Vedenpaisumuksen vesi ja veden suolapitoisuus

03.10.2007

Mistä kaikki vedenpaisumuksen tulvavesi tuli ja mihin se meni vedenpaisumuksen jälkeen? "On myös huomioitavaa, että emme tiedä tarkkaan globaalin tulvan veden suolapitoisuutta." Tätäkään en pysty ymmärtämään. Miksi globaalin tulvaveden suolapitoisuutta ei pystyttäisi tietämään?

Vastaus:

06.11.2007

 Kiitos kysymyksestäsi.

Mistä kaikki vedenpaisumuksen tulvavesi tuli?

Raamattu kertoo 1. Mooseksen kirjassa 7:11-12 kuinka kaikki syvyyden lähteet puhkesivat ja taivaalta alkoi sataa rankasti vettä. Eli vettä tuli sekä taivaalta että maanpinnan alta. Aihetta sivuava artikkeli maanalaisista vesilähteistä löytyy mm. täältä (englanniksi):
http://www.creationontheweb.com/content/view/5199/

ja mihin se meni vedenpaisumuksen jälkeen?

Ensinnäkin on merkille pantavaa, että tulvaa kuvataan kokonaisvaltaisena katastrofina, johon liittyi myös monenlaisia geologisia mullistuksia, kuten maanpinnan muodon ja rakenteiden muutoksia.

Raamatun tulvan kaltaiseen katastrofiin pohjautuva mannerlaatta/laattatektoniikka-katastrofimalli esittää mekanismin vuorien kohoamiselle ja merenpohjan vajoamiselle tulvan loppuvaiheessa. Mallin mukaan katastrofin alkuvaiheessa mannerlaattojen raju vaakatasoinen liikehdintä olisi johtanut merenpohjien rajuun lämpötilanousuun. Kun tämä liikehdintä katastrofin loppuvaiheessa olisi alkanut rauhoittua, olisivat uudet merenpohjat jäähtyessään tihentyneet ja vajonneet alaspäin. Tämä olisi johtanut veden pakenemiseen mantereilta mereen. Veden liike mantereilta mereen olisi johtanut merenpohjaan kohdistuvan massan kasvamiseen ja toisaalta taas keventänyt mantereisiin kohdistuvaa massaa. Tämä olisi johtanut merenpohjan mittavampaan vajoamiseen ja mantereiden nousuun. Mannerlaattojen törmäykset olisivat johtaneet myös vuoristojen kohoamiseen. Täten Nooan tulvan vesi asettui näin muodostuneisiin kanjoneihin ja meriin.

Eräs mielenkiintoinen seikka on se, että mikäli maapallon topografia olisi nykyisellään täysin tasainen, riittäisi tunnetuissa merissä oleva vesi peittämään maan 2,7km korkeudelle saakka. Tähän määrään kun lisätään havainnot mahdollisista maanalaisista suurista vesilähteistä, voimme perustellusti olettaa, että tuo "vesivaippa" olisi vielä korkeampi. Eli mikäli Nooan tulvaa edeltävä maapallon topografia oli merkittävästi tasaisempi kuin tulvan jälkeinen topografia, ei näkemys siitä, että tulva olisi peittänyt sen ajan korkeimmatkin kukkulat, muodosta enää minkäänlaista ongelmaa.

Psalmi 104 kuvaa sitä kuinka Jumala on sanallaan muokannut maapallon olosuhteita
"..vedet lepäsivät vuorten yllä, mutta sinä käskit vesiä, ja ne pakenivat, ne virtasivat kiireesti, kun äänesi jylisi. Ja vuoret kohosivat, laaksot vaipuivat..."

Yksi yleisesti aiheeseen liittyvä kysymys, jonka kuulemme esitettävän, on että kuinka tulvavesi olisi voinut peittää Mount Everestin. Näkemyksemme on, että tulvalla oli massiivinen vaikutus maapallon yleiseen topografiaan eli muotoon ja rakenteeseen kuten jo aikaisemmin mainitsimme. Näin ollen nykyisen kaltaiset korkeat vuoristot olisivat osaltaan muodostuneet tulvan aikana tapahtuneen mannerlaattojen törmäilyn ja sitä seuranneen maanpinnan kohoamisen tuloksena, kohoamista on tapahtunut myös tulvan jälkeen. Eli Mount Everestin kaltaisia yli 8 km korkeita vuoria ei ennen Nooan tulvaa ollut. Näkemystä mm. Mount Everestin kohoamisesta tukee myös se seikka, että Mt Everestin huippu muodostuu itsessään veden asettamista/muovaamista kerrostumista jotka sisältävät meren pohjista tavattavien organismien fossiileita.

"On myös huomioitavaa, että emme tiedä tarkkaan globaalin tulvan veden suolapitoisuutta." Tätäkään en pysty ymmärtämään. Miksi globaalin tulvaveden suolapitoisuutta ei pystyttäisi tietämään?

Emme voi varmuudella tietää tulvaveden suolapitoisuutta, koska kyse on menneisyydessä tapahtuneesta ilmiöstä. Raamatussa ei missään vaiheessa mainita mitään tulvaveden suolapitoisuudesta, eikä meillä ole tietoa missä suhteessa makea ja suolainen vesi sekoittuivat tulvassa tai kuinka paljon veden suolapitoisuus muuttui tulvan jatkuessa, vulkaanisen toiminnan ja tulvan aiheuttaman maaperän myllerryksen seurauksena.

 Yksityiskohtaisempia vastauksia aiheeseen liittyen voit halutessasi lukea englanniksi seuraavien linkkien kautta.