Koraani vs Genesis

Minkä tahansa Kristuksen tuntemista vastaan asettuvan opin – olkoon se humanismi, buddhalaisuus, hindulaisuus, New Age tms. – voittamisen avain on (2. Kor. 10:5) osoittaa, että opin alkuperä ei ole todellisuuden kanssa yhtä yhteensopiva kuin Ensimmäinen Mooseksen kirja.

David Catchpoole

Nimeni on Muhammed, nuori mies sanoi opiskelijakaverilleen australialaisessa yliopistossa. ”Muhammed?” kysyi kaveri, ”Missä olen kuullut tuon nimen aiemmin?”

Miehen – joka oli muslimi – kerrottua, että Muhammed1 on islamin suuren profeetan nimi, kirkossa käyvän perheen tytär kysyi islamin ja kristinuskon eroista.

Muslimi selitti ehkä tärkeimmän näkemyksellisen eron olevan se, että Koraani2 puhuu Jeesuksesta profeettana, ei missään tapauksessa Jumalan Poikana.

Samana iltana australialaissyntyinen opiskelija kertoi isälleen tapaamisesta ja kysyi: ”Isä, olen ajatellut... kehomme ovat epäpuhtaita! Miksi puhdas Jumala tahraisi itsensä laskeutumalla maan päälle ihmiseksi?”

Koska isä ei kyennyt antamaan järkevää vastausta, tytär käänsi selkänsä seurakunnalle, kääntyi islamiin ja meni myöhemmin naimisiin muslimin kanssa.3

Tällaiseen kysymykseen vastaaminen ei vaadi kuin perustiedot sovituksesta. Pelastus edellyttää uhrautuvan ”viimeisen Aadamin” (1. Kor. 15:45) veren vuodatuksen, jonka on oltava ensimmäisen ihmisen jälkeläinen mutta synnitön. Tämä voi olla mahdollista vain ihmiseksi tulleen Jumalan, Jeesuksen Kristuksen, hahmossa (Hepr. 9:12,22). On kuitenkin syytä huomata, että tämä kaikki rakentuu Ensimmäisen Mooseksen kirjan perustotuuksiin ensimmäisen Aadamin kautta tulleesta synnistä ja kuolemasta, ja synnin peittäneestä ensimmäisestä veren vuodatuksesta (1. Moos. 3:21). Pitkien ajanjaksojen kompromissin tuoma kasvava hämmennys kirkossa (pitkät ajanjaksot sijoittavat kärsimyksen, kuoleman ja verenvuodatuksen aikaan ennen Aadamia) on pääsyy siihen, että niin moni ei nykyään osaa antaa järkeviä vastauksia tavallisiin evankeliumiin liittyviin kysymyksiin (vastoin kohdan 1. Piet. 3:15 kehotusta). Tämä jättää seurakuntien nuorison haavoittuvaksi väärien opintuulten heittelyille (Ef. 4:14).

Syyskuun 11. päivän jälkeen vuonna 2001 islamin lisääntynyt esilläolo mediassa sekä hallitusten ja monien seurakuntien julkiset julistukset islamista hienona uskontona todennäköisimmin lisää nuorten kysymyksiä, kuten ”Rukoilevatko juutalaiset, kristityt ja muslimit samaa Jumalaa?” tai ”Mitä Koraani sanoo Raamatusta?”

Vaikka monet kristityt raamatunselittäjät ovat lisänneet tietoisuutta Koraanin ja Raamatun välisistä keskeisistä opillisista eroavaisuuksista (kts. lista sivulla 19), vain harvat ihmiset tietävät, miten räikeässä ristiriidassa muslimien pyhä kirja on Raamatun käsityksen kanssa omasta alkuperästämme.

Luominen, lankeemus, vedenpaisumus ja Baabel

Ensimmäiseen Mooseksen kirjaan on tallennettu yhtenäinen luomiskuvaus. Koraani sen sijaan ei tällaista tarjoa. Sen sijaan Koraanissa on hajanaisia luomista käsitteleviä tekstikappaleita pitkin Koraanin 114 lukua eli suuraa. Tämän artikkelin taulukoiden tarkoituksena on rinnastaa näitä hajanaisia tekstikatkelmia selkeämmän kuvan saamiseksi siitä, mitä Koraani sanoo Raamattuun verrattuna.

