Voitteko olla kokonaan väärässä?

14.04.2010 - JP

Mietin tässä lukiessanne varsin mielenkiintoista sivustoanne (ja SUURI kiitos vaivannäöstänne!): Mitä pitäisi tapahtua tai mikä tapahtuma tulla tieteellisesti todistettua, mikä olisi sellainen asia, joka todistetusti tapahtuessaan saisi teidät luopumaan kreationismin perusajatuksista? Olisiko sellainen edes mahdollista? Vai muotoutuisiko isminne ajattelun lähtökohdat vain uudelleen, Raamattuun tukien? Mitä tapahtuisi jos Raamattu osoittautuisi historialliseksi kertomukseksi, mutta väärennökseksi mitä tulee Jumalaan, Luojaamme? Kirkolliskokouksissahan aikanaan varsinkin UT:n sanamuotoja ja evankeliumeita on vahvistettu (ja toisia jätetty vahvistamatta). Uskotteko, että nykyissä Raamatussa voi olla vielä jäljellä sitä autenttisuutta, jota alkuperäiset muistiin kirjaajat ovat halunneet välittää? Ja muutama kysymys tämän aiheen ulkopuolelta: Lukiessani materiaalianne tältä sivulta, tuli vastaan jokin kohta (Sukurutsaan Nooaan ja muihin vedenpaidumuksesta selvinneisiin liittyen)jossa perustelitte tapahtunutta perisynnistä johtuvan rappeutumisen etenemisen "lievyydellä" tuohon aikaan sekä sillä, että Jumala kielsi lähisukulaisten sukurutsan vasta myöhemmin. Oletteko siis sitä mieltä, että alunperin Jumala oli tarkoittanut seksin olevan sallittua myös sukulaisten kesken? Oliko insesti ja pedofilia sallittua? Toisin kysyen, mikäli ihminen ei olisi syyllistynyt syntiin, olisiko sukurutsa ja pedofilia edelleen sallittua? Tarkoittiko Jumala meidät luodessaan, että mies voi maata naisen kunhan tämä on sukukypsä?

Vastaus:

23.10.2013

Kiitos kysymyksestäsi.

Mitä pitäisi tapahtua tai mikä tapahtuma tulla tieteellisesti todistettua, mikä olisi sellainen asia, joka todistetusti tapahtuessaan saisi teidät luopumaan kreationismin perusajatuksista? Olisiko sellainen edes mahdollista? Vai muotoutuisiko isminne ajattelun lähtökohdat vain uudelleen, Raamattuun tukien?

Näkemyksemme mukaan kreationismi on ismi, maailmankatsomus, joka ei kumoudu yksittäisten hypoteesien tai teorioiden kumoutuessa.1 Yksittäiset kreationistiset tieteelliset teoriat ja hypoteesit voivat hyvinkin kumoutua, ja monet teoriat ovat kumoutuneetkin. Tämä on myös tieteelliselle tutkimukselle normaalia.2

Kristillinen kreationismi voisi kyllä kumoutua Raamatun kumoutuessa3, mutta muslimi-, hindu- ym. kreationisteihin tämä ei vaikuttaisi juurikaan.

Yhtä lailla voidaan myös kysyä, miten esimerkiksi ateismi4 tai evoluutioteoria5 kumoutuisivat.

Mitä tapahtuisi jos Raamattu osoittautuisi historialliseksi kertomukseksi, mutta väärennökseksi mitä tulee Jumalaan, Luojaamme?

Sitten tilanne olisi kuvaamasi kaltainen: Raamattu olisi historiallisena teoksena luotettava, mutta väärennös Jumalan suhteen. Raamatun historiallinen luotettavuus6 tukee kuitenkin sitä, että Raamattu on oikeassa myös puhuessaan Jumalasta.

Kirkolliskokouksissahan aikanaan varsinkin UT:n sanamuotoja ja evankeliumeita on vahvistettu (ja toisia jätetty vahvistamatta). Uskotteko, että nykyissä Raamatussa voi olla vielä jäljellä sitä autenttisuutta, jota alkuperäiset muistiin kirjaajat ovat halunneet välittää?

