perjantaina, 30. joulukuuta 2011, klo 13.31

Pitkäikäiset ihmiset

12.03.2009 - KHS

Osaisitteko sanoa, miten ensimmäiset ihmiset olisivat pystyneet elämään niin vanhoiksi kuin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa väitetään? Esimerkiksi Aadam eli 930 vuotiaaksi, Set 912, Nooa 950 jne. Johtuiko tämä mielestänne pelkästään siitä, että heillä oli paremmin säilynyt geeniperimä? Vai oliko vuoden pituus lyhyempi?

Vastaus:

27.03.2009

 Kiitos kysymyksestäsi.

Heti alkuun voimme poissulkea näkemyksen lyhyemmästä vuodesta. Tällaiselle näkemykselle ei löydy tukea mistään lähteistä.

Olemme käsitelleet kysymystäsi lyhyesti jo aikaisemmin julkaisemassamme vastauksessa Raamatun henkilöiden iät. Mutta koska kysymyksen asettelusi viittaa siihen, että olet jo kyseiseen vastaukseen mahdollisesti tutustunut, niin vastaamme kysymykseen nyt hivenen laajemmassa mittakaavassa.

Suurin syy ylipäätään luomakunnan kokonaisvaltaiselle rappeutumiselle on ihmisen syntiinlankeemus ja sitä seurannut Jumalan kirous jonka hän asetti luomakunnan päälle. Ilman ihmisen lankeemusta tilanne olisi hyvin erilainen.

Ihmisen syntiinlankeemus ja Jumalan kirous kertovat siis, mistä kaikki sai alkunsa, mutta nyt voimme muiden todisteiden valossa lähteä luomaan mallia siitä miten ja milloin asiat ovat tapahtuneet.

Joitakin vuosia sitten aloitettu RATE tutkimus1,2,3, joka käsittelee maapallon ikää ja kysymystä siitä onko radioaktiivisten isotooppien hajoaminen tapahtunut aina samalla nopeudella, tuotti mielenkiintoisia tuloksia. Tutkimuksista saadut tulokset kyseenalaistivat näkemyksen jonka mukaan hajoaminen olisi tapahtunut aina vakionopeudella. Samalla saatujen tuloksien pohjalta Raamatun ilmoitus nuoresta maapallon iästä sai konkreettista tieteellistä tukea. Mitä tekemistä tällä on sitten ihmisten eliniän kanssa?

Alla oleva kaavio esittää eri Raamatun henkilöiden eliniät ja aikakauden jolloin he ovat eläneet.

Kyseisestä kuvasta voimme havaita selkeästi kuinka odotettu elinikä tippui dramaattisesti Nooan tulvan aikana ja muutamina vuosisatoina sen jälkeen. RATE projektin esittämä kiihtynyt isotooppien hajoaminen tarkoittaisi käytännössä myös sitä, että maapallolla tuolloin vallinneet säteilymäärät olisivat olleet merkittävästi korkeammat kuin nykypäivänä. RATE tutkijat esittävätkin näkemyksen jonka mukaan kyseinen isotooppien kiihtynyt hajoaminen olisi tapahtunut osana Nooan tulvaa. Raamattu kuvaa tulvaa globaalina katastrofina, jolla oli valtava vaikutus mm. maapallon geologiaan.

Ihmisen syntiinlankeemuksesta oli kulunut verrattain lyhyt aika siihen, kun Jumala lähetti tulvan. Tältä pohjalta voidaan olettaa, että ihmisen perimä oli vielä varsin "puhdas". Toisin sanoen Ihmisen perimä mahdollisti tuolloin pitkän eliniän. Geneetikko Dr. John Sanford uskoo, että juuri Nooan tulvan aiheuttaman säteilyn voimakas kasvaminen aiheutti muutoksia perimässä, jotka johtivat sitten dramaattiseen eliniän lyhenemiseen. Tätä näkemystä tukee Raamatun ilmoitus, RATE ryhmän löydökset, sekä tietomme säteilyn mahdollisista vaikutuksista perimään.

Yllä siis yksi tarkempi malli eliniän lyhentymisen syistä.