Buddha, tiede ja Jeesus

Carl Wieland keskustelee pastori Steve Cioccolantin kanssa

Steve Cioccolanti, kasvatustieteiden maisteri, on maailmanlaajuisesti suuntautuneen Discover Ministries -järjestön perustaja ja johtaja sekä paikallisseurakunnan pastori Melbournessa, Australiassa, missä hän nykyään asuu perheineen. Hän on kirjoittanut kirjan From Buddha to Jesus: An Insider’s View of Buddhism and Christianity (Buddha vaihtui Jeesukseen: Sisäpiiriläisen näkökulma buddhalaisuuteen ja kristinuskoon. Ei julkaistu suomeksi, suom. huom.).

Tiede on avainasemassa, kun ateisteja pyritään vakuuttamaan 1. Mooseksen kirjan uskottavuudesta ja evankeliumin johdonmukaisuudesta. Se on tärkeää myös murrettaessa buddhalaisten epäilyjä, minkä huomasin keskustellessani kirjailija Steve Cioccolantin kanssa. Hänen kirjansa, From Buddha to Jesus, on innostanut buddhalaisia ja itämaisista uskonnoista kiinnostuneita tutkimaan raamatullista uskoa.

Steve, Thaimaassa syntynyt thai-äidin ja australialaisen isän poika, kertoo: ”Olen peräisin suvusta, jossa on ateisteja, buddhalaisia, katolisia, metodisteja ja muslimeja, ja sain ’vapauden’ kokeilla niitä kaikkia ja valita minkä tahansa. Kannoin vuosia kaulallani sekä valkoista Buddhaa että hopeista ristiä ’avomielisyyteni’ merkkinä. Se oli myös tapa ’varmistua iäisyysosastani’ (siinä tapauksessa, että jompikumpi olisi kuitenkin oikea). Kuten koko buddhalainen perheeni ja ystäväni uskovat, minäkin uskoin, että ’kaikki uskonnot ovat yhtä ja samaa’. Tämä näkemys vastaa nykyisin länsimaissa vallalla olevaa postmodernia ajattelua. Ymmärrän sen, koska itse elin sitä todeksi kirjaimellisesti.”

Pastori Steve Cioccolanti

Asuttuaan Thaimaassa elämänsä ensimmäiset 10 vuotta Steve vietti seuraavat 10 vuotta Australiassa, Amerikassa, Ranskassa ja Kanadassa, mistä hän toteaa: ”Yksikään ihminen ei kertonut minulle evankeliumia. Thaimaahan palaamiseni jälkeen vuonna 1995 useat entiset buddhalaiset yrittivät kertoa minulle Jeesuksesta. Olin epäileväinen. Lopulta eräs singaporelainen mies rukoili kanssani, että tulisin kristityksi. Tuo mies oli ollut buddhalainen munkki, mutta oli luopunut siitä saatuaan meditoidessaan demonisia kokemuksia.”

Steve on CMI:n työn innokas kannattaja, koska hän havaitsi, että tieteelliset todisteet luomisesta haihduttivat hänen epäilyksensä siitä, mikä eri uskonnoista edusti totuutta. Hän oli huipputason opiskelija syventävillä (yliopistotason) kursseilla sekä biologiassa että kemiassa. ”Molemmat professorini halusivat minun jatkavan tieteellisellä uralla. Mutta Jumalalla oli minulle eri suunnitelma”, toteaa Steve, joka on sittemmin vihitty pastoriksi. ”Yhdistän nyt tieteellisen osaamiseni ja tietämykseni eri uskonnoista tuodakseni esiin kristinuskon yksinkertaisella ja loogisella tavalla vastaten suoraan kaikkein yleisimpiin kysymyksiin, joita ihmiset kysyvät.”