Näiden taulukoiden korostamat monet ristiriidat murentavat väitteet, joiden mukaan Muhammedin saama ”ilmestys” ei olisi juutalaiskristillisen historiankirjoituksen vääristymää vaan rakentuisi luotettavasti juutalaiskristillisen historian päälle.

Koraani esimerkiksi kertoo, että Aadamia kiellettiin menemästä lähellekään kiellettyä puuta, kun taas Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo Jumalan vain kieltäneen ihmistä syömästä tuon puun hedelmää (Taulukko 2, keltainen väri). (Ihminen oli sijoitettu paratiisiin hoitamaan sitä (1. Moos. 2:15), mikä näyttää vaatineen fyysistä pääsyä kaikkien puiden luokse esimerkiksi karsimista varten.) Mielenkiintoista on myös, että Raamatun mukaan Eeva petettiin (1. Tim. 2:14) ja hän käsitti Jumalan syömiskiellon väärin siten, että myös pelkkä kiellettyyn hedelmään koskeminen oli kiellettyä (1. Moos. 3:3). Eevan vääristynyt, selvästi virheellinen käsitys on Koraanissa esitetty totena.

Raamatun alkuperäkuvaus tekee myös Koraania helpommaksi ymmärtää nykyajan maailmaa. Näin voi käsittää, mistä synnin, väkivallan, kuoleman ja eri kieliryhmien läsnäolo (sekä edellisestä seuraavat pienet ”rodulliset erot”) johtuvat. Raamattu selittää, miksi koko luomakunta huokaa ja on alistettu katoavaisuuden alle (Room. 8:19-22). Koraani sitä vastoin tekee Jumalan vastuulliseksi kuolemasta ja kärsimyksestä (ks. siniset ja vaaleanpunaiset ruudut taulukoissa 1 ja 2), samoin kuin pitkiin ajanjaksoihin ja evoluutioteoriaan sitoutunut kristillisyys tai itämaiset uskonnot.

Koraani ja evoluutio

Evoluutioon perustuvan opetussuunnitelman tullessa omaksutuksi yhä laajemmin jotkut muslimioppineet ja -johtajat ovat tiedostaneet evolutionistisen ajattelun islamin uhaksi. Heidän vastauksensa on ollut joko hyökätä evoluutiota vastaan tai yleisemmin yhdistää evoluutio islamin kanssa.

1. Muslimikreationistit

Muslimikreationistit linjaavat, että ”[evoluutio]teoria ja pyhä Koraani ovat suorassa ristiriidassa toistensa kanssa, eikä niiden yhteensovittaminen onnistu mitenkään”.4 New Scientist raportoi, että muslimikreationistiset kirjat siteeraavat ja kopioivat kristittyjä kreationisteja raamattuviittaukset poistettuina.5

2. Muslimievolutionistit

Evoluutioon uskovat muslimit vaikuttavat olevan selvästi muslimikreationisteja lukuisampia ja äänekkäämpiä.

Heillä on merkittävä strateginen etu erityisesti siksi, että Koraani on niin epäselvä, epämääräinen ja kaikesta päätellen avoin erilaisille tulkinnoille.6 Sitä vastoin he mielellään huomauttavat, että ”Raamatun kuvauksessa kuuden päivän mittaisesta luomisesta ja lepopäivästä eli sapatista ei ole mitään epäselvyyttä vaan ne tarkoittavat tavallisen viikon päiviä”.7 Nämä evolutionismiin mukautuvat muslimit ovat vakuuttuneita Koraanin luomisen ”päivien” tarkoittavan todellisuudessa ”hyvin pitkiä ajanjaksoja, aikakausia tai maailmankausia”.7

Muslimiuskonpuolustajat huomauttavat vahingoniloisesti, miten Koraani on yhteensopiva evoluution kanssa toisin kuin Raamattu. Esimerkiksi: ”Missään kohdin pyhää Koraania ei kerrota Aadamin olleen ensimmäinen ihminen tai etteikö ennen Aadamia olisi ollut luomista. Ei myöskään kerrota, että Aadam olisi elänyt tai luotu tai että maailma olisi luotu vain kuusi tuhatta vuotta sitten.”8,9 Pitkiin ajanjaksoihin uskovat muslimit myös käyttävät hyväksi Raamatun yksityiskohtaista vedenpaisumuskuvausta. He väittävät, että koska Raamattu selkeästi kertoo äskettäisestä ja maailmanlaajuisesta tulvasta, jota ”tiede” ei tunne, on Raamattu väärässä ja Koraanin on siksi osoitettu olevan oikeassa!10 Osa islaminuskoisesta kirjallisuudesta väittää jopa Koraanin osoittavan Allahin paljastaneen Muhammedille alkuräjähdyksen, muinaisen universumin ja evoluution yksityiskohtia paljon ennen kuin tiedemiehet alkoivat tehdä vastaavia ”löytöjä”.11

