Jumalan, henkiolentojen, taivaan ja helvetin sijainti

31.08.2013 - Samuel

Hei!

Ole tutustunut sivujenne mielenkiintoisiin kysymyksiin ja niitäkin kiehtovimpiin vastauksiin.

En ole ainakaan suoraan löytänyt vastausta pohdintojeni aiheeseen ja vaikka se ei suoraan liity tyypillisiin sivuston puheenaiheisiin, koen sen kuitenkin olevan relevantti suhteessa muuhun sisältöön ja linkittyvän aiheeseen vaikkakin kenties hieman aasinsillan kautta.

Kysymys yksinkertaistettuna:

Onko teillä näkemystä Raamatun valossa, missä Jumala, henkiolennot ja tätä kautta taivas ja helvetti sijaitsevat/tulevat sijaitsemaan suhteessa meidän maailmaamme ja todellisuuteemme?

Vastaus:

22.01.2014

Kiitos kysymyksestäsi.

Lyhyt vastaus kysymykseen on, että emme tiedä koska Raamattu ei sitä yksiselitteisesti kerro. Tässä yhteydessä haluamme korostaa tärkeää periaatetta littyen Raamatun tulkintoihin, Raamatun pohjalta tehtyihin tieteellisiin teorioihin ja miksei ihan yleisestikin Raamatun lukemiseen: meidän tulee seisoa tiukasti niiden asioiden takana, jotka Raamattu selvästi kertoo ja suhtautua muihin asioihin "löyhemmin". Esimerkki ensimmäisestä on vaikkapa Raamatun opetus kuolemasta, joka tuli maailmaan kun Aadam ja Eeva nousivat kapinaan Luojaansa vastaan, ja joka kukistetaan aikojen lopulla "vihollisista viimeisimpänä"1. Jälkimmäisessä esimerkiksi käy vaikkapa Raamatullinen kosmologia. Vaikka Hartnett-Carmelin malli tällä hetkellä vaikuttaa parhaimmalta, voi olla että tutkimuksen ja lisätiedon myötä se tarkentuu tai vaikkapa kumoutuu - näinhän todellinen tiede toimii.

Jumalan sijainti

Herramme ilmoitti nimenään Moosekselle Minä olen2 - Hän, joka on aina ollut olemassa. Alkuseurakunnan uskontunnustus oli yksinkertaisesti "Jeesus on Herra" jossa Herra-sana tarkoittaa nimeomaisesti Vanhan Testamentin tetragrammia YHWH, käännettynä Minä olen.

Raamattu opettaa selvästi, että kaikki näkyvä on syntynyt näkymättömästä3. Lisäksi tiedämme, että Jeesuksessa Kristuksessa on luotu kaikki näkyvä ja näkymätön, ja että Hän pitää kaikkea voimassa.4 Kun miettii millaiset voimat vaikuttavat toisaalta alkeishiukkastasolla ja toisaalta suurien massakeskittymien välillä valtavassa maailmankaikkeudessa, tai miten tarkkaa kosminen hienosäätö on5 saa jonkun häivähdyksen Herramme suuruudesta. Ei ihme, että Herra suhtautui aikoinaan ajatukseen "Hänen kotinsa" eli temppelin rakentamisesta ihmisvoimin skeptisesti.6

Vaikka Jumala on - ajan luoneena - luomakuntansa ulkopuolinen, Hän on silti luonut ajan, on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen kansojen kohtaloihin. Raamatun punaisena lankana olevan Jeesuksessa Kristuksessa valmistetun pelastuksen Hän on valmistanut alusta loppuun. Historia on todellakin Hänen tarinansa (engl. His story)!

Ylösnoussut Herra Jeesus on Pyhän Hengen kautta kaikkialla läsnä. Sama Jeesus pitää jokaista atomia kasassa. Kysymys Jumalan "sijainnista" menettää merkityksensä. Missä Hän ei olisi?

Henkiolennot

Raamattu opettaa, että näkyvän maailman rinnalla on näkymätön maailma. Tähän liittyen tiedämme, että siellä vaikuttavat henkiolennot, jotka myös ovat Jeesuksessa Kristuksessa luodut. Tiedämme myös, että jossain vaiheessa luomisen jälkeen eräs mahtava henkiolento nousi Jumalaa vastaan ja sai kapinaan mukaansa myös muita henkiolentoja7.

