Älä käytä näitä argumentteja luomisen puolustamisessa!

Ensisijainen auktoriteetti Luominen ry:lle ja Creation Ministries Internationalille (CMI) on Jumalan erehtymätön Sana, Raamattu. Kaikki tieteelliset teoriat sen sijaan ovat erehtyväisiä, ja usein uudet tutkimustulokset kumoavatkin aiemmin hyvinä pidettyjä teorioita. Evoluutioon uskovat korjailevat jatkuvasti teorioitaan uusien tutkimustulosten myötä, joten kenenkään ei pitäisi olla yllättynyt tai huolissaan luomiseen uskovien tehdessä tieteellisille teorioilleen samoin.

Tässä artikkelisarjassa julkaisemme argumentteja, joita luomiseen uskovien ei mielestämme tulisi käyttää. Osa argumenteista on selvästi virheellisiä, toiset pelkästään epäilyttäviä tai vailla hyviä perusteita. Selitämme lyhyesti, miksi näin on, ja/tai viittaamme lisätietoina muihin artikkeleihin omilla sivuillamme tai englanninkielisellä creation.com-sivustolla. Emme väitä listaa tyhjentäväksi – siihen lisätään (tai siitä poistetaan) osia sitä mukaa kun saamme uutta tietoa. Monia näistä argumenteista Luominen ry tai CMI ei ole koskaan käyttänyt. Joitakin argumentteja ei ole käyttänyt yksikään varteenotettava luomisjärjestö, vaan ne ovat luomisen vastustajien laatimia olkinukkeargumentteja.

Jotkut skeptikot kritisoivat luomiseen uskovia siitä, että nämä vetävät takaisin epäilyttäviä argumentteja. On huomionarvoista, että samat ihmiset syyttävät luomiseen uskovia siitä, että nämä eivät suostu muuttamaan mieltään!

Kumottujen argumenttien sitkeä toistaminen yksinkertaisesti kostautuu: nimenomaan totuus tekee meidät vapaiksi (Joh. 8:32), ei virhe. Lisäksi Kristus on totuus (Joh. 14:6)! Koska luomisen puolesta on niin paljon hyvää todistusaineistoa, ei ole mitään syytä käyttää ”kyseenalaisia” argumentteja.

Tämä uusi sarja osoittaa myös, miksi kannattaa pysyä ajan tasalla vakavasti otettavista luomisaiheisista kirjoituksista, sillä esimerkiksi Luominen-lehti ja englanninkieliset Creation-lehti ja Journal of Creation -julkaisu ovat jo aiemmin paljastaneet jotkin näistä argumenteista virheellisiksi.

Haluamme myös muistuttaa lukijoitamme, että olemme ensisijaisesti Raamatun puolella, emme varsinaisesti tiedeyhteisön vallitsevia käsityksiä vastaan. Keskitymme erityisesti raamatullisiin opetuksiin, että kolmiyhteinen Jumala on luonut maailman ja että kuolema johtuu synnistä. Luonnollisena seurauksena tästä vastustamme evoluutiota ja miljoonia vuosia, emme hakeaksemme riitaa. Niinpä kehotammekin kristittyjä vastustamaan vallitsevia näkemyksiä vain silloin kun ne ovat ristiriidassa Raamatun kanssa.

Lue myös tärkeä artikkeli siitä, miten meidän tulisi valita mitä puolustaa luominen.fi/valitse-harkiten.


Tälle sivulle päivitämme artikkelisarjan "Älä käytä näitä argumentteja luomisen puolustamisessa!" sitä mukaa kun sitä julkaistaan Luominen-tiedelehdessä.

Vältä ehdottomasti näitä argumentteja!

Osa 1: ”Darwin luopui evoluutiosta kuolinvuoteellaan”

Monet käyttävät tätä Lady Hopen alkuun panemaa tarinaa. Hyvin suurella varmuudella se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Darwinin lähipiiriltä ei ole saatu minkäänlaista vahvistusta asialle – ei edes hänen vaimoltaan Emmalta, joka ei koskaan pitänyt evolutionistisista ajatuksista. Ja vaikka väite olisikin totta, entä sitten? Jos tunnettu kreationisti luopuisi luomisesta, mitätöisikö se luomisen? Tällä argumentilla ei ole minkäänlaista painoarvoa.