From Buddha to Jesus -kirjan kansi

Pastori Steve Cioccolantin kirja From Buddha to Jesus on saatavilla englanniksi, kiinaksi, ranskaksi, indonesiaksi ja thaiksi. Japanin- ja koreankieliset versiot odottavat julkaisua. Kirjoittajan muita artikkeleita buddhalaisuudesta voi löytää internetistä osoitteesta: www.BuddhaBook.org

Bestseller Thaimaassa

Muutamat äänekkäät länsimaiset buddhalaisiksi kääntyneet henkilöt ovat hyökänneet From Buddha to Jesus -kirjan kimppuun. Kuitenkin kirja on tällä hetkellä kautta aikojen toiseksi eniten myyty kristillinen kirja Thaimaassa, joka on 95% buddhalainen maa. Steve kertoo: ”Tämä on saanut länsimaiset kriitikot raivostumaan. Kuvaan buddhalaisuuden sellaisena kuin sitä eletään, sellaisena kuin paikalliset aasialaiset (jotka ovat usein samaa mieltä kirjan sanoman kanssa) sitä harjoittavat, enkä niin kuin se kuvataan Hollywoodin tapaan tai länsimaisilla oppitunneilla. Tiedän, miten buddhalaisuus esitellään lännen yliopistoissa, koska opiskelin sitä ja idän filosofiaa Kanadassa.”

Lähes 20 vuoden aikana Steve ja hänen työryhmänsä ovat kouluttaneet jo noin 40 000 kristittyä 40 maassa ”postmoderniin evankeliointiin”, kuten hän sitä kutsuu, ja kohtaamaan myötätuntoisesti ihmisiä, jotka ajattelevat, että ”kaikki uskonnot ovat yhtä”. Hän sanoo: ”Osoitamme evankeliumin voiman evankeliointikampanjoissamme. Tähän mennessä meillä ei ole ollut yhtäkään sellaista kokousta, jossa joku mukana olleista buddhalaisista ei olisi antanut elämäänsä Jeesukselle, Herralle kiitos!”

Steve on ollut mukana myös kouluttamassa buddhalaisissa maissa, kuten Thaimaassa ja Myanmarissa, työskenteleviä lähetystiimejä kulttuurisensitiivisyyteen.

Miksi buddhalaisuus leviää?

Kysyin Steveltä, miksi niin monet modernit ja oppineet henkilöt kääntyvät buddhalaisuuteen – missä on sen vetovoima? Hän vastasi: ”Tämä ’uusi buddhalaisuus’, sellaisena kuin se esitellään Australian, Singaporen ja Japanin kaltaisissa moderneissa maissa, esittäytyy ’tieteellisenä’ uskontona. Eräs munkki kertoo kuulijoilleen, että se on ’käytännöllisin ja järkiperäisin uskonto’, mikä vetoaa ’tieteellistä tietoa’ omaaviin ihmisiin.”

Steve toteaa, että luomisen tieteelliset todisteet ymmärtävillä kristityillä on se etu, että he pystyvät vastaamaan tähän haasteeseen ja tuomaan evankeliumin henkilöille, jotka ovat hyvin avoimia hengellisille asioille. ”Länsimaiset buddhalaiskäännynnäiset ovat usein entisiä perinteisen kirkon jäseniä ja ovat tietoisesti hylänneet kristinuskon. Siksi he (toisin kuin perinteiset buddhalaiset) haluavat häpäistä Raamatun, edistää evoluutiota ja esitellä buddhalaisuutta tieteellisempänä uskontona.”

Steve sanoo: ”Osoitan, että kristinusko ja buddhalaisuus muistuttavat toisiaan enemmän kuin yleensä luullaan ja tavoilla, joita useimmat eivät ole tulleet ajatelleeksi. On selvää, ettei kumpikaan uskonto tue evoluutiota. Buddha ei kannattanut mitään tuntemistamme makroevoluutiokäsityksistä. Myöskään oikea tiede ei tue evoluutiota. Suurin osa kristinuskoa puolustavasta opetuksestamme painottaa raamatullista luomista ja sen tieteellistä todistusaineistoa, mitä creation.com-sivustolla niin hyvin tuodaan esille.”