Kristityn valmius

Samalla tapaa kuin evoluutioteorian uskollemme asettamien haasteiden tiedostaminen auttaa meitä olemaan valmiit vastaamaan,12 tulee meidän myös olla tietoisia ja valmiita vastaamaan uskontojen, kuten islamin, asettamiin kysymyksiin, joita lapsemme esittävät.13 Kun ihmiset opettavat Raamattua vastaan olevia oppeja, meitä on käsketty aktiivisesti vastustamaan näitä ideologioita (2. Kor. 10:5). Kristittyjen tulee olla valmiina auttamaan nuoria läpäisemään ”älylliset uskonkriisit”, joita monet varttuessaan kohtaavat – johtuvatpa nämä sitten kehitysopillisesta opetuksesta tai muiden uskontojen kohtaamisesta.

Sen tietäminen, että Jumalan Sana selittää tarkasti maailmamme ollen kaikkia sitä vastustavia ajatuksia edellä, paitsi vahvistaa omaa uskoamme, myös antaa luottamusta tavoittaa rakkaudellisesti haastajiamme - muslimit mukaan lukien.

1. Mooseksen kirja käyttöön muslimien tavoittamisessa?

Apostoli Paavali käytti ateenalaisten uskomuksia siltana evankeliumin totuuden luokse (Apt. 17:22-23,28). Samoin kristityt voisivat käyttää vastaavaa lähestymistapaa muslimien kanssa keskusteltaessa. Keskustelun voisi aloittaa viittaamalla siihen, että Koraani toteaa juutalaisten ja kristittyjen Raamatun olevan Jumalan antamia, esim. Koraani 2:87: ”Olemme antanut Moosekselle Pyhän kirjan ja lähettänyt profeetat hänen jälkeensä, ja Me olemme antanut Jeesukselle, Marian pojalle, selvät todistukset ja tukenut häntä Pyhällä hengellä.” Lisäksi Koraanin kohdassa 6:91 Moosekselle annettu Kirja on kuvattu ihmisten ”valoksi ja johdatukseksi”.

Mistä sitten niin monet ylitsepääsemättömät erot 1. Moos. 1–11 ja Koraanin välillä? Muslimi voi väittää, että ”nykyisten” Raamattujen kopiot ovat turmeltuneet. Varhaisimmat Raamatun käsikirjoitukset (esimerkiksi British Museumissa14 [Lontoossa]) ajoittuvat kuitenkin Muhammedia varhaisemmiksi, mikä osoittaa nykyisten kopioidemme luotettavuuden.

Toinen haasteellinen kysymys muslimille voisi koskea kuoleman, kärsimyksen, surun jne. läsnäoloa maailmassa. Mietipä seuraavaa mielipiteenvaihtoa amerikkalaisen TV-juontaja Larry Kingin ja Georgetownin yliopiston Islamin teologian professori Maysam Al-Faruqin välillä:

KING: Maysam, jos uskot taivaaseen ja paratiisiin, niin onko kuolema hyvä?

AL-FARUQI: Ehdottomasti. Ja kuoleminen on täysin luonnollista, se on kaiken loppu.

KING: Miksi sitten pidämme sitä traagisena? … …

AL-FARUQI: No, koska siihen liittyy esimerkiksi kipua …15

Eli tässä islamilaisessa (sekä teistisen evolutionismin) näkemyksessä kuolema on ”täysin luonnollista”, joten miksi surra ja itkeä rakkaan kuolemaa? Islaminopin professorin vastaus: ”No, koska siihen liittyy esimerkiksi kipua...” johtaa jatkokysymykseen: ”Eli kipu ja kärsimys ovat myös luonnollinen osa Jumalan hyvää (Koraani 32:7) luomistyötä?” Muslimeilla ei selvästikään ole tyydyttävää vastausta.

