perjantaina, 30. joulukuuta 2011, klo 8.42

Grand Canyon, merinisäkkäät ja ajoitusongelmat

20.07.2008 - pertti heinonen

miten grand canyon olisi kerinnyt muodostumaan 6000 vuodessa teidän mukaan? jos nojaatte vedenpaisumukseen, niin eihän se kestänyt edes vuotta, ja vaikka olisi ollut niin paljon vettä, se ei olisi niin lyhyessä ajassa kerinnyt muovaamaan sitä?

ja paisumuksesta, että miten merinisäkkäät selvisivät? kaloilla oli lokoisat olot vedessä, maa eläimillä arkissa mutta entäpä esim mursut?

ja grand canyonin ympärillä on ollut ihmisasutusta a 10.000 vuotta, ja miten te sijoitatte egyptin dynastiat vain 6.000 vuoden ajalle?

eikö teidän mielestä yli 6000 vuotta vanhoja asioita ole olemassa, vai onko niiden ikä vain laskettu virheellisesti?

huhhuh, olipa tanakkaa tekstiä, ja kiitos etukäteen.

Vastaus:

17.01.2009

 miten grand canyon olisi kerinnyt muodostumaan 6000 vuodessa teidän mukaan?

Oikein hyvin, lyhyemmässäkin ajassa. CMI:n sivustolla on useita sekä nimenomaisesti Grand Canyoniin että yleensä kanjoneiden nopeaan muodostumiseen liittyviä artikkeleita.1 Huom: artikkelit ovat englanninkielisiä.

jos nojaatte vedenpaisumukseen, niin eihän se kestänyt edes vuotta, ja vaikka olisi ollut niin paljon vettä, se ei olisi niin lyhyessä ajassa kerinnyt muovaamaan sitä?

Eläimet olivat Arkissa 371 vuorokautta2, jota voidaan käyttää vedenpaisumuksen pituutena. Tarkkaa loppumispäiväähän ei voida määrittää, koska vesi laski ja maa kohosi hitaasti. Grand Canyon ei kuitenkaan muodostunut pelkästään tässä ajassa, vaan vedenpaisumuksen jälkeisinä vuosina tapahtuneet patojen murtumiset, jäätiköiden muodostumiset ja sulamiset (sulamisvedet) jne ovat muovanneet kanjonista ajan kuluessa sellaisen jollaisena sen nykyään näemme.

 ja paisumuksesta, että miten merinisäkkäät selvisivät? kaloilla oli lokoisat olot vedessä, maa eläimillä arkissa mutta entäpä esim mursut?

 Ne eliöt, jotka eivät olisi selvineet Arkin ulkopuolella, otettiin tietysti mukaan Arkkiin.

 ja grand canyonin ympärillä on ollut ihmisasutusta a 10.000 vuotta, ja miten te sijoitatte egyptin dynastiat vain 6.000 vuoden ajalle? 

Grand Canyonin ympärillä ei ollut ihmisasutusta 10 000 vuotta sitten. Meidän kreationistien lisäksi myös eräät tutkijat, jotka eivät usko luomiseen ovat kyseenalaistaneet Egyptin historiasta nykyään vallitsevan "virallisen" totuuden, esim David Rohl poisti Egyptin historiasta 350 vuotta.CMI:n sivustolla on aiheeseen liittyen mm. arkeologi D. Downin haastattelu4, jonka yhteydssä on sekulaarin tieteen ja kreationistisen tieteen kronologioiden eroa selventävä kuva.5

eikö teidän mielestä yli 6000 vuotta vanhoja asioita ole olemassa, vai onko niiden ikä vain laskettu virheellisesti?

Sekä että. Noin 6000 vuoden ikä perustuu Raamatun kronologioista laskettuun ajoitukseen. Tähän laskelmaan liittyen on esitetty tietyiltä tahoilta kritiikkiä, joidenka mukaan kronologiat voivat sisältää joitain epätarkkuuksia. Tästä huolimatta kronologioihin ei voida perustellusti istuttaa ajanjaksoja jotka pidentäisivät n. 6000 vuoden ajanjaksoa kymmeniin - satoihintuhansiin puhumattakaan miljooniinvuosiin.

Mitä tulee sitten esineistä tehtyihin ajoituksiin, niin on tärkeää ymmärtää, että mitään tuhansia vuosia vanhaa esinettähän ei voi suoraan mitata, vaan kyseessä olevasta esineestä mitataan sen nykyisellään sisältämä C-14 -isotoopin tms. määrä, ja saatujen tulosten perusteella pyritään laskemaan esineen ikä. On kuitenkin syytä huomioida, että saatujen mittaustulosten pohjalta tehdyissä laskelmissa oletetaan tiettyjä reunaehtoja. Jos nämä oletukset ovat virheellisiä, silloin myös lopputulos on virheellinen.

VIITTEET
  1. http://creationontheweb.com/content/view/3007/ 
  2. Voidaan laskea jakeissa 1. Moos 7:11 - 8:16 annetuista tiedoista. 
  3. Rohl, D., A Test of Time, Century Ltd, London, 1995., viitattu http://creationontheweb.com/content/view/1827
  4. http://creationontheweb.com/content/view/4190/
  5. http://creationontheweb.com/images/creation_mag/vol27/down_chronology.jpg