sunnuntaina, 11. elokuuta 2013, klo 4.34

Kreationismin todisteet

08.07.2010 - Daniel Krieg

Terve, ja kiitos kun luette tätä kysymystä. Olen kiinnostunut tietämään, että onko kreationismilla minkäänlaista objektiivista todistetta, joka ei perustu loogisiin virhepäätelmiin? Niin kauan kun olen kreationismia tutkinut, olen huomannut, että kaikki kreationistien esittämät 'todisteet' perustuvat retoriikkaan ja argumentointivirheisiin. Esimerkki tästä on dilemman virheasettelu, jossa vastapuolen argumentin vääräksi todistamista pidetään automaattisena todistuksena omalle argumentille. 1. kysymys: Miksi näin on? Esimerkkinä on kreationistien jatkuvat yritykset löytää aukkoja evoluutioteoriasta ja käyttäytyä, kuin se olisi todiste kreationismille. Minun puolesta evoluutioteoria voitaisiin todistaa vääräksi vaikka huomenna, mutta se ei millään takaisi kreationismin asemaa elämän kehityksen selittäjänä. Kreationismi myös tietämättään sivuuttaa kaikki muut lukuisat uskonnot, joita Maan päällä on. Miksi? 2. kysymys: Miksi luomista pidetään tieteellisenä teoriana? Kreationismin olettamus toimii täysin tieteen vastaisesti, koska kun tieteessä kyse on faktojen löytämisestä ja totuuden rakentamisesta niiden päälle, niin kreationismissa totuus oletetaan Raamatun pohjalle, jonka päälle etsitään ja väännellään tieteellistä fatkatietoa, ja sivuutetaan ne faktat, jotka ovat ristiriidassa oman näkemyksen kanssa. Tämä, jos jokin, ei toimi tieteellisen metodin mukaisesti. Miksi? 3. kysymys: Kreationistien maailmankuva perustuu täysin subjektiiviseen käsitykseen Raamatullisen Jumalan olemassaolosta. Onko olemassa mitään objektiivista ja näkökannasta riippumatonta todistetta kristillisen jumalan olemassaolosta? Kiitos. PS. Jos et halua pistää tätä sivustolle näkyville, niin haluan silti kysymykseeni vastauksen, joka ei sisällä loogisia virhepäätelmiä.

Vastaus:

11.08.2013

Kiitos kysymyksestäsi.

Terve, ja kiitos kun luette tätä kysymystä. Olen kiinnostunut tietämään, että onko kreationismilla minkäänlaista objektiivista todistetta, joka ei perustu loogisiin virhepäätelmiin?

Nähdäksemme argumentaatiomme ei perustu loogisiin virhepäätelmiin. Historiatieteissä, joihin myös evoluutioteoreettinen tutkimus kuuluu, asioita ei koskaan todisteta täysin objektiivisesti, vaan kaikkien perustelujen taustalla vaikuttavat maailmankatsomukselliset olettamukset.1

Niin kauan kun olen kreationismia tutkinut, olen huomannut, että kaikki kreationistien esittämät 'todisteet' perustuvat retoriikkaan ja argumentointivirheisiin. Esimerkki tästä on dilemman virheasettelu, jossa vastapuolen argumentin vääräksi todistamista pidetään automaattisena todistuksena omalle argumentille. 1. kysymys: Miksi näin on? Esimerkkinä on kreationistien jatkuvat yritykset löytää aukkoja evoluutioteoriasta ja käyttäytyä, kuin se olisi todiste kreationismille. Minun puolesta evoluutioteoria voitaisiin todistaa vääräksi vaikka huomenna, mutta se ei millään takaisi kreationismin asemaa elämän kehityksen selittäjänä.

Tähän on luettavissa vastaus Tiede, Raamattu, evoluutio ja samankaltaisuudet -vastauksestamme.

Kreationismi myös tietämättään sivuuttaa kaikki muut lukuisat uskonnot, joita Maan päällä on. Miksi?

Emme sivuuta muita uskontoja, kuten voi havaita Raamattu suhteessa muihin -kategorian artikkeleistamme.

2. kysymys: Miksi luomista pidetään tieteellisenä teoriana? Kreationismin olettamus toimii täysin tieteen vastaisesti, koska kun tieteessä kyse on faktojen löytämisestä ja totuuden rakentamisesta niiden päälle, niin kreationismissa totuus oletetaan Raamatun pohjalle, jonka päälle etsitään ja väännellään tieteellistä fatkatietoa, ja sivuutetaan ne faktat, jotka ovat ristiriidassa oman näkemyksen kanssa. Tämä, jos jokin, ei toimi tieteellisen metodin mukaisesti. Miksi?