Steven mukaan ”uusi buddhalainen” pyrkii lainaamaan monia käsitteitä kristinuskosta, koska järkeenkäyvällä tavalla esitetty raamatullinen totuus on äärimmäisen puoleensavetävää. ”Erään japanilaisen buddhalaislahkon mestari, joka on julkaissut useita kirjoja, lainaa vapaasti Raamattua huomioimatta Jumalaa mitenkään. Hän ottaa Jeesuksen sanoja ja soveltaa niitä omaan uskontoonsa esimerkiksi seuraavaan tapaan: ’Rakkaus on käskyistä suurin’ ja ’Antakaa, niin teille annetaan’. Kristuksen sanat kuulostavat uskottavilta ihmisten sydämissä, vaikka he eivät tietäisikään näiden sanontojen alkuperää.”

 

”Tähän mennessä meillä ei ole ollut yhtäkään sellaista kokousta, jossa joku mukana olleista buddhalaisista ei olisi antanut elämäänsä Jeesukselle, Herralle kiitos!”

 

Buddha vs. rakkaus

Steve toteaa, että oikeastaan nämä lainaukset vääristelevät buddhalaisuutta. ”Rakkaus on buddhalaisuudelle täysin vieras käsite, kun taas kristillisyydessä se on keskeinen osa luomista ja lunastusta. Jumala on rakkaus (1. Joh. 4:16-19) eikä Hän halua ihmiskunnan joutuvan kadotukseen, vaikka olemme tehneet syntiä Häntä vastaan (Joh. 3:16).”

”Mutta Buddhan mukaan rakkaus on yksi yhdeksästä kahleesta, jotka estävät valaistumisen. Rakkaus saa aikaan halua ja kiintymystä, mikä johtaa karmaan ja edelleen kärsimykseen. Perinteisesti valaistumista tavoittelevan henkilön pitää sen vuoksi hylätä perheensä, hänellä ei saa olla sukupuolisuhteita ja hänen pitää omaksua kielteinen asenne kiintymykseen. Buddha vahvisti tämän 29 vuoden ikäisenä hylkäämällä nuoren vaimonsa ja vastasyntyneen lapsensa lähteäkseen etsimään totuutta. Buddhalaisuudessa rakkaus on vihollinen. Kristinuskossa Rakkaus on Persoona nimeltä Jeesus, ylivoimaisesti paras ystävämme, oppaamme ja Pelastajamme.”

Kulttuurisensitiivisyys

Vaikka on tärkeää puolustautua uuden buddhalaisuuden ”tieteellisiä” väitteitä vastaan, Steve huomauttaa, että lähestymistapa riippuu siitä, kenelle puhuu. Perinteisesti ajattelevissa aasialaisissa länsimaiseen tyyliin esitetyt argumentit eivät todennäköisesti herätä vastakaikua. ”Länsimainen yhteiskunta on usein ansioihin perustuva, ja siten henkilö, jonka esitys on vakuuttavin, voittaa kaupan tai uskonnollisen väittelyn. Idässä asiat perustuvat enemmän henkilösuhteisiin. Näin ollen on erityisen tärkeää osoittaa kunnioitusta henkilöille, vaikka heidän kanssaan olisi eri mieltä. On myös raamatullista yrittää ymmärtää, miksi ihminen uskoo niin kuin uskoo, ja käyttää sitä hyödykseen. Paavali teki näin Apostolien tekojen 17. luvussa (opettaessaan ’tuntemattomasta jumalasta’ ateenalaisille) ja 1. Korinttolaiskirjeen 9. luvussa (’juutalaisille ikään kuin juutalainen... pakanoille ikään kuin pakana’ -periaate).”

