keskiviikkona, 19. kesäkuuta 2013, klo 4.03

Vedenpaisumuksen kesto, ilmanpaine ja ylimääräinen lämpö

16.09.2009 - Maxxie

Minulla on pari kysymystä vedenpaisumuksesta: 1. Tutkijoiden laskelmien mukaan tarvitaan noin 4.4 miljardia kuutiokilometriä vettä jotta Ararat-vuori (jolle Nooa Raamatun mukkan joutui Arkkinsa kanssa) olisi peittynyt veteen. Tämä olisi nostanut ilmakehän ilmanpaineen n. 900 kertaiseksi. Kuinka Nooa ja kumppanit olisivat voineet selvitä??? 2. Vedenpaisumuksen kestoaika on kerrottu ristiriitaisesti: 1 Moos.7:17 mukaan tulva kesti 40 päivää, kun taas 7:17 väittää tulvan kestäneen 150 päivää ja vielä kolmaskin vaihtoehto tarjotaan: 7:11 vrt. 8:13 vedenpaisumus kesti vuoden. Toisensa poissulkevat historialliset väitteet eivät voi olla samanaikaisesti tosia. Kuinka pitkään vedenpaisumus kesti?? 3. Mistä kaikki vesi tuli?? Jos kaikki vesi ilmakehästä sataisi alas niin vesikerros Maan päällä olisi vain 2,5 cm. Ilmakehässä on vettä 12 900 kuutiokilometriä, mikä on vain 0,001 % maapallon vesivarannosta. Merissä on 96,5 % kaikesta vedestä. Pohjavettä on kaikesta vedestä vain 1,7% (23 400 000 kuutiokilometriä). Kreationistit vetoavat VT:iin perustuen siis myös "syvyyden lähteisiin" veden alkuperänä (taivaalta sataneen veden lisäksi). Mutta vesi ei ole varastoitunut maan alle sillä tavalla, että globaalin tulvan vaatimat vesimäärät pääsisivät ensin vapautumaan maan pinnalle ja tulvan loputtua virtaamaan takaisin maan alle. Maan alta kyllä löytyy valtamerikaupalla vettä, mutta mitään "syvyyden lähteitä" siellä ei silti ole, vaan 600-2500 kilometrin syvyydessä oleva vesi on sitoutuneena mineraaleihin. Tämä vesi on lämpötilaltaan sitä paitsi 1000 -1600 asteista ja paine vastaa 250 000 ilmakehää. Jos tämä 1000 -1600 asteinen tappavan kuuma vesi (vesihöyry itse asiassa) purkautuisi maan pinnalle niin olemme taas samassa ongelmassa kuin Kreationistien höyrykatos-mallissa: miten Nooa perheineen ja eläimineen pysyisi elossa tappavan kuumassa höyrypurkauksessa?

Vastaus:

20.06.2013

Kiitos kysymyksestäsi.

Minulla on pari kysymystä vedenpaisumuksesta: 1. Tutkijoiden laskelmien mukaan tarvitaan noin 4.4 miljardia kuutiokilometriä vettä jotta Ararat-vuori (jolle Nooa Raamatun mukkan joutui Arkkinsa kanssa) olisi peittynyt veteen. Tämä olisi nostanut ilmakehän ilmanpaineen n. 900 kertaiseksi. Kuinka Nooa ja kumppanit olisivat voineet selvitä???

Ensinnäkin on huomattava, että kohdan 1. Moos. 8:4 perusteella arkki päätyi Araratin vuoristoon, eikä kohta tarkenna paikkaa Araratin vuorelle.1

Kysymyksessä myös oletetaan, että Ararat-vuori olisi ollut yhtä korkea vedenpaisumuksen aikaan kuin mitä se on nyt, ja ettei ilmanpaine olisi muuttunut normaaliksi merenpinnan tason ilmanpaineeksi tulvavesien pinnan korkeudella. 

Ararat-vuoren korkeus ei kuitenkaan ole sama nyt kuin vedenpaisumuksen aikoihin. Maapallon korkeimpien vuorten huipuilla on merieläinten fossiileja, mikä osoittaa, että ne ovat olleet aiemmin meren alla. Tämä on mahdollista kahdella tavalla, tai niiden yhdistelmällä:

  1. Meri nousi ja peitti vuoret, tai
  2. vuoret ovat olleet meren alla, ja sen jälkeen nousseet merestä.

Monien kreationistitutkijoiden mukaan vuoret kuten Ararat-vuoristo, ovat todennäköisesti muodostuneet katastrofaalisesta maan litosfäärilaattojen liikkeestä vedenpaisumuksen aikana ja sen jälkeen.2

Vuorten muodostuminen oli osa geologista prosessia, joka syvensi meret poistamaan vedet maalta vedenpaisumuksen loppuvaiheessa. Ennen vedenpaisumustakin on siis voinut olla vuoria, mutta ne ovat olleet nykyisiä korkeimpia vuoristoja matalampia, joten niiden peittämiseen ei ole tarvittu niin paljoa vettä, kuin mitä tarvittaisiin nykyisen Ararat-vuoren peittämiseen.