Kyllä, kuvaamasi muutokset tekstissä eivät ole niin radikaaleja, kuin miltä voisi vaikuttaa.Evankeliumien vahvistamisen kriteerit olivat myös hyvin tiukat ja johdonmukaiset, joten seulan läpi ei päässyt harhaoppisia kirjoituksia.8

Lukiessani materiaalianne tältä sivulta, tuli vastaan jokin kohta (Sukurutsaan Nooaan ja muihin vedenpaidumuksesta selvinneisiin liittyen)jossa perustelitte tapahtunutta perisynnistä johtuvan rappeutumisen etenemisen "lievyydellä" tuohon aikaan sekä sillä, että Jumala kielsi lähisukulaisten sukurutsan vasta myöhemmin. Oletteko siis sitä mieltä, että alunperin Jumala oli tarkoittanut seksin olevan sallittua myös sukulaisten kesken?

Tässä viitataan ilmeisesti artikkeliimme Sisäsiittoisuus vedenpaisumuksen jälkeen.

Kun mietitään Raamatun alkulehtien tapahtumia, sisäsiittoisuudesta voidaan puhua kahdessa kohdassa: Aadamin ja Eevan jälkeläisten ja toisaalta Nooan jälkeläisten keskuudessa. Myöhemmin Mooseksen laissa kielletään sukupuolisuhteet lähisukulaisten kanssa.9 Kuitenkin jo ensimmäisestä Mooseksen kirjasta käy ihmi, että lähisukulaisten sukupuolisuhteet olivat jo hyvin pian kiellettyjä.10

Tässä ei kuitenkaan ole kyse moraalievoluutiosta. Jumala salli tietyn toimintatavan aiemmin, muttei enää salli sitä. He, jotka haluavat tietää miksi – mikä onkin hyvä kysymys – voivat kysyä sitä Jumalalta. Lisäksi tosiasia, että Jumala hyväksyy jonkin asian tiettynä aikana ja myöhemmin kieltää sen, ei millään tavoin lisää ihmisen valtaa suhteessa ihmiskunnan ulkopuolelta annettuun moraaliin. Vaikka Jumala sallisi jotkin toimintatavat tiistaisin ja perjantaisin, mutta kieltäisi ne muina päivinä, ei siitä seuraisi, että ihmisillä olisi oikeus noudattaa tai olla noudattamatta niitä oman tahtonsa mukaan. Kristillisen näkemyksen mukaan moraali ei ole lähtöisin ihmisestä, joten ihmiset eivät voi muuttaa moraalilakia, vaikka Jumala voikin muuttaa lakia.

Kategorinen virhepäätelmä voidaan havaita vertaamalla Jumalan tekoja ja suunnitelmia tilanne-etiikkaan. Näitä kahta vertailtaessa vertaillaan tilannetta, jossa ihmiset päättävät mikä on eettistä tai moraalista (tilanne-etiikka), tilanteeseen, jossa Jumala päättää mikä on moraalista tai eettistä.10 

Yleisestikin Raamatun teksti on ihmisten syntejä kuvatessaan deskriptiivistä eli kuvailevaa, eikä preskriptiivistä eli määräävää. Raamatussa ei siis näissä kohdissa kerrota miten pitäisi toimia vaan kerrotaan, miten on toimittu. Esimerkiksi kohdassa 1. Moos. 1:19:31-38 kerrotaan tapaus, jossa Lootin tyttäret makasivat hänen kanssaan, ja saivat molemmat pojan. Raamatussa tälle ei kuitenkaan anneta mitään oikeutusta, vaan vain kerrotaan, että näin tapahtui. Abraham kertoo myös kohdassa 1. Moos. 20:12, että hänen vaimonsa Saara on hänen sisarpuolensa. Tämä väite voi kuitenkin olla valhe monien muiden joukossa. Muutoinkin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kuvataan monia Jumalan valitsemien ihmisten tekemiä vääriä tekoja.11 Jumalan valottikin pikkuhiljaa tahtoaan, eikä kertonut kaikkea yhdellä kertaa.