Raamattu kuitenkin selittää, miten kuolema, väkivalta, kipu ja rappio saapuivat kerran niin täydelliseen luomakuntaan Eedenissä Aadamin synnin seurauksena (1. Moos. 2:17, 3:19; Room. 5:12-17; 8:19-22; 1. Kor. 15:21-22). Onneksi tilanne on vain väliaikainen, koska Jumala antoi Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, Kolminaisuuden toisen Persoonan, jotta häneen uskovat voisivat odottaa tulevaa ennalleen saattamista. Tulevassa maailmassa ”kuolemaa [ei] ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua” eli toisin sanoen Eedenissä langetettua kirousta ei enää ole (Joh. 1:18, 3:16; Apt. 3:21; Ilm. 21:4, 22:3).

 

”Raamattu kertoo rakkauden Jumalasta, jolle kuolema ja kärsimys eivät olleet osa alkuperäistä luomistyötä...”

 

Johtopäätökset

Muslimit väittävät kunnioittavansa Jeesusta ja muita Raamatun henkilöhahmoja. Tämä on saattanut monet ajattelemaan, että islam on Luojan ”ylimääräistä” ilmoitusta ja rakentuu näin ollen raamatulliselle pohjalle. Koraanin ja Raamatun väliset erot ovat kuitenkin massiiviset, ja ne alkavat jo Ensimmäisen Mooseksen kirjan perustavaa laatua olevasta historiankuvauksesta, johon evankeliumi reilusti perustuu. Tämä näyttö on yhdenmukainen kristittyjen väitteen kanssa, jonka mukaan Raamattu on Luojan totuudellinen ja ainoa ilmoitus, kun taas Koraani poikkeaa radikaalisti Raamatun opetuksesta joistakin pinnallisista samankaltaisuuksista huolimatta.

Raamattu opettaa rakkauden Jumalasta, jolle kuolema ja kärsimys eivät olleet osa alkuperäistä luomistyötä. Synti aiheutti maailman suistumisen lankeemukseen aidosta ja alkuperäisestä täydellisyydestä. Sitä vastoin Koraani näkee kuoleman ja kärsimyksen olennaisena ja luonnollisena osana luomista samaan tapaan kuin Raamatun opetusta vääntelevä teistinen evolutionismi. Sen vuoksi ei ole yllättävää, että islamilainen maailmankuva johtaa radikaalisti erilaiseen ymmärrykseen Jumalasta, ihmisyydestä, pelastuksesta ja maailmasta ylipäänsä. Tämän on vaikutettava paitsi yksityisten ihmisten, mutta myös kokonaisten kulttuureiden asenteisiin.

Lähdeluettelo ja kommentit
 1. Vaihtoehtoinen kirjoitustapa ”Mohammed”. Tässä artikkelissa on käytetty vuoden 1935 kirjoitusmuotoa Yusuf Alin koraaninkäännöksestä; The Word Online Bible CD
 2. Vaihtoehtoinen kirjoitustapa englanniksi Qur’an (myös: Quran, Qur-an, Qur’an, Qur-án).
 3. Vaikka perustuu vain löyhästi ABC-radion (Australia) Encounter -ohjelman lähetykseen 19.3.2001, vastaavia tarinoita on nykyään runsaasti.
 4. Sheikh Mohammed Shihabuddin Nadvi, Evolution or Creation? <www.witness-pioneer.org/vil/Books/SN_evolution/default.htm>, Last accessed 21 November 2001.
 5. Mackenzie, D., Unnatural selection, New Scientist 166(2235):34–39, 2000.
 6. Koraaniin mahtuu erilaisia näkökantoja myös muissa aiheissa. Islamia ”rauhan” uskontona markkinoivat muslimit ovat lainanneet julkisuudessa yleensä vain ei-muslimeista ystävällisesti puhuvia Koraanin kohtia samalla jättäen huomiotta muut tekstit, jotka käskevät muslimeja käymään ”pyhään sotaan” heitä vastaan.
 7. The Creation of the Heavens and the Earth: Differences from and resemblances to the Biblical description, <www.witness-pioneer.org/vil/Books/MB_BQS/16creation.htm>, Last accessed 16 November 2001.
 8. Maulvi Muhammad Ali, The Holy Qur-án, mikä pitää sisällään arabialaisen tekstin käännöksen ja selityksen, 3. painos, Ahmadiyya Anjuman-I-Ishaat-I-Islam, Lahore, Punjab, India, s. 24 (viite 52), 1935.
 9. Osa muslimeista sivuttaa Raamatun luomiskuvauksen myyttinä: The Islamic View of Creation, <www.ldolphin.org/islamcreat.html>, Last accessed 21 November 2001.
 10. E.g. Is the Qur’an the Bible’s Savior? <www.geocities.com/Athens/Agora/4229/koran.html>, Last accessed 4 December 2001.
 11. E.g. Bucaille, M., The Bible, The Qur’an and Science, <www.witness-pioneer.org/vil/Books/MB_BQS/default.htm>, Last accessed 16 November 2001.
 12. Ham, K., ”Minulla on Raamattu - mitä muuta tarvitsen?” creation.com/i-have-the-bible-what-more-do-i-need-finnish. Alkuperäisjulkaisu: Creation 15(2):28–30, 1993.
 13. Hyvin hyödyllinen lähde on Gitt, W., What about the other religions? CLV press, Bielefeld, Saksa, 1994.
 14. Raamatun ulkopuoliset, varhaiset käsikirjoitukset <www.westminster.edu/staff/brennie/mss.htm>, Last accessed 11 December 2001.
 15. CNN Larry King Weekend, <www.cnn.com/TRANSCRIPTS/0112/01/lklw.00.html>, Last accessed 11 December 2001 (broadcast 1 December 2001).

