Kirkko toistaa nyt maakeskisen maailmankuvan virhettä

Ovatko Raamatulliseen luomiseen uskovat, kieltäessään ”molekyyleistä mieheksi” -evoluution tekemässä samankaltaisen virheen, kuin roomalaiskatolinen kirkko teki aikaisemmin maakeskisen maailmankuvan (aurinko ja muut taivaankappaleet kiertävät maailmankaikkeuden keskipisteessä olevaa maata) kanssa? Eivät ole. Mutta miksi kirkko sitten opetti aikanaan maakeskistä maailmankuvaa ja mitä tästä voidaan oppia? Roomalaiskatolinen kirkko oli omaksunut Aristoteleen ja Ptolemaioksen virheellisen geosentrisen, eli maakeskisen maailmankuvan suurelta osin 1200-luvulla eläneen Tuomas Akvinolaisen vaikutuksesta.1 Ajatus ei ollut lähtöisin Raamatusta vaan ei-kristillisestä maailmankuvasta. Kirkon johtajat tekivät virheen, kun he hyväksyivät sen ajan tiedemiesten enemmistön mielipiteen maakeskisestä maailmankuvasta, ja sen perusteella tulkitsivat Raamattua. Nuoreen maailmaan ja luomiseen uskovat kristityt eivät ole toistamassa virhettä, jonka roomalaiskatolinen kirkko teki, sen sijaan muut kristityt ovat, valitettavasti, laajassa mittakaavassa toistamassa nyt tätä virhettä.Kirkko toistaa nyt maakeskisen maailmankuvan virhettä

Nykyään tiedemiesten enemmistön mielipide on sekä se, että elämme miljardeja vuosia vanhassa, alkuräjähdyksestä alkunsa saaneessa maailmassa, ja että ”molekyyleistä mieheksi” -evoluutio on totta. Myöskään tämä ajatus ei ole lähtöisin Raamatusta vaan ei-kristillisestä maailmankuvasta. Vastaavasti nykyään monet kirkonjohtajat tekevät virheen, kun he hyväksyvät tämän ajan tiedemiesten enemmistön mielipiteen evoluutiosta – sen mukaisesta maailmanhistoriasta – ja sen perusteella tulkitsevat Raamattua. Tieteelliset tosiasiat itse asiassa sopivat paljon paremmin luomismalliin ja ovat ristiriidassa evoluutiomallin kanssa.2,3 Kuitenkin osa kristityistä yrittää pelastaa Raamatun siltä ristiriidalta, jonka he luulevat olevan olemassa tieteellisten tosiasioiden ja Raamatun välillä. Niinpä he antavat tämän olettamansa ristiriidan ohjata Raamatun tulkitsemista, sen sijaan että he kyseenalaistaisivat ateistien/naturalistien tekemät tulkinnat tieteellisistä tosiasioista; siirtyisivät uskomaan vain pelkät tieteelliset tosiasiat ilman niihin lisättyjä ateistisia/naturalistisia tulkintoja, jotka kumpuavat kristinuskon vastaisesta ajattelusta. Tämä johtuu siitä, että he luulevat tällaisten tieteen nimissä esitettyjen tulkintojen puhuvan suuremmalla arvovallalla kuin Jumalan Sanan, esim. alkuperästämme ja maapallon iästä. Heidän olisi hyvä ottaa selvää tästä olettamastaan ristiriidasta ja kuunnella mitä monet, tinkimättömästi Raamatun mukaiseen nuoreen maailmaan uskovat tiedemiehet sanovat näistä asioista – ennemmin kuin uskoa mitä ateistit, tai Raamatun arvovallasta tinkineet henkilöt kertovat.

Professori Richard Dawkins: “Darwin mahdollisti sen, että voimme olla älyllisesti ateisteja.”

 Uskolle tuhoisa

Ehkä maailman tunnetuin ateismin ja evoluution puolestapuhuja professori Richard Dawkins on todennut: ”Darwin mahdollisti sen, että voimme olla älyllisesti ateisteja.”4 On helppo ymmärtää, että evoluutiota ei voida koskaan sovittaa Raamattuun, eli ajatusrakennelmaa, joka oikeuttaa ajatuksen siitä, ettei Jumalaa ole. Ateistit ovat kuitenkin olleet taitavia johtamaan kristittyjä harhaan näissä asioissa esim. termikikkailulla.5 Kun ateistit saavat johdettua kristittyjä harhaan, ovat tällaiset harhaanjohdetut kristityt tehokkaita johtamaan toisiakin kristittyjä harhaan, eivätkä he edes ymmärrä, mitä he ovat oikeasti tekemässä ja mitä siitä seuraa. Luominen-lehdessä haastateltu eläinlääkäri on kertonut omasta elämästään: ”Kun minulla oli epäilyksiä, yksi tuhoisimmista asioista uskolleni oli, kun luin erään arvostetun kristityn opettajan pohjimmiltaan sanovan, että Raamattu ei oikeasti tarkoita sitä, mitä se sanoo, etenkään luomiskertomuksen osalta.”6 Ajattele miten vakavasta asiasta on kyse! Ateistit saattavat antaa positiivista palautetta kristitylle, joka uskoo evoluutioon, mutta älä anna tämän hämätä itseäsi. “Ateistit itse ovat tehneet selväksi, että uskolle Jumalaan kaikkein vahingoittavin ajatus on evoluutio.”7 “Strategia on siis yksinkertainen… Kristityt saatetaan ensin uskomaan evoluutioon ja sitten heidän älyllistä epäjohdonmukaisuuttaan parjataan.”7 Sekä kristinusko että evoluutio eivät molemmat voi olla yhtä aikaa totta!8

