Älä nielaise syöttiä

heppoja

Tas Walker

Epäselvä kielenkäyttö johtaa epäselvään ajatteluun.

1. Evoluutiota? KYLLÄ ja EI

Havaitsemme elävissä eliöissä muuntelua, mutaatioita ja luonnonvalintaa. Evolutionistit kutsuvat tätä ”evoluutioksi” ja siksi he väittävät evoluution olevan totta. Näemme kuinka ympäristö vaikuttaa eri eläinten hengissä säilymiseen. Näiden prosessien seurauksena näemme jopa uusien lajien [engl. species, kyse on siis biologian lajimääritelmistä, ei Raamatun luoduista lajeista] syntymistä.

Nämä ilmiöt ovat tieteellisesti havaittuja ja dokumentoituja. Kreationistit ovat samaa mieltä kaikista näistä havainnoista. Itse asiassa tämän kaltaiset muutokset tapahtuvat hyvin nopeasti. Lajiutumista voi tapahtua muutamien sukupolvien aikana.1 Mutta koirat pysyvät koirina, sammakot sammakoina ja hevoset hevosina. Emme näe kalojen muuttuvan sammakoiksi tai liskojen linnuiksi.

Näkemämme on yhdenmukaista Raamatullisen, äskettäisen luomiskuvauksen kanssa. Jumala loi alussa erilaiset eläinlajit [engl. kind], jotka kykenivät sopeutumaan erilaisiin ympäristöihin. Kreationistit eivät kutsu tätä luodun lajin [engl. kind] puitteissa tapahtuvaa muuntelua ”evoluutioksi” (eivät edes ”mikroevoluutioksi”2). Kutsumme näitä muutoksia ”sopeutumiseksi”. Merkitystä ei ole niinkään sillä, mitä sanaa käytät, mutta on tärkeää tietää mistä puhut.

Kreationistit käyttävät evoluutio-sanaa jostakin täysin eri asiasta kuin mistä tässä on kysymys.

2. Evoluutiota? EI

Olemme kaikki kuulleet käsityksestä, jonka mukaan yksisoluiset eläimet muuttuivat miljoonien vuosien aikana mutaatioiden ja luonnonvalinnan kautta matelijoiksi, linnuiksi, nisäkkäiksi ja ihmisiksi.

Tätä kreationistit kutsuvat evoluutioksi erottaen sen sopeutumisesta. Evolutionistitkin kutsuvat tätä evoluutioksi, mutta he käyttävät samaa sanaa myös sopeutumisesta. Sen vuoksi asia aiheuttaa niin paljon sekaannuksia. Evolutionistit käyttävät samaa sanaa kahdesta täysin erilaisesta asiasta (tätä kutsutaan kaksiselitteiseksi puheeksi), joten et oikeastaan tiedä, mistä he puhuvat.

Jos pienet, satunnaiset mutaatiot tuottaisivat uutta geneettistä informaatiota näihin uskomattomiin evolutionistien väittämiin eläimissä tapahtuneisiin muutoksiin, niin silloin miljoonia tällaisia geneettisiä virheitä tarvittaisiin miljoonien sukupolvien ajan.3 Tämän vuoksi evolutionistit tarvitsevat miljardeja vuosia, jotta käsitys olisi uskottava.

Kuitenkaan tämän tyyppisiä muutoksia ei ole koskaan havaittu. Muuntelu ja luonnonvalinta eivät tuota uutta geneettistä informaatiota; ne vain järjestävät uudelleen tai poistavat jo olemassa olevaa informaatiota. Mutaatiot eivät saa aikaan uutta geneettistä informaatiota; ne tuhoavat osan olemassa olevasta informaatiosta. Lisäksi fossiilit eivät sovi yhteen evoluutiokäsityksen kanssa; lukematon määrä evoluution edellyttämiä välimuotoja puuttuu. Tämä evoluution ”molekyyleistä mieheksi”-käsite on vain oletettua filosofiaa ilman havaintoihin perustuvan tieteen tukea. Tätä evoluutiokäsitettä käytetään puolustamaan väitettä, jonka mukaan elävä maailma voidaan selittää ilman Jumalaa. Se on vastoin Raamatullista kuvausta. Se näyttää tieteelliseltä, mutta kuten olemme huomanneet, sitä se ei ole.

Se on vähän kuin huijaus, joka saadaan läpi epäselvää kieltä käyttämällä. Evolutionistit käyttävät havaintoihin perustuvaa sopeutumista evoluution tukena, mikä on kuitenkin täysin erityyppinen prosessi. Tämä on esimerkki valesyötin käyttämisestä. Evolutionistit pääsevät kuin koira veräjästä, koska ihmiset eivät tajua, että he käyttävät samaa sanaa tarkoittamaan kahta täysin eri asiaa.

Ole varovainen

Seuraavan kerran kun joku sanoo, että evoluutio on havaittu tieteellinen tosiasia, pidä huolta että saat heidät määrittelemään selvästi, mistä he puhuvat. Lähes varmasti he viittaavat sopeutumiseen, mutta haluavat sinun uskovan, että ovat näyttäneet toteen evoluution. Älä anna huijata itseäsi. Epäselvä kielenkäyttö johtaa epäselvään ajatteluun. Et varmastikaan halua tehdä väärää ratkaisua Raamatun luotettavuuden suhteen, siitä mistä olet tullut ja miksi olet täällä, vain koska nielaisit valesyötin.

Lähdeluettelo ja kommentit
  1. Catchpoole, D. and Wieland, C., Speedy species surprise, Creation 23(2):13–15, 2001, creation.com/speedy.
  2. Termi ”mikroevoluutio” on harhaanjohtava, koska muutokset tapahtuvat väärään suuntaan.
  3. Muutoksen suuruus ei ole ongelma, ennemminkin se, että muutos tapahtuu väärään suuntaan; katso Wieland, C., Evoluutio on tulossa – ei vaan menossa väärään suuntaan, Luominen 11, s. 26–29.

TAS WALKER, Luonnontieteiden kandidaatti (geologia), Filosofian tohtori (insinööritiede) 
Dr Walker työskenteli aiemmin voimaloiden suunnittelu- ja käyttötehtävissä sekä kivihiilikerrostumien geologisissa arviointitehtävissä. Nykyään hän työskentelee täysipäiväisesti Creation Ministries Internationalin tutkijana ja puhujana Australiassa.

Copyright © Creation Ministries International. http://www.Creation.com
Used with permission. Käytetty luvalla.