Raamatun ja Koraanin keskeisiä eroja

Taulukko 1. LUOMINEN

Raamattu sanoo:

Koraani sanoo:

Ihminen luotiin Maan päällä, Eedenin puutarhassa (1. Moos. 2:8).

Ihminen luotiin paratiisissa (”janna”)1, ei maailmassa (ensimmäinen pariskunta karkotettiin myöhemmin Maahan, mm. Koraani 2:36).

Raamattu kuvailee selkeästi, mitä luotiin kunakin luomisviikon päivänä. Järjestys poissulkee alkuräjähdyksen mahdollisuuden (esim. Maapallo luotiin ennen Aurinkoa).

Ei selviä yksityiskohtia luomisen päivistä. Joitakin epäselviä päivien ryhmittelyjä suurassa 41:9–12.2

Luominen kuudessa selvästi Maan pyörimisaikaan sidotussa päivässä (noin 24 tuntia).

Luominen niin ikään kuudessa päivässä,2 mutta voidaan helposti tulkita miljooniksi vuosiksi (ks. pääteksti).

Ihminen ja eläimet luotiin kasvissyöjiksi (1. Moos. 1:29-30). Alkuperäisessä luomakunnassa ei ollut kuolemaa eikä kärsimystä.

Lihansyönti (ja siten kuolema ja kärsimys) ilmeisesti keskeistä elämälle luodussa Maassa alusta alkaen. Koraani (6:142, 16:5, 40:79) kertoo, että karja luotiin ihmisen syötäväksi.

Ihminen luotiin alastomana (kuitenkin ilman häpeää – 1. Moos. 2:25).

Koraani kertoo Aadamin ja tämän vaimon alastomuuden tulleen ilmeiseksi heidän syntinsä jälkeen (20:121; 7:22), mutta jonkinlaisista vaatetuksista kerrotaan jo ajalta ennen lankeemusta (Koraani 7:27)3.

Kaikki luotiin Kristuksen kautta ja Kristukselle. Hän oli olemassa jo ennen luomista (esim. 1. Moos. 1:26, 3:22, 11:7; Miika 5:2; Joh. 1:1-3, 10; 3:13; 6:62; 8:35,58; 17:5,24; Room. 11:36; 1. Kor. 8:6; Kol. 1:16-17; Hepr. 1:2).

Jeesus oli luotu olento. Koraani 3:59: ”Jeesuksen samanlaisuus Allahin edessä oli vastaava kuin Aadamin, Jumala loi hänet tomusta…”

Lähdeluettelo ja kommentit

1. Aiemmin muslimit eivät koskaan kyseenalaistaneet sitä, että Koraanin janna (’paratiisi’), jossa ihminen luotiin, ei ollut maapallolla. Evolutionistien paine on kuitenkin johtanut monia, joskaan ei kaikkia, nykyisiä muslimioppineita väittämään, että Koraanin puutarha ennen lankeemusta oli maapallolla.