Ja vaikka jotkut kristityt onnistuisivatkin ateistien harhaanjohtamina säilyttämään evoluutiouskon lisäksi uskon Jumalaan, onnistuvatko heidän lapsensa tässä enää, vai vievätkö he evoluution loogiset johtopäätökset loppuun asti, eli luopuvat uskosta. Biologisten tieteiden professori, ateisti, William Provine on todennut: ”usko moderniin evoluutioon tekee ihmisistä ateisteja.”9 Miksi kristityt haluaisivat uskoa tällaiseen ajatusrakennelmaan? Miksi kristityt haluaisivat sovittaa tällaisen ajatusrakennelman Raamattuun? Miksi he vaarantaisivat oman, lastensa, läheistensä, tai muiden ihmisten uskon?

On järjetöntä yrittää sovittaa Raamattuun ajatus siitä, että Jumalaa ei ole. Raamattu ei ainoastaan kerro meille, että Jumala on olemassa, se kertoo meille paljon enemmän. Jumala on luonut meidät ja maailmamme, Hän rakastaa meitä ja haluaa meidän pelastuvan ottamalla Jeesuksen Kristuksen elämämme Herraksi. Raamatun Hyvät Uutiset voivat muuttaa jokaisen ihmisen elämän. Onko sinun elämäsi jo muuttunut?

Raamatun arvovallan hylkääminen

Hepreankielessä jolla Ensimmäinen Mooseksen kirja on kirjoitettu, tulkintavaihtoehtoja luomisen osalta on yksi, eli kuudessa tavallisessa päivässä tapahtunut luominen, kuten esim. Vanhan Testamentin professori Robert McCabe osoittaa.10 Johtava Raamatun selittäjä, professori John MacArthur kertoo vanhan maapallon kannattajien kieltävän 1. Mooseksen kirjan ilmeisen ymmärtämisen: ”Niin sanottu ’kehyshypoteesi’ ja kaikki muut kirjallisuuden temput, jotka on suunniteltu todistamaan, etteivät 1. Mooseksen kirjan luvut 1-3 tarkoita sitä, mitä ne näyttävät tarkoittavan, ovat kaikki tosiasiassa Raamatun arvovallan ja selkeyden hylkäämistä.”11 Ateistien harhaanjohtamien kristittyjen olisi tärkeä havahtua siihen, mistä loppujen lopuksi on kyse. Ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannen luvun alussa on paholaisen käyttämä keino: ”Onko Jumala todellakin sanonut…?”. Herra armahtakoon kristittyjä, että he eivät ajattelisi näin Raamatusta, Jumalan Sanasta. Professori McCabe on selittänyt myös, että Ensimmäisen Mooseksen kirjan historiallisuuden kieltäminen johtuu pelottelusta, koska ”tieteellinen” mielipide pitkien ajanjaksojen oletuksineen puhuu vanhasta maasta, mutta terveen Raamatun ymmärtämisen kanssa tällä ei ole kerta kaikkiaan yhtään mitään tekemistä.10

Galileo Galilei

Galileo

Palataan vielä kuitenkin maakeskiseen maailmankuvaan, jota Galileo vastusti. Galileon Letters on Sunspots vuodelta 1613, oli hänen ensimmäinen kirjoitettu lausuntonsa kopernikaanisen järjestelmän (maapallo ja planeetat kiertävät auringon ympäri) puolesta. Se sai paljon tunnustusta, eikä kriittisiä ääniä kuultu. Galileota onnitelleiden kardinaalien joukossa oli kardinaali Barberini, josta myöhemmin tuli paavi Urbanus VIII, joka tuomitsisi hänet vuonna 1633.12

Galileota vastaan jätettiin syyte vuonna 1615, mutta inkvisition tuomioistuin kumosi syytteen. Galileo nauttikin vuodesta 1615 vuoteen 1632 monien kardinaalien ja eri paavien ystävyydestä.13