Aadamin ja Eevan, sekä Nooan tapauksissa oli myös kyse ihmiskunnan selviytymisestä: mitä pitäisi ajatella tilanteessa, jossa ydinsodan jälkeen hengissä ovat enää mies ja hänen siskonsa?12

Oliko insesti ja pedofilia sallittua? Toisin kysyen, mikäli ihminen ei olisi syyllistynyt syntiin, olisiko sukurutsa ja pedofilia edelleen sallittua? Tarkoittiko Jumala meidät luodessaan, että mies voi maata naisen kunhan tämä on sukukypsä?

On aivan totta, ettei Raamatussa määritellä avioliittoon suostumiselle ikärajaa. Raamatussa on kuitenkin hyvin paljon opetuksia ihmisten välisistä suhteista ja tavoista, jolla ihmisten on kohdeltava toisiaan – myös heidän parissaan asuvia vieraita. Seksuaalisesta soveliaisuudesta on paljon opetusta Mooseksen laissa ja erityisesti Jeesuksen ja apostolien opetuksessa. Näin ollen idea siitä, että Jumala olisi jättänyt ihmiset pimeään keksimään itse nuorten ja lasten tarvitsevan suojelua, on vailla perustetta.13

Tilanteesta siinä tapauksessa, että ihminen ei olisi langennut syntiin, on vaikea sanoa mitään varmaa, mutta tällöin tuskin olisi kyseisiä käsitteitä, sillä myöskään pahuutta ei tällöin olisi. 

Katso myös:
Lähdeviitteet
 1. Kreationismiko tiedettä?, TyöhypoteesiKreationismin vääräksi osoittamisesta
 2. Katso artikkelimme: Evoluution kumoaminen 2. Luku 1: Väitös: Kreationismi ei ole tiedettä vaan uskonto, Kreationismiko tiedettä?Kreationismin sovelluksia
 3. Raamattu voi kumoutua esimerkiksi seuraavista syistä:
  1 .Kristinuskon mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Kristinusko on epätosi, jos sen ihmiskäsitys ei pysty antamaan oikeutta ihmiselämän perustaville ulottuvuuksille kuten järjelliselle ajattelulle, persoonan pysyvyydelle, moraalitajulle ja moraaliselle vastuulle.
  1
  2. Raamatun tapahtumat tapahtuvat ajassa ja paikassa. Jos voidaan osoittaa, ettei historiaa ole tapahtunut, Raamattu kumoutuu.
  3. Totuus ei voi olla sisäisesti ristiriitainen. Sisäiset ristiriidat kumoaisivat siten myös kristinuskon.
 4. http://apowiki.fi/wiki/Ateismin_falsifioitavuus
 5. "Evoluutiotiede on täynnä esimerkkejä tällaisista tilanteista joissa evoluutionäkemyksen huomataan selittävän toisilleen vastakkaisia ilmiöitä – teoria joka selittää mitkä tahansa ilmiöt ”A” ja ”ei A” samanaikaisesti ei välttämättä selitä mitään hyvin. Esimerkiksi evolutionistit ovat esittäneet selityksiä miksi evoluution tuloksena jotkin eliöt ovat yksiavioisia ja miksi evoluutio on suosinut tällaista käytöstä ja toisaalta miksi jotkin taas parittelevat mahdollisimman monen kumppanin kanssa. Vastaavia esimerkkejä voidaan esittää melkein mistä vain evoluution selittämästä ilmiöstä. Kun malli selittää kaikkia toisilleen vastakkaisia ilmiöitä niin kuinka se voidaan osoittaa virheelliseksi?" Katkelma Puutteellista argumentaatiota? -artikkelista.
 6. Mitä todisteita on Raamatun tapahtumista ja henkilöistä
 7. http://cross-section.info/E12/onko_raamattu_muuttumaton.php
 8. http://raapustus.net/?id=27
 9. 3. Moos. 18
 10. http://www.tektonics.org/af/cainwife.html
 11. http://www.tektonics.org/lp/packham02.html#INCEST
 12. Esim. 1. Moos. 34
 13. http://creation.com/slippery-slope