Tiede ei perustu pelkästään havaintoihin, kuten on perusteltu useissa Tiedon- ja tieteenfilosofia-kategorian vastauksissa.2

Väitteesi kreationistisesta tieteentekemisestä kuvaa historiatieteen toimintaa. Evoluutioteoriakaan ei toimi täysin objektiivisesti.3 Valitettava tosiasia kun on, että erityisesti historiatiede toimii kuvaamallasi tavalla, ja usein myös niin sanonut raskaammat luonnontieteet. Meillä on erilaisia hypoteeseja ja malleja tai laajemmassa tapauksessa paradigmoja, jotka otetaan teoreettiseksi lähtökohdaksi, ja niiden pohjalta yritetään sitten selittää aineisto.4

Tieteessä siis totuus oletetaan teoreettisen selityksen pohjalle, jonka päälle etsitään ja väännellään tieteellistä faktatietoa, ja sivuutetaan toistaiseksi ne faktat, jotka näyttävät olevan ristiriidassa näkemyksen kanssa.

Aineisto sopii selitykseen aina paremmin tai huonommin, ja käytännössä kaikilla selityksillä on joitakin "anomalioita" eli havaintoja jotka näyttävät olevan ristiriidassa näkemyksen kanssa. Tuleva tutkimus tulee toivottavasti ratkaisemaan sen, mitkä anomaliat ovat aitoja ristiriitoja selityksen ja todellisuuden välillä, ja mitkä puolestaan ratkeavat pienillä lisäoletuksilla. Anomaliat ovat tietenkin aina selityksen uskottavuutta vähentäviä tekijöitä, mutta niin kauan kuin kaikilla keksityillä selityksillä on omat anomaliansa, niiden kanssa täytyy vain elää, ja tutkia mikä selitys sopii havaintoihin kaikkein parhaiten.

3. kysymys: Kreationistien maailmankuva perustuu täysin subjektiiviseen käsitykseen Raamatullisen Jumalan olemassaolosta. Onko olemassa mitään objektiivista ja näkökannasta riippumatonta todistetta kristillisen jumalan olemassaolosta?

Jokainen maailmankatsomus perustuu subjektiiviseen ja uskonvaraiseen kannanottoon. Näin myös naturalistinen kannanotto on pohjimmiltaan uskovarainen.5 Täysin objektiivista ja näkökannoista riippumatonta todistetta kristillisen Jumalan olemassaolosta, kuten myöskään olemassaolemattomuudesta ei voida antaa. Kysymyksen tarkemmasta määrittelystä riippuen Jumalan olemassaoloa voidaan perustella eri tavoin.

Kysymys kristillisen Jumalan olemassaolosta voidaankin ymmärtää eri tavoin, jolloin vastauksetkin ovat hieman erilaisia:

1. Miten voidaan perustella, että on olemassa Jumala, kuten kristinusko opettaa?

2. Miten voidaan perustella, että mikäli Jumala on olemassa, Hän on ilmoittanut itsensä kristinuskon kautta, eli Jeesuksessa ja Raamatussa?

3. Miten voidaan perustella, että jos Jumala on olemassa, hänellä on kristinuskon kuvailemat ominaisuudet X, Y ja Z?

Ensimmäisen kysymyksen perusteluja löytyy Jumalan olemassaolo-kategorian artikkeleistamme. Toisen kysymyksen perusteluksi voidaan esittää esimerkiksi Jeesuksen ylösnousemuksen puolesta esitettyjä historiallisia argumentteja5.

Kolmannen kysymyksen osalta vastaus riippuu kysytystä ominaisuudesta. Moni Jumalan ominaisuus hyväksytään kristinuskossa puhtaasti sillä perusteella, että Raamattu opettaa Jumalasta näin. Joitakin Jumalan ominaisuuksia voidaan kuitenkin perustella hyvin myös Raamatusta riippumatta.

Näkemyksemme mukaan havainnot sopivat paremmin raamatulliseen luomisnäkemykseen, kuin evoluutioteoriaan tai muihin vaihtoehtoihin.

Katso Myös:
Lähdeviitteet
  1. Yksittäiset tosiasiat on suhteuttava kokonaisuuteen, tai ne jäävät vaille merkitystä. Tämä suhteuttaminen tehdään laaja-alaisten maailmankatsomuksellisten olettamusten kautta, koska ihminen ei ole kaikkitietävä. Laaja-alaiset maailmankatsomukselliset olettamukset sisältävät vastaukset kysymyksiin: mistä olemme tulleet, mihin olemme menossa, ja miksi olemme täällä.
  2. Esimerkiksi Tiede, Raamattu, evoluutio ja samankaltaisuudet, Puutteellista argumentaatiota?,  Evoluution kumoaminen 2. Luku 1: Väitös: Kreationismi ei ole tiedettä vaan uskonto, Kreationismiko tiedettä?Kreationismin sovelluksia.
  3. Täyttääkö kreationismi tieteen määritelmää
  4. http://cross-section.info/E10/nain_historiatiede_toimii.php
  5. http://www.apowiki.fi/wiki/Ateismi#Todistustaakan_vieritt.C3.A4minen_teisteille
  6. http://cross-section.info/E10/jeesuksen_ylosnousemus_historiantutkijoiden_mukaan.php