Kategoria

Raamatun historiallinen luotettavuus (23)

Hei! Miksi alkuperäisheimot eivät ole tietoisia Jumalasta? Viidakoissa elävät alkuasukkaat kertovat toisilleen paljon tarinoita ja tieto välittyy suusta-suuhun menetelmällä. Luulisi, että Jumalan luoman Aatamin ja Eevan tarina tai Nooan arkki olisi niin merkittävä, että se varmasti kulkisi sukupolvelta toiselle. Silti nämä heimot eivät ole kuulleetkaan asiasta.

Päinvastoin, kuin annoit ymmärtää, monet alkuperäisheimot uskovat yhteen Jumalaan ja heillä on kertomuksia vedenpaisumuksesta. Jumala on monin eri tavoin kertonut itsestään ja valmistanut tietä evankeliumille. Tässä muutama esimerkki tällaisista kansoista:

Raamatun mukaan vedenpaisumus tapahtui noin 2.350 eaa. Tuon jälkeen, noin 150 vuotta myöhemmin, syntyi Baabelin kieltensekoituksen yhteydessä uusi ihmiskunta eli nykyisin tunnetut kansat ja kielet. Vuosituhannen vaihteen tietämillä raamatun mukaan Aabraham pakeni nälänhätää Egyptiin.
Tuossa vaiheessa Egyptin kulttuuri oli kuitenkin tieteen (egyptologian ja arkeologian) käsityksen mukaan jo yli 1.000 vuoden ikäinen. Kreationismissa tuo kronologia tietenkin kyseenalaistetaan, mutta kun sitä lähdetään tutkimaan historiallisesti kiistattomista yhtymäkohdista (Persia valloitti Babylonian 539 eaa. ja Nebukadnessar voitti farao Nekhon 605 eaa.) ja kytketään niiden tapahtumat raamatun kronologiaan, joudutaan Egyptin (egyptologien) kronologia hyväksymään sellaisenaan ainakin suunnilleen 1.500 eaa. ajankohtaan asti.
Baabelin tornin rakentajat asuivat Sinearin maassa, joka tunnetaan historiassa sumerilaisen, ensimmäisen korkeakulttuurin alueena. Sumerit tunnetaan vanhana kulttuurina, joka rakensi suuria kaupunkeja ja jossa asui ensimmäiset suuren ihmispopulaatiot. Sumerilaisia suuria kaupunkeja tiedetään olleen noin 15 ja pienempiä kaupunkeja lähes saman verran.
Asukkaita alueella asui satojatuhansia (esim. Uurissa asui tuolloin noin 65.000 ihmistä, Urukissa taas asui 40.000 ihmistä ja kaupungin pinta-ala oli noin 400 hehtaaria). Kuninkaita sumerilaisten historia tuntee lähes 200, jotka eivät suinkaan hallinneet samanaikaisesti.
Olen lukenut joitain hassun tuntuisia ja varsin ylimalkaisia kreationistisia versioita Egytin kronologiasta, mutta toivoisin saavani siitä luotettavamman selityksen sekä samalla selityksen siitä, miten ihmeessä nuo asukasmäärältään valtavan suuret ja historiallisesti kauan olleet sumerilaiset kaupungit saadaan tungetuksi vielä tuon Egyptin kulttuurin edelle.
Lisäksi pyydän selitystä sille, kuinka vedenpaisumuksen jälkeen saattoi noin nopeasti syntyä nuo miljoonia ihmisiä käsittävät alueen kansat (eihän rotat tai kanitkaan kykene lähellekkään tuollaista lisääntymisvautia).

Viittaat ns. perinteiseen Egyptin kronologiaan (conventional Egyptian chronology)1, jonka useat sekulaari tiedemiehetkin ovat kyseenalaistaneet.2

Useat sekulaarit tiedemiehet, esim. teoksen Centuries of Darkness, tekijätovat tarjonneet mittavaa näyttöä sen puolesta, että koko Lähi-Idän historia tulisi ajoittaa uudestaan.

Don Batten

Alkuperäisjulkaisu: Creation 28(1):6, December 2005

Kirkossa käyminen on vähentynyt Britannian pääkirkkokunnissa. Kirkkoon kuuluminen Englannissa on pudonnut 27 % vuodesta 1980 vuoteen 2000. Nämä havainnot johtivat kyselytutkimuksen tekemiseen vuosina 2003 ja 2004. Kaikkiaan 14 000 ihmistä Britanniassa ja Irlannissa vastasi tähän laajasti mainostettuun tutkimukseen, ja he kertoivat miksi he luopuvat kirkosta.1 Tutkimuslomakkeen kysymyksiin vastattiin ennemmin kirjoittamalla vastauksia kuin rastittamalla monivalintakysymyksiä.

Hämmästyttävää oli, että 91 % antoi vastaukseksi hyvin samanlaisia syitä kirkkoon pettymiseensä. Nämä pettymykset voidaan tiivistää erään henkilön vastaukseen: ”Kirkon täytyy puolustaa selkeämmin syitä, miksi uskoa.” Ihmiset vetosivat kirkkoon, että se vastaisi epäilijöiden kysymyksiin ja puolustaisi uskoa.

Sivu 2 / 2