keskiviikkona, 17. heinäkuuta 2013, klo 14.25

Kreationismin asema, evoluutioteorian kumoaminen ja kehittävä keskustelu

15.01.2010 - Cake

Hei! 1) Miksi kreationismia ei pidetä yleisesti faktana? 2) Onko olemassa mitään keinoa saada evoluutioteoriaa virallisesti kumottua? 3) Millä keinoin voisi kreationismista keskustella kehittävästi evoluutioteoriaa puolustajien kanssa?

Vastaus:

18.07.2013

Kiitos kysymyksestäsi.

1) Miksi kreationismia ei pidetä yleisesti faktana?

Kreationismin asema juontuu aatehistoriasta. 1700-luvun valistusajattelu johti älymystössä deistisen1 ajattelun suosioon. Tämän takia ei pidetty uskottavana perinteisiä näkemyksiä, joissa Jumalan ajateltiin vaikuttavan maailmanhistoriaan. Tälle pohjalle rakentuivat Charles Lyellin geologiset näkemykset, jotka puolestaan inspiroivat Charles Darwinin evoluutioteoriaa. Nykyistä tilannetta ylläpitäviä tekijoitä on listattu tuoreen artikkelimme "Puutteellista argumentaatiota?" lopussa.

2) Onko olemassa mitään keinoa saada evoluutioteoriaa virallisesti kumottua?

Emme kiistä evoluutioteorian virallisen kumoutumisen mahdollisuutta. Kyse on kuitenkin naturalistisen maailmanselityksen olennaisesta osasta, joten sen tilalle on tultava jotain muuta, sillä ihmisellä on väistämättä jokin käsitys siitä, miten nykyhetkeen on tultu.

Tällä hetkellä ei luonnollisesti voida kuitenkaan tietää, mikä maailmanselitys evoluutioteorian syrjäyttäisi. Matti Leisolan näkemyksen mukaan se on todennäköisimmin jokin muu materialistinen selitys2. Materialistisen selityksen sijaan voi tulla myösThomas Nagelin hahmottelema3 materialismin ja teismin välinen selitysmalli, jossa maailmankaikkeudella on jonkinlainen olemuksellinen teleologinen pyrkimys tuottaa elämää ja tietoisuutta ilman ulkopuolisen luojajumalan vaikutusta. Tämä ei ole evoluutioteoreettinen ajatus, vaikka voikin selitysmallin tarkemmasta sisällöstä riippuen olla lähellä evoluutioteoriaa.

Kristittyjen aktiivisuudesta myös paljolti riippuu, onko korvaava maailmanselitysmalli kristillinen näkemys. Yhteistyöllä on mahdollista saada enemmän aikaan kuin yksin, ja yksi helppo keino edistää yhteistyötä on liittyä yhdistyksemme jäseneksi. 20 euron jäsenmaksun lisäksi ei tule muita velvoitteita, vaan toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen.

3) Millä keinoin voisi kreationismista keskustella kehittävästi evoluutioteoriaa puolustajien kanssa?

Kehittävään keskusteluun pyrittäessä on hyvä soveltaa suopeuden periaatetta, jossa vastapuolen näkemyksiä pidetään järkevinä ja pyritään tulkitsemaan ne vahvimmassa mahdollisessa muodossaan. Käytännöllisenä menetelmänä suopeuden periaatetta sovellettaessa vältetään toisen osapuolen näkemysten syyttämistä valheellisiksi, argumentaatiovirheiksi tai järjettömyyksiksi, samalla kun johdonmukainen ja järkevä tulkinta kyseisistä näkemyksistä on mahdollinen.4

Filosofi Daniel Dennetin psykologi Anatol Rapoportilta lainaamat neljä ohjetta kriittisten kommenttien laatimiseen ovat myös huomionarvoisia:

 1. Yritä muotoilla vastapuolen kanta niin selvästi, kirkkaasti ja puolueettomasti, että vastapuoli voisi sanoa: "Kiitos, olisinpa kirjoittanut sen tuolla tavoin."
 2. Kerro kaikki, mistä olet yhtä mieltä (erityisesti, jos näistä asioista ei yleisesti tai laaja-alaisesti olla yhtä mieltä).
 3. Mainitse kaikki, mitä olet oppinut vastapuolelta
 4. Vasta sitten voit ilmaista kumoavan tai kritisoivan kommenttisi.

Näiden ohjeiden noudattamisen seurauksena vastapuoli on myötämielinen tarjotulle kritiikille, sillä heille on osoitettu, että kritisoija ymmärtää heidän näkemyksensä yhtä hyvin kuin he ja on esitellyt hyvän tuomion (kritisoija on samaa mieltä vastapuolen kanssa joistakin tärkeistä kysymyksistä ja on jopa vakuuttunut jostakin, mitä vastapuoli on sanonut).5

Jeesuksen antama kultainen sääntö: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” (Matt. 7:12) pätee myös väittelyissä.6

Jotta näiden mahdollisesti abstrakteiltakin tuntuneita ohjeita olisi helpompi noudattaa keskusteluissa kreationistien tai evolutionistien kanssa, on hyvä jo etukäteen perehtyä sekä kreationistien että evolutionistien argumentteihin ja käyttää omissa puheenvuoroissaan käsitteitä7 tarkasti. Lisätietoja kannattaa katsoa oheisista linkeistä ja lähdeviitteistä.

Katso myös:
Lähdeviitteet
 1. Deismin mukaan Jumala on luonut maailmankaikkeuden, mutta ei enää ylläpidä sitä.
 2. http://www.datakirjatkustannus.fi/Utelua.html
 3. Nagel, T. (2012). Mind and cosmos: Why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false. New York: Oxford University Press.
 4. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Principle_of_charity&oldid=546750664
 5. http://www.patheos.com/blogs/jesuscreed/2013/05/23/daniel-dennetts-unfollowed-rule-of-charity/
 6. http://www.hyvejohtajuus.fi/8928/akatemian-paheista/
 7. Esim. välttää evoluutio, mikroevoluutio ja makroevoluutio -termien käyttöä, koska niille on useita eri määritelmiä eikä läheskään aina ole selvää, mitä määritelmää kulloinkin tarkoitetaan. Näiden sijasta on parempi käyttää tarkkoja käsitteitä, kuten "polveutumisoppi", "täsmämutkikkuus", "perinnöllinen muuntelu tai hienosäätö"  ja "mutaatio ja luonnonvalinta".