Tavallisesti näitä Jumalaa ja myös uskovia palvelevia henkiolentoja nimitetään enkeleiksi ja kapinaan nousseita langenneiksi enkeleiksi, riivaajiksi tai demoneiksi. Raamattu ei kovin syvällisesti meille tästä henkimaailmasta kerro, mutta painottaa hyvin voimakkaasti että henkiolennot ovat ihmistä viisaampia ja mahtavampia8 ja että niiden kanssa ei saa leikkiä. Raamattu varoittaa, että itse Saatana tekeytyy valon enkeliksi9, joka seikka on syytä pitää mielessä kun tiedetään että sekä mormonismi että islam ovat saaneet alkunsa enkeli-ilmestyksistä ja väittävät pitävänsä sisällään "uutta ilmestystä", joka on kuitenkin selvässä ristiriidassa Raamatun kanssa.10, 11, 12

Lähetyskentillä demonien toimintatapana on ihmisten pelottelu, länsimaissa taktiikkana on pääasiassa piiloituminen. On sanottu, että pahuuden henkivallat rakastavat erityisesti kahdentyyppisiä ihmisiä: niitä jotka eivät usko niihin ollenkaan, ja niitä jotka halajavat lisää ja lisää tietoa niistä13. Jeesuksen omien ei kuitenkaan tarvitse ollenkaan pelätä näitä voimia, sillä Herramme on mahtavampi.14

Siitä miten näkymätön maailma korreloi näkyvän kanssa on nähdäksemme turha lähteä tarkemmin pohtimaan kun Raamattu ei asiaa valaise.

Taivas ja helvetti

Oletettavasti tässä tarkoitetaan paikkoja joissa ihmiset viettävät ikuisuutensa. Nähdäksemme Raamattu ei ilmoita tarkasti näidenkään paikkojen sijaintia.

Raamattu opettaa, että jokainen ihminen on iankaikkinen olento, joka valitsee iankaikkisen kohtalonsa täällä ajassa. Vain täysin synnitön ja kaikessa Jumalan Lain täyttänyt ihminen voi päästä Pyhän ja Vanhurskaan Jumalan luo. Raamatun Jumala - tosin kuin esimerkiksi muslimien Allah (epäjumala) - ei katso yhtään syntiä "sormien läpi" vaan jokaisesta pahasta teosta, ajatuksesta tai hyvän tekemättä jättämisestä seuraa rangaistus. Lisäksi Raamattu opettaa, että joka on rikkonut yhden Lain käskyn, on syyllinen kaikissa kohtaa. Kun Raamattu lisäksi opettaa, että yksikään ihminen ei ole synnitön, niin ihmisen on kertakaikkisen mahdotonta pelastaa itsensä tältä iankaikkiselta kadotukselta. On myös syytä tähdentää, että helvetti on Saatanalle ja hänen demoneilleen varattu rangaistus.15 Kyse ei ole siis paikasta, jossa paholainen olisi kuningas ja kiduttaisi siellä ihmisiä demoniensa kautta, kuten joskus kuulee ajateltavan.

Hyvä uutinen on kuitenkin se, että Jumala on tehnyt asiassa aloitteen ja lähettänyt oman Poikansa elämään ihmisenä. Jeesus tuli vapaaehtoisesti tänne, eli ihmisen elämän - ilman syntiä - ja lisäksi suostui vapaaehtoisesti ottamaan kaikkien ihmisten kaikkina aikoina (myös tulevaisuudessa) tekemien syntien taakan harteilleen. Jeesus Kristus kantoi syntimme Golgatan keskimmäiselle ristille ja hirvittävällä kärsimyksellään ja kuolemallaan sovitti koko maailman synnit. Koska Jeesus nousi kuolleista, tiedämme täysin varmasti että Hän eli synnittömän elämän ja kaappasi koko ihmiskunnan kuoleman otteen alta omakseen.

