Aivot ovat Jumalan luomat

©wikipedia.org/WriterHound

Jotkut ihmiset ovat neroja matematiikassa, taiteessa tai musiikissa sen seurauksena, että heitä vaivaa autismi (vaikea kehityshäiriö), mutta tämän lisäksi tutkimus on osoittanut, että kun tietyt aivoalueet keinotekoisesti ja tilapäisesti ”suljettiin” vapaaehtoisilta, oli seurauksena näiden tavallisten ihmisten parantuneet muisti-, laskemis- ja piirtämistaidot.1

Evoluutioon uskovilla ei ole järkevää selitystä tällaiseen ”ylisuunnitteluun”, koska luonnonvalintahan voi valita vain niistä ominaisuuksista, joilla on merkitystä välittömälle eloonjäämiselle.

Neurotutkijat Daniel Kahneman ja Amos Tversky saivat vuonna 2002 Nobelin palkinnon 1970-luvun lopulla tekemästään tutkimuksesta, joka väitti, että ihmiset harvoin tekevät järkeviä päätöksiä.2 Vaikka aivojen kehittyminen sattuman seurauksena evoluutiossa on mahdottomuus, ovat evoluutioon uskovat voineet kuitenkin lohduttautua tällä tutkimuksella, joka osoitti, että aivot ovat kaukana virheettömästä, mikä sopisi paremmin siihen, että ne ovat sattumanvaraisten mutaatioiden ja luonnonvalinnan tulosta kuin Jumalan luomat.

Rochesterin yliopiston aivojen ja kognitiivisten tieteiden apulaisprofessorin Alex Pougetin tutkimus on kuitenkin muuttanut tilanteen. Hän sanoo: ”Paljon tämän alueen aikaisemmasta tutkimuksesta koski tietoista päätöksentekoa, mutta suurin osa tekemistäsi päätöksistä ei perustu tietoiseen ajatteluun.”2 Pouget jatkaa: ”Et tietoisesti päätä pysähtyä punaisiin valoihin tai väistä tiellä olevaa estettä.”2 Tiedostamattamme tekemissä päätöksissä aivomme tekevät yleensä ”parhaan mahdollisen päätöksen”.2

Jos aivot kykenevät rutiininomaisesti sellaiseen optimaaliseen päätöksentekoon, niin se tietenkin osoittaa vähintäänkin tältä osin kyseessä olevan myös optimaalisen suunnittelun.

Ei olisi odotettavissa olevaa, että luonnonvalinta ja sattumanvaraiset mutaatiot tuottaisivat optimaalista suunnittelua tai ”ylisuunnittelua”, vaan nämä ovat argumentteja, jotka puhuvat evoluutiota vastaan. On paljon järkevämpää uskoa, että kaikkivaltias Jumala loi koko luomakuntamme luomisviikolla ja että monet asiat toimivat vielä erittäin hyvin, koska luomisesta ja syntiinlankeemuksesta, joka toi maailmaamme rappeutumisen ja muut pahat asiat, ei ole kulunut kauan aikaa.

Neurotutkija Peter Line on sanonut: “On vaikea edes alkaa ymmärtää aivojen uskomatonta monimutkaisuutta. Niinpä ei ole mahdollista, että luonnolliset tapahtumasarjat voisivat tuottaa ne – se on niin hämmästyttävä järjestelmä.”3

Lähdeluettelo ja kommentit
  1. New Scientist, 9 October 1999, pp. 30–34; 17 March 2001, p. 7.
  2. Our unconscious brain makes the best decisions possible, www.physorg.com/news149345120.html, December 24, 2008.
  3. Mind by design; Carl Wieland and Don Batten chat with neuroscientist and part-time ‘ape-man’ researcher Peter Line. Creation 28(4):20-25. creation.com/mind-by-design-peter-line-interview