Inkvisitio ei kieltänyt kopernikaanista hypoteesia (oletusta) itsessään, mutta sen esittämistä tieteellisesti todistettuna teoriana tai totuutena ei sallittu. ”Itse asiassa kuitenkaan koskaan ei ollut mitään kysymystä kopernikaanisen järjestelmän tuomitsemisesta työhypoteesina.”14 Kopernikaaninen järjestelmä oli vain ”virallisesti suvaittu työhypoteesi, joka odotti todisteita.”14 Lisäksi ”On tiedetty pitkän aikaa, että suurin osa kirkon älymystöstä oli Galileon puolella, kun taas selvin vastustus tuli maallisista käsityksistä.”15

Mistä Galileon tapauksessa sitten oli kyse? Siinä oli paljolti kyse hänen ylimielisyydestään ja loukkaavasta kirjoitustyylistään, jotka eivät tietenkään kuulu Raamatulliseen maailmankuvaan. Jos kristitty toimii näin, hän toimii epäloogisesti ja maailmankuvansa vastaisesti.

Paavi Urbanus VIII

Galileon klassikkoteos (Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo) ilmestyi vuonna 1632. Kirjassa oli kuviteltu keskustelu, jossa maakeskistä ajatusta puolusti henkilö, joka oli tehty näyttämään naurettavalta, ja jonka suusta paavi Urbanus VIII tunnisti omia perustelujaan. Inkvisiittorit olivat ilmeisesti välinpitämättömiä asiasta, mutta paavi järkyttyi ystävänsä Galileon kirjasta ja laittoi alulle oikeudenkäynnin Galileota vastaan. Ketkä siis olivat suurempia todellisen tieteen vihollisia? Galileon aikaiset tiedemiehet ja kollegat, jotka olivat päätyneet väärään johtopäätökseen silloisen tiedemiesten enemmistön yhteisen mielipiteen pohjalta, joka oli lähtöisin ei-kristillisestä maailmankuvasta.

Johtopäätökset

Nytkään kristittyjen ei pitäisi hyväksyä tiedemiesten enemmistön virheellistä käsitystä, saati sitten tulkita sen perusteella Raamattua. Historiasta kannattaa ottaa opiksi. Ei kannata toistaa samankaltaista, periaatteellista virhettä. Jos kristityt antavat kulloisenkin tiedemiesten enemmistön mielipiteen määrätä kuinka Raamattua tulee tulkita, mitä Raamatun tulkinnalle tapahtuu, kun tiedemiesten enemmistön mielipide muuttuu? Raamattu on Jumalan Sana, ei erehtyväisten ihmisten sana. Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo meille todellisista historian tapahtumista.16 Haluaako Jumala, että kristitty hylkää Jumalan Sanan ilmoituksen todellisesta historiasta ja korvaa sen ateistisen maailmankuvan kuvitellulla historialla? Ei halua. Jumala on luotettava (4. Moos. 23:19) ja Hän haluaa meidänkin pitävän Häntä ja Hänen Sanaansa luotettavana.

Lähdeluettelo
 1. Hooykaas, R., Religion and the Rise of Modern Science, William B. Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, pp. 1–7, 124–126, 1972.
 2. Wieland C., Kiviä ja luita, Luominen-kustannus, 2010.
 3. Sarfati J., The Greatest Hoax on Earth? Creation Book Publishers, 2010.
 4. Dawkins R., The Blind Watchmaker [Sokea kelloseppä], Penguin, London, p. 6, 1991.
 5. Walker, T., Älä nielaise syöttiä, Luominen nro 6, s. 5-6.
 6. Asioiden oikea ymmärtäminen (Dr Jean Lightnerin haastattelu), Luominen nro 9, s. 32-35.
 7. Smith, C., Paljastettu vihollinen, Luominen nro 9, s. 4-7.
 8. Ham K., Valhe: Evoluutio, Luominen-kustannus, 2007.
 9. Provine, W., ’No free will’, in Catching up with the Vision, p. S123, ed. Margaret Rossiter, Chicago University Press, 1999.
 10. Teologi: Ensimmäinen Mooseksen kirja tarkoittaa sitä, mitä se sanookin! (Dr Robert McCaben haastattelu), Luominen nro 9, s. 24-27.
 11. Raamatun arvovaltaa puolustamassa (Dr John MacArthurin haastattelu), Luominen nro 10, s. 11-13.
 12. Koestler, A., The Sleepwalkers: A History of Man’s Changing Vision of the Universe, Hutchinson, London, p. 431-432, 1959.
 13. Koestler, A., The Sleepwalkers: A History of Man’s Changing Vision of the Universe, Hutchinson, London, p. 442–443, 1959.
 14. Koestler, A., The Sleepwalkers: A History of Man’s Changing Vision of the Universe, Hutchinson, London, p. 437, 1959.
 15. de Santillana, G., The Crime of Galileo, University of Chicago Press, Chicago, 1955, p. xii.
 16. Sarfati, J., 1. Mooseksen kirja: Raamatun kirjoittajat uskoivat siihen todellisena historiana; www.luominen.fi/ensimmainen-mooseksen-kirja-raamatun-kirjoittajat-uskoivat-siihen-todellisena-historiana