Häviäjäliskot (ja voittajaliskot)

David Catchpoole

Aivan samalla tavalla kuin menneinä vuosinakin, myös jonkin aikaa sitten anolisliskoilla tehty tutkimus sai lehtien otsikot julistamaan evoluutiota tosiasiana. Tyypillisiä olivat seuraavanlaiset otsikot: ”Pitkäjalkaiset liskot kehittyvät nopeasti eteenpäin”,1 ”Lyhyet jalat voittavat evoluutiotaistelun”,2 ”Nopea evoluutio toiminnassa”.3

Kuitenkin raporttien lähemmässä tarkastelussa se mitä tutkijat itse asiassa havaitsivat4 osoitti pian, ettei näillä saariliskoilla ole mitään tekemistä ”molekyyleistä mieheksi”-evoluution kanssa. Juuri samalla  tavallahan on käynyt menneiden vuosien aiempienkin tutkimusten kanssa.5-9

Tutkijat tekivät Jonathan Losoksen (Harvardin yliopisto) johdolla tutkimusta ruskeista anolisliskoista (Anolis sagrei) Bahaman pienillä saarilla. Nämä liskot viettävät normaalisti runsaasti aikaa maassa. Kuitenkin, kuten aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, ruskeista anolisliskoista tulee yhä enemmän puissa viihtyviä, kun maassa liikkuva saalistajalisko tuodaan saarelle. Toisin sanoen anolisliskot oppivat viettämään enemmän aikaa puissa, jotta ne eivät tulisi syödyksi.

Leiocephalus_carinatus_armouri_tree_coolMyöhemmässä tutkimuksessa tutkijat toivat suuren saalistajaliskon (Leiocephalus carinatus) kuudelle saarelle nähdäkseen minkälainen vaikutus sillä olisi ruskeiden anolisliskojen populaatioihin, verrattuna kuuteen saaren, joille saalistajia ei tuotu.

Kuuden kuukauden kuluttua ruskeiden anolisliskojen populaatiot olivat kutistuneet ainakin puolella siellä mihin saalistajia oli tuotu. Pitkäjalkaiset anolisliskot (jotka olivat nopeampia ja pystyivät näin paremmin karistamaan saalistajat kannoiltaan) selviytyivät hengissä paremmin kuin lyhytjalkaiset.

Kuitenkin kuusi kuukautta myöhemmin, kun monet ruskeat anolisliskot olivat viettäneet enemmän aikaa puissa, oli lyhytjalkaisten liskojen määrä palautunut ennalleen. Lyhytjalkaiset liskot ovat parempia kiipeämään.

Huomaa, että tässä havaitsemamme on luonnonvalintaa toiminnassa. Kyse ei ole ”molekyyleistä mieheksi”-evoluutiosta, koska geneettinen informaatio ei lisääntynyt.  Ensimmäisten kuuden kuukauden aikana luonnonvalinta karsi populaatiosta monia lyhyempijalkaisia liskoja. Henkiinjäämistaistelussa ne olivat ”häviäjiä”, kun taas hengissä selviytyvät pidempijalkaiset liskot olivat ”voittajia”.

Siirryttäessä enemmän puissa elämiseen, eloonjääneistä lyhytjalkaisista ”häviäjistä” tulikin ”voittajia”. Huomaa, ettei uutta informaatiota hankittu laisinkaan ja siksi liskot eivät ”kehittyneet”.

Siten kaikki mitä havaittiin, oli vain prosentuaalinen muutos liskopopulaatiossa (lyhytjalkaiset vastaan pitkäjalkaiset). Itse asiassa tutkimuksen lopussa edes näissä prosenteissa ei tapahtunut nettomuutosta, kuten tutkijat totesivatkin: ”Jos olisimme odottaneet 12 kuukautta mitataksemme valinnan ensimmäistä kertaa, olisimme voineet tehdä sen johtopäätöksen, että saalistajan läsnäololla oli vähän, jos ollenkaan, vaikutusta valintaan, ja olisimme epäonnistuneet huomaamaan ensimmäisen kuuden kuukauden ohimenevän pidempijalkaisten liskojen valintaedun.”4

Siltä osin kuin tässä tutkimuksessa kuvattiin muutosta luonnonvalinnan suhteen, tutkijat olivat oikeassa – Darwin oli oikeassa luonnonvalinnan suhteen10, 11 – mutta missä tämän väitettiin olevan evoluutiota, he olivat väärässä (katso Taulukko). On epäoikeutettua ja harhaanjohtavaa käyttää sanoja ”luonnonvalinta” ja ”evoluutio” samaa merkitsevinä. Tämä siksi, että evoluutiota (sellaisia muutoksia, jotka voisivat aiheuttaa kalan muuttumisen kalastajaksi, mikä vaatisi valtavasti uuden informaation lisääntymistä) ei ole tapahtunut, minkä todisteet vahvistavat. Huomioi myös, että luonnonvalinnan aiheuttamat muutokset ovat tapahtuneet nopeasti – tämä on ilonaihe kreationisteille, koska luomismalliamme auttaa luotujen lajien sisällä tapahtuva nopea erilaistuminen vedenpaisumuksen jälkeen.9, 12

Huomioi myös, että jos lyhytjalkaiset anolisliskot olisivat kokonaan karsiutuneet pois ensimmäisten kuuden kuukauden aikana, olisivat yksinomaan pitkäjalkaiset eloonjääneet, niin kutsutut ”voittajat”, olleet kuitenkin ”häviäjien” populaatio, koska lyhytjalkaisuuden geneettinen informaatio olisi hävinnyt populaatiosta, jolloin sillä olisi ollut vähemmän valmiuksia ”sopeutua” elämään puissa.13

Geneettisesti ajateltuna liskot ovat siis ”häviäjäliskoja”, eivät uuden informaation ”hankkijoita”, joten evoluutiota ei tapahtunut.

