Yhtä ja samaa kansaa

Otsikkoteksti©gettyimages.com
Jonathan O’Brien

Kuvan englantilaiset siskokset, Lucy ja Maria Aylmer, vahvistavat upeasti, että kaikki ihmiset ovat lähisukulaisia. Maria on ”musta” ja Lucy ”valkoinen”, vaikka he ovat kaksosia, joiden äiti on puoliksi jamaikalainen ja isä valkoihoinen.1 Raamatun historian pohjalta odottaisimmekin juuri tällaista.

Raamatussa näet kerrotaan, että kaikki ihmiset polveutuvat ensimmäisistä ihmisistä, Aadamista ja Eevasta, jotka Jumala loi alussa Eedenin puutarhaan. Vain Nooa, hänen vaimonsa ja heidän kolme poikaansa vaimoineen pelastuivat maailmanlaajuisesta vedenpaisumuksesta, jolla Jumala tuomitsi langenneen maailman. Pelastuneiden jälkeläiset eivät ottaneet opikseen, vaan uhmasivat Jumalan käskyä maan täyttämisestä. Pelegin aikaan (1. Moos. 10:25), noin sata vuotta myöhemmin, he päinvastoin kokoontuivat Baabeliin, jonne rakensivat valtavan tornin. Tämän seurauksena Jumala sekoitti kielet ja hajotti ihmiset kaikkialle maailmaan (1. Moos. 11). Tämä hajaantuminen johti 1. Mooseksen kirjan 10. luvussa taulukoitujen kansojen syntymiseen. Pienet geneettiset erot, joiden perusteella puhutaan eri roduista, ovat seurausta näiden eri ihmisryhmien vuosisataisesta erillään asumisesta.2,3

Charles Darwin ei kuitenkaan uskonut Raamatussa kerrottuun ihmiskunnan historiaan. Hän piti ihmisiä eri rotuina. Rodut olisivat kehittyneet toisistaan riippumatta, kun ihmiset asuivat erillään valtavia ajanjaksoja. Darwin uskoi, että ihmisen alkuperäinen esi-isä olisi vielä tuntematon ”apinan kaltainen” eläin, ja että toiset rodut ovat kehittyneempiä kuin toiset. Darwinin teorian yleinen hyväksyminen länsimaissa johti rotusyrjinnän merkittävään lisääntymiseen.4 Hän ei tajunnut omien käsitystensä ennakkoluuloisuutta. Darwinin mukaan valkoihoiset englantilaiset, joihin hän itsekin kuului, sattuivat sopivasti kuulumaan kehittyneimpien joukkoon.

Raamattu kumoaa kaikenlaisen rotuerottelun, koska sen mukaan kaikki ovat lähisukulaisia. Raamatun selvä historian kuvaus vahvistaa myös, että maailma on todellisuudessa vain noin 6 000 vuotta vanha – eikä 4,6 miljardin vuoden ikäinen. Kaikki ihmiset ihonväriin, taustaan tai synnyinmaahan katsomatta ovat läheistä sukua toisilleen eli ”siskoja ja veljiä”. Olemme kirjaimellisesti Aadamin ja Eevan poikia ja tyttäriä – Jumalan kuviksi luotuja – Nooan kautta, jota voitaisiin kutsua ”toiseksi Aadamiksi”.5 Lucy toteaa sattuvasti: ”Minulla on kaunis perhe.”

Lähdeluettelo ja kommentit
  1. Pearson, M., UK twins turn heads: One is white, the other black, cnn.com, 4 March 2015.
  2. Katso Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta, luku 18, luominen.fi/KJVL. Suomennettu teoksesta: Creation Answers Book, 6th Edn., Creation Book Publishers, 2014.
  3. Lisätietoja [englanniksi]: Wieland, C., One Human Family, Ch. 2, Creation Book Publishers, 2011; creation.com/s/10-2-578.
  4. Viite 3, luku 1.
  5. Katso [englanniksi] myös: Batten, D., Adam and Noah: two beginnings, Creation 34(1):12–14, 2011; creation.com/adam-and-noah.

JONATHAN O’BRIEN, taiteiden kandidaatti, luonnontieteiden kandidaattiJonathan on työskennellyt geologisen tutkimuksen ja musiikin opetuksen parissa. Hän työskentelee osa-aikaisesti Creation Ministries Internationalin palveluksessa (Australiassa).

Copyright © Creation Ministries International.
Used with permission. Käytetty luvalla. creation.com