Lisätietoa englanniksi: creation.com/recant


Osa 2: ”Kuun pölykerroksen paksuus todistaa, että Kuu on nuori.”

Kreationistit väittivät pitkään, että Kuun pölykerros on aivan liian ohut, jos se todella olisi kertynyt miljardien vuosien aikana. He perustivat väitteensä varhaisiin – evolutionistien tekemiin – arvioihin pölyn kertymisestä sekä huoleen siitä, että kuulaskeutujat uppoaisivat tähän pölykerrokseen. Varhaiset arviot olivat kuitenkin virheellisiä, ja Apollo-avaruusalusten laskeutumisten aikoihin NASA ei ollut huolissaan uppoamisesta. Niinpä pölykerroksen paksuutta ei voida käyttää todisteena nuoresta Kuusta (eikä vanhastakaan Kuusta).

Lisätietoa englanniksi: creation.com/moondust (Huomaa myös tekstiin v. 2014 tehty päivitys).


Osa 3: ”Planeettojen sijainteja laskiessaan NASA:n tietokoneet löysivät puuttuvan vuorokauden ja 40 minuuttia, mikä todistaa Joosuan ’pitkän päivän’ ja Hiskian varjon palautumisen, joista kerrotaan Joos. 10:ssä ja 2. Kun. 20:ssä.”

Tätä väitettä ei ole kannattanut yksikään merkittävä luomisjärjestö. Kyse on etenkin internetissä laajalle levinneestä vedätyksestä. Siihen nähden olennaisesti sama tarina ilmestyi vuonna 1936 Harry Rimmerin jokseenkin epäluotettavassa kirjassa The Harmony of Science and Scripture [Tieteen ja Raamatun sopusointu]. Ilmeisesti tuntematon henkilö kaunisteli tarinan nykyaikaisilla organisaatioiden nimillä ja laskentalaitteilla.

Lisäksi koko tarina on matemaattinen mahdottomuus – se vaatisi kiinteän referenssipisteen ennen Joosuan pitkää päivää. Itse asiassa meidän pitäisi ristiintarkistaa sekä tähtitieteelliset että historialliset lähteet voidaksemme havaita puuttuvan vuorokauden. Ja jotta pystyisimme jäljittämään puuttuvat 40 minuuttia, nämä referenssipisteet tulisi tietää muutaman minuutin tarkkuudella. On epäilemättä totta, että tietyssä paikassa näkyneet auringonpimennykset voidaan ajoittaa täsmällisesti. Mutta muinaisiin asiakirjoihin aikaa ei merkitty niin tarkasti, joten vaadittu ristiintarkistus on yksinkertaisesti mahdotonta. Ja joka tapauksessa varhaisin historiallisesti muistiin merkitty pimennys tapahtui vuonna 1217 eKr., lähes kaksi vuosisataa Joosuan jälkeen. Ei siis ole mitään tapaa, jolla yksikään tietokone voisi löytää puuttuvan vuorokauden.

Historiallinen ja tieteellinen dokumentaatio siitä, että väitetty löytö on myytti, on luettavissa englanniksi osoitteesta: creation.com/has-nasa-discovered-a-missing-day

Huomaa, että tämän myytin tuhoaminen ei tarkoita sitä, etteivätkö Joosua 10:n tapahtumat ole tosia. Jotkin kertomuksen yksityiskohdista puoltavat sen luotettavuutta, kuten se että myös Kuu hidastui. Päivän pidentämisen kannalta se ei ollut välttämätöntä, mutta Maasta katsoen näytti siltä, mikäli Jumala toteutti ihmeen hidastamalla Maan pyörimisliikettä.

Ks. englanniksi creation.com/joshuas-long-day


Artikkelisarjan lähde: creation.com/arguments
Copyright © Creation Ministries International.
Used with permission. Käytetty luvalla. creation.com