2. Jotkut kriitikot lainaavat suuraa 41:9–12 ja esittävät tämän puhuvan kahdeksasta luomisen päivästä, mutta islamin uskonpuolustajat selittävät kahden päivän kuvauksen olevan päällekkäiset: Koraani 41:9–12 ”Sano: ’Kiistättekö Hänet, joka loi Maailman kahdessa päivässä? … Hän asetti vuoristot seisomaan lujina, paljon maan pintaa korkeammalla, ja soi siunauksia maalle... neljässä päivässä... niin Hän sai ne valmiiksi seitsemään vahvuuteensa kahdessa päivässä’”.

3. ”Oi te Aadamin lapset! Älkää antako Saatanan vietellä teitä, kuten hän sai vanhempanne ulos puutarhasta ja riisumaan vaatteensa, näin paljastaen häpeänsä...”

Raamatun ja Koraanin keskeisiä eroja

Taulukko 2. TURMELUS (Ihmisen lankeaminen syntiin)

Raamattu sanoo:

Koraani sanoo:

Ennen syntiinlankeemusta Aadamilla ja Eevalla oli vapaa pääsy ”Elämän puun” hedelmien luo. (1. Moos. 2:9,16-17).

”Ikuisuuden puu” (jonka sanotaan antavan ikuisen elämän; 7:20; mikä siten vastaa Raamatun Elämän puuta) oli Kielletty Puu (20:120).

Kielletty puu on määritelty selkeästi ”Hyvän ja pahan tiedon” puuksi. ”Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: ’Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman.’” (1. Moos. 2:16-17).

Ei mainintaa nimestä ”Hyvän ja pahan tiedon puu”. Koraani 7:19: ”Oi Aadam! Asu vaimosi kanssa puutarhassa ja nauti sen hyvistä antimista kuten toivotte: Mutta älä lähesty tätä puuta tai joudut vaikeuksiin ja rikkomukseen.” (Myös 2:34).

Käärme Eedenissä (1. Moos. 3).

Koraanissa ei mainintaa käärmeestä tai liskosta (paitsi viittaus Mooseksen sauvaan, joka muuttui käärmeeksi).

Käärme johti Eevan harhaan kiistäen, että tämä kuolisi (1. Moos. 3:1-5)

”Ette suinkaan kuole vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.”

Saatana houkutteli Aadamin ja tämän vaimon: Koraani 20:120: ”Mutta Saatana kuiskaili ilkeyksiä hänelle. Hän sanoi: ’Oi Aadam! Johdatanko sinut Ikuisuuden puulle1 ja valtakuntaan, joka ei koskaan rapistu?’”

Koraani 7:20-21: ”Silloin Saatana alkoi kuiskailla ehdotuksiaan heille... Hän sanoi: ’Sinun Herrasi kielsi sinulta tämän puun vain, jottei teistä tulisi kuten enkeleitä ja te eläisitte ikuisesti.’”

”Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä.” (1. Moos. 3:21)

”Vaatetus” mainitaan, muttei nahkavaatteita (Koraani 7:26).

Lankeemuksen jälkeen Aadam ja Eeva olivat edelleen maapallolla, vaikkakin karkotettuina Eedenistä (1. Moos. 3:23-24).

Aadam ja Eeva siirrettiin Paratiisista (joka ei ollut maapallolla) alas Maahan (7:24, myös 2:36).

Lankeemuksen jälkeen ihminen syö ”vaivaa nähden” ja (maan kirouksen vuoksi) ”otsa hiessä” (1. Moos. 3:17,19).

Vaiva ja hiki olivat olennainen osa alkuperäistä luomistyötä Maassa. Koraani 90:4: ”Totisesti olemme luoneet ihmisen raatamaan ja taistelemaan.”

Kuolema on ”vihollinen”, joka saapui, kun Aadam teki syntiä (1. Moos. 2:17; 3:19; Room. 5:12, 17; 1. Kor. 15:21-22, 26).

Koraanissa ei ole viittausta kuolemaan ”vihollisena” tai minään muunakaan kuin osana alkuperäistä luotua maailmaa.

Maa oli nyt ”kirottu” ja koko luomakunta ”huokailee” orjuutettuna rappeutumisen alla (1. Moos. 3:17; Room. 8:20-22; Ilm. 22:3).

Ilmeisesti ”pahat asiat” eivät ole seurausta lankeemuksesta vaan alkuperäisen luomisen keskeisiä tekijöitä.