Vaikka vedet nousisivatkin Ararat-vuoren yli, Nooalla ja hänen perheellään ei olisi ollut vaikeuksia hengittää. Ilmanpaine aiheutuu ilman painosta sen paikan yläpuolella, jossa ilmanpaine koetaan. Jos siis vedet olisivat nousseet Araratin vuoren yläpuolelle, olisi ilma vastaavasti työntynyt ulospäin. Näin ollen ilmanpaineen muutos olisi jäänyt käytännössä huomaamattomaksi.3

2. Vedenpaisumuksen kestoaika on kerrottu ristiriitaisesti: 1 Moos.7:17 mukaan tulva kesti 40 päivää, kun taas 7:17 väittää tulvan kestäneen 150 päivää ja vielä kolmaskin vaihtoehto tarjotaan: 7:11 vrt. 8:13 vedenpaisumus kesti vuoden. Toisensa poissulkevat historialliset väitteet eivät voi olla samanaikaisesti tosia. Kuinka pitkään vedenpaisumus kesti??

Mainitsemasi kohta 1. Moos. 7:17 kertoo, että vedenpaisumuksen syntyyn meni 40 vuorokautta. "Silloin tuli vedenpaisumus maan päälle, tuli neljänäkymmenenä päivänä; ja vedet paisuivat ja nostivat arkin, niin että se kohosi korkealle maasta."

Kahdeksas luku sen sen sijaan puhuu siitä, että vesi alkoi vähetä 150:n vuorokauden jälkeen. Kymmenentenä kuukautena vesi oli vähentynyt niin, että vuorten huiput näkyivät. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan olisi ollut mitään järkeä laskea arkissa olleita ulos vuorten huipuille, sillä maata oli näkyvissä vielä vähän, eikä maastossa ollut veden laskemisesta huolimatta vielä kaikille sopivaa ravintoa.

Arkissa vietetty noin vuoden mittainen aika oli siis eri asia kuin vedenpaisumusaika. Arkissa pysyttiin turvassa, kunnes oli hyvä tulla ulos.

3. Mistä kaikki vesi tuli?? Jos kaikki vesi ilmakehästä sataisi alas niin vesikerros Maan päällä olisi vain 2,5 cm. Ilmakehässä on vettä 12 900 kuutiokilometriä, mikä on vain 0,001 % maapallon vesivarannosta. Merissä on 96,5 % kaikesta vedestä. Pohjavettä on kaikesta vedestä vain 1,7% (23 400 000 kuutiokilometriä). Kreationistit vetoavat VT:iin perustuen siis myös "syvyyden lähteisiin" veden alkuperänä (taivaalta sataneen veden lisäksi). Mutta vesi ei ole varastoitunut maan alle sillä tavalla, että globaalin tulvan vaatimat vesimäärät pääsisivät ensin vapautumaan maan pinnalle ja tulvan loputtua virtaamaan takaisin maan alle. Maan alta kyllä löytyy valtamerikaupalla vettä, mutta mitään "syvyyden lähteitä" siellä ei silti ole, vaan 600-2500 kilometrin syvyydessä oleva vesi on sitoutuneena mineraaleihin. Tämä vesi on lämpötilaltaan sitä paitsi 1000 -1600 asteista ja paine vastaa 250 000 ilmakehää. Jos tämä 1000 -1600 asteinen tappavan kuuma vesi (vesihöyry itse asiassa) purkautuisi maan pinnalle niin olemme taas samassa ongelmassa kuin Kreationistien höyrykatos-mallissa: miten Nooa perheineen ja eläimineen pysyisi elossa tappavan kuumassa höyrypurkauksessa?3.

Jumala lupaa kohdassa 1. Moos. 9:11, ettei hän enää lähetä vedenpaisumusta. Tämän kohdan perusteella on odotettavissa, etteivät vedet ole nykyisin enää vedenpaisumusta mahdollistavassa muodossa.

Ennen vedenpaisumusta vedet olivat siis varastoituneet eri tavalla. Raamattu ei kuitenkaan kuvaa vesien varastoitumistapaa oikeastaan lainkaan, joten sen selvittäminen vaatii tieteellistä tutkimusta. Vastauksessamme Syvyyden lähteet olemme esittäneet katastrofipohjaisen laattatektoniikkamallin mukaisen selityksen syvyyden lähteille. Kyseisen mallin ongelmana on liiallinen kuumuus, jonka ratkaisu vaatiikin lisää tutkimusta.4

Vesivaippa- tai höyrykatosmalli on hyvin kyseenalainen monista syistä, ja siksi se löytyy myös CMI:n Arguments we think creationists should NOT use -listalta.

Lisää samasta kategoriasta « Syvyyden lähteet