Raamatun laji(tyyppi) vs biologinen laji

1. Mooseksen kirjan luomiskertomuksessa toistuu sanapari ”lajinsa mukaan”. Tämän voi sekoittaa helposti nykybiologian laji-termiin. Onkin huomattava, että suomen kielessä on vain yksi lajia tarkoittava sana. Englannin kielessä on kaksi eri sanaa lajille: kind=raamatullinen lajityyppi, species=biologinen laji.

Heprean sana mîn on suomeksi käännetty ”lajiksi” mutta vastaa nykybiologian termein laajempaa ryhmittymää kuten lahkoa, heimoa tai jopa sukua.

Luomisen ja luomistieteen kannalta tärkeä käsite on baramini. Se on keinotekoinen sana, joka tulee heprean sanoista (bārā' = luoda, mîn = laji). Käytämme tästä myös nimeä luotu lajityyppi.

Tämä ilmaisu toistuu 10 kertaa. Raamatussa toistolla osoitetaan tärkeyttä. Jumala tiesi ennalta, että Hänen luomistyötään pyritään selittämään ilman Häntä. Vaikuttaa siltä, että Hän halusi tällä kymmenkertaisella korostuksella vahvistaa meille, että uskokaa nyt – kaikki on luotu lajityyppiensä mukaan.

Kaikkialla luonnossa havaitsemme, miten eliöt todella muuntuvat - mutta Luojansa määräämissä rajoissa. Kukin lajityyppinsä mukaan.