carl Wieland

Luotiinko kaikki nykyiset kielet erikseen? Ja jos ei, ovatko kielet sitten kehittyneet? Kuten tavallista, vastaus löytyy Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.

”Dr Wieland”, sanoi rohkein kolmesta nuoresta kristitystä lähestyessään minua Singaporen kirkossa pitämäni luomisseminaarin tauolla, ”Me kaikki olemme koulutukseltamme kielitieteilijöitä; olemme valmistautumassa lähetystyöhön Myanmariin [Burma]. Olisitteko hyvä ja kertoisitte meille sanooko Raamattu mitään kielten synnystä?”

Aukkoteoriassa miljoonat vuodet yritetään sijoittaa Raamatun kahden  ensimmäisen jakeen väliin. Tämä ajatus oli käytännössä tuntematon kunnes  Thomas Chalmers (1780–1847) alkoi puhua siitä. Monet aukkoteorian  kannattajat, Chalmers mukaan lukien, ovat myöntäneet, että heidän  motivaationaan on löytää Raamatusta kohta, johon miljoonat vuodet  voitaisiin sovittaa. Miksi ajatus luomisen yhteydessä olevista pitkistä  ajanjaksoista ilmaantui kristityille vasta suunnilleen niihin aikoihin,  kun ajatuksia pitkistä ajanjaksoista alettiin esittää tieteen nimissä?

Miksi ajatus siitä, että Ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa kuvattu  luominen puhuisikin pitkistä ajanjaksoista, oli aikaisemmin ollut  kristityille käytännössä tuntematon? Tämä on vahva todiste siitä, ettei  Raamatun teksti itsessään sisällä ajatusta pitkistä ajanjaksoista, vaan  kyse on vain siitä, että tieteen luullaan osoittaneen pitkien  ajanjaksojen olevan totta.1

Kristikunta on uskonut perinteisesti vain tuhansien vuosien ikäiseen nuoreen maailmaan. Uskonpuhdistajat Martti Luther (1483–1546) ja Johannes Calvin (1509–1564) uskoivat nuoreen maailmaan,1,2 kirkkoisä Augustinus (354–430) uskoi nuoreen maailmaan3 ja vaikkapa juutalainen historioitsija Flavius Josephus (n. 37– n. 100) uskoi nuoreen maailmaan. 4,5 Itse asiassa ajatus pitkistä ajanjaksoista Raamatun kuvaamaan luomiseen liittyen oli kristityille käytännössä tuntematon ennen kuin tieteen nimissä esitetyt väitteet 1700-luvun lopussa haastoivat Raamatun arvovallan.6 Jopa Raamatun arvovallasta tinkinyt geologian professori (teistinen evolutionisti) Davis Young toteaa: ”Usein tapahtuvista Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun tulkinnoista huolimatta, jotka ovat poikenneet tarkan kirjaimellisesta tulkinnasta, ei voida kieltää, että 1700-luvulle asti kristillisen maailman melkein yleismaailmallinen näkemys oli, että maapallo oli vain muutama tuhat vuotta vanha. Vasta maapalloa itseään koskevan modernin tieteellisen tutkimuksen kehittymisen myötä on tämä näkemys saatettu kyseenalaiseksi kirkon piirissä.”7


Kuva: Wikipedia

Ei ole. Historioitsija, professori Jeffrey Burton Russell on dokumentoinut, että lähes kaikki koskaan maapallon muodosta keskustelleet kristityt oppineet, ovat myöntäneet maapallon olevan pyöreän.1

”Ajatus siitä, että kristityt uskoivat aikoinaan yleisesti teologisista syistä litteään maapalloon on myytti.”2 ”Merkittävä motivoiva tekijä tämän myytin levittämiselle on ollut vahvistaa darvinistista maailmankuvaa ja lisäksi tavoitteena on ollut syrjäyttää Raamatullinen maailmankuva.”2

Tiesitkö muuten, että litteän maapallon yhdistyksen [Flat Earth Society] johtaja uskoo evoluutioon?3

Kirjoittanut: Ryan Jaroncyk
Alkuperäisteksti: http://creation.com/egyptian-history-and-the-biblical-record-a-perfect-match

Jo vuosia sekulaarimedia on piikitellyt Raamatun kuvauksia Joosefista, Mooseksesta, pääsiäisestä ja toisesta Mooseksen kirjasta täysin yhteensopimattomiksi klassisen Egyptin kronologian kanssa. Vuosi toisensa jälkeen olemme saaneet kuulla useiden tutkijoiden kertomana, että 1. ja 2. Mooseksen kirjassa kuvatut tapahtumat ovat mukavia legendoja vailla mitään historiallista tai arkeologista pohjaa.

Toisaalta uudet tuulet puhaltavat. Kasvava määrä erilaisista taustoista lähtöisin olevia tutkijoita on avoimesti esittänyt rajuja reduktioita Egyptin kronologiaan. Kyseisen kaltainen reduktio palvelisi Egyptin ja Vanhan Testamentin historiallisten ja arkeologisten kuvausten yhteensovittamista. Yllättävää kyllä, on olemassa huomattava määrä todisteita Egyptin historian merkittävän reduktion oikeuttamiseksi.

Mitä todisteita teillä on tukemaan raamatun väitteitä mm. vedenpaisumuksesta, mooseksesta ja muista tapahtumista ja henkilöistä?
Kyseenalaistatte evoluution mutta, mielestäni raamattu on paljon epäuskottavampi, joten olisi mukava kuulla kerrankin muita vastauksia kuin "jumalan tiet ovat tuntemattomat" tai " koska jumala sanoo niin".

Kuka pentateukin kirjoittaja olikaan, hän oli luonteeltaan enemmän tutkija kuin kirjailija. Profeettana Mooses ei ollut ekstaattista tai hurmoksellista, vaan selkeän informatiivista ja ilmoituksellista mielenlaatua.

Mooseksen työhön Pentateukin toimittajana tuntuisi viittaavan ainakin se seikka, että Mooseksen kirjat esittävät Mooseksen kaikesta auktoriteetista huolimatta melko vaatimattomasti. Juutalais-roomalainen historioitsija Josefus esimerkiksi maalailee yksityiskohtia Mooseksen korkeasta asemasta Egyptin hovissa. Josefuksen tekstit ovat epäluotettavia, mutta vaikka ne pitäisivät paikkansakin, niin Raamatussa asia jätetään mainitsematta.

Pentateukin viimeisessä luvussa (5 Moos. 34) käytetään Mooseksesta superlatiiveja. Koska siinä kuitenkin kerrotaan myös Mooseksen hautapaikasta, on kappale täytynyt toimittaa vasta Mooseksen kuoleman jälkeen.

Avain VT:n historiallisuuden selvittämiseen on Mooseksen tutkijantyössä. Mooses oli nimenomaan toimittaja, ei kertoja. Kristikunnassa on usein unohdettu, että juutalaisuudessa häntä pidettiin 1. Mooseksen "toledotien" (sukujen dokumenttien, syntykirjojen) ohella myös Jobin kirjan toimittajana yhtenäiseksi teokseksi ikivanhoista savitauluista.

Sivu 1 / 2