Jokainen, joka uskossa turvautuu Jeesuksen uhrikuolemaan on siirtynyt kuoleman alta ikuiseen elämään - jo nyt täällä ajassa. Uskon kautta Jeesuksessa oleminen tarkoittaa sitä, että Pyhä ja Vanhurskas Jumala ei näe virheitämme vaan näkee meidät Rakkaan Poikansa kaltaisina16 . Koska Jumala ei pakota ketään luokseen, on jokaisella ihmisellä valinnan vapaus17.

Raamattu opettaa, että yhtenä päivänä tapahtuu Ylösnousemus. Kaikki kuolleet nousevat haudoista ruumiillisesti ja jokainen ihminen joutuu Jumalan tuomioistuimen eteen. Vain täydellisesti eläneet ja täysin synnittömät pääsevät Taivaaseen, muiden kohtalona on valintansa mukaan elää erossa Jumalasta ja he päätyvät toisin sanoen iankaikkiseen kadotukseen - helvettiin.18, 19

Tästä seuraa se, että vain ne, jotka turvaavat Herraan Jeesukseen pääsevät Taivaaseen.20 Muita teitä ei ole.21

Viitteet ja Raamatun jakeet (Raamattu kansalle -käännöksen mukaan):
 1. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. [RK: 1. Kor. 15:26]
 2. Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka olen." Hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille: 'Minä olen lähetti minut teidän luoksenne.'" [RK: 2. Moos. 3:14]
 3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä. [RK: Hepr. 11:3]
 4. Hänessä [Jeesuksessa Kristuksessa] luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta, ja hänessä kaikki pysyy voimassa. [RK: Kol. 1:16-17]
 5. Ks. Kreationismi ja entropia, otsikon 2. Entropia ja hienosäätö -alta.
 6. Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Millaisen rakennuksen te minulle rakentaisitte, millainen paikka olisi leposijani? [RK: Jes. 66:1]
 7. ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon [RK: Juud. 1:6]
 8. Näin Herra tietää pelastaa jumalaapelkäävät koetuksesta, mutta väärintekijät hän säilyttää rangaistuksen alaisina tuomion päivään, varsinkin ne, jotka vaeltavat saastaisissa lihan himoissa ja halveksivat herruutta. Nuo uhkarohkeat ja itserakkaat eivät pelkää herjata henkivaltoja, vaikka enkelitkään, joilla on suurempi voima ja valta, eivät syytä niitä herjaavasti Herran edessä. [RK: 2. Piet. 2:9-11]
 9. Eikä ihme, sillä itse Saatana tekeytyy valon enkeliksi. Ei siis ole suuri asia, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi. Heidän loppunsa on heidän tekojensa mukainen. [RK: 2. Kor. 11:14-15]
 10. Mutta jos joku meistä - tai vaikka enkeli taivaasta - julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. [RK: Gal. 1:8]
 11. Islam ja koraanin luotettavuus.
 12. The Bible Versus the Book of Mormon, Eric Lyons, Apologetics Press.
 13. "There are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devils. One is to disbelieve in their existence. The other is to believe, and to feel an excessive and unhealthy interest in them. They themselves are equally pleased by both errors and hail a materialist or a magician with the same delight." [The Screwtape Letters, C.S. Lewis]
 14. hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella. Hänen valtaansa on alistettu enkelit, vallat ja voimat. [RK: 1. Piet. 3:22]
 15. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu Paholaiselle ja hänen enkeleilleen. [RK: Matt. 25:41]
 16. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. [RK: Joh. 11:25]
 17. Onko vapaa tahto illuusiota?.
 18. Älkää ihmetelkö tätä, sillä tulee hetki, jolloin kaikki, jotka ovat haudoissa, kuulevat hänen [Jeesuksen Kristuksen] äänensä ja tulevat esiin: hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen mutta pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. [RK: Joh. 5:28-29]
 19. Näin käy myös maailmanajan lopussa: enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaiden joukosta ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. [RK: Matt. 13:49-50]
 20. Niin kuin rikkavilja kootaan ja poltetaan tulessa, niin tapahtuu maailmanajan lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat viettelykseksi, ja kaikki, jotka harjoittavat vääryyttä, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon! [RK: Matt. 13:40-43]
 21. Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani. [RK: Joh. 14:6]