Lähdeviite

1. Eräs Ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomuksesta selvästi hämmentynyt islaminoppinut koraaninselittäjä kirjoittaa ”Elämän puun” olleen Raamatunkin mukaan myös ”Hyvän ja Pahan tiedon puu” Muhammad Asad, The Message of The Qur’an, Dar al-Andalus Ltd, Gibraltar, p. 484 (alaviite 106), 1984.

Raamatun ja Koraanin keskeisiä eroja

Taulukko 3. KATASTROFI (Nooan vedenpaisumus)

Raamattu sanoo:

Koraani sanoo:

Nooa oli kymmenettä sukupolvea Aadamista (1. Moos. 5:3-32; Luuk. 3:36-38). Muut Raamatun sukuluettelot mahdollistavat vedenpaisumuksen ajankohdan määrittämisen aikaan noin 4 300 vuotta sitten.

Mitään selkeitä sukuluetteloita ei kerrota.

Arkki tiivistettiin ”piellä” (mahdollisesti puun pihkalla1 – 1. Moos. 6:14).

Arkki tilkittiin palmukuiduilla (Koraani 54:13–14).

Raamattu kertoo arkin mitat ja mittasuhteet (1. Moos. 6:14-16).

Ei mainintaa arkin koosta.

Sateen kesto oli 40 päivää ja yötä, ajelehtiminen kesti 150 päivää ja vedenpaisumuksen kokonaiskesto oli 370 päivää (1. Moos. 7:12, 24; 8:4,14).

Vedenpaisumuksen aikamääreistä ei kerrota mitään.

Kahdeksan henkeä selvisi vedenpaisumuksesta (1. Piet. 3:20), eli koko Nooan perhe (1. Moos. 7:1,7).

Aluksessa olleiden ihmisten lukumäärää ei kerrota. Koraani väittää, että yksi Nooan pojista hukkui (11:42–43), ja asettaa kyseenalaiseksi, selviytyikö Nooan vaimo (66:10, 11:40).2

Ihmiselle annetaan lupa syödä lihaa vedenpaisumuksen jälkeen (1. Moos. 9:3).

Ihmiset söivät lihaa maailman alusta saakka (6:142, 16:5, 40:79).

”Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen... Minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä... eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa.” (1. Moos. 9:11-17)

Koraanissa ei ole mainintaa sateenkaaresta tai sen merkityksestä.

Lähdeviitteet

1. Walker, T.B., The pitch for Noah’s Ark, Creation 7(1):20, 1984. (Luettavissa [englanniksi] myös creation.com/the-pitch-for-noahs-ark)

2. Muhammad Asad, The Message of The Qur’ân, Dar al-Andalus Ltd, Gibraltar, s. 877 (alaviite 21), 1984.

Raamatun ja Koraanin keskeisiä eroja

Taulukko 4. KIELTEN SEKOITUS (kielten alkuperä)

Raamattu sanoo:

Koraani sanoo:

Ennen kuin Jumala sekoitti kielet Baabelissa, oli koko maailmassa vain yksi kieli ja puhetapa (1. Moos. 11:1-9).

Ei mainintaa joskus olleesta yhteisestä kielestä tai Baabelin tornista.

Tultuaan hajotetuksi Baabelista ihmiset hajaantuivat sukuihin ja kansoihin, kukin oman kielensä mukaan (1. Moos. 10:5, 20, 31).

Koraani (30:22) toteaa eri kielistä: ”Hänen merkkiensä joukossa ovat taivaiden ja maan luominen sekä kieltenne ja värienne vaihtelut...”


Hyvin erilainen jumaluus

Raamatun ja Koraanin kaikkien ristiriitojen listaaminen veisi hyvin monia sivuja. Seuraavat esimerkit riittävät osoittamaan, miten Koraanin opetukset ovat täysin yhteensopimattomia Raamatun kanssa:

