Kategoria

Raamatun historiallinen luotettavuus (21)

Don Batten

Alkuperäisjulkaisu: Creation 28(1):6, December 2005

Kirkossa käyminen on vähentynyt Britannian pääkirkkokunnissa. Kirkkoon kuuluminen Englannissa on pudonnut 27 % vuodesta 1980 vuoteen 2000. Nämä havainnot johtivat kyselytutkimuksen tekemiseen vuosina 2003 ja 2004. Kaikkiaan 14 000 ihmistä Britanniassa ja Irlannissa vastasi tähän laajasti mainostettuun tutkimukseen, ja he kertoivat miksi he luopuvat kirkosta.1 Tutkimuslomakkeen kysymyksiin vastattiin ennemmin kirjoittamalla vastauksia kuin rastittamalla monivalintakysymyksiä.

Hämmästyttävää oli, että 91 % antoi vastaukseksi hyvin samanlaisia syitä kirkkoon pettymiseensä. Nämä pettymykset voidaan tiivistää erään henkilön vastaukseen: ”Kirkon täytyy puolustaa selkeämmin syitä, miksi uskoa.” Ihmiset vetosivat kirkkoon, että se vastaisi epäilijöiden kysymyksiin ja puolustaisi uskoa.

Sivu 2 / 2