Lähdeluettelo ja kommentit
 1. Leggy lizards evolve in fast-forward, New Scientist 192(2579):18, 25 November 2006.
 2. Bryner, J., Short legs win evolution battle, LiveScience, <www.livescience.com/animalworld/ 061116_lizard_legs.html>, 4 January 2007.
 3. Yong, E., Natural selection does a handbrake turn – quick evolution at work, Not exactly rocket science, <notexactlyrocketscience.wordpress.com/2006/11/23/natural-selection-does-a-handbraketurn-quick-evolution-at-work/>, 4 January 2007.
 4. Losos  J., Schoener, T., Langerhans, R., Spiller, D., Rapid temporal reversal in predator-driven natural selection, Science 314(5802):1111, 17 November 2006.
 5. Cohen, P., Reptiles don’t leave evolution to chance, New Scientist 147(1995):10, 16 September 1995.
 6. Wieland, C., Latin Lizards: Logos vs Lottery, Journal of Creation 10(2):170,1996, <www.creationontheweb.com/latinlizards>.
 7. 7.       Losos, J.B., Warheit, K.I. and Schoener, T.W., Adaptive differentiation following experimental island colonization in Anolis
 8. lizards, Nature 387(6628):70-73, 1 May 1997.
 9. Fast lizard changes delight creationists, Creation 19(4):9, 1997, <www.creationontheweb.com/anolis>.
 10. Catchpoole, D. and Wieland, C., Speedy species surprise, Creation 23(2):13-15, 2001, <www.creationontheweb.com/speedy>.
 11. Smith, L., Darwin got it right – it’s survival of the fastest, Times Online, <www.timesonline.co.uk/article/0,,3-2456974,00.html>, 4 January 2007.
 12. Huomaa, ettei Darwin ollut ensimmäinen, joka tunnisti luonnonvalinnan olevan totta. See: Grigg, R., Darwin’s illegimitate brainchild, Creation 26(2):39-41, 2004; <www.creationontheweb.com/brainchild>.
 13. See also Wieland, C., Brisk biters – fast changes in mosquitoes astonish evolutionists, delight creationists, Creation 21(2):41, 1999, <www.creationontheweb.com/brisk>.
 14. Ja jos aikanaan kaikki pitkäjalkaiset anolisliskot karsiutuisivat pois, olisivat lyhytjalkaiset ”voittajat” vastaavasti ”häviäjien”populaatio, koska geneettinen informaatiopitkäjalkaisuuteen olisi menetetty.
 15. Norris, S., Evolution’s ”driving force” shifts based on behavior, study says, National Geographic News, news.nationalgeographic.com/news/2006/11/061116-lizard-evolution.html>, 4 January 2007.

DAVID CATCHPOOLE, Filosofian tohtori (kasvifysiologia)
Dr Catchpoole on työskennellyt kasvifysiologina sekä luonnontieteiden opettajana erikoisalanaan tropiikin maatalous ja puutarhatalous. Hän työskentelee kokopäiväisesti Creation Ministries Internationalille Australiassa.

 

Taulukossa on esimerkkejä anolislisko-raporteista ja siitä, mikä niissä meni oikein ja mikä väärin.

JulkaisuOikeinVäärin
Alkuperäinen julkaisu: Science4 ”…valinnan suunta muuttui dramaattisestihyvin lyhyessä ajassa, yhden sukupolven aikana, suosien ensin pidempiä ja sitten lyhyempiä takaraajoja.” ”…voi usein olla selitys äärimmäisen nopeisiinpäinvastaisiin muutoksiin evoluutiossa.”
New Scientist1 ”…luonnonvalinta teki täyskäännöksen suosiessaan lyhytjalkaisia liskoja.” ”Mitä tulee evoluution ketteryyteen, anolisliskot ovat kaikkein nopeimpien eläinten joukossa.”
National Geographic News14 ”… luonnonvalinta – voi kääntyä niin kuin tuuli.” ”Evoluutiokoe … paljastaa, että vaikka evoluutio voi vaikuttaa hitaalta prosessilta, sen liikkeellepaneva voima – luonnonvalinta – voi kääntyä niin kuin tuuli.””evoluutiomuutokset voivat tapahtua joskus hyvin nopeasti.”
Times Online10 ”Nämä muutokset tapahtuivat yhden sukupolven aikana osoittaen kuinka luonnonvalinta voi vaikuttaa hyvin nopeasti.” ”Syödyksi tulemisen vaara saa parhaiten eläimen kehittymään pikavauhtia.””Kahdesti vuoden sisällä on ruskeiden anolisliskojen ruumiiseen ja käyttäytymiseen kehittynyt muutoksia, jotka auttavat niitä olemaan saalistajiansa ovelampia.””Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana ruskeat anolisliskot, Anolis sagrei, kehittivät pidemmät jalat, jotta ne voisivat päästä saalistajiaan karkuun.”
LiveScience2 ”… kun saarilla asuvat liskot altistettiin uudelle saalistajalle, luonnonvalintaa tapahtui kuuden kuukauden jaksoissa suosien ensin pidempiä, sitten lyhyempiä takaraajoja.” ”Lyhyet jalat voittavat evoluutiotaistelun.””’Selviytyjien’ matelijaversiossa pidempijalkaiset liskot saavat lopulta kenkää lyhyempijalkaisilta vastustajiltaan.”

Copyright © Creation Ministries International. http://www.Creation.com
Used with permission. Käytetty luvalla.