Steven mielestä on tärkeää, ettemme arvostele ihmisiä tai käy heidän kimppuunsa silloin, kun he eivät vielä tunne evankeliumin totuutta, vaan yritämme sen sijaan nähdä heidän uskomuksissaan jotakin hyvää ja käyttää sitä siltana täyteen totuuteen Kristuksessa. From Buddha to Jesus korostaa esimerkiksi perinteisten buddhalaisten moraalisääntöjen olevan samankaltaisia ja joissakin tapauksessa jopa jyrkempiä kuin laki Vanhassa testamentissa (eli mahdottomia noudattaa). Tämän seurauksena ihmiset buddhalaisissa maissa elävät usein valtavan pelkotaakan alla. Monet pelkäävät jopa kuoleman jälkeistä helvettiä - kaikki avauksia evankeliumin esille tuomiseen, vaikka suurinta osaa tästä ei yleisesti opeteta.

Onko buddhalaisuus tieteellistä?

On olemassa joitakin syitä, miksi koulutetut ihmiset saattavat pitää buddhalaisuutta tieteellisenä uskontona. Steve kertoo: ”Buddha oli empiristi. Hän ei väittänyt saaneensa ilmestystietoa. Hän havainnoi ja päätteli. Nuorukaisena hän esimerkiksi havainnoi vanhaa miestä, sairasta miestä, kuollutta ja Brahman pappia ja päätteli, että elämä on kärsimyksen kierre. Tämä oli ensimmäinen hänen ’neljästä jalosta totuudestaan’. Havainnointi opetti hänelle, että kärsimys johtui ihmisten haluista; tämä on toinen ’jalo totuus’.1”

”Yksi buddhalaisuuden tieteellisistä käsitteistä on ’syy ja seuraus’: teet syntiä ja kärsit. Tämä huomio on yhdenmukainen sen kanssa, mitä Vanha ja Uusi testamentti opettavat synnistä ja sen seurauksista, vaikkakaan kaikki kärsimys ei tietenkään ole seurausta jostakin erityisestä synnistä. Merkittävä ero on siinä, että Raamatun mukaan tämänhetkinen kärsimyksemme ei johdu aikaisemmassa elämässämme tekemästämme synnistä, kuten buddhalaisuus ja hindulaisuus opettavat (tietolaatikossa lisätietoja jälleensyntymisen käsitteestä). Voimme käyttää buddhalaisten tietoisuutta ihmiskunnan ongelmasta siltana Uuden testamentin antamaan ratkaisuun. On olemassa Eräs, jolla ei ole ’karmaa’2 ja Hän on kärsinyt meidän karmamme vuoksi.”

Buddhismi = evoluutio?

”Joillekin länsimaalaisille käännynnäisille buddhalaisuus on evoluution synonyymi”, sanoo Steve. ”Nämä ’uudet buddhalaiset’ olivat useimmiten alun alkaenkin evoluutioon uskovia, joten he uskovat sattumalta syntyneeseen tarkoituksettomaan maailmankaikkeuteen ja merkityksettömään elämään. Koska olemme Jumalan kuviksi luotuja moraalisia olentoja, tällainen usko johtaa suureen tyytymättömyyteen ja tyhjyyteen. Niinpä evolutionistit etsivät usein filosofiaa täyttämään tämän hengellisen tyhjiön.”

”Yrittäessään sovittaa buddhalaisuutta yhteen evoluutiokäsityksensä kanssa he pitävät jälleensyntymistä, yhtä buddhalaisuuden perusopinkappaleista, ’tieteellisenä’, koska se kuulostaa evoluutiolta. Jälleensyntymisellä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä sen kanssa, että elämä olisi kehittynyt alemmista muodoista korkeampiin. Buddhalaisuudessa voi jälleensyntyä ensin enkelinä, sitten ihmisenä, sitten eläimenä, sitten henkenä ja sitten taas ihmisenä”, kertoo Steve.

Pastori Steve sanoo: ”Meidän tulee olla valmiita kohtaamaan nämä uskomusjärjestelmät, ei niinkään voittaaksemme teologisen väittelyn, vaan avataksemme ihmisten sydämet ja mielet Raamatun uskottavuudelle. Raamattu vakuuttaa 1. Mooseksen kirjassa meidän langenneen syntiin ja että voimme pelastua evankeliumien Kristuksen kautta ja että eräänä päivänä kohtaamme moraalisen Jumalan Ilmestyskirjan toteutuessa. Luottaminen Yhteen Ainoaan, jolla ei koskaan ole ollut mitään karmaa, Jeesukseen Kristukseen, ei ole vain moraalinen, vaan myös järjellinen valinta – sillä vain Hän voi vapauttaa meidät kärsimyksistämme.”

