Ensimmäisten eliöiden monimuotoisuus

24.07.2007 - Utelias

Loistavat sivut! Minua askarruttaa miten kunkin lajin monimuotoisuus on syntynyt yhdestä sen lajin luodusta parista. Miten esimerkiksi, kun Jumala loi ensimmäisen koirapariskunnan, niin miten sen pariskunnan geeneihin on mahtuneet kaikki nykyiset koirarodut, sudet, kojootit ja muut jälkeläiset. Lisäksi, kun vielä oletetaan, että ennen vedenpaisumusta monimuotoisuus on ollut runsaampaa ja vedenpaisumuksen kautta on siirtynyt vain osa kunkin lajin geeneistä eteenpäin. Suvullisesti lisääntyvi

Vastaus:

31.07.2007

Miten esimerkiksi, kun Jumala loi ensimmäisen koirapariskunnan, niin miten sen pariskunnan geeneihin on mahtuneet kaikki nykyiset koirarodut, sudet, kojootit ja muut jälkeläiset.

Kiitos asiallisesti esitetystä kysymyksestäsi. Raamattu ei missään kohdin puhu luomisen yhteydessä, että kutakin luotua lajia olisi luotu vain yksi pari. Miehestä ja naisesta siis yhdestä "parista" puhutaan vain ihmisen luomisen yhteydessä. Tältä pohjalta kreationistit puhuvatkin muiden luotujen lajien osalta tuntemattoman määrän yksilöitä sisältäneistä populaatioista, joilla on ollut runsas geneettinen informaatiosisältö, joka on täten mahdollistanut kyseisen populaation jäsenten sopeutumisen useisiin erilaisiin olosuhteisiin/ympäristöihin.

Chihuahua ja tanskandoggi. Saman lajin edustajia.

Näkemyksemme on myös, että Jumala ei ensin luonut koirapariskuntaa vaan lajin jota voisimme tässä nimittää "koiran kaltaiseksi" josta sitten nykypäivänä näkemämme sudet, kojootit yms. ovat polveutuneet. Koirat ovat nykytutkimuksen valossa sitten rappeutumien kautta lajiutuneet sudesta. Kuten saatat tietääkin on maailmassa tällä hetkellä noin 413 tunnettua koirarotua. Kaikkien näiden koirien sisältämä geneettinen informaatio on ollut olemassa jo niiden esi-isänä toimineessa susipopulaatiossa. Kyseisten rotujen välisistä eroista on havaittavissa kuinka laaja-alaisesti voi yhdestä geneettisesti rikkaasta emopopulaatiosta muodostua erilaisia variaatioita. Merkittävien morfologisten erojensa johdosta useat nykyisistä koiraroduista voisivat nykyisen lajiluokituksen pohjalta tulla luokitelluksi eri lajeiksi mikäli niiden määrittely pohjautuisi mm. fossiilijäännöksiin.

Lisäksi, kun vielä oletetaan, että ennen vedenpaisumusta monimuotoisuus on ollut runsaampaa ja vedenpaisumuksen kautta on siirtynyt vain osa kunkin lajin geeneistä eteenpäin.

Jos viittaat tällä lajien sisältämään geneettiseen informaatiosisältöön siinä tarkoituksessa, että tuon aikaisten lajien geneettinen perimä ei ollut niin köyhtynyt/rappeutunut kuin nykyisten lajien, niin olet mitä suurimmalla todennäköisyydellä oikeassa. Jos taas viittaat puhtaasti eri lajien määrään nykyisen lajimääritelmän mukaan tai viittaat vain morfologisesti erilaisten eliöiden määrään niin päätelmäsi on kreationistien näkökulmasta väärä.

Raamatun mukaan Jumala loi erillisiä lajiryhmiä, kunkin tyyppinsä mukaan. Tässä vaiheessa on ensisijaisen tärkeää ymmärtää, että Raamatun "luotu laji/baramini" ei vastaa nykypäivän "lajia." Luotu laji on käsitteenä huomattavasti laajempi kuin nykyinen "laji". Lisää tästä erotuksesta voit lukea artikkelistamme Muuntelu, informaatio ja luotu lajityyppi ja englanniksi täältä. Täten lajien määrä (jälleen nykypäivän määritelmien mukaan) on ollut Nooan tulvan aikaan pienempi kuin nykypäivänä. On tärkeää huomioide, että yksi luotu laji (baramini) on voinut toimia esi-isänä useille nykypäivän lajeista.

Toisinaan on myös melko ironista, että kehistyopin mukaisessa kuvauksessa, jossa kaiken nykypäivänä nahtävän biologisen moninaisuuden nähdään nousseen yhdestä yhteisestä esi-isästä ei havaita mitään ongelmaa tai se uskotaan sellaisenaan sen kummemmin kyseenalaistamatta. Kun taas mm. kreationistien esittämä  koirien, susien, kojoottien yms. polveutuminen yhteisestä "koirien kaltaisesta" baraminista (populaatiosta) tuntuu ajatuksena vaikealta. HUOM: Tämän ei ole tarkoitus olla hyökkäys kysyjää tai ketään yksittäistä henkilöä kohtaan. Tarkoituksena on vain osoittaa, että monesti edellä mainittu seikka jää kokonaan huomaamatta.

Suvullisesti lisääntyvi

Ikävä kyllä tästä kohdin lähettämäsi kysymys katkesi. Joten pahoittelemme, että olit ensimmäinen, joka joutui toimimaan osaltaan sivujemme beta- testaajana. Ongelma on nyt kuitenkin korjattu ja mikäli lähetät meille kysymyksesi loppuosan tai koko kysymyksen uudestaan lisäämme vastaukset viestimme perään.