 • Raamattu kertoo, että pelastus tulee vain Jeesuksen Kristuksen kautta (Joh. 14:6, Apt. 4:12), kun taas Koraani väittää, että vain islamin kautta voi välttää ”polttavan tulen” (kuuliaisuutena Allahille ja hänen profeetallensa Muhammedille) (Koraani 3:85; 48:13).
 • Koraani kiistää Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen. Useat Koraanin tekstit (esim. 4:155–159) kertovat, että Allah antoi juutalaisten luulla, että Jeesus ristiinnaulittiin – sillä välin, kun Allah otti Jeesuksen ylös taivaaseen.
 • Kun Raamattu kertoo kaikkien Aadamin jälkeläisten syntyvän syntisiksi (Ps. 51:5; Room. 3:23), islamin näkemyksen mukaan ihminen syntyy viattomana.1 Koraani viittaa syntiin ”ansaittuna” (4:111, 6:120, 24:11).
 • Koraani kieltää Jumalan kolmiyhteyden (Isä, Poika ja Pyhä Henki).2 (Muslimit eivät lähesty Jumalaa ”Isänä”, koska eivät usko kenenkään ihmisen voivan olla Jumalan ”lapsi”) ”…ja kristityt kutsuvat Kristusta Allahin pojaksi... Allahin kirous heidän päälleen: Kuinka he ovatkaan harhautuneet totuudesta!” (9:30–31).
 • Kun Raamattu kertoo, että olemme pelastetut yksin armosta ja uskon kautta, ”emme tekojen kautta, ettei yksikään kerskaisi” (Ef. 2:8-9), niin Koraani (23:102-103) kertoo hyvin erilaisen tarinan: ”Sen vuoksi ne, joiden hyveet painavat vaa’assa eniten, tulevat onnellisiksi. Mutta he, joiden ansiot painavat vähän, ovat niitä, jotka ovat kadottaneet sielunsa. He saavat asua Helvetissä.”
 • Raamattu kehottaa kristittyjä menemään ja tekemään ”kaikki kansat minun opetuslapsikseni” (Matt. 28:19), mikä tulee tehdä ”sävyisyydellä ja pelolla” tai kunnioituksella (1. Piet. 3:15). Ts. kristittyjen ei tulisi käyttää maallisia aseita evankeliumin saarnaamiseen (2. Kor. 10:3-5). Sen sijaan Koraanissa muslimeille on esitetty hyvin erilainen lähestymistapa. Esimerkiksi ”…taistelkaa silloin ja lyökää kuoliaaksi pakanat missä tahansa heidät löydätte. Tarttukaa heihin, piirittäkää heidät ja vaanikaa heitä kaikkien sotastrategioiden mukaisesti. Mutta jos he katuvat ja aloittavat säännölliset rukoukset ja harjoittavat säännöllistä hyväntekeväisyyttä, avatkaa heille tie…” (9:5). Ja ”…Minä asetan kauhun uskottomien sydämiin: Hakatkaa poikki heidän kaulansa ja kaikki heidän sormensa.” (8:12)
 • Raamattu opastaa aviomiestä olemaan aina lempeä vaimolleen ja osoittamaan itsensä uhraavaa rakkautta vaimoa kohtaan ”kuten Kristuskin rakasti seurakuntaa”. Aviopuolisoiden ei tule riistää tosiaan (1. Kor. 7:5; Ef. 5:25; Kol. 3:19). Koraani (4:34) taas sanoo: ”Mitä tulee niihin naisiin, joiden osalta pelkäätte uskollisuuden puutetta ja huonoa käytöstä, nuhdelkaa näitä ensin, sitten kieltäytykää jakamasta vuodettanne näiden kanssa ja lopulta pieskää heitä.”
 • Raamattu kertoo, että Jumala on rakkaus (1. Joh. 4:8,16). Koraani ei tällaista kerro.

Lähdeluettelo ja kommentit

1. Yksi tätä käsitystä tukeva islaminuskoinen [englanninkielinen] www-sivusto: Al-Kahtany, A.H., Totuus perisynnistä, <www.al-sunnah.com/truth.htm>, Last accessed 1 November 2001.

2. Kiinnostava kertomus siitä, miten sujuvaa arabiaa puhuvan ja islamilaisen ajatusmaailman tuntevan kristityn onnistui saavuttaa egyptiläinen muslimi keskustelussa liittyen kolmiyhteyteen. Katso [englanniksi]: islamin henki, <www.thespiritofislam.com/text/Q47.html>, Last accessed 9 November 2001.


DAVID CATCHPOOLE,
Filosofian tohtori (kasvifysiologia)
Dr Catchpoole on työskennellyt kasvifysiologina sekä luonnontieteiden opettajana erikoisalanaan tropiikin maatalous ja puutarhatalous. Hän työskenteli yli 15 vuotta tutkijana ja puhujana Creation Ministries Internationalille Australiassa ja jatkaa eläkkeellä ollessaan kirjoittamista CMI:lle

Copyright © Creation Ministries International.
Used with permission. Käytetty luvalla. creation.com