 

Kuinka suhtautua jälleensyntymiseen

Steve Cioccolanti

Kyselyiden mukaan 20 % amerikkalaisista uskoo jälleensyntymiseen.3

Yksi keino saada ihmiset pohtimaan jälleensyntymistä uudella tavalla on nostaa esiin, mitä siitä loogisesti seuraa. Voin kysyä buddhalaiselta ystävältäni: ”Voitko auttaa minua ymmärtämään jälleensyntymistä?” Useimmat suostuvat tähän mielellään. ”Jos olen tappanut kanan, mikä on buddhalaisuuden mukaan kohtaloni seuraavassa elämässä?“ ”Olet kana!” on buddhalaisten yleinen vastaus. “Entä jos tapan sian, missä muodossa palaan seuraavassa elämässäni?” Tietysti siaksi, kuten jokainen buddhalainen tietää. “Kysymykseni kuuluu: jos haluan jälleensyntyä rikkaaksi mieheksi, kuka minun täytyy tappaa?” ”Voi ei”, huokaisee buddhalainen, “jotta jälleensyntyisit uudessa elämässäsi rikkaaksi mieheksi, sinun täytyy tehdä paljon hyvää ja koota ansioita!”

Kysymys ei ole buddhalaiselle epäasiallinen eikä hyökkäävä, mutta se saa heidät pohtimaan käsitteen epäjohdonmukaisuutta. Jos heidän logiikkaansa johdonmukaisesti noudatettaisiin, pitäisi tappaa rikas mies jälleensyntyäkseen rikkaaksi mieheksi.

Tämä ei ole niin kaukaa haettua kuin voisi luulla, koska on olemassa buddhalaisia tarinoita, joissa rikolliset ylennetään sankareiksi. Miksi? Koska rikolliset auttavat uhrejaan ”kokoamaan ansioita”, kun uhrit ovat anteliaita varkaalle tai antavat anteeksi rikoksen tekijälle! Kun Jumala hylätään, moraali kääntyy päälaelleen ja melkein mistä tahansa teosta tulee oikeutettu. Monet aviorikoksen tehneet buddhalaiset miehet kokevat koonneensa paljon ansioita aikaisemmissa elämissään, koska heidän vaimonsa eivät ole saaneet heitä kiinni teostaan.

Puolueettoman moraalin voi saada vain moraaliselta Luojalta, joka on luonut oikeudenmukaisuuden tajun.

Lähdeluettelo ja kommentit
  1. Muut ”jalot totuudet” selitetään Steven kirjassa. Huomaa, että jonkun kirjailijan kirjan mukanaolo ei välttämättä merkitse koko sisällön hyväksymistä.
  2. Tässä käytettynä merkitsee syntiä. Käsitteiden yhteys voi kirkastaa evankeliumin buddhalaiselle. Sana karma on sanskriittia ja merkitsee ”tekemistä”. Sillä on vaihteleva painotus eri intialaisperäisissä uskonnoissa. Buddhalaisuudessa se viittaa halujen kierteeseen, joka synnyttää tekoja, jotka saavat aikaan kärsimystä. Tästä voi buddhalaisuuden mukaan vapautua vain saavuttamalla nirvanan eli olemattomuuden. Katso myös creation.com/buddhism.
  3. Ks. creation.com/reincarnation-vs-creation.

CARL WIELAND, LääkäriDr Wieland on Creation Ministries International -järjestön toimitusjohtaja Brisbanessa, Australiassa. Hän on myös perustanut Creation-lehden, jonka suomalainen versio Luominen-lehti on.

Copyright © Creation Ministries International.
Used with permission. Käytetty luvalla. creation.com